eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/1302 20191011 11.10.2019 Inngående brev Piper/ildsted - endringsmelding 19/13 Kari Sandvik
2019/49 20191010 10.10.2019 Inngående brev Begjæring om dokumentinnsyn Alexander Brekke
2019/1299 20191010 10.10.2019 Inngående brev 38/12-6 - søknad om fritak for feie og tilsynsgebyr Magne Bernhard Rustad
2019/1297 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskot til kjøp av bygg på Molandsmoen MOLAND EIENDOM AS
2019/1295 20191010 10.10.2019 Inngående brev Utlysning Sammen Mot - Tiltaksutvikling innan førebygging av vald og overgrep Vestfold og Telemark fylkeskommune
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Inngående brev Kilåi kraftverk - søknad om utsatt frist for byggestart(kopi) Skagerak Kraft AS
2019/1291 20191010 10.10.2019 Inngående brev Invitasjon til deltaking i forsøk med statlie finansiering av omsorgstenesta Helsedirektoratet
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Driftsplan for masseuttak på Gakkskil 16/1 Stein Helge Lassemo
2019/1301 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom - 93/7 Alma Bjaaland
2019/1090 20191010 10.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), GNR 28/6 Landbruksdirektoratet
2019/49 20191010 10.10.2019 Inngående brev Begjæring om Dokumentinsyn Alexander Brekke
2019/505 20191010 10.10.2019 Inngående brev Ny søknad om tilskot frå næringsfondet HAFLINGERHOFF FYRESDAL DA
2019/369 20191010 10.10.2019 Utgående brev Søknad om AFP frå 01.12.2019 KLP
2019/1296 20191010 10.10.2019 Inngående brev Oppseiing - 40% av hnr 2152 Gudny Lauvrak
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om utviding av plass i Fyresdal barnehage - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2019/577 20191010 10.10.2019 Utgående brev Vadlid 36/4. Søknad om gjenoppbygging av nedbrent hytte. Roy Helge Vadlid
2019/1150 20191010 10.10.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Kristin Libjå
2019/1024 20191010 10.10.2019 Utgående brev Øysæ 66/23 - tilbygg fritidsbustad Tom Andersen
2019/1130 20191010 10.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Gausbu, 43/52 Knut Martin Husstøyl
2019/1293 20191010 10.10.2019 Inngående brev Nye oversikter i årsrekneskapen - KOSTRA-artar Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1090 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om refusjon til planting og plantekjøp Halvor Tveitan Momrak
2019/1292 20191010 10.10.2019 Inngående brev Brev til nye kommunestyrerepresentantar Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan
2019/369 20191010 10.10.2019 Utgående brev Bekrefta søknad om pensjon frå arbeidsgivar KLP
2019/1289 20191010 10.10.2019 Utgående brev Søknad om uførepensjon frå 13.11.2019 KLP
2019/631 20191010 10.10.2019 Utgående brev Musikk/kulturskole inntak kunst- og handverk Pearly Serita Glad
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om utviding - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2018/1565 20191010 10.10.2019 Utgående brev Ang. spørsmål regulering/avløp Ångås Jørn Myhre
2019/1233 20191010 10.10.2019 Utgående brev Referat frå møte i FAU - Gimle skule - 02.10.2019 .
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om endring av plass i Fyresdal skulefritidsordning - SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2019/1288 20191009 09.10.2019 Inngående brev Fyresdal Event AS - signert tilsagnsbrev om tilskot Fyresdal Event AS
2019/1283 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oppnevning av medlemmer til villreinnemnda for Setesdalsområdet Miljødirektoratet
2019/76 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på refusjon sommarbeid ungdom 2019 - Nora Aas Lund FYRESDAL MAT AS
2019/1024 20191009 09.10.2019 Utgående brev Øysæ 66/23 - tilbygg fritidsbustad Tom Andersen
2019/1273 20191009 09.10.2019 Utgående brev Varsel om motrekning av tilgodebeløp *****
2019/69 20191009 09.10.2019 Utgående brev Søknad om permisjon som sensor 6.,7.,18. og 19. november 2019 Lillian Levang m.fl.
