eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2016/480 20170426 26.04.2017 Utgående brev Husleigeavtale *****
2017/425 20170426 26.04.2017 Inngående brev Underteikna mottak av vedtak *****
2017/644 20170426 26.04.2017 Inngående brev Oppseiing av stilling hnr 2130 Ågot Takle
2017/425 20170426 26.04.2017 Inngående brev Underteikna mottak av melding *****
2017/649 20170426 26.04.2017 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - 64/31 Kjell Vidar Vesterdal
2017/649 20170426 26.04.2017 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - 64/31 Terje Holte
2017/648 20170426 26.04.2017 Inngående brev Søknad om tilskot til skogsbilveg Birteskar STEIN HELGE LASSEMO
2017/501 20170426 26.04.2017 Utgående brev Griddalen 17/115, tomt nr. 38 - fritidsbustad SALTDALSHYTTA GUDBRANDSDALEN AS
2017/553 20170426 26.04.2017 Utgående brev Griddalen 17/131, tomt 42 - fritidsbustad HETLAND AGDER AS
Ingen tilgang 20170426 26.04.2017 Inngående brev Tilkallingsavtale Mari Vik Aslestad
2017/647 20170426 26.04.2017 Inngående brev Politiattest Politiet
2017/604 20170426 26.04.2017 Inngående brev Arbeidsavtale 60% fast tilsetting hnr 2766 Gerd Strånd
2017/176 20170426 26.04.2017 Inngående brev Avslag på søknad om tilskot til Alle i aktivitet Helsedirektoratet
2017/3 20170426 26.04.2017 Utgående brev Fordeling av kulturmidlar 2017 FØRSDAL BYGDEKOR m.fl.
2017/631 20170426 26.04.2017 Utgående brev Metveitsvegen 33 64/3 - driftsbygning i landbruket Steinar Libjå
2017/646 20170426 26.04.2017 Inngående brev Kommunal føretakskontroll av skogkulturtiltak 2017 - skogfond og tilskot Fylkesmannen i Telemark
Ingen tilgang 20170426 26.04.2017 Inngående brev Søknad om 15% permisjon frå hnr 2409 Gro Kvasjord
2017/642 20170425 25.04.2017 Inngående brev Støtte til oppkøyring av skiløyper - sesongen 2016-2017 VÅMUR LØYPELAG
2016/665 20170425 25.04.2017 Inngående brev Årsrapport Kjeddingsteinen Renseanlegg 2016 Kjeddingsteinen Renseanlegg v/ Hans Kristian Sølyst
2017/227 20170425 25.04.2017 Utgående brev Fast tilsetting med pensjonistløn Gerd Strånd
2017/425 20170425 25.04.2017 Inngående brev Kommentarer til referat fra drøftingsmøte Legeforeningen
2017/639 20170425 25.04.2017 Inngående brev Anbefalte kostnadstak for tilskudd og skogfond til skogkultur i Telemark 2017 FYLKESMANNEN I TELEMARK
Ingen tilgang 20170425 25.04.2017 Inngående brev Oversendelse av NVEs vedtak Nve
2017/587 20170425 25.04.2017 Inngående brev Innkalling til generalforsamling - Telemark Lys 27.04.2017 TELEMARK LYS AS
2017/631 20170425 25.04.2017 Inngående brev Metveitsvegen 33 64/3 - driftsbygning i landbruket Steinar Libjå
2017/640 20170425 25.04.2017 Inngående brev Invitasjon til oppstartskonferanse 3. mai 2017 KULTURDEPARTEMENTET
2017/641 20170425 25.04.2017 Inngående brev Invitasjon til "Det store heltidsvalget" 12. september 2017 KS Region BTV
2017/592 20170425 25.04.2017 Utgående brev Bestilling av stemmesedler til Stortingsvalget 2017 Telemark fylkeskommune
Ingen tilgang 20170425 25.04.2017 Utgående brev Foreløpig svar på motteken søknad - ID 454 - Utlysing av stilling som 100% logoped frå 01.08.2017, fast, søknadsfrist 19.04.2017 *****
2017/546 20170425 25.04.2017 Utgående brev Bibliotekstatistikk for folkebibliotek 2016 Nasjonalbiblioteket
Ingen tilgang 20170425 25.04.2017 Utgående brev Søknad om driftsstøtte til Folkemusikkarkivet i Telemark TELEMARK KULTURNETTVERK
Ingen tilgang 20170425 25.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om delvis permisjon i heimel 2762 i tida 13.08.17 - 20.06.2018 Linda Moe
Ingen tilgang 20170425 25.04.2017 Utgående brev Søknad om delvis uførepensjon KLP
