eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2016/1320 20170324 24.03.2017 Inngående brev Førebels svar i klagesak Justis- og beredskapsdepartementet
2017/80 20170324 24.03.2017 Inngående brev Innrapportering særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - kvittering Altinn
Ingen tilgang 20170324 24.03.2017 Inngående brev Program for vårkonferansen i Vrådal 21.04.17 i forbindelse med representantskapet i Temark Agder og Telemark kontrollutvalssekretariat
Ingen tilgang 20170324 24.03.2017 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 21.04.17 Agder og Telemark kontrollutvalssekretariat
2017/468 20170324 24.03.2017 Inngående brev Møteinnkalling til representantskapsmøte - 19.04.2017 Telemark kommunerevisjon IKS
2017/426 20170324 24.03.2017 Inngående brev Fornying av skuterløyve Haaheim Lars
2017/511 20170324 24.03.2017 Inngående brev Jordleigeundersøkinga 2017 Landbruksdirektoratet
2016/929 20170324 24.03.2017 Utgående brev Rapportering på tilskot Helsedirektoratet
2017/80 20170324 24.03.2017 Inngående brev Revisjonsuttale - tilskot til særleg ressurskrevjande helse- og omsorgstenester Telemark kommunerevisjon IKS
2017/513 20170324 24.03.2017 Inngående brev Førebels svar på søknad Helsedirektoratet
2017/513 20170324 24.03.2017 Utgående brev Søknad om tilskot Helsedirektoratet
2017/394 20170324 24.03.2017 Inngående brev Avtale om direkteoppgjer Helfo
2017/516 20170324 24.03.2017 Inngående brev Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Bjorhustjønn hyttefelt, del av 16/1 AT Skog SA
2017/456 20170324 24.03.2017 Inngående brev Fornyelse av løyve for motorferdsel i utmark. Finn Envold Kristiansen
2017/515 20170324 24.03.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Steinar Libjå
2017/512 20170324 24.03.2017 Inngående brev Hjelpemiddelformidling i framtida - høyring Norges Handikapforbund
2017/501 20170324 24.03.2017 Utgående brev Griddalen 17/115, tomt nr 38 - fritidsbustad SALTDALSHYTTA GUDBRANDSDALEN AS
Ingen tilgang 20170324 24.03.2017 Utgående brev Permisjonssøknad tillitsvalde 2017 Rita T. Metveit m.fl.
2016/248 20170323 23.03.2017 Inngående brev Delutbetaling - Sportsdestinasjon Fyresdal Telemark fylkeskommune
2017/326 20170323 23.03.2017 Inngående brev Protokoll Fyresdal kontrollutval 20.03.2017 Agder- og Telemark kontrollutvalssekretariat
2017/508 20170323 23.03.2017 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - 17/131 Tonje Castberg / Jan Kirkedam
2017/507 20170323 23.03.2017 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - 24/33 Helge Gundersen
2017/506 20170323 23.03.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Karl Petter Evensen
2017/215 20170323 23.03.2017 Inngående brev Kommunale veterinærtenester - stimuleringstilskot Fylkesmannen i Telemark
2016/982 20170323 23.03.2017 Utgående brev Krav om fastlønstilskot fysioterapeutar 2.halvår 2016 Helfo
2017/505 20170323 23.03.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Lise Libjå
2017/259 20170323 23.03.2017 Inngående brev Politiatttest Politiet
2017/3 20170323 23.03.2017 Utgående brev Førebels svar på kulturmidelsøknad 4-H Vest m.fl.
