Postliste http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/ innsyn.fyresdal.kommune.no Samanslåing av gnr. 19 bnr. 42 og gnr. 19 bnr. 54 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar og Hildegun Rygh Grønland | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 426/2020 | Dokumenta har fortsatt manglar og kan ikkje tinglysast - 19/50 og 55 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysinga | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 397/2020 | Melding til tinglysing om samanslåing av 19/50 og 19/55 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysinga | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 155/2020 | Skjema "Melding til tinglysing" i tinglyst stand - 19/42 og 54 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysinga | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 7338/2019 | Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast - 19/50 og 55 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysinga | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 7336/2019 | Melding til tinglysing http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysinga | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 7145/2019 | Grunnboka er retta - saka gjeld gbnr 19/47 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 6411/2019 | 25/50/12 - sanering av kloakkanlegg http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Arnt Olaf Stillerud | Journaldato: 27.01.2020 | RegistryNumber: 523/2020 | 25/50/12 - demontering av anlegg http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Arnt Olaf Stillerud | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 7388/2019 | Høringsuttalelse for vann og avløp http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 7302/2019 | Avslag på søknad for miljøtiltak http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 7219/2019 | Tilbakemelding / svar til advokat http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Arnt Olaf Stillerud | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 7029/2019 | Svar på brev og informasjon http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 6996/2019 | Demontering av vatn og avløp http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 6984/2019 | Ny kommuneplan fra 2014 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 6776/2019 | Pålagt demontering av innlagt vatn og avløp http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 6775/2019 | Klage til Fylkesmannen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 6666/2019 | Om søknad om dispensasjon om regulering av VVS på to hytter gbnr 25/50-12 og 14 Ångås http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn og Frøydisk Myhre | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 6630/2019 | Svar på brev frå kommunen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn og Frøydisk Myhre | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 6466/2019 | Ångåsnuten http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 6432/2019 | Svar på dykkar brev av 11. november, 2019. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 6404/2019 | Svar på avslag http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 6389/2019 | Svar på klage om vedtak for utsetting av frist for retting, jmf pålegg. 25/50/12 - Ångås http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 6352/2019 | Refusjonskrav - sensor prøvenemd - helsefagarbeidar http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Telemark fylkeskommune | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6856/2019 | Husleige i kommunale bustader frå 01.01.20 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90610 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Martin Teksle m.fl. | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 6696/2019 | Søknad om tilskot frå kontingentkassa http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TELEMARK LYS AS | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 6835/2019 | Husleige Libakkane 4 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 4127/2019 | Husleige i kommunale bustader frå 01.01.20 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Gerd Svalestog m.fl. | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 6695/2019 | Søknad om tilskot frå kontingentkassa http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK LYS AS | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 6424/2019 | Husleige i kommunale bustader frå 01.01.20 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Suvetha Selvachandrapose | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 6690/2019 | Husleige i kommunale bustader frå 01.01.20 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Helge Lassemo | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 6689/2019 | Husleige i kommunale bustader frå 01.01.20 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90601 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Ramsvatn m.fl. | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 6687/2019 | Husleige i kommunal bustad frå 01.01.20 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90593 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvar Hillestad | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 6679/2019 | Husleige i kommunal bustad frå 01.01.20 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mosleh M Alabed-Alokla | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 6676/2019 | Husleige i kommunale bustader frå 01.01.20 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jalal Ibrahim Ahmed m.fl. | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 6674/2019 | Retting av tidlegare utsendt leigeavtale for kommunal bustad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Walfa Hajijasim | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 6635/2019 | Brøyting Prærien http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90916 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Lauvrak | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 7002/2019 | Brøyting Prærien http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingunn Lauvrak | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 6997/2019 | Klage på brøyting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerda Zondag | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6977/2019 | Svar søknader om tilskot frå kontingentkassa http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TELEMARK LYS AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 4778/2019 | Brøyting av kommunale vegar - Tøddebakkane http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Valseth Holmegård | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6976/2019 | Klage på brøyting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerda Zondag | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6967/2019 | Representantar for FFO http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Kristin Lukassen | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 6741/2019 | Svar på søknad om permisjon i tida 20.04 - 07.05.