Ingen tilgang 20170425 25.04.2017 Utgående brev Svar på oppseiing av plass i Fyresdal barnehage - Barnehagen - oppseiing *****
Ingen tilgang 20170425 25.04.2017 Utgående brev Søknad om driftsmidlar 2017 - Senter mot seksuelle overgrep i Telemark SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I TELEMARK
Ingen tilgang 20170425 25.04.2017 Utgående brev Refusjonsskjema praksisopplæring Høgskolen i Sør-Øst Norge
Ingen tilgang 20170425 25.04.2017 Utgående brev Endring av eigedomsskatt 2016 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
2016/1363 20170425 25.04.2017 Utgående brev Kulturskulen - utmelding Lillian Breivik
2016/1363 20170425 25.04.2017 Utgående brev Kulturskulen - opptak Åsne Teksle
Ingen tilgang 20170425 25.04.2017 Utgående brev Svar på oppseiing av delar av plass i Fyresdal barnehage - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
Ingen tilgang 20170425 25.04.2017 Utgående brev Skuleskyss skuleåret 2017/2018 *****
2017/407 20170424 24.04.2017 Inngående brev Rapport næringsløyve 2016/17 Gunnar Veum
2017/633 20170424 24.04.2017 Inngående brev Generalforsamling Stiftelsen Sauherad Samtun Samtun As
2017/602 20170424 24.04.2017 Inngående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar i tinglyst stand Kartverket Tinglysinga
2017/627 20170424 24.04.2017 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - 81/1 Ingvild Lund Frantzen
Ingen tilgang 20170424 24.04.2017 Inngående brev Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2017/634 20170424 24.04.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Christoffer Lysø
2017/607 20170424 24.04.2017 Utgående brev Søknad om utsleppsløyve - Kile nedre 17/4 Åsmund Kile
2017/321 20170424 24.04.2017 Inngående brev Tillatelse til mellombels fråvik fra manøvreringsreglement. NVEs referanse: 201700657-4 NVE
2017/612 20170424 24.04.2017 Inngående brev Søknad fleirbrukshall Jostein Waskaas
2017/631 20170424 24.04.2017 Utgående brev Metveitsvegen 33 64/3 - driftsbygning i landbruket Steinar Libjå
2017/632 20170424 24.04.2017 Inngående brev Oppfølging av sosiale- og miljøkrav i leverandørkjeder for varer - Invitasjon til rammeavtale OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN
2017/524 20170424 24.04.2017 Inngående brev Generalforsamling OKOS 11. mai kl. 12.00 - 14.00 OKOS Telemark
Ingen tilgang 20170424 24.04.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2017/356 20170424 24.04.2017 Utgående brev Avfallsordning - Øyne Camping Øyne Camping
2017/637 20170424 24.04.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Ben Ronald Lysø
2017/636 20170424 24.04.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Marianne Collier Lysø
2016/1309 20170424 24.04.2017 Inngående brev Tilbakemelding på avvik rapportnr. 41029 Vest Telemark Kraftlag as
Ingen tilgang 20170424 24.04.2017 Inngående brev Søknad om permisjon 7 dagar i juni 2017 - sensor i prøvenemnda helsefag Lillian Levang
2017/564 20170424 24.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
2017/586 20170424 24.04.2017 Inngående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar i tinglyst stand Kartverket Tinglysinga
2017/601 20170424 24.04.2017 Inngående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar i tinglyst stand Kartverket Tinglysinga
2017/511 20170424 24.04.2017 Utgående brev Skjema returnert: LDIR-361 Landbruksdirektoratet
2017/617 20170424 24.04.2017 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysinga
2017/577 20170424 24.04.2017 Utgående brev Spørsmål byggesak Pål Neset
2017/547 20170421 21.04.2017 Inngående brev Renovest IKS - tilleggsoppl. årsrekneskapet 2016 Tokke kommune
2017/547 20170421 21.04.2017 Inngående brev Protokoll representantskapsmøtet 26.04.2016 Renovest IKS