2017/503 20170323 23.03.2017 Utgående brev Bergland 67/1 - fritidsbustad DRAMMENSHUS & HYTTER AS
Ingen tilgang 20170323 23.03.2017 Utgående brev Vedlegg til rapport. Brev til Den Norske Legeforening *****
2017/316 20170323 23.03.2017 Utgående brev Skisse til folkehelsearbeid - Fyresdal kommune Telemark fylkeskommune
2016/1043 20170323 23.03.2017 Inngående brev Referat frå møtet Barnevernsamarbeidet og barnehagane Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark
2016/1320 20170323 23.03.2017 Inngående brev Videresending av klage frå Fyresdal kommune(kopi av brev til departementet) Politiet
2017/510 20170323 23.03.2017 Inngående brev Oppseiing av hnr 2786 og 2770 for å gå over i anna stilling Gerda Zondag
2017/505 20170323 23.03.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Lise LIbjå Lise Libjå
2017/503 20170323 23.03.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak gbnr 67/1 DRAMMENSHUS & HYTTER AS
2016/982 20170323 23.03.2017 Inngående brev Vedtak om utbetaling av fastlønstilskot Helfo
2016/986 20170323 23.03.2017 Inngående brev Reguleringsplan for hyttefelt - Bjorhustjønn (kopi) Helge Skard Dokka
2017/122 20170323 23.03.2017 Utgående brev Øyne Camping - analyserapport Øivind Huth Eriksen
2016/577 20170322 22.03.2017 Inngående brev Innkalling representantskapsmøte 5.april 2017 Vest-Telemark museum
2017/494 20170322 22.03.2017 Inngående brev Invitasjon til dialogseminar om vold og trusler i helse- og sosialsektoren . Arbeidstilsynet
Ingen tilgang 20170322 22.03.2017 Utgående brev Endring av eigedomsskatt 2017 AGDER ENERGI VANNKRAFT AS
2017/454 20170322 22.03.2017 Utgående brev Rekneskap 2016 - Fyresdal kommune - overlevering til revisjon Telemark kommunerevisjon IKS
Ingen tilgang 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad på funksjon som stegleiar *****
2016/1541 20170322 22.03.2017 Inngående brev Arbeidsavtale vikariat hnr 2515 Mari Sørum Juva
2016/469 20170322 22.03.2017 Inngående brev Orientering om OVFs festekontrakter Opplysningsvesenets fond
2017/25 20170322 22.03.2017 Utgående brev Arbeidsavtale vikariat reinhald - heimelsnr. 3254 Mohamedburhan Nurayne Abdulalem
Ingen tilgang 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad stegleiar *****
2017/483 20170322 22.03.2017 Utgående brev Søknad om tilkopling til offentleg vassleidning 32/3 Kjetil Vik
2017/434 20170322 22.03.2017 Utgående brev Leverandørstatestikk Kommunal rapport
2017/232 20170322 22.03.2017 Utgående brev Søknad om skjenkeløyve i einskild høve - Troll Rally i Stykkjevika 25.08 - 27.08. - MC Entusiasters klubb MC-ENTUSIASTERS KLUBB
2016/1363 20170322 22.03.2017 Utgående brev Musikk/kulturskole Janine Braemer
2016/1363 20170322 22.03.2017 Utgående brev Musikk/kulturskole - søknad rytmisk turn Lillian Borgen
2017/502 20170322 22.03.2017 Inngående brev Mellomoppgjøret 2017 - informasjon KS
2017/501 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad om ettrinnstillatelse - Griddalen, tomt nr 38 SALTDALSHYTTA GUDBRANDSDALEN AS
Ingen tilgang 20170322 22.03.2017 Inngående brev Oppseiing av hnr 2771 og vikarbank for å gå over til anna stilling Fennie Villon
Ingen tilgang 20170322 22.03.2017 Utgående brev Stadfesting på opphaldstid og betalingssats i Fyresdal barnehage *****
2017/489 20170322 22.03.2017 Utgående brev Svalestu nedre 38/19 - brakker TT Anlegg AS
2016/1076 20170322 22.03.2017 Inngående brev Busetting av overføringflyktningar IMDI
2017/484 20170322 22.03.2017 Utgående brev Søknad om tilkopling til offentleg vassleidning 32/7 Wenche Sandvik
Ingen tilgang 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om plass på SFO fra høsten 2017 *****
2017/484 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om tilkopling til offentleg vassleidning 32/7 Wenche Sandvik
2017/483 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om tilkopling til offentleg vassleidning 32/3 Kjetil Vik
2017/190 20170321 21.03.2017 Utgående brev Tilbod om stilling Mari Sørum Juva
Ingen tilgang 20170321 21.03.2017 Utgående brev Referat frå oppfylgjingsmøte 09.03.17 *****
2017/194 20170321 21.03.2017 Utgående brev Tilbod om stilling Nilia Kamilla S Lie
Ingen tilgang 20170321 21.03.2017 Utgående brev Tenestebevis for tilsetjingsperiode i Fyresdal barnehage - vikariat Lasse Schou Hansen
2016/986 20170321 21.03.2017 Utgående brev Bygging av vegar/innlagt vatn i hytter på Bjorhustjønn hyttefelt Simen Are Melfald m.fl.
