eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2021/144 20210118 18.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Knut Peder Fossland Knut Peder Fossland
2021/134 20210118 18.01.2021 Inngående brev Oppseiing av stilling Evy Katrin Aamlid
2020/950 20210118 18.01.2021 Inngående brev Kommunale næringsfond rapportering VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2021/136 20210118 18.01.2021 Inngående brev Informasjon til elevar på 10.trinn - skuleskyss i videregående skule Vestfold og Telemark fylkeskommune
2021/145 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad om fornya næringsløyve, Fyresdal Montasje FYRESDAL MONTASJE GEIR WÆTHING
2021/143 20210118 18.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Lise Olsen Lise Olsen
2021/142 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad om usleppsløyve - Birtedalsvegen 105 gbnr. 38/24 Ola Arve Levang
2021/146 20210118 18.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Asbjørn T Taraldlien
2021/141 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve - Borggrendsvegen 277 gbnr. 8/3 Hans Breivik
2020/1252 20210118 18.01.2021 Inngående brev Nytt reglement for TT-ordningen i Vestfold og Telemark VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2020/899 20210118 18.01.2021 Inngående brev Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding Gry Synøve Åmlid
2021/122 20210118 18.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om frådeling av hustomt - Moghus 34/2 FYRESDAL KOMMUNE
2016/1243 20210118 18.01.2021 Utgående brev Hytte og anneks Rune og Siri Olsen Morten Andersen
2021/132 20210118 18.01.2021 Inngående brev Spørsmål om steinrydding på strand Liv Nærum
2020/1462 20210118 18.01.2021 Utgående brev Oppføring av hytte på Sveigstøyl gbnr. 50/7 - søknad om dispensasjon Jens Olav Skar
2021/138 20210118 18.01.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr 17/149 Stein Ole Værland
2021/137 20210118 18.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Trond Rustand
2021/131 20210118 18.01.2021 Inngående brev Kåsa gbnr. 5/4 - bygging veg KROSSLI MASKINENTREPRENØR AS
2021/30 20210118 18.01.2021 Utgående brev Bjørnerud søndre gbnr. 62/12 - to skutergarasjar Runar Olsen
2020/1225 20210118 18.01.2021 Utgående brev Tilskot til Fyresdal Sokneråd 2021 FYRESDAL SOKN
2021/126 20210115 15.01.2021 Inngående brev Trafikktryggleiksutval, Fyresdal Vy Buss AS
2021/26 20210115 15.01.2021 Inngående brev Samhandling og dialog som grunnlag for samfunnsutvikling - forespørsel om møte Vestfold og Telemark fylkeskommune
2021/136 20210115 15.01.2021 Inngående brev Nytt regelverk for skuleskyss i Vestfold og Telemark VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2021/130 20210115 15.01.2021 Inngående brev Oppseiing av stilling i heimel 2727 Bjørg Taraldlien Hopland
2020/1383 20210115 15.01.2021 Inngående brev Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" Helsedirektoratet
2018/1449 20210115 15.01.2021 Inngående brev Refusjonskrav jordmortenesta 4 kvartal 2020 Vinje kommune
2019/1674 20210115 15.01.2021 Inngående brev Oppnevning av midlertidig medlem i Villreinnemnda for Setesdalsområdet Suldal Kommune
2021/122 20210115 15.01.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Moghus gbnr. 34/2, tomt 4 FYRESDAL KOMMUNE
2020/512 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2020, 912525163, 3823-64/ 1 JULIAS VASK OG VAKTMESTERTJENESTER JULIA KOLAGBODI HARTMANN
2020/505 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2020, 912401529, 3823-43/ 4 KNUT MARTIN HUSSTØYL
2020/500 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2020, 988299782, 3823-52/ 21 HAFLINGERHOFF FYRESDAL DA
2020/1749 20210115 15.01.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev for Åsekra tomt nr. L17, 17/1/33 Knut Lauvrak
2020/899 20210115 15.01.2021 Inngående brev Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding Signe Veum
2016/1243 20210115 15.01.2021 Inngående brev Hytte og anneks Rune og Siri Olsen Morten Andersen
Ingen tilgang 20210115 15.01.2021 Inngående brev Tilkallingsavtale i perioden 01.01.2021 - 31.12.2021 Birgit Hvistendahl
2021/125 20210115 15.01.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Birtedalsvegen 2609 gbnr. 17/8 Hans Kristian Sølyst
2021/123 20210115 15.01.2021 Inngående brev Digitalisering i offentlig sektor Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2021/129 20210115 15.01.2021 Inngående brev Fartsgrensekriterier Statens vegvesen
2020/55 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2020, 969785099, 3823-95/ 1 FESTERVOLL MAY BRITT BJAALAND
2020/510 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2020, 980977803, 3823-40/ 1 GREIVSTAD OLAV KJETIL
2020/518 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2020, 969279118, 3823-60/ 5 KRISTINE BERTHELSEN
2020/509 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2020, 981135385, 3823-95/ 2 ASLAK MOMRAK-HAUGAN
