eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/1642 20191203 03.12.2019 Utgående brev Eigenerklæring 17/136 Solliåsen Nord AS m.fl.
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Tilkallingsavtale skule, november 2019 Monica Aas
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Utgående brev Tilkallingsavtale skule november 2019 Astrid Greivstad
2019/1646 20191203 03.12.2019 Utgående brev Vegadresse til gbnr. 25/63 Anita Rønning
2019/1038 20191203 03.12.2019 Inngående brev Høyringsuttale til lokal forskrift for utslepp av sanitært avløpsvatn Stein Helge Lassemo
2018/1565 20191203 03.12.2019 Utgående brev Deres ref: 2018/1565-62 - Tilbakemelding/ svar til advokat Arnt Olaf Stillerud
2019/1650 20191203 03.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav for hausten 2019 - Fyresdal kommune - skulegang ved vaksenopplæringa i Tokke Tokke kommune
2019/631 20191203 03.12.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Bjørnerud-Claus Marianne
2019/1401 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Vestfold og Telemark fylkeskommune
2018/5 20191203 03.12.2019 Inngående brev Referat dialogmøte 28.11.2019 *****
2018/663 20191203 03.12.2019 Inngående brev Oppsummering etter møte Forum for utdanning 21.11.2019 TOKKE KOMMUNE
2017/68 20191203 03.12.2019 Inngående brev Avtale om suppleringskjøp VISMA ENTERPRISE AS
2013/1143 20191203 03.12.2019 Inngående brev Underteikna tilkallingsavtale vikararbeid i barnehagen Ingvild Lund Frantzen
2019/1434 20191202 02.12.2019 Inngående brev Tilsyn INTERKOMMUNALT BRANNVERNSSAMARBEID I VEST-TELEMARK IKS
2019/49 20191202 02.12.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Marit Syftestad
2019/91 20191202 02.12.2019 Utgående brev Sakliste beredskapsråd 2019 Beredskapsråd
2018/1565 20191202 02.12.2019 Utgående brev Svar på brev og informasjon Jørn Myhre
2019/1645 20191202 02.12.2019 Inngående brev Tilbod 1.600.000 Kommunalbanken
2019/135 20191202 02.12.2019 Utgående brev Brøyting Prærien Ingunn Lauvrak
2019/1495 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2019/1643 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve - enkelt arrangement - 26.12.2019 MEIERIET CAFE PUB PIZZA AS
2019/1644 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga - Fyresdalsvegen 2258 36/94 Marta Elin Kvålen
2019/1644 20191202 02.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga - Fyresdalsvegen 2258 36/94 Marta Elin Kvålen
2019/1331 20191202 02.12.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Rolf Torgeir Sundgot Rolf Torgeir Sundgot
2019/1642 20191202 02.12.2019 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet Gnr 17 Bnr 136 SOLLIÅSEN NORD AS
2019/929 20191202 02.12.2019 Inngående brev Samarbeidsavtale Ungt entreprenerskap - underteikna UNGT ENTREPRENØRSKAP VESTFOLD OG TELEMARK
2019/712 20191202 02.12.2019 Inngående brev Internkontroll alkohollova - Roan Kroa SECURITAS AS
2019/710 20191202 02.12.2019 Inngående brev Skjenkekontroll - Meieriet SECURITAS AS
2019/710 20191202 02.12.2019 Inngående brev Skjenkekontroll - Roan Kroa SECURITAS AS
2019/1645 20191202 02.12.2019 Inngående brev Tilbod 12.500.000 Kommunalbanken
2019/1648 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi om kompetansemidlar til lokalt kompetansenettverk på barnehageområdet 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1647 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga - gbnr 78/4 Paul Hodgkinson
2019/342 20191129 29.11.2019 Inngående brev Telenor koparmodernisering Telenor