2017/479 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om tilskot til skiljekve - Vestheia beitelag Vestheia beitelag
2016/1309 20170321 21.03.2017 Inngående brev Tilbakemelding etter bekrefta utført rapport nr. 40765 Vest Telemark Kraftlag AS
2017/485 20170321 21.03.2017 Inngående brev Tilbod om investeringstilskot (kopi) INNOVASJON NORGE
2017/98 20170321 21.03.2017 Inngående brev Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post. Posten Norge AS
Ingen tilgang 20170321 21.03.2017 Utgående brev Utmelding SFO M G
2016/1684 20170321 21.03.2017 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale i vikariat i heimel 3254 Mohamedburhan Nurayne Abdulalem
Ingen tilgang 20170321 21.03.2017 Utgående brev Refusjonskrav for bruk av BHT *****
2017/488 20170321 21.03.2017 Inngående brev Utlysing av midlar 2017 - Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Bufdir
2017/482 20170321 21.03.2017 Inngående brev Kartlegging av faktisk sjukepleiarbemanning Norsk Sykepleierforbund Telemark
2017/194 20170321 21.03.2017 Utgående brev Tilbod om stilling Elise Johre Rustand
2017/489 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om midlertidig brakkerigg gnr/bnr. 38/19 TT ANLEGG AS
2017/291 20170321 21.03.2017 Inngående brev Eigenfråsegn i tinglyst stand Kartverket Tinglysinga
2016/494 20170321 21.03.2017 Inngående brev Eigenfråsegn i tinglyst stand Kartverket Tinglysinga
2017/285 20170321 21.03.2017 Inngående brev Eigenfråsegn i tinglyst stand Kartverket Tinglysinga
2017/486 20170321 21.03.2017 Inngående brev 1.terminutbetaling av integreringstilskot år 2-5 for år 2017 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2017/487 20170321 21.03.2017 Inngående brev Autorisasjonsbevis for plantevernmidler FYLKESMANNEN I TELEMARK
Ingen tilgang 20170321 21.03.2017 Utgående brev Søknad om førebyggings- og tilretteleggingstilskot NAV
2017/408 20170321 21.03.2017 Utgående brev Tilkallingsavtale frå 01.03.2017 med avtale om pensjonistløn Wolfgang Werner Hohnstein
2017/478 20170320 20.03.2017 Inngående brev Kartlegging av vald mot helsepersonell og medpasientar, sak 17/3498-7 Helsedirektoratet
2017/421 20170320 20.03.2017 Inngående brev Klage Arild Johre
2017/459 20170320 20.03.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Geir Fles Geir Fles
2017/386 20170320 20.03.2017 Utgående brev Forryngelsesplikt etter hogst Sigurd Mjaaland m.fl.
Ingen tilgang 20170320 20.03.2017 Utgående brev Saldokort Anne Ingunn Hanserud 15/1597 FYLKESMANNEN I TELEMARK
2017/453 20170320 20.03.2017 Utgående brev Melding om matrikkelføring Andrea Louise og Paul Robert Hodgkinson m.fl.