2019/34 20191009 09.10.2019 Utgående brev Søknad om permisjon 18. - 20. november 2019 Christine H. Pedersen m.fl.
2019/631 20191009 09.10.2019 Utgående brev Musikk/kulturskole inntak vokal De Kruif Margreet
2019/631 20191009 09.10.2019 Utgående brev Musikk/kulturskole inntak gitar Evy Karlsen
2019/631 20191009 09.10.2019 Utgående brev Musikk/kulturskole inntak kunst- og handverk Ahmad Hasan Hosain
2019/1275 20191009 09.10.2019 Utgående brev Avslag på søknad om startlån og tilskot *****
2019/1274 20191009 09.10.2019 Utgående brev Vedtak om startlån og tilskot *****
2018/1856 20191009 09.10.2019 Inngående brev Utlysning Program for folkehelsearbeid 2019 Telemark fylkeskommune
2019/1285 20191009 09.10.2019 Inngående brev Avtale om arbeidsgjevarkontrollar frå 2020 Midt-Telemark Arbeidsgiverkontroll
2019/1097 20191009 09.10.2019 Inngående brev Regelverk for avløpsanlegg i Fyresdal (purring på henvendelse) Norsk Hyttelag
2019/1024 20191009 09.10.2019 Inngående brev Øysæ 66/23 - tilbygg fritidsbustad Tom Andersen
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Arbeidsavtale fast i heimel 2710 Else Marie Gaaren
2019/1280 20191009 09.10.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Halvor Graver
2019/64 20191009 09.10.2019 Inngående brev Kostra - rapportering 3. kvartal 2019 - info om rapportering SSB
2019/1237 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på søknad på jobbar i Fyresdal Rebekka Vik Skomdal
2019/1272 20191008 08.10.2019 Inngående brev Underskrevet tilsagnsbrev FYRESDAL KURS OG LEIRSTED AS
2019/1240 20191008 08.10.2019 Inngående brev Teiepliktskjema - etter lov om Innovasjon Norge §27 Aslak Momrak
2017/479 20191008 08.10.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av sluttoppgjer, skiljeanlegg Åsland Beitelag ÅSLAND BEITELAG BA
2019/1259 20191008 08.10.2019 Inngående brev Tilkallingsavtale som vikararbeid i Fyresdal barnehage Per Hansen Austjord
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Endra møtetidspunkt for dialogmøte til 22.10.2019 NAV Vest-Telemark
2019/1143 20191008 08.10.2019 Inngående brev Lønskrav - Naturviterne *****
2019/497 20191008 08.10.2019 Utgående brev Fyresdal Utleigebygg AS - nyval 2019 FYRESDAL UTLEIEBYGG AS
2018/1556 20191008 08.10.2019 Inngående brev Representantskapsmøte Sør-Øst 110 IKS, saksliste med styrets anbefaling SØR-ØST 110 IKS
2019/1240 20191008 08.10.2019 Inngående brev Teiepliktskjema - etter lov om Innovasjon Norge §27 Erik Skjervagen
2019/1240 20191008 08.10.2019 Inngående brev Teiepliktskjema - etter lov om Innovasjon Norge §27 Elisabeth Gasmann
2019/1240 20191008 08.10.2019 Inngående brev Teiepliktskjema - etter lov om Innovasjon Norge §27 Aslak Momrak-Haugan
2019/1240 20191008 08.10.2019 Inngående brev Teiepliktskjema - etter lov om Innovasjon Norge §27 Håkon Holtskog
2019/49 20191008 08.10.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Nils Fredrik Foss
2019/1260 20191008 08.10.2019 Inngående brev Erklæring om teieplikt Per Hansen Austjord
2019/1240 20191008 08.10.2019 Inngående brev Teiepliktskjema - etter lov om Innovasjon Norge §27 Kim Hopland
2019/76 20191008 08.10.2019 Inngående brev Refusjon sommarbeid ungdom 19 - Nora Aas Lund FYRESDAL MAT AS
2019/1278 20191008 08.10.2019 Inngående brev Rapport frå stadleg kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen for Fyresdal kommune Skatteetaten
2019/1240 20191008 08.10.2019 Inngående brev Teiepliktskjema - etter lov om Innovasjon Norge §27 Martha Schrøder Momrak
2019/1240 20191008 08.10.2019 Inngående brev Teiepliktskjema - etter lov om Innovasjon Norge §27 Linda Aas
2019/631 20191008 08.10.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Pearly Serita Glad
2019/1271 20191008 08.10.2019 Inngående brev Revisors beretning 4. termin 2019 momskompensasjon TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS
2019/1166 20191008 08.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskot til dekking av underskot på 1. mai arrangementet 2019 Fyresdal Ap v/Elise Lauvrak
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på oppseiing av plass - SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2019/495 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar søknader om tilskot frå kontingentkassa *****
2019/1255 20191008 08.10.2019 Utgående brev Innkalling til politiråd 14.11.2019 Svein Slyngstad m.fl.