2020/1751 20210115 15.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Mats Lundsett Mats Håvard Lundsett
2021/98 20210115 15.01.2021 Utgående brev Egenerklæring Sigmund Dale
2021/69 20210115 15.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Knut Svein Ording Knut Svein Ording
2021/77 20210115 15.01.2021 Utgående brev Orientering om føring i matrikkel Gunnar Aslakson Momrak
2021/36 20210115 15.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Hans Olav Sandum Hans Olav Sandum
2021/96 20210115 15.01.2021 Utgående brev Informasjon om vannskade i Tøddebakkane 30 (leilighet) Thomas Chr Lauvaas
Ingen tilgang 20210115 15.01.2021 Utgående brev Ferdigattest Birte gbnr. 16/177, tomt 4 - fritidsbustad Tor Atle Skeie
2021/61 20210115 15.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Knut Vik Knut Vik
2020/1662 20210115 15.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Inger Lise Lund Frantzen Inger Lise Lund Frantzen
2021/68 20210115 15.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Morten Jakobsen Morten Jakobsen
2021/116 20210114 14.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad om næringsløyve Fyresdal Sag og Bygg FYRESDAL SAG OG BYGG AS
2021/113 20210114 14.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Knut Olsen Knut Alfred Olsen
2021/65 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad om refusjon og tilskot til ungskogpleie Olav Torgeir Metveit
2019/1283 20210114 14.01.2021 Inngående brev Oppnemning av midlertidig medlem i Villreinnemda for Setesdalsområdet Miljødirektoratet
2021/105 20210114 14.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Magne Bjørnerud Magne Bjørnerud
2020/1672 20210114 14.01.2021 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte - prosjekt forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon Statens vegvesen
2021/115 20210114 14.01.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 46/6 Landbruksdirektoratet
2021/115 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til veg Knut Lund Austjore
2018/341 20210114 14.01.2021 Inngående brev Kvalitetssikring av laboratorieverksemda i heimetenesta Helsedirirektoratet
2021/104 20210114 14.01.2021 Inngående brev Dokumentasjon inntekt *****
2021/65 20210114 14.01.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 35/1 Landbruksdirektoratet
2021/110 20210114 14.01.2021 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i barnehage - søknad ***** ***** ***** ***** *****
2021/109 20210114 14.01.2021 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i SFO - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20210114 14.01.2021 Inngående brev Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Tor Atle Skeie
2021/108 20210114 14.01.2021 Inngående brev Rutiner for søknad om refusjonsgaranti Drammen kommune Drammen kommune
2021/106 20210114 14.01.2021 Inngående brev Årsrapport for mini-reinseanlegg i Fyresdal kommune Ipec Miljo AS
2021/107 20210114 14.01.2021 Inngående brev Avklaring fosterheim eller institusjon Skien kommune
2021/67 20210114 14.01.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 28/1 Landbruksdirektoratet
2021/67 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad om refusjon og tilskot til ungskogpleie Aslak Momrak
2018/1746 20210114 14.01.2021 Inngående brev Tilbaketrekking av søknad om bygging av Kleivbekk Kraftverk Oddvar Vistad
2021/64 20210114 14.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Ingunn Valseth Holmegård Ingunn Valseth Holmegård
Ingen tilgang 20210114 14.01.2021 Inngående brev Dokumentasjon inntekt *****
2021/63 20210114 14.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Monica Sølyst Monica Sølyst
2020/1225 20210114 14.01.2021 Utgående brev Obligatoriske oppstillinger i økonomiplanen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
2021/62 20210114 14.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Petter Moen Ustad Petter Moen Ustad
2020/1572 20210114 14.01.2021 Utgående brev Praksisplassar til sjukepleiestudentar Universitetet i Sørøst-Norge
2021/47 20210114 14.01.2021 Utgående brev Kvittering for mottak av forkynning Oslo Tingrett
2021/101 20210113 13.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Dag Kjetil Lund Dag Kjetil Lund
2021/97 20210113 13.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad om korrigert løyve, Ann Cathrin Oxholm Ann Cathrin Hansen Oxholm
2021/96 20210113 13.01.2021 Inngående brev Leie av kommunal bolig Karina Pinheiro
2021/93 20210113 13.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad næringsløyve Knut Lund Austjore KNUT LUND AUSTJORE
2021/92 20210113 13.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Knut Lund Austjore Knut Lund Austjore
2021/100 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskot til etablering av Åsbergtunet ANETTE FORSDAL HALVORSEN m.fl.
