Postliste http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/ innsyn.fyresdal.kommune.no Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding gitar http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96108 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Mari Storøygard | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 4675/2020 | Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Mari Storøygard | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 4657/2020 | Musikk/kulturskole utmelding vokalundervsing http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Jarle Nedrebø | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4230/2020 | Musikk/kulturskole utmelding slagverk http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95662 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Lund | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4229/2020 | Musikk/kulturskole inntak hardingfele http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Roar Olsen | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4227/2020 | Musikk/kulturskole inntak dans http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Marie Tøtrup Pedersen | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4226/2020 | Musikk/kulturskole opptak piano http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Almantas Girdauskas | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4225/2020 | Musikk/kulturskole fornying dans http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Almantas Girdauskas | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4224/2020 | Musikk/kulturskole fornying dans http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Austjore Heistad | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4223/2020 | Musikk/kulturskole fornying dans http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Almantas Girdauskas | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4221/2020 | Musikk/kulturskole fornying dans http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Merete Røed | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4217/2020 | Musikk/kulturskole fornying kunst- og handverk http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svånaug Dyrland Valseth | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4214/2020 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Roar Olsen | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4204/2020 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Marie Tøtrup Pedersen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 3623/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Kristian Lukassen | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 4746/2020 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Lund | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 3503/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Kristian Lukassen | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 4742/2020 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Austjore Heistad | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3432/2020 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Jarle Nedrebø | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 3159/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Kristian Bergve | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 4713/2020 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Almantas Girdauskas | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3107/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Gulbrandsen | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 4692/2020 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Almantas Girdauskas | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3106/2020 | Krav om innsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Industri Energi | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 4681/2020 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Almantas Girdauskas | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3105/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 4669/2020 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Merete Røed | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3005/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 4668/2020 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svånaug Dyrland Valseth | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 2894/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole K. Bergve | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 4631/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ssemarketing | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 4629/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 4556/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 4555/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 4554/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 4552/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 4551/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 4461/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 4460/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 4459/2020 | Kvisleåne tomt nr. 21 - Samanslåing av dei to tomtene 19/50 og 19/55 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elsebeth Johnsen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2957/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 4458/2020 | Samanslåing av 19/50 og 19/55 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysinga | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 2931/2020 | Råd til helsepersonell - utenlandsreiser og besøk av nærståande som kan ha SARS-CoV-2 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 4660/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 4457/2020 | Informasjon om oppfølging av passasjerar, MS Roald Amundsen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 4659/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 4456/2020 | Smittevernregler for havner - karanteneregler http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 4602/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 4455/2020 | Rettleiing om kommunens tilsynsansvar overfor restaurant- og serveringsbransjen etter covid-19-forskriften og informasjon om servering av mat som buffet http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 4529/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 4454/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 4453/2020 | Oppsummering frå Teams-møte 08.07.20 - samt brev frå Hdir http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4440/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 4452/2020 | Brev om informasjon til turistar og andre innreisande http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4390/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 4451/2020 | Besøk på sykehjem og utgang for pasienter http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 4315/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Lukassen | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4409/2020 | Oppheving av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4118/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4277/2020 | Brev til landets kommuneoverleger om korona - haster http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 4034/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4276/2020 | Eigenberedskap hjå sluttbrukar http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Telemark Kraftlag AS | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 4004/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4275/2020 | Referat frå TPO-møte 26. mai 2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94802 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3369/2020 | Regional kriseløysing for koronapandemi i Vestfold og Telemark - ei orientering til kommunane http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 3812/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4195/2020 | Brev til kommunane om auka innreise av turistar til Norge og konsekvens http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 3815/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4194/2020 | Beredskapsbrev før sommarferien i forbindelse med Covid-19 pandemien http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 3667/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4193/2020 | Rettleiing om frivillige og tvungne smitteverntiltak