2019/1246 20191008 08.10.2019 Inngående brev Grunnforurensning - Oppfordring til kommuner i Telemark FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1279 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til vegvedlikehald Aslak Momrak-Haugan
2019/1275 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskot ***** ***** *****
2019/1274 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskot ***** ***** *****
2019/1276 20191008 08.10.2019 Inngående brev Selskapsavtale 2020 til politisk behandling INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS
2019/1040 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling Cornelia Horn
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Utgående brev Referat frå TPO-møte 1. oktober 2019 *****
2019/1233 20191008 08.10.2019 Utgående brev Innkalling til FAU-møte - onsdag 2. oktober 2019 medlem i FAU, Gimle
2019/366 20191008 08.10.2019 Utgående brev Informasjon - val Tor Bendik Midtgarden m.fl.
2019/1040 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling Ingvild Lund Frantzen
2019/495 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskot frå kontingentkassa Helsesjukepleiar Nina Breivik
2019/366 20191008 08.10.2019 Utgående brev Kontaktinformasjon til nye politikarar Anders Bergsland m.fl.
2019/1040 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling Annveig Veum Aas
2019/1040 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling Simon Daniel Sørheim
2019/1040 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling Jan Vidar Lagesen
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon i redusert stilling frå 01.09.19 - 01.09.2020 Nina Breivik
2019/1193 20191008 08.10.2019 Utgående brev Val av representantar til rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 2019 - 2023 i Fyresdal kommune SAFO TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD m.fl.
2019/1040 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling Ole Nordbø
2019/670 20191008 08.10.2019 Utgående brev Refusjonskrav stemmesetlar politiske parti FYRESDAL SENTERPARTI m.fl.
2019/1262 20191007 07.10.2019 Inngående brev Snøskuterløyve. Ivar Bernt Reiersølmoen
2019/1261 20191007 07.10.2019 Inngående brev Prinsipper ved fordeling av spillemidler i Vestfold og Telemark Vestfold og Telemark fylkeskommune
2019/49 20191007 07.10.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 24.10.2019 *****
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Inngående brev Innkalling til diaglogmøte 24.10.2019 NAV Vest-Telemark
2019/1267 20191007 07.10.2019 Inngående brev Unntak frå arbeidsgivaransvar - ***** ***** ***** ***** ***** NAV Vest-Telemark
2019/1269 20191007 07.10.2019 Inngående brev Informasjon om overføring av skatteoppkrevinga FINANSDEPARTEMENTET
2019/1263 20191007 07.10.2019 Inngående brev Statsbudsjettet - tabeller fra Grønt hefte, samt tabell som viser bakgrunnstallene for tabell 3 og tabell med oversikt over kompensasjon for veksttilskudd. FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/631 20191007 07.10.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Evy Karlsen
2019/1192 20191007 07.10.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet. 38/47 i Fyresdal Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik Kristiansand DA
2019/1242 20191007 07.10.2019 Utgående brev Egenerklaering om Konsesjonsfrihet 58/19 Dine Schlenzig
2019/1194 20191007 07.10.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 38/20 i Fyresdal ref. 48-19-0161 EIENDOMSMEGLEREN DIN TELEMARK AS m.fl.