2017/623 20170421 21.04.2017 Inngående brev Lokal forskrift 2017 Forskrift om tilsyn med bygninger områder m m Fyresdal kommune Telemark Vest-Telemark Brannvesen IKS
2017/547 20170421 21.04.2017 Inngående brev Note 2 årsrekneskap 2016 Renovest IKS
Ingen tilgang 20170421 21.04.2017 Inngående brev Oppseiing av stilling hnr 2703 Helge Himberg
2016/1363 20170421 21.04.2017 Inngående brev Kulturskulen - opptak Gunhild Wæthing
2017/616 20170420 20.04.2017 Utgående brev Åsen 17/4-20 - tilbygg fritidsbustad Anne Gro Ausel
Ingen tilgang 20170420 20.04.2017 Inngående brev Arbeidsavtale 20% vikariat hnr 2733 Maria Gerda J. Conaert
2017/621 20170420 20.04.2017 Inngående brev Teiepliktskjema Marthe L. Johannessen
2017/617 20170420 20.04.2017 Inngående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar - 68/5/11 John Kjell Lilen
2017/616 20170420 20.04.2017 Inngående brev Åsen 17/4-20 - tilbygg fritidsbustad Anne Gro Ausel
2017/612 20170420 20.04.2017 Utgående brev Fyresdal kurs og leirsted 34/32 - fleirbrukshall NORCONSULT AS
2017/615 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søppelrot ved avfallsplass Tore Lotsberg
Ingen tilgang 20170420 20.04.2017 Inngående brev Tilbud taktekking IKM Fyresdal Moland Eigedom AS
Ingen tilgang 20170420 20.04.2017 Inngående brev Melding om mottatt plass i SFO *****
2017/618 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad om nytt løyve til ATV i utmark Gunn Silvi B Homleid
2017/619 20170420 20.04.2017 Inngående brev Tilbod om investeringstilskot(kopi) Innovasjon Norge
2017/620 20170420 20.04.2017 Inngående brev Tilkallingsavtale Marthe L. Johannessen
Ingen tilgang 20170420 20.04.2017 Inngående brev Arbeidsavtale 20,6% fast hnr 2786 Maria Gerda Conaert
2016/590 20170420 20.04.2017 Inngående brev Arbeidsavtale ferievikariat Gro Elise Einarsdotter Mikkelsen
2017/50 20170420 20.04.2017 Utgående brev Rapportering av tal på personar med psykisk utviklingshemming Helsedirektoratet
Ingen tilgang 20170420 20.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om plass i Fyresdal barnehage frå 21.august 2017-Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
Ingen tilgang 20170420 20.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
2017/179 20170419 19.04.2017 Inngående brev Kulturprisen *****
2017/613 20170419 19.04.2017 Inngående brev Generalforsamling Fyresdal Utleigebygg as - val av varamedlemer Fyresdal utleigebygg AS
2017/489 20170419 19.04.2017 Utgående brev Søknad om midlertidig brakkerigg gnr/bnr. 38/19 TT ANLEGG AS
2017/489 20170419 19.04.2017 Utgående brev Svalestu nedre 38/19 - brakker TT ANLEGG AS
2017/226 20170419 19.04.2017 Inngående brev Underteikna husleigeavtale Prærien 8, gnr. 36, bnr. 46 Mohamedburhan Nurayne Abdulalem
Ingen tilgang 20170419 19.04.2017 Inngående brev Arbeidsavtale 40% fast hnr 2733 Solveig Topstad
Ingen tilgang 20170419 19.04.2017 Inngående brev Arbeidsavtale 19,25% fast hnr 2741 Wenche Bergve
2017/508 20170419 19.04.2017 Inngående brev Eigenfråsegn i tinglyst stand - 17/131 Kartverket Tinglysinga
2017/507 20170419 19.04.2017 Inngående brev Eigenfråsegn i tinglyst stand - 24/33 Kartverket Tinglysinga
2016/1538 20170419 19.04.2017 Inngående brev Eigenfråsegn i tinglyst stand - 26/13 Kartverket Tinglysinga
2017/576 20170419 19.04.2017 Inngående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar i tinglyst stand - 10/12 Kartverket Tinglysinga
2017/398 20170419 19.04.2017 Inngående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar - 33/16 Kartverket Tinglysinga
2017/429 20170419 19.04.2017 Inngående brev Eigenfråsegn i tinglyst stand - 16/32 Kartverket Tinglysinga