2019/49 20191129 29.11.2019 Inngående brev Forespørsel om å få tilsendt tilstandsrapport for grunnskoleopplæring/videregående opplæring Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2018/1565 20191129 29.11.2019 Inngående brev Demontering av vatn og avløp Jørn Myhre
2019/342 20191129 29.11.2019 Inngående brev Utfasing av fasttelefon og koparnett Telenor
2019/1640 20191129 29.11.2019 Inngående brev Oppseiing av stilling frå 01.02.2020 Einar Hovden
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2019/135 20191129 29.11.2019 Inngående brev Brøyting Prærien Ingunn Lauvrak
2017/873 20191129 29.11.2019 Inngående brev Detaljreguleringsplan for Arendal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH- begrenset ettersyn Arendal kommune
2019/1503 20191129 29.11.2019 Inngående brev LVKs høyringsuttale til kraftskatteutvalget - NOU 2019:16 LVK
2019/1503 20191129 29.11.2019 Inngående brev Alle kommuner må avgje høyringsuttale til kraftskatteutvalget LVK
2019/1630 20191128 28.11.2019 Inngående brev Offentlig søkerliste Crgroup - Øystein Aarrestad
2019/135 20191128 28.11.2019 Utgående brev Klage på brøyting Gerda Zondag
2019/1639 20191128 28.11.2019 Inngående brev Møtereferat frå 26.11.2019 om påslepp på kommunalt avlaupsnett og reinseanlegg RENOVEST IKS
2019/49 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søkarliste rådmann Ta
2019/1380 20191128 28.11.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - avslag på søknad, Ulf Runar Tellefsen Ulf Runar Tellefsen
2019/49 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søkerliste for rådmannsstilling Kommunal Rapport
2018/1852 20191128 28.11.2019 Inngående brev Arbeidsavtale 20% vikariat hnr 2425 Gro Breivik
2019/135 20191128 28.11.2019 Inngående brev Brøyting av kommunale vegar - Tøddebakkane Ingunn Valseth Holmegård
2019/411 20191128 28.11.2019 Inngående brev Protokoll representantskap 27.11.2019 Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
2019/1382 20191128 28.11.2019 Inngående brev Politiattest helse- og omsorgstenestelova *****
2019/1598 20191128 28.11.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Moghus tomt nr. 19, 34/49 Jørund Moghus
2019/135 20191128 28.11.2019 Utgående brev Brøyting av kommunale vegar - Tøddebakkane Ingunn Valseth Holmegård
2019/1571 20191128 28.11.2019 Inngående brev Dialog om søknad Per Madsen
2018/1897 20191128 28.11.2019 Utgående brev Dokumentasjon etter tilsyn ARBEIDSTILSYNET
2019/1514 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på leige av samfunnshus Fyresdal musikkorps m.fl.
2019/1638 20191128 28.11.2019 Inngående brev Tilkallingsavtale TTF Petra Dahler
2019/6 20191128 28.11.2019 Utgående brev Tilleggstomt til Grindberg Trevarefabrikk 25/111 - bustad SVEN ERIK SKOMDAL
2019/6 20191128 28.11.2019 Utgående brev Tilleggstomt til Grindberg Trevarefabrikk 25/111 - bustad GRINDBERG TREVAREFABRIKK AS
2019/49 20191128 28.11.2019 Inngående brev Innsyn i søkarliste - rådmann Varden
2019/69 20191128 28.11.2019 Utgående brev Refusjonskrav - sensor prøvenemd - helsefagarbeidar Telemark fylkeskommune
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Utgående brev Stadfesting på endring av opphaldstid og start dato i barnehagen *****
2019/135 20191128 28.11.2019 Inngående brev Klage på brøyting Gerda Zondag
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Utgående brev Søknad om 20 % permisjon i tida 01.01.20-31.12.20 *****
2012/584 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon hnr. 2101 i tida 01.12.19-30.11.20 *****
2019/1477 20191128 28.11.2019 Utgående brev Uttale til varsel Mattilsynet
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Utgående brev Annonse - opptak SFO og barnehage VTB m.fl.