2019/1172 20191007 07.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om bygging av traktorveg, Nesland gbr.nr. 32/1 Knut Nesland
2019/76 20191007 07.10.2019 Utgående brev Lønstilskot for Moland Auto AS - Annbjørg Haug MOLAND AUTO AS
2019/1193 20191004 04.10.2019 Inngående brev Representanter til råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne - FFO Vestfold og Telemark Ffo - FFO Telemark
2019/720 20191003 03.10.2019 Inngående brev Prosjektleiarrapport Moland Mekaniske
2019/720 20191003 03.10.2019 Inngående brev Sluttrapport Moland Mekaniske
2019/719 20191003 03.10.2019 Inngående brev Sluttrapport Moland Mekaniske
2019/1063 20191003 03.10.2019 Inngående brev Informasjon til alle folkevalde frå KS KS
2019/1170 20191003 03.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), GNR 58/3 Landbruksdirektoratet
2019/1254 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad om fornya motorferdsel i utmark Arne Langmyr
2019/1252 20191003 03.10.2019 Inngående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar - 19/42 og 19/54 Roar Grønland
2018/1449 20191003 03.10.2019 Inngående brev Refusjonskrav jordmortenesta 2. kvartal 2019 Vinje kommune
2017/1388 20191003 03.10.2019 Inngående brev Skjønnsmidler 2019 - utgifter knytt til nytt kommunenummer Fylkesmannen
2019/719 20191003 03.10.2019 Inngående brev Prosjektleiarrapport Moland Mekaniske
2018/1849 20191003 03.10.2019 Inngående brev Sluttrapport SMB utvikling Moland mekaniske
2019/955 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskot frå næringsfondet - Nedrebø Maskintjenester AS Nedrebø Maskintjenester AS
2019/1170 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad om dekking av tilleggsrekning grus Ivar Kristoffer Lauvaas
2019/504 20191003 03.10.2019 Utgående brev Informasjon til bøsseberarane Torhild Sveinsson Bondal m.fl.
2019/34 20191002 02.10.2019 Utgående brev Permisjonssøknad 14.-15.10.2019 Rita Tuften Metveit m.fl.
2019/914 20191002 02.10.2019 Utgående brev Evaluering av valdagane 2019 Einar Mikkelsen m.fl.
2019/631 20191002 02.10.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Ahmad Hasan Hosain
2019/1063 20191002 02.10.2019 Inngående brev Opplæring folkevalgte .
2019/914 20191002 02.10.2019 Inngående brev Svar på evaluering av valdagane 2019 Randi Ljøstad Vik
2018/1565 20191002 02.10.2019 Inngående brev Regulering Jørn Myhre
2019/1246 20191002 02.10.2019 Inngående brev Oppfordring til deltakelse på nettkurs - Kvalitetssikring av lokaliteter i databasen Grunnforurensning 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1245 20191002 02.10.2019 Inngående brev Inspeksjonsrapport 2019.023 I FMVT - Telemark Kildevann AS FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/34 20191002 02.10.2019 Utgående brev Søknad om permisjon, tillitsvald Rita Tuften Metveit m.fl.