2021/104 20210113 13.01.2021 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i barnehage - søknad *****
2021/103 20210113 13.01.2021 Inngående brev Mammografiscreening av Fyresdal kvinner - busstransport Sykehuset Telemark HF
2021/102 20210113 13.01.2021 Inngående brev Statsbudsjettet for 2021 - Det økonomiske opplegget for kommunar og fylkeskommunar Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2020/370 20210113 13.01.2021 Inngående brev FIL, sponsorområder i Fyresdal idrettshall Greivstad - Signe Greivstad
2021/99 20210113 13.01.2021 Inngående brev Vognkort del 1 NV77869 Staens vegvesen
2021/95 20210113 13.01.2021 Inngående brev Årsmelding for Matsentralen Vestfold og Telemark Matsentralen Vestfold Telemark
2020/1225 20210113 13.01.2021 Inngående brev Obligatoriske oppstillingar i økonomiplanen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
2020/1530 20210113 13.01.2021 Inngående brev Arbeidsmiljøkartlegging Gimle skule - rapport BEDRIFTSHELSEN AS
2021/88 20210113 13.01.2021 Inngående brev Høyring av forskrift om kommunal beredskap mot akutt forureining KYSTVERKET
2021/55 20210113 13.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Sigurd Lund Sigurd Lund
2021/98 20210113 13.01.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr. 26/123 Sigmund Dale
Ingen tilgang 20210113 13.01.2021 Utgående brev Vedtak om plass i skulefritidsordninga - SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
Ingen tilgang 20210113 13.01.2021 Utgående brev Utmelding SFO - Ny plass, endring og utmelding -svar på melding *****
Ingen tilgang 20210113 13.01.2021 Utgående brev Utmelding SFO - Ny plass, endring og utmelding - svar på melding *****
2021/86 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om fritak for husleige 2021 TELEMARKRØYE AS
2020/1113 20210113 13.01.2021 Utgående brev Retting i matrikkelkartet - 34/1. 34/15, 35/6 og 35/10 Mona Venåsen
Ingen tilgang 20210113 13.01.2021 Utgående brev Vedtak om endring av plass i Fyresdal skulefritidsordning frå 01.02.2021 SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
Ingen tilgang 20210113 13.01.2021 Utgående brev Vedtak om plass i Fyresdal skulefritidsordning frå 01.02.2021 - SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2021/89 20210113 13.01.2021 Inngående brev Medlemstall idrett - Fyresdal idrettsråd Fyresdal idrettsråd
2020/1572 20210113 13.01.2021 Inngående brev Sjukepleiepraksis Universitetet i Sørøst-Norge
2020/524 20210112 12.01.2021 Inngående brev Levert dokumentasjon for avløysarutgifter Anne Ingunn Hanserud
2020/522 20210112 12.01.2021 Inngående brev Leverte dokumentasjon på avløysarutgifter Dagfinn Sannesmoen
2021/4 20210112 12.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn TA
2021/4 20210112 12.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn TA
2021/4 20210112 12.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn TA
2021/80 20210112 12.01.2021 Inngående brev Forespørsel om å få oppnevnt kognisjonskontakter NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark-Sandefjord
2020/530 20210112 12.01.2021 Inngående brev Faktura avløysartilskot Arild Johre
2021/74 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om løyve til å teste drag-skuter på is Jan Erik Norheim Klausen
2020/525 20210112 12.01.2021 Inngående brev Spesifikasjon av faktura Bjørg Taraldlien Hopland
2021/72 20210112 12.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad om næringsløyve JE Klausen AS JE KLAUSEN AS
2020/525 20210112 12.01.2021 Inngående brev Etterspurte bilag for søknad om avløsertilskudd Bjørg Taraldlien Hopland
2020/1735 20210112 12.01.2021 Inngående brev Tillegg til vaksinasjonsliste: innbyggarar 65 år og eldre som mangla på lista KS Digitale fellestjenester
2018/1972 20210112 12.01.2021 Inngående brev Erklæring om teieplikt - underteikna Eirik Taraldlien
2018/1151 20210112 12.01.2021 Inngående brev Tilkallingsavtale kultur og oppvekst - 01.01.21-31.07.21 Eirik Taraldlien
2021/77 20210112 12.01.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr. 28/1 og 28/20 Gunnar Aslakson Momrak
2020/1254 20210112 12.01.2021 Inngående brev Bekreftelse om utplassering av elev - Pleie og omsorgsenter Vestfold og Telemark fylkeskommune
2020/1254 20210112 12.01.2021 Inngående brev Bekreftelse om utplassering av elev - Heimesjukepleia Vestfold og Telemark fylkeskommune