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro Blessum Libjå | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 714/2020 | Brøyting av kommunale vegar - Tøddebakkane http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingunn Valseth Holmegård | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6958/2019 | Søknad om permisjon i tida 20.04.-07.05.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guro Libjå | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 564/2020 | Kontaktinformasjon til brukarrepresentantane i REMNF http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FFO Telemark | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 6711/2019 | Svar på brøyting ved Meieriet http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Kristin Lukassen | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 6670/2019 | Svar på brøyting - Tøddebakkane http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Bjørnerud | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 6669/2019 | Kontaktinformasjon til brukarrepresentantane i REMNF http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FFO Telemark | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 6477/2019 | Klage på vedtak om konsesjon 28/3 i Fyresdal http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 148/2020 | Tilsyn - oppfyllelse av vedtak http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 7141/2019 | Tilskot til Vest-Telemark muslimske trudomssamfunn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEST-TELEMARK MUSLIMSKE TRUDOMSSAMFUNN | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 6994/2019 | Brøyting - Tøddebakkane http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Bjørnerud | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 6665/2019 | Tilskot til Søndre Norstrand muslimske senter http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØNDRE NORSTRAND MUSLIMSKE SENTER | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 6993/2019 | Klage på avslag - sekundærflytting frå Fyresdal til Skien - saksnr 2019/5957 - 11.11.2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 6890/2019 | Brøyting ved Meieriet http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Kristin Lukassen | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 6337/2019 | Søknad om redusert arbeidstid og frikjøp i stilling http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.02.2020 | RegistryNumber: 815/2020 | Innkalling til samtale http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.01.2020 | RegistryNumber: 516/2020 | Svar på klage om vedtak på konsesjonssøknad - Nordigard Momrak 28/3 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Kiland Haakenstad | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 7112/2019 | Tilskot til Syvendedags Adventistkirken - Den norske union http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN - DEN NORSKE UNION | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 6991/2019 | Dokumentasjon etter tilsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6973/2019 | Kopi av svar på søknad om sekundærflytting frå Fyresdal til Skien http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 6643/2019 | Førespurnad om fortsatt frikjøp av fosterforeldre http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.02.2020 | RegistryNumber: 814/2020 | Tilskot til Somalisk trossamfunnet i Notodden http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90904 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SOMALISK TROSSAMFUNNET I NOTODDEN | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 6990/2019 | Arbeidsavtale i 20 % vikariat frå 15.11.2019-01.06.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6761/2019 | Søknad om 20 % permisjon i tida 01.01.20-31.12.20 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90695 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6781/2019 | Tilskot til Sjamanistisk forbund http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SJAMANISTISK FORBUND | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 6983/2019 | Prøvingsattest og melding om vigsel 23.11.2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skattetaten | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 6810/2019 | Svar på søknad om stilling - ID 547 - Fagarbeider/assistent 80% vikariat http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Kristian Larsen m.fl. | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 6449/2019 | Søknad om 20 % permisjon i tida 01.01.20-31.12.20 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Midtgarden | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 6421/2019 | Vedtak i klagesak - Klage på byggesak - Fyresdal - 25/50 festenummer 14 - Ångås - avløpsanlegg http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 24.01.2020 | RegistryNumber: 509/2020 | Svar på søknad om forlenga permisjon i 20% for 2020 hnr 2702 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Momrak | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 51/2020 | Avtale om mellomfasen Gründerhage prosjektet http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAUN NATURFORVALTNING AS | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 7204/2019 | Tilskot til Pinsemenigheten Salem http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PINSEMENIGHETEN SALEM | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 6981/2019 | Tilbod om stilling -65 % vikariat http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild Lund Frantzen | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 6403/2019 | Arbeidsavtale vikariat 2,5 % hnr 2308 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Mari Storøygard | Journaldato: 05.02.2020 | RegistryNumber: 737/2020 | Ber om opplysningar - Klage på byggesak - 25/50/14 - Ångås - avløpsanlegg http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 270/2020 | Sluttrapport med avfallsplan http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 123/2020 | Søknad om forlenga permisjon i 20% for 2020 hnr 2702 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Momrak | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 3/2020 | Vedtak om forlenget byggefrist for Kilåi kraftverk(kopi) http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 7412/2019 | Tilskot til Oslo katolske bispedømme http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90715 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OSLO KATOLSKE BISPEDØMME | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 6801/2019 | Tilbod om stilling - vikariat i 15 % http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torunn Storøygard | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 6391/2019 | Tilkallingsavtale som fagarbeidar i pleie og omsorgsarbeid http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 6648/2019 | Ber om opplysningar - Klage på byggesak - 25/50/14 - Ångås - avløpsanlegg http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 253/2020 | Molandsmoen Industriområde 38/110 - søknad om igangsettingstillatelse - verkstadbygg http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 117/2020 | Underteikna tilkallingsavtale vikararbeid i barnehagen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Lund Frantzen | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 7055/2019 | Tilskot til Metodistkirken i Norge http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: METODISTKIRKEN I NORGE | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 6799/2019 | Teiepliktskjema - etter lov om Innovasjon Norge §27 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Lauvrak | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 6809/2019 | Utbetaling av startlån 2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 6430/2019 | Søknad om permisjon i tida 25.02.20-24.02.2021 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Marie Aasmundsen | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 843/2020 | Søknad om ferdigattest -Åbodokki gbnr 16/158 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Aaseby Skorstad | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 386/2020 | Søknad om godkjenning av overforbruk rentemidlar Fyresdal http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 7450/2019 | Molandsmoen 38/110 - verkstadbygg http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 7374/2019 | Arbeidsavtale fast tilsetting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91145 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne Aasmundsen Stavåsen | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 7226/2019 | Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 969785099 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 7161/2019 | Skjenkekontroll - Roan Kroa http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 7027/2019 | Svar på søknad om stilling http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Sjaavaag Aarbø | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 5300/2019 | Kommentarer og spørsmål for gbnr 25/50-14 Ångås http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 6843/2019 | Tilskot til Human etisk forbund http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUMAN ETISK FORBUND | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 6797/2019 | Utsending av matrikkelbrev - Håmsbu, 74/16 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Katherine Skaalid | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 6773/2019 | Teiepliktskjema - etter lov om Innovasjon Norge §27 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Sverre Thoresen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 6808/2019 | Arbeidsavtale 65% vikariat hnr. 2415 og 2361 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Lund Frantzen | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 6754/2019 | Førebels svar på motteken søknad - ID 547 - utlysing - Fagarbeider/assistent 80% vikariat frå snarast tom 30.06.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 6346/2019 | Skjema "Melding til tinglysing" i tinglyst stand - 12/14 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysinga | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 833/2020 | Melding om ferdigstillelse av tiltak http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Aaseby Skorstad | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 336/2020 | Svar på søknad om tilskot til studietur for ungdomssteget, Gimle Skule http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91324 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Taraldlien Hopland | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 7405/2019 | Oversendelse av kommunestyrets vedtak om opptak av lån 2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOMMUNALBANKEN AS | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 7344/2019 | Anmodning om utbetaling av tilskot til prosjekt Vest-Tele Skog http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 7333/2019 | Molandsmoen Industriområde 38/110 - søknad om igangsetting av VVS-arbeid, stål og tak for verkstadbygg http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 7301/2019 | ID 548 Fast 50 % stilling som reinhaldar http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gro Breivik m.fl. | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 7225/2019 | Grunnplan http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Andersen | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 7206/2019 | Melding om vedtak - Bompengeutgreiing E134 og RV41 - førespurnad frå Vest-Telemarkrådet. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Seljord kommune | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 7064/2019 | Skjenkekontroll - Meieriet http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 7026/2019 | Sakliste beredskapsråd 2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Beredskapsråd | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 6988/2019 | Tilskot til Guds menighet Vegårshei http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90709 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GUDS MENIGHET VEGÅRSHEI | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 6795/2019 | NAV Vest-Telemark - kostnader i samband med etablering og drift http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 6717/2019 | Kart - nedre del av Rindebakken http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Festervoll Henning Olav | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 6608/2019 | Melding til tinglysing - samanslåing av gnr. 12 bnr. 14 og gnr. 12 bnr. 17 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysinga | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 573/2020 | Åbodokki gbnr 16/158 - vedrørende ferdigattest for bod