2019/299 20191002 02.10.2019 Utgående brev Tidsavgrensa leigeavtale for Tøddebakkane 7 38/45-8 Jon Even Hilden
2019/1240 20191001 01.10.2019 Inngående brev Teiepliktskjema - etter lov om Innovasjon Norge §27 Thomas Rekvik
2019/1244 20191001 01.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), GNR 26/8 Landbruksdirektoratet
2019/1241 20191001 01.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), GNR 87/1 Landbruksdirektoratet
2019/1062 20191001 01.10.2019 Inngående brev Uttale - høyring - Forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land (kopi) FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1244 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til vegplanlegger Halvor Graver
2019/1241 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om skogfond og tilskot til skogkultur Knut Bjaadal
2019/34 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om permisjon 18. - 20. november 2019 Christine H Pedersen
2016/1429 20191001 01.10.2019 Inngående brev Arbeidsavtale i mellombels tilsetjing Siri Malene Kiland
2019/1160 20191001 01.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om 5% permisjon i heimel 3259 Ove Taraldlien
2019/1243 20191001 01.10.2019 Inngående brev Innkalling til konstituerende representantskapsmøte i Vestfold og Telemark revisjon IKS 4. november 2019 TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS
2019/69 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om permisjon som sensor 6.,7.,18. og 19. november 2019 Lillian Levang
2019/1241 20191001 01.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), GNR 87/1 Landbruksdirektoratet
2019/1242 20191001 01.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om Konsesjonsfrihet 58/19 Dine Gunilla Schlenzig m.fl.
2019/918 20191001 01.10.2019 Inngående brev Arbeidsavtale vikariat heimel 2788 Samir Zahid Rashid
2019/1143 20191001 01.10.2019 Inngående brev Krav lokale forhandlingar kapittel 5 - NITO *****
2019/1241 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til veg Knut Bjaadal
2019/996 20191001 01.10.2019 Inngående brev Uttale - 80/1- Tortveit - dispensasjon frå kommuneplan - påbygging - bruksendring FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
Ingen tilgang 20191001 01.10.2019 Inngående brev Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
Ingen tilgang 20191001 01.10.2019 Inngående brev Skadenr PRO-740302 - Gjelder NF85547 Protector Forsikring ASA
2019/1239 20191001 01.10.2019 Inngående brev Vestfold og Telemark - organisering av hjelpemiddelsentralene NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold
2019/1238 20191001 01.10.2019 Inngående brev Informasjon om den nye kommuneloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/631 20191001 01.10.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole De Kruif Margreet
2019/1122 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2017/37 20191001 01.10.2019 Inngående brev Klage på vedtak på konsesjonssøknad - Nordigard Momrak 28/3 KJETIL KILAND HAAKENSTAD
2018/1556 20191001 01.10.2019 Inngående brev Sakspapirer til representantskapsmøte for Sør-Øst 110 IKS tirsdag 15. oktober kl. 12:00-14:00 SØR-ØST 110 IKS
2019/1209 20191001 01.10.2019 Utgående brev Ångås 25/50-4 - tilbygg fritidsbustad Karin Gro Johnsen
2019/34 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon, tillitsvald Rita Tuften Metveit
2019/1209 20190930 30.09.2019 Inngående brev Ångås 25/50-4 - tilbygg fritidsbustad Karin Gro Johnsen
2019/1237 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad på jobbar i Fyresdal Rebekka Vik Skomdal
2019/1225 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om fornying av scooterløyve Gunn Silvi B Homleid
2018/1556 20190930 30.09.2019 Inngående brev Sakspapirer til representantskapsmøte for Sør-Øst 110 IKS tirsdag 15. oktober kl. 12:00-14:00 Sør-Øst 110
2019/1210 20190930 30.09.2019 Inngående brev Rapport og statestikk sommarsesongen 2019 frå turistinformasjonen SPORTEN FYRESDAL AS
2019/1145 20190930 30.09.2019 Inngående brev Forslag om samanslåing av forliksråda i Vest-Telemark Lensmannen i Midt- og Vest Telemark