2019/1368 20191128 28.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale i 20 % vikariat frå 15.11.2019-01.06.2020 *****
2019/495 20191127 27.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskot frå kontingentkassa TELEMARK LYS AS
2019/1349 20191127 27.11.2019 Utgående brev Fyresdalsvegen 565 92/10 og 93/16 - driftsbygning i landbruket Ole Vidar Moen
2019/1322 20191127 27.11.2019 Inngående brev Kopi av vedtak om samtykke på vilkår og gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet
2019/1637 20191127 27.11.2019 Inngående brev Refusjonskrav på kostnadar til felles planleggingsdag for barnehage 1.november 2019 Tokke kommune
2019/1636 20191127 27.11.2019 Inngående brev Innsending av geotekniske rapporter til NADAG og melde inn faresoner for kvikkleire til nasjonal database for kvikkleiresoner NVE
2019/1038 20191127 27.11.2019 Inngående brev Høringsuttale til lokal forskrift for utslepp av sanitært avløpsvatn Karl Petter Evensen
2019/1623 20191127 27.11.2019 Utgående brev Søknad om stønad til kursing av mannskap i skadefellingslaget Fylkesmannen i Telemark
2019/1599 20191127 27.11.2019 Inngående brev Informasjon om nye Lindesnes kommune Mandal kommune
2019/1635 20191127 27.11.2019 Inngående brev Innbetaling av eigartilskot til Sør-Øst 110 IKS for 2020 Sør-Øst 110 IKS
2019/872 20191127 27.11.2019 Utgående brev Retta avtale om bindingstid - ***** ***** ***** *****
2019/937 20191127 27.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling Maria Sjaavaag Aarbø
2019/816 20191127 27.11.2019 Utgående brev Forklaring på faktura - støtte fase 1, Omstilling SMYLEFÅR AS
2019/1636 20191127 27.11.2019 Inngående brev Rettleiing om innsending av geotekniske rapportar og grunnundersøkelse til NADAG NVE
2019/1393 20191126 26.11.2019 Inngående brev Val til overskattetakstnemnda Øyvind Kile
2019/1085 20191126 26.11.2019 Inngående brev Oversendelse av budsjett 2020 - økonomiplan 2023 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1603 20191126 26.11.2019 Inngående brev Om Stykkjevika Joker Fyresdal
2019/153 20191126 26.11.2019 Inngående brev Møtereferat frå arkivforum 05.11.2019 Seljord kommune
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2019/1598 20191126 26.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om frådeling av hustomt - Moghus gbnr 34/2 Fyresdal kommune v/ ordføraren
2018/1883 20191126 26.11.2019 Inngående brev Kommentarer og spørsmål for gbnr 25/50-14 Ångås Jørn Myhre
2019/1572 20191126 26.11.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - korrigert løyve, Randi Jopperud Randi Jopperud
2019/1622 20191126 26.11.2019 Inngående brev FFKF for Vestfold og Telemark fylke - referat val Seljord kommune
2019/1623 20191126 26.11.2019 Inngående brev Støtte til konfliktdempande tiltak mot rovviltskader på husdyr i Vestfold og Telemark 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/152 20191126 26.11.2019 Inngående brev Oversending av seminarrapport: Regional fagsamling om utarbeiding av sti- og løypeplanar. Fylkesmannen i Aust-Agder
2019/1626 20191126 26.11.2019 Inngående brev Informasjon - myndighet etter forurensningsloven for støy overføres kommunen - motorsport - skytebane - vindmøller FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1514 20191126 26.11.2019 Inngående brev Samfunnshus 19.januar 2020 - musikkorpset Fyresdal musikkorps
2019/1615 20191126 26.11.2019 Inngående brev Om brøyting av vegen til Øysædammen og handsaming av containerplassering ved Skåltjønn Arild Gaaren
2019/1624 20191126 26.11.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Kjell Audun Aalandsli m.fl.