2017/421 20170320 20.03.2017 Utgående brev Aaslandsjordet gnr/bnr 60/3, påbygg til hytte Arild Johre
2017/476 20170320 20.03.2017 Inngående brev Selskapsavtale for PPT - til signering VEST-TELEMARK PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TENESTE PPT IKS
2016/1221 20170320 20.03.2017 Inngående brev Tilskot til tiltak for auka sykkelbruk for 2018 STATENS VEGVESEN
2017/421 20170320 20.03.2017 Inngående brev Vedlegg til klage Arild Johre
Ingen tilgang 20170320 20.03.2017 Utgående brev Søknad om ferdigattest - 16/87 Arendalshus AS
2017/143 20170320 20.03.2017 Inngående brev Innmelding skole *****
Ingen tilgang 20170320 20.03.2017 Inngående brev Signert tilkallingsavtale frå 01.03.2017 Gerd Lauvrak
Ingen tilgang 20170320 20.03.2017 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale i heimel 2318 Inger Nenseter Nome
Ingen tilgang 20170320 20.03.2017 Inngående brev Tilsagn om tilskot til førebyggjande og tilretteleggingstilskot frå BHT NAV Arbeidslivssenter Telemark
2016/986 20170320 20.03.2017 Utgående brev Stenging av svartvannsutslepp Bertil Gillberg
2017/479 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad om tilskot til tiltak - sperregjerde og samlehage - Bindalen - Kilegrend KNUT VIK
2017/480 20170320 20.03.2017 Inngående brev Signert tilkallingsavtale som vikararbeid i barnehagen frå 01.02.2017 Heba Mohamed Hasan Joha
2017/481 20170320 20.03.2017 Inngående brev Melding om permisjon frå 6. april 2017 *****
2017/143 20170320 20.03.2017 Inngående brev Innmelding skole *****
Ingen tilgang 20170320 20.03.2017 Inngående brev Utmelding SFO *****
2017/458 20170320 20.03.2017 Utgående brev DS Fyresdølen Øyvind Treider Olsen
2017/477 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad om landingsløyve Bjørn Skarning m.fl.
Ingen tilgang 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 16/87 Arendalshus AS
2017/469 20170320 20.03.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Kari Skaalid Kari Skaalid
2017/359 20170320 20.03.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Monica Aas og Kjell Harald Hansen Monica Aas
Ingen tilgang 20170320 20.03.2017 Utgående brev Oversending av vedtak og søknad vedrørande tilskot til avløysing ved sjukdom *****
2017/238 20170320 20.03.2017 Utgående brev ID 453 Sommarvikar 2017 teknisk drift - heimel 3299 Sølve A Munk Brekke m.fl.
2017/456 20170320 20.03.2017 Utgående brev Fornyelse av løyve for motorferdsel i utmark. Finn E Hanæs Kristiansen
Ingen tilgang 20170320 20.03.2017 Utgående brev Oppdatert Gjennomføringsplan Gnr 16 Bnr 87, Situasjonsplan med mål Hytte gnr 16 bnr 87 Øvre Birtedalen ARENDALSHUS AS
2017/407 20170320 20.03.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad om ervervsløyve, Gunnar K. Veum Gunnar Knutson Veum
2017/237 20170320 20.03.2017 Utgående brev ID 452 Sommarvikar 2017 reinhaldsavdelinga - heimel 3299 Nilia Kamilla S Lie m.fl.
2016/986 20170317 17.03.2017 Inngående brev Spørsmål ang. Aquatron Norskvann - Gjertrud Eid
2017/316 20170317 17.03.2017 Inngående brev Invitasjon til informasjons- og samarbeidsmøte om Program for folkehelsearbeid Telemark fylkeskommune
2017/132 20170317 17.03.2017 Inngående brev Alkoholomsetning 2016 Fyresdal bed&breakfast
Ingen tilgang 20170317 17.03.2017 Inngående brev Tilbod om investeringstilskot(kopi) Innovasjon Norge
2017/471 20170317 17.03.2017 Inngående brev Resultatkontroll skog foryngelse miljø 2017 FYLKESMANNEN I TELEMARK
2017/470 20170317 17.03.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad John Arthur Johnsen
Ingen tilgang 20170317 17.03.2017 Inngående brev Delutbetaling av tildelte spelemidlar anleggsnr 0831002401 Hagadalshavet skytebane Telemark fylkeskommune
2017/432 20170317 17.03.2017 Inngående brev Utfylt skjema kommunenes forvaltning av alkohollova 2017 Folkehelseinstituttet
