Postliste http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/ innsyn.fyresdal.kommune.no Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Austjore Heistad | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3432/2020 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Jarle Nedrebø | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 3159/2020 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Almantas Girdauskas | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3107/2020 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Almantas Girdauskas | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3106/2020 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Almantas Girdauskas | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3105/2020 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Merete Røed | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3005/2020 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svånaug Dyrland Valseth | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 2894/2020 | Musikk/kulturskole oppseiing plass gitar http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Vedum | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 1711/2020 | Musikk/kulturskole søknad om gruppeundervisning dans http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93140 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Isabela F A D A Knudsen | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 1708/2020 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Vedum | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1692/2020 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isabela F A D A Knudsen | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1425/2020 | Kvisleåne tomt nr. 21 - Samanslåing av dei to tomtene 19/50 og 19/55 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elsebeth Johnsen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2957/2020 | Samanslåing av 19/50 og 19/55 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysinga | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 2931/2020 | Melding til tinglysing om samanslåing av 19/50 og 19/55 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysinga | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 2623/2020 | Vedtak i klagesak - 25/50 festenummer 12 - avløpsanlegg - pålegg om retting - tvangsmulkt http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3032/2020 | Førebls svar klagesak - Avløpsanlegg - pålegg om retting - tvangsmulkt - 25/20 festenr 12(kopi) http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1345/2020 | Heimebaserte tenester til feriebesøkande http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3451/2020 | Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 3122/2020 | Tilgang til nasjonalt register over tilgjengeleg beredskapspersonell http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 2979/2020 | Svar på økonomispørsmål 17.mai2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berthe Hegglid | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 2992/2020 | Økonomispørsmål 17.mai 2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: 17. mai komiteen | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 2991/2020 | Brev frå Helsedirektoratet til kommunane med utfyllande informasjon vedrørande prøvetakingskapasitet for Covid-19 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 2882/2020 | Prioritering i kommunale helse- og omsorgstenester under covid-19 epidemien. Prioriteringsråd til sjukeheimar og heimebaserte tenester. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2650/2020 | Utviding av prøvetakingskapasiteten for SARS-Cov-2 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2590/2020 | Brev til kommuneoverlegen om covid-19 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 2530/2020 | Samarbeid med frivillige organisasjonar - koronasituasjonen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 2529/2020 | Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet- Rundskriv I-5/2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2398/2020 | Svar om 17.mai. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Jarle Nedrebø | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2269/2020 | 17.mai. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Jarle Nedrebø | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2265/2020 | Gradvis opptrapping av aktivitet i helsetjenesten http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2239/2020 | Koronabrev til kommunene om kulturskulane http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Kulturskoleråd | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2231/2020 | Høyring - notat om prioritering i samband med covid-19 - sjukeheimar og heimebaserte tenester http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2227/2020 | Høyring - forslag til endringar i forskrift om brannforebygging § 3 på grunn av utbrudd av koronavirus (covid-19) frist 19. april 2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2221/2020 | Informasjon om krisepakke for kulturlivet og frivilligheten http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lotteri- og stiftelsestilsynet | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2220/2020 | Om fortsatt varsling av covid 19 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2219/2020 | Informasjon om saksbehandlingen i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker under utbrotet av Covid-19 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2216/2020 | Veiledningstelefon for barnevernledere http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2214/2020 | Søknad om lønstilskot - Nora Aas Lund http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3364/2020 | Samarbeid mellom kommune og sjukehus http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sørlandet sykehus HF | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2212/2020 | Søknad om lønstilskot - Camilla Aamlid Aas http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3363/2020 | Svar på utmelding - oppseiing av plass i Fyresdal skulefritidsordning - SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 2922/2020 | Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring: ltii http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiftelsen Lovdata - Lovdata.no | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2188/2020 | Søknad om lønstilskot - Stine Veum Aas http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3361/2020 | Svar på endring av opphaldstid i Fyresdal skulefritidsordning - SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2919/2020 | Søknad om lønstilskot - Vilde Veum Aas http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3360/2020 | Svar på utmelding - oppseiing i Fyresdal skulefritidsordning - SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94339 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2906/2020 | Praktisering av regelverk om individuell plan, koordinator og koordinering som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen fra 27.03.