2019/1130 20190930 30.09.2019 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysinga
2019/1209 20190930 30.09.2019 Utgående brev Ångås 25/50-4 - tilbygg fritidsbustad Karin Gro Johnsen
2019/1013 20190930 30.09.2019 Utgående brev Søknad om dispensasjon for å skilje ut tomt med hytte - Nordbø 74/1 Else Berit Skaalid
2019/904 20190930 30.09.2019 Inngående brev Til valgnemnd i kommunen: Svar fra KMD - Tolkning av kommunelovens § 23- 1 om kontrollutvalget AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS
2019/1209 20190927 27.09.2019 Inngående brev Ångås 25/50-4 - tilbygg fritidsbustad Karin Gro Johnsen
2019/1143 20190927 27.09.2019 Inngående brev Krav lokale forhandlingar kapittel 5 NITO
2019/1105 20190927 27.09.2019 Utgående brev Fyresdal idrettshall 38/1 - supplerande dokument SØNDERGAARD RICKFELT AS ARKITEKTER MNAL
2019/1143 20190927 27.09.2019 Inngående brev Krav lokale forhandlingar kapittel 5 NITO
2018/1314 20190927 27.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på detaljregulering for Nedre Griddalen/Sundodden hyttefelt Statens vegvesen
2019/1158 20190927 27.09.2019 Inngående brev Bekreftelse om utplassering av elev - For 4-5 åringar Telemark fylkeskommune
2019/1158 20190927 27.09.2019 Inngående brev Bekreftelse om utplassering av elev - Småskulen og SFO Telemark fylkeskommune
2018/1529 20190927 27.09.2019 Inngående brev Kraftkompetanse kommunalt oppgåvefellesskap (KO) - Samarbeidsavtale og eigarstrategi - Vedtak i Tinn kommune Tinn kommune
2019/1032 20190927 27.09.2019 Utgående brev Søknad om å dele frå ei tilleggstomt frå - Tovsli austre 16/1 STEIN HELGE LASSEMO
2017/286 20190926 26.09.2019 Inngående brev Avtale om fagleg vegleiing Vegleiingsteamet i Vest-Telemark
2018/1982 20190926 26.09.2019 Inngående brev Bevilget omsøkt startlån - 2. tildeling 2019 Husbanken
2019/1203 20190926 26.09.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning gbnr 17/139 Elsebeth Munk Brekke og Alexander Brekke
2019/1122 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/49 20190926 26.09.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
Ingen tilgang 20190926 26.09.2019 Inngående brev Underteikna referat frå samtale 14.03.2019 *****
2019/905 20190926 26.09.2019 Inngående brev Ny søknad om køyreløyve på barmark Rolv Arne Vik
2018/1982 20190926 26.09.2019 Inngående brev Bevilging av startlån - 2. tildeling 2019 Husbanken
2018/268 20190926 26.09.2019 Inngående brev Driftstilskot til Senter mot incest og seksuelle overgrep, Smiso Telemark Senter mot incest og seksuelle overgrep
2018/1337 20190926 26.09.2019 Inngående brev Avtale om språk/arbeidspraksis i Fyresdal barnehage Telemark Lys
Ingen tilgang 20190926 26.09.2019 Inngående brev Underteikna referat frå samtale 19.02.2019 *****
Ingen tilgang 20190926 26.09.2019 Inngående brev Underteikna referat frå samtale 26.02.2019 *****
2019/1010 20190926 26.09.2019 Inngående brev Uttale drosjeløyve(kopi) Jan Tore Berve
2019/1122 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/1105 20190925 25.09.2019 Inngående brev Fyresdal idrettshall 38/1 - supplerande dokument Søndergaard Rickfelt AS Arkitekter
Ingen tilgang 20190925 25.09.2019 Inngående brev Erklæring om teieplikt Eili Veum
2019/1193 20190925 25.09.2019 Inngående brev Framlegg til medlemmer av eldrerådet Fyresdal pensjonistlag
2019/848 20190925 25.09.2019 Inngående brev Valg av kontrollutvalg og folkevalgtopplæring etter kommune- og fylkestingsvalget Temark
2019/1192 20190925 25.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gnr. 38 Bnr. 47 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG KRISTIANSAND DA
2019/1191 20190925 25.09.2019 Inngående brev Høyring av forslag til handlingsprogram 2020 – 2024 – Heiplanen TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2019/1194 20190925 25.09.2019 Inngående brev Eigenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 38/20 EIENDOMSMEGLEREN DIN TELEMARK AS
2019/421 20190925 25.09.2019 Inngående brev 3. terminutbetaling av integreringstilskot år 2-5 for 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
Versjon:5.2.01