eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/1723 20200529 29.05.2020 Inngående brev Sammensetning 2021 - 2025 - Fyresdal forliksråd FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/775 20200529 29.05.2020 Inngående brev Handlingsplan - skadelege framande artar - Vestfold og Telemark 2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2018/778 20200529 29.05.2020 Inngående brev Referat etter oppfylgingsmøte 28.04.2020 - underteikna *****
2020/760 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svar på tilknytting til kommunal vassledning gbnr. 36/6 Geir Olav Vinsnes
Ingen tilgang 20200529 29.05.2020 Inngående brev Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2018/1955 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon for bygging av veg - Solliåsen Nord gbnr17/123 Kurt Hagane
2020/764 20200529 29.05.2020 Inngående brev Skjønnsmidlar 2021 - oppmoding om innspel Fylkesmannen
2020/740 20200529 29.05.2020 Inngående brev Svar på innhenting av opplysningar Inge Aamlid
2020/763 20200528 28.05.2020 Inngående brev Brev til eldrerådene Pensjonistforbundet Telemark
2020/106 20200528 28.05.2020 Inngående brev Heimebaserte tenester til feriebesøkande Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/942 20200528 28.05.2020 Inngående brev Oppmoding om utbetaling av resterande kommunalt tilskot til skytehall FYRESDAL SKYTTARLAG
2020/6 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om permisjon 02.06.2020 - tillitsvaldkurs Griet Gertruda Zondag
2020/31 20200528 28.05.2020 Inngående brev Husleigekontrakt i underskriven stand *****
2020/760 20200528 28.05.2020 Inngående brev Tilknytting til kommunal vassledning gbnr. 36/6 Geir Olav Vinsnes
2020/762 20200528 28.05.2020 Inngående brev Europeisk mobilitetsuke 2020 – Invitasjon til informasjons- og samarbeidsmøte Vestfold og Telemark fylkeskommune
2020/740 20200528 28.05.2020 Inngående brev Svar på innhenting av informasjon Elin Skålid
2020/758 20200528 28.05.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Inger Angell Inger Olaug Angell
2019/205 20200528 28.05.2020 Inngående brev Visma Flyt Barnehage - status arkivering Visma
2020/754 20200528 28.05.2020 Inngående brev Asfaltdeponering - miljøforureining Alexander Brekke
2020/78 20200528 28.05.2020 Inngående brev Avslutting av sak etter gjeldsordningslova Namsfogden i Grenland
2019/631 20200528 28.05.2020 Inngående brev Musikk/kulturskole Tone Austjore Heistad
2020/740 20200528 28.05.2020 Inngående brev Gjennomført vandelskontroll Politiet
2020/41 20200528 28.05.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/755 20200528 28.05.2020 Inngående brev Spørsmål om ansvar for fjerning av plastbåtvrak Hytteigar i Øvre Birtedalen
Ingen tilgang 20200528 28.05.2020 Utgående brev Vedtak om utviding av barnehageplass - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2020/743 20200528 28.05.2020 Utgående brev Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom 92/76 Tor Bendik Midtgarden
2020/702 20200528 28.05.2020 Utgående brev Lensmannsgata 16 37/27 - tilbygg bustadhus NATHANIEL HANSEN AS
2020/41 20200528 28.05.2020 Utgående brev Reguleringsplan Soliåsen Nord Alexander Brekke
2020/668 20200528 28.05.2020 Utgående brev Søknad om tilskot til innkjøp av digitale læremiddel Utdanningsdirektoratet
2017/1130 20200528 28.05.2020 Utgående brev 3.årig prosjektstilling - sluttdato 31.08.2020 Håkon Holtskog
2020/725 20200528 28.05.2020 Utgående brev Stadfesting TRITIUM Technologies BV
2020/700 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/222 20200528 28.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale vikariat - sommarvikar reinhald i heimel 3299 *****
2019/718 20200528 28.05.2020 Utgående brev Innkalling til samtale *****
2020/223 20200528 28.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale vikariat - sommarvikar teknisk drift i heimel 3299 *****
2020/753 20200527 27.05.2020 Inngående brev Forvaltningsrevisjon om psykisk helse - spørjeundersøkelse i kommunane Riksrevisjonen
2019/1038 20200527 27.05.2020 Inngående brev Vedr. forskrift til kunngjøring Lovdata - Lovtidend avd2
2020/702 20200527 27.05.2020 Inngående brev Situasjonskart over 37/27 NATHANIEL HANSEN AS
2020/748 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve - 92/76 Tor Bendik Midtgarden
2020/750 20200527 27.05.2020 Utgående brev Lokal forskrift for utslepp av sanitært avløpsvann Marit Syftestad
2018/1746 20200527 27.05.2020 Inngående brev Kleivbekk kraftverk - svar på høyring Fyresdal Turlag
2020/239 20200527 27.05.2020 Inngående brev Saksdokument rådsmøte 19.05.2020 Vest-Telemarkkrådet
2017/37 20200527 27.05.2020 Inngående brev Vedtak i klagesak om konsesjonsvilkår - gbnr. 28/3 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
Ingen tilgang 20200527 27.05.2020 Inngående brev Renteendring lån 8317.55.96243 KLP