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2186/2020 | Søknad om lønstilskot - Ailina Østbø Gaaren http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3359/2020 | SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 2863/2020 | Vedr. 20-03167-6 - Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2160/2020 | Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3464/2020 | Søknad om lønstilskot - Nora Aas Lund http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3353/2020 | SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2745/2020 | Informasjon om løyvingar og kommunaløkonomisk informasjon http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2173/2020 | Søknad om lønstilskot - Camilla Aamlid Aas http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3352/2020 | SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2714/2020 | Orientering om endra rammer 8.mai http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarsdepartementet | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2172/2020 | Vedtak om utviding av barnehageplass - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3419/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3429/2020 | Søknad om lønstilskot - Stine Veum Aas http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3351/2020 | Svar på oppseiing av plass i Fyresdal skulefritidsordning - SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2597/2020 | Covid-19 – Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2165/2020 | Reguleringsplan Soliåsen Nord http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Brekke | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3405/2020 | Søknad om lønstilskot - Vilde Veum Aas http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3350/2020 | Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3384/2020 | Svar på oppseiing av plass - SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2596/2020 | Brev til kommunene i koronasituasjonen - fra Rådet for et aldersvennlig Norge http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet Program for et aldersvennlig Norge | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 2143/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunlaug Kiland | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3366/2020 | Søknad om lønstilskot - Ailina Østbø Gaaren http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3349/2020 | Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3074/2020 | SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 2522/2020 | Kartlegging ifm pandemien - eiendom/drift http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2101/2020 | Søknad om lønstilskot - Oline N. Pettersen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TELEMARK KILDEVANN AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3341/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3331/2020 | Svar på søknad om endring av plass i Fyresdal barnehage - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 2825/2020 | SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 2521/2020 | Kartlegging ifm pandemien - eiendom/drift - Svar http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2100/2020 | Reguleringsplan Soliåsen Nord http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Brekke | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3325/2020 | Søknad om lønstilskot - Oline N. Pettersen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK KILDEVANN AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3336/2020 | Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2375/2020 | Retningsliner for ordinær pasienttransport av personar med mistenkt og stadfesta koronasmitte http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2084/2020 | Svar på søknad om endring av plass i Fyresdal skulefritidsordning frå 01.04.2020 - SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1937/2020 | Søknad om lønstilskot - Lars Haugen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KILE HÅNDLAFT AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3289/2020 | Tilkallingsvikar i Tøddestogene http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94524 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3091/2020 | Henvendelse fra VG http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - VG | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3272/2020 | Helsefellesskap - henvendelse til kommunedirektører http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2043/2020 | Vedtak om plass i Fyresdal barnehage frå 01.juni 2020 - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 1660/2020 | SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1321/2020 | Søknad om lønstilskot - Julie Aamlid Lund http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRUNNVIK LANDHANDEL AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3287/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 3121/2020 | Covid-19 FYRESDA - råd, forslag, observasjonar http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul Hodgkinson | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2026/2020 | Vedtak om plass i Fyresdal barnehage frå 01.juni 2020 - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 1659/2020 | Endring, gjeld søknader SFO http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1413/2020 | Søknad om lønstilskot - Lars Haugen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KILE HÅNDLAFT AS | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3279/2020 | Ferievikar på POS i tidsromet 29.06-09.08.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 2579/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 2936/2020 | Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2005/2020 | Vedtak om plass i Fyresdal barnehage frå 14.april 2020 - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1649/2020 | Søknad om lønstilskot - Julie Aamlid Lund http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRUNNVIK LANDHANDEL AS | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3264/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 2935/2020 | Ferievikariat heimehjelp i tidsromet 22.06-09.08.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vilde Aamlid | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2578/2020 | Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2000/2020 | Informasjon kring betalingssats i Fyresdal barnehage http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1536/2020 | Svar på utmelding i SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92699 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1268/2020 | Søknad om lønstilskot - Asbjørn Libjå http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANNE BERIT LIBJÅ | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3253/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 2934/2020 | Ferievikariat i heimetenesta i tidsromet29.06-02.08.