2019/895 20191126 26.11.2019 Utgående brev Klage på avslag - sekundærflytting frå Fyresdal til Skien - saksnr 2019/5957 - 11.11.2019 *****
2019/144 20191126 26.11.2019 Utgående brev Prøvingsattest og melding om vigsel 23.11.2019 Skattetaten
2019/1380 20191126 26.11.2019 Inngående brev Legeerklæring *****
2019/1539 20191126 26.11.2019 Utgående brev Tilskot til Froland misjonskirke FROLAND MISJONSKIRKE
2019/1539 20191126 26.11.2019 Utgående brev Tilskot til Metodistkirken i Norge METODISTKIRKEN I NORGE
2019/1539 20191126 26.11.2019 Utgående brev Tilskot til Human etisk forbund HUMAN ETISK FORBUND
2019/1539 20191126 26.11.2019 Utgående brev Tilskot til Bergen Hindu Sabha BERGEN HINDU SABHA
2019/1539 20191126 26.11.2019 Utgående brev Tilskot til Betania den frie evangeliske forsamling BETANIA DEN FRIE EVANGELISKE FORSAMLING
2019/1539 20191126 26.11.2019 Utgående brev Tilskot til Den evangeliske lutherske frikirke DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE
2019/1539 20191126 26.11.2019 Utgående brev Tilskot til EVANGELISCHE GEMEINDE DEUTSCHER SPRACHE IN NORWEGEN EVANGELISCHE GEMEINDE DEUTSCHER SPRACHE IN NORWEGEN
2019/1393 20191126 26.11.2019 Inngående brev Om attval til overskattetaksnemd Helga Ramsvatn
2019/1539 20191126 26.11.2019 Utgående brev Tilskot til Forn sed Norge FORN SED NORGE
2019/1539 20191126 26.11.2019 Utgående brev Tilskot til Guds menighet Vegårshei GUDS MENIGHET VEGÅRSHEI
2019/1539 20191126 26.11.2019 Utgående brev Tilskot til Oslo katolske bispedømme OSLO KATOLSKE BISPEDØMME
2019/49 20191125 25.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Vtb -
2019/1509 20191125 25.11.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Knut Olav Oland Knut Olav Oland
2019/1597 20191125 25.11.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Arnulf Gjertsen Arnulf Gjertsen
2019/1572 20191125 25.11.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Randi Jopperud Randi Jopperud
2019/1582 20191125 25.11.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Knut Verpe Lie Knut Verpe Lie
2019/1240 20191125 25.11.2019 Inngående brev Teiepliktskjema - etter lov om Innovasjon Norge §27 Kjell Sverre Thoresen
2019/1240 20191125 25.11.2019 Inngående brev Teiepliktskjema - etter lov om Innovasjon Norge §27 Elise Lauvrak
2019/1598 20191125 25.11.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Gamleveg 40 gbnr 34/2 Fyresdal kommune v/ ordførar Erik Skjervagen
2019/1588 20191125 25.11.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Geir Torfinn Skålid Geir Torfinn Skålid
2019/1495 20191125 25.11.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/1611 20191125 25.11.2019 Inngående brev Prosjekt - Øke kunnskapen om CRPD - «Hva vet du om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)?» Bufetat
2019/1246 20191125 25.11.2019 Inngående brev Kvalitetssikring Grunnforurensning - Molandsmoen Avfallsplass FYLKESMANNEN I AGDER
2019/1599 20191125 25.11.2019 Inngående brev Informasjon fra Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune til leverandører VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
2018/388 20191125 25.11.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Tilleggstomt til Kjeddingsteinen tomt nr. K - 4, 17/142 Alexander Brekke
2019/1391 20191125 25.11.2019 Inngående brev Faktura nr. 23023 Jørn Myhre
2019/1612 20191125 25.11.2019 Inngående brev Saksbehandsaming av søknader erstatning avlingssvikt i Vestfold og Telemark 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/816 20191125 25.11.2019 Inngående brev Støtte fase 1, Omstilling - sluttrapport SMYLEFÅR AS
Ingen tilgang 20191125 25.11.2019 Utgående brev Husleige Libakkane 4 *****