Ingen tilgang 20200527 27.05.2020 Inngående brev Renteendring lån 8317.54.76469 KLP
2018/1955 20200527 27.05.2020 Utgående brev Reguleringsplan Solliåsen nord gbnr 17/123, 2. gongs handsaming STÆRK & CO AS
2020/32 20200527 27.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Nora Aas Lund FYRESDAL MAT AS
Ingen tilgang 20200527 27.05.2020 Inngående brev Oversendelse av foreløpig innberetning i sak Meieriet Cafe Pub Pizza AS ADVOKATFIRMAET WEXELS DA
Ingen tilgang 20200527 27.05.2020 Inngående brev Oversendelse av foreløpig innberetning i sak Meieriet Cafe Pub Pizza AS ADVOKATFIRMAET WEXELS DA
2020/239 20200527 27.05.2020 Inngående brev Referat fra rådsmøtet 19. 05.2020 Vest-Telemarkrådet
2019/1203 20200527 27.05.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Kviteflog, 17/151 Alexander og Elsebeth Munk Brekke
2020/32 20200527 27.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Camilla Aamlid Aas FYRESDAL MAT AS
2020/32 20200527 27.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Stine Veum Aas FYRESDAL MAT AS
2020/32 20200527 27.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Vilde Veum Aas FYRESDAL MAT AS
2020/32 20200527 27.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Ailina Østbø Gaaren FYRESDAL MAT AS
2020/584 20200527 27.05.2020 Inngående brev Skjenketider på alkohol Aud Kristin Lukassen
2020/103 20200527 27.05.2020 Utgående brev Val og uttak av meddomarar til Vest-Telemark tingrett 2021-2024 Stein Helge Lassemo m.fl.
2019/1723 20200527 27.05.2020 Utgående brev Val av skjønnsmedlemer 2021-2025 Aslak Snarteland m.fl.
2020/31 20200527 27.05.2020 Utgående brev Kommunal bustad - leige Samira Osman Said
2020/103 20200527 27.05.2020 Utgående brev Val og uttak av meddomarar til Agder lagmannsrett 2021-2024 Elin Skålid m.fl.
Ingen tilgang 20200527 27.05.2020 Utgående brev Val av meddomarar til Jordskifteretten for perioden 2021-2025 Ketil Kiland m.fl.
2020/363 20200527 27.05.2020 Utgående brev Søknad om deling av Teknisk 1 Alexander Bernhard Brekke m.fl.
2020/32 20200527 27.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Oline N. Pettersen TELEMARK KILDEVANN AS
2020/740 20200527 27.05.2020 Utgående brev Vandelskontroll Politiet
2020/749 20200527 27.05.2020 Utgående brev Drang Bjørn Dagfinn Tveit
2020/41 20200526 26.05.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunlaug Kiland
2019/1038 20200526 26.05.2020 Inngående brev Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring: ltii Lovdata - Stiftelsen Lovdata - Lovdata.no
2020/41 20200526 26.05.2020 Inngående brev Reguleringsplan Soliåsen Nord Alexander Brekke
2020/19 20200526 26.05.2020 Utgående brev Tilkallingsvikar i Tøddestogene *****
2020/405 20200526 26.05.2020 Utgående brev Tilbod om læreplass Oliwia Klaudia Bieniek
2020/743 20200526 26.05.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 92/76 Tor Bendik Midtgarden
2020/698 20200526 26.05.2020 Inngående brev Skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak - grove utgiftsanslag - NB! Svært kort frist Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Inngående brev Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2019/981 20200526 26.05.2020 Inngående brev Krav om refusjon - omgjort klage om konsesjon for Vik Midtbø - gnr. 2 bnr. 2, 4 og 6 SANDVIKA ADVOKATKONTOR DA
2020/602 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om permisjon 10.-11. juni - sensor i helsefag Lillian Levang
2020/740 20200526 26.05.2020 Inngående brev Svar på vandelskontroll Politiet
2020/32 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Oline N. Pettersen TELEMARK KILDEVANN AS
2020/737 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad tilskot mars 2020 MHM ENTREPRENØR & SERVICE AS
2020/32 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Nora Aas Lund FYRESDAL MAT AS
2020/32 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Camilla Aamlid Aas FYRESDAL MAT AS
2020/32 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Stine Veum Aas FYRESDAL MAT AS
2020/32 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Vilde Veum Aas FYRESDAL MAT AS
2020/32 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Ailina Østbø Gaaren FYRESDAL MAT AS
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Lars Haugen KILE HÅNDLAFT AS
2020/741 20200526 26.05.2020 Inngående brev Påstand om habilitet i saker som gjeld Alexander Brekke Alexander Brekke
2019/1407 20200526 26.05.2020 Inngående brev Oppseiing av permisjon *****
2020/737 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad tilskot april 2020 MHM ENTREPRENØR & SERVICE AS
2020/41 20200526 26.05.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn Oddvar Vistad
2020/363 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om deling av Teknisk 1 Elsebeth Munk Brekke m.fl.