2017/562 20170419 19.04.2017 Inngående brev Eigenfråsegn i tinglyst stand - 12/14 Kartverket Tinglysinga
2017/381 20170419 19.04.2017 Inngående brev Eigenfråsegn i tinglyst stand - 24/20 Kartverket Tinglysinga
2017/583 20170419 19.04.2017 Inngående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar i tinglyst stand - 38/109 Kartverket Tinglysinga
2017/398 20170419 19.04.2017 Inngående brev Sletting av heftelse på gnr. 33, bnr. 1 i Fyresdal Kartverket Tinglysinga
Ingen tilgang 20170419 19.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
Ingen tilgang 20170419 19.04.2017 Inngående brev Melding om mottatt plass i SFO *****
2017/226 20170419 19.04.2017 Utgående brev Tidsavgrensa leigeavtale for Prærien 8, gnr. 36, bnr. 46 Mohamedburhan Nurayne Abdulalem
2017/227 20170419 19.04.2017 Utgående brev Tilbod om fast helgestilling i pleie og omsorg frå 01.05.2017 Maria Gerda Conaert
2017/227 20170419 19.04.2017 Utgående brev Fast stilling i pleie og omsorg 40% i heimel 2733 frå 01.05.2017. Solveig Topstad
2017/227 20170419 19.04.2017 Utgående brev Fast tilsetting i 19,25% i heimel 2741 frå 01.05.2017 Wenche Bergve
2017/612 20170419 19.04.2017 Inngående brev Fyresdal kurs og leirsted 34/32 - fleirbrukshall NORCONSULT AS
2017/610 20170418 18.04.2017 Inngående brev Vedtak om villreinkvote for Setesdal Austhei 2017 Villreinnemda for Setesdalområdet
2017/609 20170418 18.04.2017 Inngående brev Tinging av Fyresdal samfunnshus til privat arrangement Bergit Dale v/Olav Åge Dale
2017/607 20170418 18.04.2017 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve - Kile nedre 17/4 Åsmund Kile
2017/489 20170418 18.04.2017 Inngående brev Svalestu nedre 38/19 - brakker TT Anlegg AS
2017/179 20170418 18.04.2017 Inngående brev Kulturprisen 2017 *****
2017/547 20170418 18.04.2017 Inngående brev Saksdokument til representantskapsmøte 2017 - Renovest IKS Renovest IKS
2017/180 20170418 18.04.2017 Inngående brev Kandidatar til idrettsstipend 2017 Fyresdal skiskyttarlag
2017/435 20170418 18.04.2017 Inngående brev Tilbakemelding og dokumentasjon Fyresdal barnehage
Ingen tilgang 20170418 18.04.2017 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale i heimel 2201 - totalt 40% Trygve Jarle Nedrebø
Ingen tilgang 20170418 18.04.2017 Utgående brev Refusjon løn ***** ***** ***** NAV Forvaltning Telemark
2017/611 20170418 18.04.2017 Utgående brev Søknad om sommerjobb eller deltidsjobb på biblioteket Håkon Aase
2017/321 20170418 18.04.2017 Inngående brev NB kort frist - kommentar til endra søknad om miellombels løyve for Votna og Gaus Nve
2017/610 20170418 18.04.2017 Inngående brev Vedtak om villreinkvoter - Våmur-Roan 2017 Villreinnemda for Setesdalområdet
Ingen tilgang 20170418 18.04.2017 Inngående brev Informasjon om praksisopplæringen vår 2017 Høgskolen i Sørøst-Norge
2017/608 20170418 18.04.2017 Utgående brev Fritidsbustad, gnr. 43, bnr. 44, tilleggstomt 2 på Gausvatn Willy Andree Hov Brenden
2017/560 20170418 18.04.2017 Inngående brev Vedtak - pantefråfall gbnr 10/29 Innovasjon Norge
2017/605 20170418 18.04.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Tora Gunnarsdotter Veum
2017/227 20170418 18.04.2017 Utgående brev Ferievikariat i pleie og omsorg i tidsromet 01.07-21.07.2017 Dorthe Jensen Sevilla
2017/227 20170418 18.04.2017 Utgående brev Ferievikariat i pleie og omsorg i tidsromet 17.07-13.08.2017 Kathrine Tværsig Olesen
2017/606 20170418 18.04.2017 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Joakim Johannessen AUD KILE
2017/227 20170418 18.04.2017 Utgående brev Ferievikariat i pleie og omsorg i tidsromet 10.07-13.08.2017 Karoline Schønning Bodum