http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Aaseby Skorstad | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 334/2020 | Tingforsikring avtale 8798-15.1 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROTECTOR FORSIKRING ASA | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 7499/2019 | Svar på leige av samfunnshuset http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Din Mobile Optiker AS | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 7382/2019 | Faktura ASSA ABLOY http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyresdal Kommune | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 7404/2019 | Øysæ 66/23 - tilbygg fritidsbustad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Andersen | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 5600/2019 | Delutbetaling av tilskot - SMIL, 921480342 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 7216/2019 | Korrigert søknad om å nytte ARGO 6x6 for persontransport til Sandvasshytta på gbr.nr. 26/8 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolv Arne Vik | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 7104/2019 | Søknad på ledig stilling som reinhaldar i Fyresdal kommune http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 7071/2019 | Støtte fase 1, Omstilling - innspel http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90756 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SMYLEFÅR AS m.fl. | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 6842/2019 | Kopi av vedtak om samtykke på vilkår og gebyr http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 6945/2019 | Tilskot til Forn sed Norge http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORN SED NORGE | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 6794/2019 | Skjema på 74/1 og 74/16 i tinglyst stand http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 6760/2019 | Vurdering av hending http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS Advokatene | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 6734/2019 | Innkalling til samtale http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 6395/2019 | Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 28/6 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 6617/2019 | Arbeidsavtale vikariat heimel 2303 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margrete Lien | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 659/2020 | Signert avklaring http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 138/2020 | Tingforsikring avtale 13480-15.1 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROTECTOR FORSIKRING ASA | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 7498/2019 | Søknad om tilskot til Studietur, Fyresdal Skogeigarlag http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Taraldlien Hopland | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 7399/2019 | Klage vedrørende konsesjon for eigedomen Sundsli gbnr. 25/6 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT HELGE AARNES | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 7377/2019 | Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast - 12/14 og 17 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysinga | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 7337/2019 | Tilbakemelding - Fyresdal - upersonlig buplikt - regelverk http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 7339/2019 | Leige av samfunnshuset http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Din Mobile Optiker AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 7221/2019 | Anmodning om utbetaling av tilskot SMIL 2018/1788 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Skålid | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 7212/2019 | Tilkallingsavtale - vikararbeid i barnehagen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klara Rydland | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 7074/2019 | Søknad om stilling http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 7005/2019 | Internkontroll alkohollova - Roan Kroa http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 7025/2019 | Svar på søknad om permisjon hnr. 2101 i tida 01.12.19-30.11.20 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6833/2019 | Tilskot til EVANGELISCHE GEMEINDE DEUTSCHER SPRACHE IN NORWEGEN http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90707 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EVANGELISCHE GEMEINDE DEUTSCHER SPRACHE IN NORWEGEN | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 6793/2019 | Støtte fase 1, Omstilling - sluttrapport http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SMYLEFÅR AS | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 6831/2019 | Svar på søknad om stilling http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klara Rydland | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 6344/2019 | Søknad om refusjon og tilskot til ungskogpleie http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Tveitan Momrak | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 6613/2019 | Underteikna avtale Evry - Agresso - Visma flyt Timeplan http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EVRY | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 6610/2019 | Tredje gongs melding til tinglysing http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysinga | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 6475/2019 | Opplysningar kring rutiner for søknader i barnehage og SFO http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90126 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 6212/2019 | Tomt 38/112 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MHM Entreprenør & Service AS | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 759/2020 | Svar på søknad om forlenga permisjon i tida 01.05.20-01.05.21 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evy Katrin Aamlid | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 670/2020 | Innkalling til dialogmøte 04.02.