2020/45 20200526 26.05.2020 Inngående brev Rekvisisjon om matrikulering av Grunneiendom Alexander Bernhard Brekke m.fl.
2020/363 20200526 26.05.2020 Inngående brev Matrikulering av teknisk eiendom Alexander Bernhard Brekke m.fl.
2020/717 20200526 26.05.2020 Inngående brev Informasjon om ukentlige undersøkelser i kommuner/fylkeskommunen om barnehage- og skoletilbud etter gjenåpning Fylkesmannen
2020/730 20200526 26.05.2020 Utgående brev Gbnr. 92/76 - bustad BYGGMESTER T.A. GUSTAVSEN AS
2020/723 20200526 26.05.2020 Utgående brev Tøddebakkane 14 gbnr. 38/42-8 - bod oppå garasje ved å forlenge hustak Birgit Lauvdal
2020/726 20200526 26.05.2020 Utgående brev Austre Nape 30/1 - trapp med overbygd tak på driftsbygning KILE HÅNDLAFT AS
2020/718 20200526 26.05.2020 Utgående brev Parkeringsplass Ångåsnuten Gunnar Norodd Monsen
2020/744 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om stønad frå lokal krisepakke SIGNE GREIVSTAD AS
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Julie Aamlid Lund GRUNNVIK LANDHANDEL AS
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Asbjørn Libjå ANNE BERIT LIBJÅ
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Olav Kvasjord SELTVEIT PER HELGE
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Thea Wæthing FYRESDAL MONTASJE GEIR WÆTHING
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Ella N. Pettersen KRISTINE BERTHELSEN
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Gaute Teksle KNUT MARTIN HUSSTØYL
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Johanne Teksle KNUT MARTIN HUSSTØYL
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Pål Svalestog ASLAK SNARTELAND
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Tobias Aamlid-Lund LUND SERVICE
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Noah Karlsen Krossli KROSSLI MASKINENTREPRENØR AS
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Samira Osman Said Turid Austjord
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Inga Xiao Breiland ÅSE BREILAND
2020/692 20200526 26.05.2020 Utgående brev Overføring av dokument i forbindelse med oppgjør WEBOPPGJØR AS
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Øistein Johannessen SELTVEIT PER HELGE
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Annbjørg Bergland og Mia Kile MOLAND AUTO AS
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Vetle Bondal BONDAL MOTOR AS
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Sondre Taraldlien Hopland BJØRG TARALDLIEN HOPLAND
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Tobias Skræi BONDAL MOTOR AS
2019/1281 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på brev Gunhild A. Svalestog
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Kaja Aamlid BYGGMESTER INGE AAMLID AS
2020/32 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Mathilde Austjord Slyngstad HANS ØYVIND AUSTJORD
2019/1723 20200526 26.05.2020 Utgående brev Val av forliksrådsmedlemer 2021-2025 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/405 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om læreplass Selfa Osman Said
2020/667 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om utsleppsløyve - Lauvland, 58/1 Dine Schlenzig m.fl.
2020/141 20200526 26.05.2020 Utgående brev Fordeling av kulturmidlar 2020 DALEN FOTOKLUBB m.fl.