2017/468 20170317 17.03.2017 Inngående brev Førebels innkalling til representantskapsmøte 19.04.17 Telemark kommunerevisjon
2016/1683 20170317 17.03.2017 Inngående brev Tilkallingsavtale - barnehagen Nura Ahmed Mohamed
2017/469 20170317 17.03.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Kari Skaalid
2017/431 20170317 17.03.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Tarjei Aamlid Tarjei Aamlid
2017/460 20170317 17.03.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Brit Kjær Brit Gunvor Kjær
Ingen tilgang 20170317 17.03.2017 Utgående brev Svar på søknad om delvis permisjon utan løn i perioden 1.4. - 1.7.2017 *****
2017/467 20170316 16.03.2017 Inngående brev Rammeavtale melom kommunane i Telemark og NAV Hjelpemiddelsentral Nav
2017/459 20170316 16.03.2017 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Geir Fles
2017/413 20170316 16.03.2017 Inngående brev Yoga Merleyn
2017/458 20170316 16.03.2017 Inngående brev DS Fyresdølen Øyvind Olsen
2016/1671 20170316 16.03.2017 Inngående brev Tilkallingsavtale Wolfgang W. Hohnstein
2017/3 20170316 16.03.2017 Inngående brev Søknad om kulturmidlar - Kleivgrend grendelag Kleivgrend grendelag
Ingen tilgang 20170316 16.03.2017 Inngående brev Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
Ingen tilgang 20170316 16.03.2017 Utgående brev Melding om ferdigstilling Arve Metveit
2017/413 20170316 16.03.2017 Inngående brev Treningsavgift Sporty Sporty
2017/143 20170316 16.03.2017 Inngående brev Innmelding skole *****
2017/226 20170316 16.03.2017 Utgående brev Kommunal bolig - leie Sabina Alexandra Lauvdal
2017/426 20170316 16.03.2017 Utgående brev Fornying av skuterløyve Lars Sivert Håheim
2017/461 20170316 16.03.2017 Inngående brev Forslag til årsplan 2017 Fyresdal kommune - Bedriftshelsen AS Bedriftshelsen
2017/378 20170316 16.03.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Hans Martin Jakobsen Hans Martin Jakobsen
2017/308 20170316 16.03.2017 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Stian Haave Thorjussen Stian Haave Thorjussen
Ingen tilgang 20170316 16.03.2017 Utgående brev Skuterløyve hundetrening Hans Kristian Jørgensen
2017/427 20170316 16.03.2017 Utgående brev Søknad om fritak for kommunale avgifter gbnr 17/2 Elsebeth Munk Brekke og Alexander Brekke
2017/460 20170316 16.03.2017 Inngående brev Motorferdsle i utmark - søknad Brit Gunvor Kjær
2017/394 20170316 16.03.2017 Inngående brev Avtale om direkteoppgjer med Helfo - førebels svar Helfo
2017/136 20170316 16.03.2017 Utgående brev Signert databehandleravtale i retur IMDI
Ingen tilgang 20170316 16.03.2017 Inngående brev Oppdatert Gjennomføringsplan Gnr 16 Bnr 87, Situasjonsplan med mål Hytte gnr 16 bnr 87 Øvre Birtedalen. ARENDALSHUS AS
2017/238 20170316 16.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
2017/425 20170316 16.03.2017 Utgående brev Førehandsvarsel om oppseiing av stilling *****
2017/456 20170315 15.03.2017 Inngående brev Fornyelse av løyve for motorferdsel i utmark. Finn E Hanæs Kristiansen
Ingen tilgang 20170315 15.03.2017 Inngående brev Skjema "Gjennomføringsplan" Arve Metveit
2017/452 20170315 15.03.2017 Inngående brev Reglement og retningslinjer om innsyn - tiltak for å betre openheit og innsyn Justis- og beredskapsdepartementet
Ingen tilgang 20170315 15.03.2017 Inngående brev saldokort Fylkesmannen i Telemark
Ingen tilgang 20170315 15.03.2017 Inngående brev Saldokort Hanserud/Jørgensen Fylkesmannen i Telemark
2016/1363 20170315 15.03.2017 Inngående brev Musikk/kulturskole Janine Braemer
Ingen tilgang 20170315 15.03.2017 Inngående brev Melding om ferdigstilling Arve Metveit
2017/238 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
Ingen tilgang 20170315 15.03.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2017/238 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
2017/237 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