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 602/2020 | Ansvarsforsikring avtale 7065-15.1 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROTECTOR FORSIKRING ASA | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 7497/2019 | Val til representantskapet i Renovest IKS 2019-2023 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renovest IKS m.fl. | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 7398/2019 | Ønskjer samfunnshuset laurdag 13. august http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/64913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyresdal Kommune | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 3736/2016 | Agder vannregion inviterer til temadag - vatn og avløp http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Agder vannregion | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 7379/2019 | Svar på søknad om ferdigattest -driftsbygning i landbruket (fjøs/lager) http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjermund Z Bergsland | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 7330/2019 | Kursbevis risiko- og krisekommunikasjon http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 7267/2019 | Etterlysing av klage http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Jakobsen | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 7197/2019 | Klage på søknad om utsleppsløyve enkeltanlegg - Ångås 25/50/12, tomt 5 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 7169/2019 | Gjeld samanslåing av forliksråda i Vest-Telemark - vurdering http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 7175/2019 | Melding til tinglysing http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysinga | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 7140/2019 | Svar på søknad om å nytte ARGO 6x6 for persontransport til Sandvasshytta på gbr.nr. 26/8 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolv Arne Vik | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 7101/2019 | Referat frå dialogmøte 03.12.19 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 7147/2019 | Klp http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 7086/2019 | Oppsummering etter møte Forum for utdanning 21.11.2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 7051/2019 | Tilbod 1.600.000 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 7018/2019 | Svar på leige av samfunnshus http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90892 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyresdal musikkorps m.fl. | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6978/2019 | Tilleggstomt til Grindberg Trevarefabrikk 25/111 - bustad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRINDBERG TREVAREFABRIKK AS | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6944/2019 | Forklaring på faktura - støtte fase 1, Omstilling http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SMYLEFÅR AS | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 6774/2019 | Tilskot til Den evangeliske lutherske frikirke http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 6792/2019 | Utsending av matrikkelbrev - Tilleggstomt til Kjeddingsteinen tomt nr. K - 4, 17/142 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Brekke | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 6818/2019 | Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 85/1 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 6771/2019 | Arbeidsavtale fast 48,2% hnr. 2504 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klara Rydland | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 6767/2019 | Søknad om permisjon hnr. 2101 i tida 01.12.19-30.11.20 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 6744/2019 | Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 58/3 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 6731/2019 | Innkalling til evalueringsmøte http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 6365/2019 | Dokumenta har manglar og kan ikkje tinglysast - gbnr 74/1 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 6409/2019 | Utsending av matrikkelbrev - Pausen, 25/124 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Syftestad | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 6324/2019 | Visma fagprogram for skular og barnehagar i Vest-Telemark - spørsmål om plan for innføring http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINJE KOMMUNE | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 6386/2019 | Tomt Molandsmoen 38/112 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Norheim Klausen | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 758/2020 | Politiattest opplæringslova http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 05.02.2020 | RegistryNumber: 735/2020 | Referat frå møte Fyresdal 23.1.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.01.2020 | RegistryNumber: 525/2020 | Søknad om forlenga permisjon i tida 01.05.20-01.05.21 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evy Katrin Aamlid | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 464/2020 | Tenstebevis pr. 21.01.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91818 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elise Johre Rustand | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 390/2020 | Innkalling til 1.halvårsvurdering http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marion Svalestog | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 289/2020 | Motorforsikring - nr. 8371-15.1 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROTECTOR FORSIKRING ASA | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 7496/2019 | Forvaltningsplan for Klokkarhamaren - Prestestranda - Kjeøyni i Fyresdal http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 7487/2019 | Ingen vesentlige merknader - Søknad til uttalelse - gbnr 17/139 - dispensasjon fra reguleringsplan - deling http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 7463/2019 | Representantar til representantskapet i Renovest IKS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renovest IKS | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 7325/2019 | Svar på søknad om tilskot frå næringsfondet - Haflingerhoff Fyresdal DA http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91271 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HAFLINGERHOFF FYRESDAL DA | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 7352/2019 | Søknad om ferdigattest -driftsbygning i landbruket (fjøs/lager) http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjermund Z Bergsland | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 7327/2019 | Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Morten Christensen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Christensen | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 7298/2019 | Søknad om utbetaling av skogfond og tilskot til ungskogpleie http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslak Snarteland | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 7308/2019 | Søknad - ekstra midlar til symjing i barnehage 2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/91102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 7183/2019 |