2020/468 20200526 26.05.2020 Utgående brev Skriv til oss- sosiale tenester i NAV - referanse 20/8434 NAV
2020/724 20200525 25.05.2020 Inngående brev MC Treff Holy Riders MC
2020/729 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad Maria Frisør april FYRESDAL REKNESKAPSKONTOR AS
2020/729 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad Maria Frisør mars FYRESDAL REKNESKAPSKONTOR AS
2020/728 20200525 25.05.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Tarjei Aamlid
2020/725 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tilbod 50kW DC hurtigladar Tritium Com
2019/265 20200525 25.05.2020 Inngående brev Vedtak i klagesak - Fyresdal - 60/3 Aaslandsjordet - retting av ulovlig tiltak FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/732 20200525 25.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale vikariat reinhald 29.06.20 - 07.08.20 Thea Wæthing
2020/734 20200525 25.05.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad, Finn E. H. Kristiansen Finn E Hanæs Kristiansen
2020/733 20200525 25.05.2020 Inngående brev Leigeavtale 01.05.20 - 31.12.20 - kontorlokal i Sentrumsbygget FYRESDAL UTLEIEBYGG AS
2020/545 20200525 25.05.2020 Inngående brev Eigenmeldingsskjema - Tone Skræi Tone Skræi
2018/1111 20200525 25.05.2020 Inngående brev Signert brev med førespurnad om fiberutbygging i Borggrend Knut Harald Hegglid
2020/723 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tøddebakkane 14 gbnr. 38/42-8 - bod oppå garasje ved å forlenge hustak Birgit Lauvdal
2020/681 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/726 20200525 25.05.2020 Inngående brev Austre Nape 30/1 - trapp med overbygd tak på driftsbygning KILE HÅNDLAFT AS
2020/718 20200525 25.05.2020 Utgående brev Parkeringsplass Ångåsnuten Gunnar Monsen
2020/32 20200525 25.05.2020 Utgående brev Søknad om lønstilskot - Magnus Momrak-Haugan ASLAK MOMRAK-HAUGAN
2020/384 20200525 25.05.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bok- og utstillingsproduksjon "Red river girl" VEST-TELEMARK MUSEUM EIDSBORG
2020/481 20200522 22.05.2020 Inngående brev Vedrørande konsesjonssøknaden Sverre Rasdal Lehland
2020/409 20200522 22.05.2020 Inngående brev Melding om vedtak, kontrollutvalssak 13/20 - Årsrekneskap og årleg beretning 2019 for Fyresdal kommune - kontrollutvalet si uttale Vetaks - Ingebjørg Liland
2020/31 20200522 22.05.2020 Inngående brev Kommunal bustad - leige Samira Osman Said
2020/730 20200522 22.05.2020 Inngående brev Gbnr. 92/76 - bustad BYGGMESTER T.A. GUSTAVSEN AS
2020/181 20200522 22.05.2020 Inngående brev Protokoll Fyresdal kontrollutval 20.05.2020 Vetaks
2020/735 20200522 22.05.2020 Inngående brev Spørsmål om skrivemåte på dialekt Øystre Slidre kommune
2020/32 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Lars Haugen KILE HÅNDLAFT AS
2020/721 20200522 22.05.2020 Inngående brev Generalforsamling Stiftelsen Sauherad Samtun Stiftelsen Sauherad Samtun
2020/720 20200522 22.05.2020 Inngående brev Protokoll Representantskapsmøte 01-20 Kraftkompetanse KO Kraftkompetanse KO
2020/717 20200522 22.05.2020 Inngående brev Ukentlig undersøkelse om koronasituasjonen Utdanningsdirektoratet
2020/719 20200522 22.05.2020 Inngående brev Årsmøte i VTB Vest-Telemark blad
2020/41 20200522 22.05.2020 Inngående brev Henvendelse fra VG Schibsted - VG
2020/715 20200522 22.05.2020 Inngående brev CV og attester Heidi Grindvoll
2019/1281 20200522 22.05.2020 Inngående brev Svar på brev Gunhild Agnes Svalestog
2020/718 20200522 22.05.2020 Inngående brev Vedrørande parkeringsplass og gråvassanlegg Ångåsnuten hyttefelt Gunnar Norodd Monsen
2020/716 20200522 22.05.2020 Inngående brev Viktig undersøking om smittevern og tvang Helsedir - Trykk-Tjenester
2020/32 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Julie Aamlid Lund GRUNNVIK LANDHANDEL AS
2016/1535 20200521 21.05.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 981135385 Aslak Momrak-Haugan Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20200521 21.05.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 981135385 Aslak Momrak-Haugan Landbruksdirektoratet
2020/134 20200521 21.05.2020 Inngående brev Kjeøya - fullmakt Gjertrud Skjellaug