2017/603 20170411 11.04.2017 Inngående brev Fyresdalsvegen 2795 28/6-4 - anneks/bod Lars Petter S Flatøy
Ingen tilgang 20170411 11.04.2017 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale i ferievikariat Nilia Kamilla S Lie
2017/601 20170411 11.04.2017 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysinga
2017/602 20170411 11.04.2017 Utgående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar - 38/35 Kartverket Tinglysinga
2017/186 20170411 11.04.2017 Utgående brev Tilbod om stilling Gro Elise E Mikkelsen
Ingen tilgang 20170411 11.04.2017 Utgående brev Tilbod om tilkallingsavtale ved Gimle skule frå 01.04.2017 Marthe L Johannessen
2017/603 20170411 11.04.2017 Utgående brev Fyresdalsvegen 2795 28/6-4 - anneks/bod Lars Petter S Flatøy
2017/578 20170411 11.04.2017 Utgående brev Innvilga startlån *****
2017/578 20170411 11.04.2017 Utgående brev Innvilga tilskot til etablering *****
Ingen tilgang 20170411 11.04.2017 Inngående brev Melding om vedtak (kopi) Fylkesmannen i Telemark
2017/179 20170411 11.04.2017 Inngående brev Innspel til kulturprisen 2017 *****
2017/602 20170410 10.04.2017 Inngående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar - 38/35 Gunnar Lund
2017/601 20170410 10.04.2017 Inngående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar - 34/27 Knut Arne Berve
2017/600 20170410 10.04.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå renovasjonsordninga - Tøddebakkane 17 38/96 Arshad Waheed
2017/511 20170410 10.04.2017 Inngående brev Påminning - jordleigeprisar Landbruksdirektoratet
2016/1680 20170410 10.04.2017 Inngående brev Oppføring av fleirbrukshall Geir Wæthing
Ingen tilgang 20170410 10.04.2017 Utgående brev Skjema-allmenn inntekt *****
2017/398 20170410 10.04.2017 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysinga
2017/532 20170410 10.04.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Brage Brungot Brage Brungot
2017/588 20170410 10.04.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Eirik F. Kile Eirik Forthun Kile
2017/589 20170410 10.04.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad om vedløyve, Håvard Hansen Håvard Hansen
2017/596 20170410 10.04.2017 Inngående brev Tvang i psykiatrien Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2017/599 20170410 10.04.2017 Inngående brev Revisjon avtaler 2 Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2017/479 20170410 10.04.2017 Utgående brev Tilskot til tiltak i beiteområde 2017 Tilleggssøknad til skiljehage sak 16/1741 frå Vestheia beitelag med uttale frå kommunen Vestheia beitelag m.fl.
2016/1471 20170410 10.04.2017 Utgående brev Utvikling av bustadområdet Moghusfeltet i Sørbygda Jørund Moghus
Ingen tilgang 20170410 10.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om plass i Fyresdal skulefritidsordning - SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2017/594 20170410 10.04.2017 Inngående brev Avtale om kjøp av tenester og plasser i Vest-telemark - Helse og omsorg Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2016/337 20170410 10.04.2017 Inngående brev Vedrørende tilbakemelding på behandling i rådmannsutvalget i Østre Agder Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2016/337 20170410 10.04.2017 Inngående brev Vedrørende tilbakemelding på behandling i rådmannsutvalget i Østre Agder Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2017/600 20170410 10.04.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå renovasjonsordninga - Tøddebakkane 17 38/96 Arshad Waheed
2017/479 20170410 10.04.2017 Utgående brev Tilskot til tiltak i beiteområde 2017 - Uttale frå kommunen, vedlagt søknad vedrørande sperregjerde og ferister i Binndalen - Knut Vik KNUT VIK m.fl.