2021/79 20210112 12.01.2021 Inngående brev Anleggsregisteret - oppdatering av opplysningar 2021 Kulturdepartementet
2021/78 20210112 12.01.2021 Inngående brev Tannklinikken, endringar grunna korona Live Lid Breiland
2021/76 20210112 12.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Monica Aas Monica Aas
2020/525 20210112 12.01.2021 Inngående brev Fakturaer frå Veum Entreprenør as 2020 Bjørg T.Hopland
2020/525 20210112 12.01.2021 Inngående brev Fakturaer frå JE KLausen as Bjørg Taraldlien Hopland
2021/46 20210112 12.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Annveig Veum Aas Annveig Veum Aas
2021/16 20210112 12.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Saamund Gjersund Saamund Gjersund
2021/14 20210112 12.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Arve Metveit Arve Metveit
2021/8 20210112 12.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Pål Neset Pål Neset
2021/6 20210112 12.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Tor Arne Solvang Tor Arne Solvang
2020/1417 20210112 12.01.2021 Utgående brev Forlenging av vikariat i tidsromet 01.02-18.04.2021 Rina Veum
2021/60 20210112 12.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Olav Olstad Olav Bjørgulv Olstad
2020/252 20210112 12.01.2021 Utgående brev Ber om sum til overføring - kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
2020/252 20210112 12.01.2021 Utgående brev Unytta kompetanse og innovasjonstilskot prosjektnr H 1926 Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
2021/34 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om utsleppsløyve - Åsen gbnr. 17/153 KROSSLI MASKINENTREPRENØR AS
2021/75 20210112 12.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Trygve Jarle Nedrebø Trygve Jarle Nedrebø
2021/73 20210112 12.01.2021 Inngående brev Kontrollutvalsmøte 4. februar - agenda Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalssekretariat
2020/525 20210112 12.01.2021 Inngående brev Faktura 1132 Bjørg Hopland
2021/71 20210112 12.01.2021 Inngående brev Statstilskot for 2021 – tilskotsbrev - frivilligsentraler Kulturdepartementet
2020/1756 20210112 12.01.2021 Utgående brev Faktura i samband med avlagt kunnskapsprøve Leon de Heer
2021/5 20210112 12.01.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Lillian Borgen Lillian Borgen
2021/12 20210112 12.01.2021 Utgående brev Solliåsen Nord gbnr. 17/123 - infrastruktur (veg, vatn og avløp) KROSSLI MASKINENTREPRENØR AS
2020/1721 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar tilbud- kjøp av konsulenttenester til datasenter i Fyresdal HPC NORDIC AS
2020/1417 20210112 12.01.2021 Utgående brev Tilkallingsavtale i heimetenesta i tidsromet 29.12.2020-31.12.2021 Elise Lauvrak
2020/1225 20210112 12.01.2021 Utgående brev Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 - Fyresdal kommune STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/1417 20210112 12.01.2021 Utgående brev Tilkallingsavtale i TTF i tidsromet 01.01-31.12.2021 Eirik Taraldlien
2020/1417 20210112 12.01.2021 Utgående brev Forlenging av vikariat i heimetenesta i tidsromet 01.02- 18.04.2021 Julie Krossli Nystad
2021/67 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om refusjon og tilskot til ungskogpleie Aslak Momrak
2021/66 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om refusjon og tilskot til ungskogpleie FOLDSÆ AS
2021/64 20210111 11.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Ingunn Valseth Holmegård Ingunn Valseth Holmegård
2021/63 20210111 11.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Monica Sølyst Monica Sølyst
2021/62 20210111 11.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Petter Moen Ustad Petter Moen Ustad
2021/61 20210111 11.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Knut Vik Knut Vik
2021/4 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2021/4 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2021/4 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2021/4 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2021/4 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2021/4 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2021/4 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2021/4 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2021/4 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2021/60 20210111 11.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Olav Olstad Olav Bjørgulv Olstad