2016/1363 20170315 15.03.2017 Inngående brev Musikk/kulturskole Janine Braemer
2017/3 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om kulturmidlar - Fyresdal skiskyttarlag FYRESDAL SKISKYTTARLAG
Ingen tilgang 20170315 15.03.2017 Inngående brev Arbeidsavtale 53% fast hnr 2333, 2311 og 2003 Kolbjørn Kiland
Ingen tilgang 20170315 15.03.2017 Inngående brev Arbeidsavtale vikariat 20% hnr 2334 Kolbjørn Kiland
Ingen tilgang 20170315 15.03.2017 Inngående brev Arbeidsavtale 100% fast tilsetting hnr 2305 og 2308 Randi Jopperud
2017/453 20170315 15.03.2017 Inngående brev Jordskiftesak - grensegang mellom 78/4, 81/4 og 80/1 Jordskifteretten i Statens hus i Kviteseid
2017/3 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om kulturmidlar - Dalen fotoklubb Dalen fotoklubb
Ingen tilgang 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om tilskot til avløysing ved sjukdom *****
2017/3 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Fyresdal bygdekvinnelag FYRESDAL BYGDEKVINNELAG
2017/3 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om kulturmidlar - Åsland grendelag Åsland grendelag
Ingen tilgang 20170315 15.03.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2017/3 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om kulturmidlar - 4-H Vest 4-H Vest
Ingen tilgang 20170315 15.03.2017 Inngående brev Arbeidsavtale mellombels 90% Annette Gustavson
Ingen tilgang 20170315 15.03.2017 Inngående brev Arbeidsavtale fast 5 % hnr 2319 Ingunn Tovslid
Ingen tilgang 20170315 15.03.2017 Inngående brev Spillemiddelsøknader til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Telemark fylkeskommune
2017/3 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Vestkanten grendelag VESTKANTEN GRENDELAG
Ingen tilgang 20170315 15.03.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2017/143 20170315 15.03.2017 Inngående brev Innmelding skole *****
Ingen tilgang 20170315 15.03.2017 Inngående brev Arbeidsavtale mellombels 20% Shaima Abualjaas
Ingen tilgang 20170315 15.03.2017 Inngående brev Arbeidsavtale mellombels 60% Nina Syvertsen
2017/425 20170315 15.03.2017 Inngående brev Mottakskvittering *****
2017/428 20170315 15.03.2017 Utgående brev Fullmakt til å representere Fyresdal kommune på generalforsamlinga 2017 Olav Gisle Noraberg
Ingen tilgang 20170315 15.03.2017 Inngående brev Arbeidsavtale mellombels 80% Lena Seland
Ingen tilgang 20170315 15.03.2017 Inngående brev Arbeidsavtale mellombels 80% Janine Braemer
Ingen tilgang 20170314 14.03.2017 Inngående brev Fjellandbruk Seltveit Fylkesmannen i Telemark
2016/751 20170314 14.03.2017 Inngående brev Flyging 2016 Jon Skappel
Ingen tilgang 20170314 14.03.2017 Utgående brev Tilbod om stilling i 100 % fast frå 01.08.2017-Utlysing av ledige undervisningsstillingar frå 01.08.2017, fast og vikariat, søknadsfrist 12.02.2017 Randi Jopperud
Ingen tilgang 20170314 14.03.2017 Utgående brev Mellombels tilsetjing i 100% stilling i Fyresdal barnehage frå 01.02.2017 - ingen heimel... Camilla Emelie Mostervik
Ingen tilgang 20170314 14.03.2017 Utgående brev Tilbod om stilling i 90 % frå 01.08.2017 - 31.07.2018 - mellombels - ID 437 - Utlysing av ledige undervisningsstillingar frå 01.08.2017, fast og vikariat, søknadsfrist 12.02.2017 Annette Gustavson
Ingen tilgang 20170314 14.03.2017 Utgående brev Tilbod om stilling i 20% frå 01.08.2017, fast Inger Nenseter Nome
Ingen tilgang 20170314 14.03.2017 Utgående brev Tilbod om stilling i 20% vikariat frå frå 01.08.2017 - 31.07.2018 Kolbjørn Kiland
Ingen tilgang 20170314 14.03.2017 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale mellombels, auka antall barn i avdelingane Camilla Emelie Mostervik
2017/3 20170314 14.03.2017 Inngående brev Søknad kulturmidlar - Kilegrend grendelag KILEGREND GRENDELAG
2017/3 20170314 14.03.2017 Inngående brev Søknad kulturmidlar 2017 - Veum grendelag VEUM GRENDELAG
Versjon:5.2.01