2017/583 20170410 10.04.2017 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysinga
2017/477 20170410 10.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om landingsløyve ved Brårvatn Bjørn Skarning
Ingen tilgang 20170410 10.04.2017 Utgående brev Førebels svar på søknad/endring av plass - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
Ingen tilgang 20170410 10.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om plass i Fyresdal skulefritidsordning frå 21.08.2017 - SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2017/592 20170410 10.04.2017 Inngående brev Bestilling av stemmesetlar til Stortingsvalet 2017 Telemark fylkeskommune
Ingen tilgang 20170410 10.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om plass i Fyresdal skulefritidsordning frå 21.08.2017 - SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2017/600 20170410 10.04.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå renovasjonsordninga - Tøddebakkane 17 38/96 Arshad Waheed
Ingen tilgang 20170410 10.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om plass i Fyresdal skulefritidsordning frå 21.08.2017 - SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
Ingen tilgang 20170410 10.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om plass i Fyresdal skulefritidsordning frå 21.08.2017. *****
Ingen tilgang 20170410 10.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om plass i Fyresdal skulefritidsordning frå 21.08.2017 - SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2016/334 20170410 10.04.2017 Inngående brev Referat frå møte 7. desember 2016 Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2016/337 20170410 10.04.2017 Inngående brev ØHD plass. Samarbeid med Østre Agder Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2016/334 20170410 10.04.2017 Inngående brev Oppdatering av kontaktliste i kommunane for STHF Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2016/337 20170410 10.04.2017 Inngående brev Vedrørende tilbakemelding på behandling i rådmannsutvalget i Østre Agder Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2016/337 20170410 10.04.2017 Inngående brev Bruk av kommunal øyeblikkelig døgnplass i Vest Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2016/334 20170410 10.04.2017 Inngående brev Ambulante tenester og team Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2017/597 20170410 10.04.2017 Inngående brev Endringer ift samhandling mellom kirurgi Notodden og kommunene Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2017/598 20170410 10.04.2017 Inngående brev STHF. Utviklingsplan Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2017/598 20170410 10.04.2017 Inngående brev STHF Utkast til Utviklingsplan 2030 Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
Ingen tilgang 20170410 10.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om plass i Fyresdal barnehage frå 21.08.2017 - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
Ingen tilgang 20170410 10.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om utviding av plass frå 21.august 2017 - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2016/1270 20170410 10.04.2017 Inngående brev Sjekklister Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2016/334 20170410 10.04.2017 Inngående brev Referat frå møte 28 sept 2016 Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2016/1270 20170410 10.04.2017 Inngående brev Vertskommunemodell Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2016/1270 20170410 10.04.2017 Inngående brev Referat frå møte 13 januar 2017 Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2017/479 20170410 10.04.2017 Utgående brev Tilskot til tiltak i beiteområde 2017 Søknad om skiljeanlegg frå Åsland beitelag vedlagt kommunen sin uttale Åsland Beitelag m.fl.
2017/531 20170410 10.04.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Bent Johan Langås Bent Johan Langås
2017/586 20170410 10.04.2017 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysinga
2016/334 20170410 10.04.2017 Inngående brev Referat frå møte 1. juni Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2016/1270 20170410 10.04.2017 Inngående brev Innkalling til møte jordmortjeneste 27 sept 2016 Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2016/1270 20170410 10.04.2017 Inngående brev Møte i arbeidsgruppa for samhandling i VT 28 sept 2016 Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2016/334 20170410 10.04.2017 Inngående brev Innkalling til møte i arbeidsgruppa 7.12.16 Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2016/1270 20170410 10.04.2017 Inngående brev ROS analyse - for samarbeid jormortenester MODELL4 Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
Ingen tilgang 20170410 10.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om plass i Fyresdal skulefritidsordning frå 21.089.2017 - SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2016/1270 20170410 10.04.2017 Inngående brev Prosjektrapport jordmorsamarbeid - utkast Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
2016/1270 20170410 10.04.2017 Inngående brev Jordmorsamarbeid Samhandlingskoordinator Vest-Telemark
Versjon:5.2.01