2019/1339 20191125 25.11.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Håmsbu, 74/16 Bjørg Katherine Skaalid
2019/1599 20191125 25.11.2019 Inngående brev Leverandørinformasjon Kristiansand kommune
2018/1949 20191122 22.11.2019 Inngående brev Intensjonsavtale mellom grunneigar Valebjørg og Løypelaget Våmut Løypelag
2019/1183 20191122 22.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskot og refusjon av utgift til ungskogpleie Gunnar Knutson Veum
2019/1596 20191122 22.11.2019 Inngående brev Byggeaktivitet i Kleivgrend Anonym
2019/1183 20191122 22.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 86/1 Landbruksdirektoratet
2019/1597 20191122 22.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel Arnulf Gjertsen
2018/1565 20191122 22.11.2019 Inngående brev Pålagt demontering av innlagt vatn og avløp Jørn Myhre
2018/1565 20191122 22.11.2019 Inngående brev Ny kommuneplan fra 2014 Jørn Myhre
2019/1162 20191121 21.11.2019 Inngående brev Søknad om dekking av faktura Skogbrand Olav Veum
2019/1162 20191121 21.11.2019 Inngående brev Søknad om dekking av faktura og tilskot til ungskogpleie Olav Veum
2019/1339 20191121 21.11.2019 Inngående brev Skjema på 74/1 og 74/16 i tinglyst stand Kartverket
2019/1590 20191121 21.11.2019 Inngående brev Søknad om refusjon av div utgifter Bjørg Taraldlien Hopland
2019/1193 20191121 21.11.2019 Inngående brev Representantar for FFO Aud Kristin Lukassen
2019/1588 20191121 21.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Geir Torfinn Skålid
2012/584 20191121 21.11.2019 Inngående brev Søknad om permisjon hnr. 2101 i tida 01.12.19-30.11.20 *****
2019/1419 20191121 21.11.2019 Inngående brev Servering skattekurs for Vest-Telemark Skogbrukssjefen i Fyresdal
2019/1539 20191121 21.11.2019 Inngående brev Sats for 2019 Fyresdal Kommune
2019/1411 20191121 21.11.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Industriområde Molandsmoen syd tomt nr. 5, 38/112 Fyresdal kommune
2018/1542 20191121 21.11.2019 Inngående brev Arbeidsavtale 20,6% mellombels hnr. 2771 Maria Sjaavaag Aarbø
2019/1503 20191121 21.11.2019 Inngående brev Utkast til høyringsuttale - NOU 2019:16 Kommunekraft AS
2013/1143 20191121 21.11.2019 Inngående brev Arbeidsavtale 65% vikariat hnr. 2415 og 2361 Ingvild Lund Frantzen
2019/1497 20191121 21.11.2019 Inngående brev Forbud mot bruk av mineraolje til oppvarming av bygningar Klima- og miljødepartementet
2019/816 20191121 21.11.2019 Inngående brev Spørsmål til faktura - støtte fase 1, Omstilling Smylefår
2019/1591 20191121 21.11.2019 Inngående brev Eigenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 34/47 Terje Sveinsson
2019/342 20191121 21.11.2019 Inngående brev Status trygghetsalarmer i kommunen (INTERNAL) Telenor
2014/1224 20191121 21.11.2019 Inngående brev Arbeidsavtale fast 48,2% hnr. 2504 Klara Rydland
2019/1162 20191121 21.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 85/1 Landbruksdirektoratet
2019/1590 20191121 21.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 45/1 Landbruksdirektoratet
2019/1593 20191121 21.11.2019 Inngående brev Tilskot for LIS1-stillingar i kommunehelsetenesta Helsedirektoratet
2019/1162 20191121 21.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 85/1 Landbruksdirektoratet
2019/1589 20191121 21.11.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå delar av stilling i tida 18.11.19-31.07.20 *****
2019/1193 20191121 21.11.2019 Utgående brev Kontaktinformasjon til brukarrepresentantane i REMNF FFO Telemark
2019/1038 20191121 21.11.2019 Utgående brev Lokal forskrift for utslepp av sanitært avløpsvatn, offentleg høyring FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1377 20191121 21.11.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - barnehagen Vest-Telemark brannvesen