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyunn Sibylla Gjersund | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2576/2020 | Rettleiing om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm - smittevern - COVID-19 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 1999/2020 | Svar på utmelding i SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1267/2020 | Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1126/2020 | Søknad om lønstilskot - Øistein Johannessen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELTVEIT PER HELGE | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3252/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 2933/2020 | Tilkallingsavtale i heimetenesta i tidsromet 01.04-31.12.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyunn Sibylla Gjersund | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2573/2020 | Kartlegging ifm pandemien - eiendom/drift http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 1998/2020 | Svar på utmelding SFO- Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92695 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1264/2020 | Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1124/2020 | Søknad om lønstilskot - Olav Kvasjord http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELTVEIT PER HELGE | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3251/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TA | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 2928/2020 | Ferievikariat i heimetenesta i perioden 29.06-09.08.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rina Veum | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2569/2020 | Rettleiar til kommunane om lokale karantenereglar eller innreiserestriksjonar i samband med utbotet av Covid-19 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 1996/2020 | Svar på søknad om endring av plass i Fyresdal barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1123/2020 | Svar på søknad om endring av plass i SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92562 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1131/2020 | Søknad om lønstilskot - Annbjørg Bergland og Mia Kile http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOLAND AUTO AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3250/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2729/2020 | Ferievikariat på POS i tidsromet 22.06-09.08.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisa Marie Lauvrak Johannessen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2558/2020 | Skjerming tilsette i helse- og omsorgstenesta http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1993/2020 | Svar på søknad om endring av plass i SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1130/2020 | Søknad om lønstilskot - Vetle Bondal http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BONDAL MOTOR AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3248/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2728/2020 | Ferievikariat på POS i tidsromet 29.06-16.08.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Sjaavaag Aarbø | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2551/2020 | Innrapportering - kartlegge moglege nye sengeplassar http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1992/2020 | Søknad om lønstilskot - Sondre Taraldlien Hopland http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRG TARALDLIEN HOPLAND | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3247/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2727/2020 | Ferievikariat på POS i tidsromet 29.06-09.08.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eili Veum | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2550/2020 | BUFDIR - Informasjon til kommunene http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1936/2020 | Søknad om lønstilskot - Tobias Skræi http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BONDAL MOTOR AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3246/2020 | Svarslipp barnehagen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3054/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2726/2020 | Ferievikariat på POS i tidsromet22.06-16.08.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93978 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ine Lovise Folkestad | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2546/2020 | Søknad om lønstilskot - Magnus Momrak-Haugan http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASLAK MOMRAK-HAUGAN | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 3245/2020 | Plass i Fyresdal barnehage http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2941/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2725/2020 | Ferievikariat på POS i tidsromet 22.6-16.08.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oliwia Bieniek | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2542/2020 | Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1931/2020 | Søknad om dispensasjon for bygging av veg - Solliåsen Nord gbnr17/123 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Hagane | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3463/2020 | Søknad om lønstilskot - Thea Wæthing http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MONTASJE GEIR WÆTHING | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3244/2020 | Signert brev med førespurnad om fiberutbygging i Borggrend http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Harald Hegglid | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 3292/2020 | Påminning om retur av bekreftelse - plass i barnehagen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2932/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2724/2020 | Ferievikariat på POS i tidsromet 22.6-02.08.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åsne Taraldlien | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2541/2020 | Gjennomføring av fjernmøte - mellombels forskrift http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og morderingseringsdepartementet | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1901/2020 | Reguleringsplan Solliåsen nord gbnr 17/123, 2. gongs handsaming http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STÆRK & CO AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3378/2020 | Søknad om lønstilskot - Ella N. Pettersen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KRISTINE BERTHELSEN | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3243/2020 | Barnehageplass http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 2768/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2723/2020 | Tilkallingsavtale lege avd.helse i tidsromet 01.04-30.04.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Kristin Østerhus | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2528/2020 | Ystesund Bredband. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul Hodgkinson | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2099/2020 | Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak – oversendelse av rutinebeskrivelse http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 1898/2020 | Søknad om lønstilskot - Gaute Teksle http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KNUT MARTIN HUSSTØYL | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3242/2020 | Oppheving av garanti i k-sak 30/19 - Telemark Kildevann http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TELEMARK KILDEVANN AS | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 2983/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2722/2020 | Tilkallingsavtale på POS i tidsromet 01.06-31.12.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åshild Stensland Rangul | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2527/2020 | Barnehageplass http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2403/2020 | Fiberutbygging til Spokkligrend http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Helge Seltveit | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2072/2020 | Kommunenes ansvar for veterinærdekning og beredskapsplanlegging http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1873/2020 | Søknad om lønstilskot - Johanne Teksle http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KNUT MARTIN HUSSTØYL | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3241/2020 | Reguleringsplanen for Solliåsen nord. Kryssutbedring. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 2766/2020 | Svar på e-postmøte og vedtak i kommunestyresak 29/20 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Kristian Moe | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2718/2020 | Ferievikariat på POS i tidsromet 22.06-16.08.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åshild Stensland Rangul | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2525/2020 | Førebels svar på førespurnad om dokument EInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 2524/2020 | Vedtak om plass i Fyresdal barnehage frå 27.11.2020 - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 1872/2020 | Fiberutbygging til Spokkligrend http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Helge Seltveit - på vegne av husstandane på Hæstad og Tortveit | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1940/2020 | Helsedirektoratet ber fylkesmennane sikre at kommunane tilbys nødvendige allmennlegetenester http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1841/2020 | Søknad om lønstilskot - Pål Svalestog http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASLAK SNARTELAND | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3239/2020 | Fordeling av kulturmidlar 2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DALEN FOTOKLUBB m.fl. | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3132/2020 | Svar på e-postmøte og vedtak i kommunestyresak 29-2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Kvipt | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2717/2020 | Uttale til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Solliåsen nord - gbnr. 17/123 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2707/2020 | Tilkallingsavtale på POS i tidsromet 15.06-31.12.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margrete Lien | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2516/2020 | Svar på innsynskrav om vikaroppdrag http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agito - Chris Andersen m.fl. | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 2510/2020 | Svar på spørsmål kring tilsetjing i ID 562 faste og vikariat stillingar som pedagog ved Gimle skule frå 01.08.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 2031/2020 | Vedtak om plass i Fyresdal barnehage frå 01.09.2020 - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 1870/2020 | Smittevern i butikk http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norgesgruppen | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1834/2020 | Søknad om lønstilskot - Tobias Aamlid-Lund http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LUND SERVICE | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3238/2020 | Svar på e-postmøte og vedtak i kommunestyresak 29-2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evy Aamlid | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2713/2020 | Reguleringsplan for Solliåsen Nord - Gnr 17 og bnr 123 - Offentlig ettersyn INNSIGELSE http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2704/2020 | Tilkallingsavtale på kjøkken POS i tidsrom 20.04-31.12.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Rustand | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2438/2020 | Fakturaer for vikaroppdrag http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Agito - Chris Andersen | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2441/2020 | Spørsmål om tilsetting av pedagog http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2022/2020 | Vedtak om endring av opphaldstid i Fyresdal barnehage frå 17.08.2020 - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 1869/2020 | HASTER - brev til kommunelegen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1817/2020 | Reguleringsplan Roskoglia korrigerte føresegner http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/92874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AT SKOG SA | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1442/2020 | Vedr. forskrift til kunngjøring http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lovdata - Lovtidend avd2 | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3412/2020 | Søknad om lønstilskot - Noah Karlsen Krossli http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KROSSLI MASKINENTREPRENØR AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3237/2020 | Svar på e-postmøte og vedtak i kommunestyresak 29-2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Kile | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2712/2020 | Reguleringsplan, Soliåsen Nord , Høring 2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Truls Lund | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2703/2020 | Ferievikariat på POS 22.06. -16.08.20 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kevin Kyle Villon | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 2401/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2431/2020 | Vedtak om endring av opphaldstid i Fyresdal barnehage - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 1868/2020 | Svar på søknad om stilling - ID 562 - utlysing - faste og vikariat stillingar som pedagog frå 01.08.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93206 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidun Andersen m.fl. | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1774/2020 | Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/93220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1788/2020 |