http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 3655/2020 | Oppdrag - Varslingsrutiner for ankomst av fly frå utlandet http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 3618/2020 | Vedtak i klagesak - 25/50 festenummer 12 - avløpsanlegg - pålegg om retting - tvangsmulkt http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3032/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4196/2020 | Informasjon om nye smittevernveiledere og beredskapsplanar http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 3541/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4099/2020 | Informasjon om nye smittevernveiledere, beredskapsplaner og spørsmål om behov for et nytt møte (i TEAMS) før sommeren http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 3521/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4098/2020 | Heimebaserte tenester til feriebesøkande http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3451/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4097/2020 | Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 3122/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4096/2020 | Tilgang til nasjonalt register over tilgjengeleg beredskapspersonell http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 2979/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4095/2020 | Svar på økonomispørsmål 17.mai2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berthe Hegglid | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 2992/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4094/2020 | Økonomispørsmål 17.mai 2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: 17. mai komiteen | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 2991/2020 | Utvidet søkerliste - HR rådgiver http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Haslevang | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4075/2020 | Brev frå Helsedirektoratet til kommunane med utfyllande informasjon vedrørande prøvetakingskapasitet for Covid-19 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 2882/2020 | Innsyn i rekneskapstal barnehage http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagbladet - barnehage | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 4043/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 4042/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 4041/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 4028/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 3959/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 3958/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3870/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3869/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3868/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3867/2020 | Svar på innsynsbegjæring http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Schibsted - VG m.fl. | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 3714/2020 | Svar på innsynsbegjæring http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VG | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 3711/2020 | Innsynsbegjæring til Fyresdal http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vg - Mona Grivi Norman | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 3703/2020 | Purring: Innsynsbegjæring fra VG http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Ane Muladal | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 3679/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 3658/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 3657/2020 | Rett dato for endring av plass i SFO http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 3358/2020 | Søknad om lønstilskot - Nora Aas Lund http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3364/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne TEksle | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 3656/2020 | Søknad om lønstilskot - Camilla Aamlid Aas http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3363/2020 | Svar på utmelding - oppseiing av plass i Fyresdal skulefritidsordning - SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 2922/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend Kiland | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 3619/2020 | Søknad om lønstilskot - Stine Veum Aas http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3361/2020 | Svar på endring av opphaldstid i Fyresdal skulefritidsordning - SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2919/2020 | Svar på oppseiing av plass i Fyresdal barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 3876/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Johansen | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 3583/2020 | Søknad om lønstilskot - Vilde Veum Aas http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3360/2020 | Svar på utmelding - oppseiing i Fyresdal skulefritidsordning - SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94339 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2906/2020 | Svar barnehageplass http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 3786/2020 | Begjæring om innsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Terje Strand | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 3576/2020 | Søknad om lønstilskot - Ailina Østbø Gaaren http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3359/2020 | SFO - Ny plass, endring og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 2863/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TA | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 3539/2020 | Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3464/2020 | Søknad om lønstilskot - Nora Aas Lund http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3353/2020 | Oppseiing av plass i Fyresdal Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 3426/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunlaug Kiland | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 3479/2020 | Søknad om lønstilskot - Camilla Aamlid Aas http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3352/2020 | Helgestilling vikariat i heimel 2773 14,1 % stilling http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selma Osman Said | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 4607/2020 | Vedtak om utviding av barnehageplass - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3419/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3429/2020 | Søknad om lønstilskot - Stine Veum Aas http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3351/2020 | Helgestilling i heimetenesta i tidsromet 01.09.2020-31.01.2021 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rina Veum | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 4587/2020 | Reguleringsplan Soliåsen Nord http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Brekke | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3405/2020 | Søknad om lønstilskot - Vilde Veum Aas http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3350/2020 | Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3384/2020 | Vikariat i TTF, heimel 2500, 100% stilling i perioden 01.09.2020-30.06.2021. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Akselsen | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 4553/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunlaug Kiland | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3366/2020 | Søknad om lønstilskot - Ailina Østbø Gaaren http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3349/2020 | Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 3074/2020 | Tilkallingsavtale på POS i tidsromet 01.06 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Vik Gaaren | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 3988/2020 | Søknad om lønstilskot - Oline N. Pettersen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TELEMARK KILDEVANN AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3341/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3331/2020 | Svar på søknad om endring av plass i Fyresdal barnehage - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 2825/2020 | Tilkallingsavtale i TTF i tidsromet 20.05-31.12.