2020/134 20200521 21.05.2020 Inngående brev Kjeøya - svar på takstmann Gjertrud Skjellaug
2019/1281 20200520 20.05.2020 Inngående brev Svar på sal av Kjeøya Gunhild A. Svalestog
2019/1346 20200520 20.05.2020 Inngående brev Arendal fengsel avdeling Kleivgrend - mogleg gjenopning Bård Brekke
2020/714 20200520 20.05.2020 Inngående brev Lesemester - lisensavtale Lesemester
2020/32 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Øistein Johannessen SELTVEIT PER HELGE
2020/32 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Olav Kvasjord SELTVEIT PER HELGE
2020/32 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Asbjørn Libjå ANNE BERIT LIBJÅ
2020/361 20200520 20.05.2020 Utgående brev Vårt brev av 11.03.2020 BONDAL MOTOR AS
2020/702 20200520 20.05.2020 Utgående brev Situasjonskart over 37/27 NATHANIEL HANSEN AS
2020/702 20200520 20.05.2020 Inngående brev Lensmannsgata 16 37/27 - tilbygg bustadhus NATHANIEL HANSEN AS
2020/32 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Vetle Bondal BONDAL MOTOR AS
2020/361 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kommunale avgifter eigendom 38/47 BONDAL HOLDING AS
2020/702 20200520 20.05.2020 Inngående brev Teikningar bustadhus NATHANIEL HANSEN AS
2020/32 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Annbjørg Bergland og Mia Kile MOLAND AUTO AS
2020/32 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Sondre Taraldlien Hopland BJØRG TARALDLIEN HOPLAND
2019/631 20200520 20.05.2020 Inngående brev Musikk/kulturskole Trygve Jarle Nedrebø
2020/701 20200520 20.05.2020 Inngående brev Databehandlaravtale Custom Publish AS Vinje kommune
2020/32 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Tobias Skræi BONDAL MOTOR AS
2015/863 20200520 20.05.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 897249642 Landbruksdirektoratet
2020/31 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på oppseiing av leigeavtale Prærien12 gbnr. 36/47 Jalal Ibrahim Ahmed
2020/106 20200519 19.05.2020 Inngående brev Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner Utdanningsdirektoratet
2020/32 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Pål Svalestog ASLAK SNARTELAND
2019/789 20200519 19.05.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Hustomt Midtgarden, 92/76 Tor Bendik Midtgarden
Ingen tilgang 20200519 19.05.2020 Utgående brev Søknad om permisjon i tida 01.08.20.-31.07.21 Kari-Kristina Eidam
2020/353 20200519 19.05.2020 Inngående brev Sakspapirer årsmøte konsesjonskraftstyret Konsesjonskraftstyret i Telemark
2020/422 20200519 19.05.2020 Utgående brev Søknad om uløna permisjon i tida 12.05-25.06.20 Anne Helene Johre
2020/674 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar spørsmål til opning av lita bedrift Heidi Andersen Grindvoll
2020/617 20200519 19.05.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 80/1 Landbruksdirektoratet
2020/699 20200519 19.05.2020 Inngående brev Elg- og hjortejakta 2020 – Informasjon Vestfold og Telemark fylkeskommune
2020/31 20200519 19.05.2020 Inngående brev Oppseiing av leigeavtale Prærien12 Jalal Ibrahim Ahmed
2020/32 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Ella N. Pettersen KRISTINE BERTHELSEN
2020/32 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Gaute Teksle KNUT MARTIN HUSSTØYL
2020/32 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Johanne Teksle KNUT MARTIN HUSSTØYL
2019/1723 20200519 19.05.2020 Utgående brev Melding om val av forliksrådsmedlemer 2021-2025 Ole Anders Roer m.fl.
2020/32 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Magnus Momrak-Haugan ASLAK MOMRAK-HAUGAN
2020/32 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Thea Wæthing FYRESDAL MONTASJE GEIR WÆTHING
2020/692 20200519 19.05.2020 Utgående brev Egenerklæring 34/50 i Fyresdal Brede Lauvrak m.fl.
2020/617 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter Inger Valen
2020/647 20200519 19.05.2020 Inngående brev Kopi av opplysningar *****
2020/698 20200519 19.05.2020 Inngående brev Skjønnsmidlar til flomførebyggande tiltak - grove utgiftsanslag Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Versjon:5.2.01