2019/920 20191121 21.11.2019 Utgående brev Svar - Personskade - inntekt *****
2019/1514 20191121 21.11.2019 Utgående brev Svar på brukartid våren 2020 FYRESDAL IDRETTSLAG
2019/1401 20191121 21.11.2019 Utgående brev Forvaltningsplan for statleg sikra område i Fyresdal Prosjektgruppa Hamaren mot nye høgder
2019/1401 20191121 21.11.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder i Fyresdal FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/816 20191121 21.11.2019 Inngående brev Faktura Zizu Smylefår
2019/1585 20191121 21.11.2019 Utgående brev Dispensasjon frå føresegner i reguleringsplan for Kjeddingsteinen hyttefelt, tomt K-4 Alexander Bernhard Brekke
2019/1514 20191121 21.11.2019 Utgående brev Svar - Samfunnshuset i prosjektveka Gimle skule
2019/1397 20191120 20.11.2019 Inngående brev Vurdering av hending KS Advokatene
2019/1507 20191120 20.11.2019 Utgående brev Vilkår for påkopling FIKS MinSide - underteikna avtale KS
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2019/1392 20191120 20.11.2019 Inngående brev Skattetakstnmnd - attval Aslak Momrak
2019/1579 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad om refusjon og tilskot til ungskogpleie Knut Martin Husstøyl
2019/1170 20191120 20.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 58/3 Landbruksdirektoratet
2019/1579 20191120 20.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 43/4 Landbruksdirektoratet
2019/367 20191120 20.11.2019 Inngående brev Renovest IKS - innkalling til representantskapsmøte II / 2019 RENOVEST IKS
2019/608 20191120 20.11.2019 Inngående brev Godkjent lærekontrakt - Institusjonskokkfaget *****
2019/681 20191120 20.11.2019 Inngående brev Godkjent lærekontrakt - barne- og ungdomsarbeidarfaget *****
2019/1584 20191120 20.11.2019 Inngående brev Eigenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 12/17 Per Jørgensen
2019/1586 20191120 20.11.2019 Inngående brev Oversending av revidert henvisningsskjema til det statlige barnevernet Bufetat
2019/1170 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad om dekking av tilleggsrekning, planering av utkjørt grus Ivar Kristoffer Lauvaas
2019/1582 20191120 20.11.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Knut Verpe Lie
2019/1587 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad og aksept av tilbod OLE KRISTIAN BERGVE
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Innkalling til møte 26.11.2019 *****
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Innkalling til møte 26.11.2019 *****
2019/495 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar søknader om tilskot frå kontingentkassa TELEMARK LYS AS
2019/1410 20191120 20.11.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Moghus tomt nr. 16, 34/47 Jørund Moghus
2019/1585 20191120 20.11.2019 Inngående brev Ang. hyttetomt K4 i Kjeddingsteinen Alexander Bernhard Brekke
2019/1583 20191120 20.11.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Runar Andersen
2019/943 20191120 20.11.2019 Inngående brev Godkjent lærekontrakt - barne- og ungdomsarbeidarfaget *****
2019/1581 20191120 20.11.2019 Inngående brev Godkjent lærekontrakt - helsearbeidarfaget *****
2019/417 20191120 20.11.2019 Inngående brev NAV Vest-Telemark - kostnader i samband med etablering og drift TOKKE KOMMUNE
2017/1 20191119 19.11.2019 Inngående brev Nye rutiner for melding om behov for deponering av papirarkiv og foto Ikakongsberg IKS
2019/1564 20191119 19.11.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr 16/190 Ellen Skeie
2019/1564 20191119 19.11.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr 16/190 Tor Atle Skeie
2019/1571 20191119 19.11.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag - søknad Per Madsen
Versjon:5.2.01