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94581 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Andersen Grindvoll | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3148/2020 | Reguleringsplan Soliåsen Nord http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Brekke | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3325/2020 | Søknad om lønstilskot - Oline N. Pettersen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK KILDEVANN AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3336/2020 | Søknad om lønstilskot - Lars Haugen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KILE HÅNDLAFT AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3289/2020 | Tilkallingsvikar i Tøddestogene http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94524 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3091/2020 | Henvendelse fra VG http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - VG | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3272/2020 | Tilkallingsvikar i heimetenesta http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vilde Aamlid | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 3069/2020 | Søknad om lønstilskot - Julie Aamlid Lund http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRUNNVIK LANDHANDEL AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3287/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 3121/2020 | Søknad om lønstilskot - Lars Haugen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KILE HÅNDLAFT AS | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3279/2020 | Ferievikar på POS i tidsromet 29.06-09.08.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 2579/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 2936/2020 | Søknad om lønstilskot - Julie Aamlid Lund http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRUNNVIK LANDHANDEL AS | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3264/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 2935/2020 | Søknad om lønstilskot - Asbjørn Libjå http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANNE BERIT LIBJÅ | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3253/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 2934/2020 | Søknad om lønstilskot - Øistein Johannessen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELTVEIT PER HELGE | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3252/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 2933/2020 | Søknad om lønstilskot - Olav Kvasjord http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELTVEIT PER HELGE | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3251/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TA | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 2928/2020 | Søknad om lønstilskot - Annbjørg Bergland og Mia Kile http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOLAND AUTO AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3250/2020 | Søknad om lønstilskot - Vetle Bondal http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BONDAL MOTOR AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3248/2020 | Søknad om lønstilskot - Sondre Taraldlien Hopland http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRG TARALDLIEN HOPLAND | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3247/2020 | Arbeidsavtale fast tilsetting 80 % stilling HR-rådgjevar, heimel 1001 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torleiv Hvistendahl | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 4492/2020 | Søknad om lønstilskot - Tobias Skræi http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BONDAL MOTOR AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3246/2020 | Svarslipp barnehagen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3054/2020 | Svar på tilbod om stilling http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torleiv Hvistendahl | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 4491/2020 | Svar på brev med førespurnad om fiberutbygging i Borggrend http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Harald Hegglid | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 3652/2020 | Reguleringsplan Solliåsen nord gbnr 17/123 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Hagane | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 3493/2020 | Søknad om lønstilskot - Magnus Momrak-Haugan http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASLAK MOMRAK-HAUGAN | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 3245/2020 | Plass i Fyresdal barnehage http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2941/2020 | Id 575 - Tilbod om stilling - HR rådgjevar 80% http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 4487/2020 | Søknad om dispensasjon for bygging av veg - Solliåsen Nord gbnr17/123 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Hagane | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3463/2020 | Søknad om lønstilskot - Thea Wæthing http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MONTASJE GEIR WÆTHING | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3244/2020 | Signert brev med førespurnad om fiberutbygging i Borggrend http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Harald Hegglid | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 3292/2020 | Påminning om retur av bekreftelse - plass i barnehagen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2932/2020 | Svar på tilbod om stilling http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Talleiv Metveit | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 4485/2020 | Reguleringsplan Solliåsen nord gbnr 17/123, 2. gongs handsaming http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STÆRK & CO AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3378/2020 | Søknad om lønstilskot - Ella N. Pettersen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KRISTINE BERTHELSEN | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3243/2020 | Barnehageplass http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 2768/2020 | Ang. hyttefelt for Roskoglia og konsesjonslova http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørund Valebjørg | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 4610/2020 | HR Rådgjevar- trekker søknad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4479/2020 | Søknad om lønstilskot - Gaute Teksle http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KNUT MARTIN HUSSTØYL | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3242/2020 | Oppheving av garanti i k-sak 30/19 - Telemark Kildevann http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TELEMARK KILDEVANN AS | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 2983/2020 | Søknad om lønstilskot - Johanne Teksle http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KNUT MARTIN HUSSTØYL | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3241/2020 | Reguleringsplanen for Solliåsen nord. Kryssutbedring. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 2766/2020 | Høyringssvar - utbygging av Kleivbekken http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 4693/2020 | Stadfesting av plass i sfo http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 4590/2020 | Id 575 - utlysing - HR rådgjevar 80% stilling http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 4464/2020 | Søknad om lønstilskot - Pål Svalestog http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASLAK SNARTELAND | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3239/2020 | Fordeling av kulturmidlar 2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DALEN FOTOKLUBB m.fl. | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3132/2020 | Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pearly Serita Glad | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 4750/2020 | Deltakelse befaring Kleivbekk kraftverk 25.08.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 4661/2020 | Søknad om lønstilskot - Tobias Aamlid-Lund http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/94671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LUND SERVICE | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3238/2020 | Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pearly Serita Glad | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 4749/2020 | Kleivbekk kraftverk -Innvitasjon til synfaring http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/96048 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Tovslid m.fl. | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 4615/2020 | Attest Nora Aas Lund http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/95509 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora Aas Lund | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4076/2020 |