2021/31 20210111 11.01.2021 Inngående brev Høring av dimensjoneringsforskrifta Tokke kommune
2021/4 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn NRK
2021/4 20210111 11.01.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Konstali Helsenor AS
2021/4 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Anne Serine
2021/55 20210111 11.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Sigurd Lund Sigurd Lund
2021/69 20210111 11.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Knut Svein Ording
2019/643 20210111 11.01.2021 Inngående brev Kriterie for å bli prioritert i tilskotsordningar knytt til Leve hele livet Helsedirektoratet
2020/1120 20210111 11.01.2021 Utgående brev Uttale frå kommunen- Åsbergtunet Innovasjon Norge
2021/70 20210111 11.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Einar Sigvart Kvasjord Einar Sigvart Kvasjord
2021/68 20210111 11.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Morten Jakobsen
2020/1176 20210111 11.01.2021 Inngående brev Brev til studentar og samarbeidspartnarar ang praksis BLU 07.01.2021 Universitetet i Sørøst-Norge
2021/56 20210111 11.01.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent),gbnr. 94/1 Landbruksdirektoratet
2021/57 20210111 11.01.2021 Inngående brev Varsel - dataangrep Statsforvalteren /DSB
2021/35 20210111 11.01.2021 Utgående brev Renovasjon - Svar på søknad om dispensasjon for fritak/endring av abonnement - Hengeltjønn tomt 14 gbnr. 19/1/16 Signe Bjørg Solberg og Torbjørn Aabø
2021/56 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til veg Vidar Tveiten
2021/54 20210111 11.01.2021 Utgående brev Søknad om utsleppsløyve på gbnr. 17/153 - Jan Frivold Jørn Helge Krossli
2021/54 20210111 11.01.2021 Inngående brev Åsen gbnr. 17/153 - bygging veg, parkering og tomt KROSSLI MASKINENTREPRENØR AS
2021/39 20210111 11.01.2021 Utgående brev Renovasjon - Svar på søknad om dispensasjon for fritak/endring av abonnement - Libakkane 9 gbnr. 35/7/5 Torhild Johanne Moen
Ingen tilgang 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Birte 1 gbnr. 16/161 KILE HÅNDLAFT AS
2021/46 20210108 08.01.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Annveig Veum Aas Annveig Veum Aas
Ingen tilgang 20210108 08.01.2021 Utgående brev Vedtak om utviding av plass i Fyresdal barnehage frå 01.02.2021 - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2020/1033 20210108 08.01.2021 Utgående brev Tilkallingsavtale sektor for kultur og oppvekst frå 01.01.2021-31.07.2021 Eirik Taraldlien
2020/1467 20210108 08.01.2021 Utgående brev Søknad om deling gbnr. 17/8 Hans Kristian Sølyst
2020/1719 20210108 08.01.2021 Inngående brev Utsatt frist for svar på kommuneunderøkelsen 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2020/252 20210108 08.01.2021 Inngående brev Innvilging av overføring til 2021 av kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
2021/52 20210108 08.01.2021 Inngående brev Innhenting av data for øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2020 utgår Helsedirektoratet
2021/50 20210108 08.01.2021 Inngående brev Kjøpekontrakt Mercedes-Benz NV 77869 Funnemark Seljord
2021/43 20210108 08.01.2021 Inngående brev Kjøpekontrakt Mercedes-Benz NV 77863 Funnemark Seljord
Ingen tilgang 20210108 08.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om ferdigattest Birte 1 gbnr. 16/161 KILE HÅNDLAFT AS
2020/1189 20210108 08.01.2021 Inngående brev Månedsbrev for desember til skattekreditorene Skatteetaten
2020/1465 20210108 08.01.2021 Utgående brev Samanslåing av 24/1 og 24/3 - Vinsnes Jorunn Vinsnes Jessen
2021/30 20210108 08.01.2021 Utgående brev Gausvatn hyttefelt Bjørnerud - 2 stk. skutergarasjar Runar Olsen
Ingen tilgang 20210108 08.01.2021 Inngående brev Tilkallingsavtale POS frå 01.01.2021-31.12.2021 Tone T. Rinden
2020/106 20210108 08.01.2021 Inngående brev Brev til landets kommuner om testing av innreisende til Norge - HASTER Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
2020/1033 20210108 08.01.2021 Utgående brev Tilkallingsavtale i barnehagen frå 01.01.2021-31.07.2021 Elise Lauvrak
Versjon:5.2.01