Postliste http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/ innsyn.fyresdal.kommune.no Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Syftestad | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 7004/2019 | Forespørsel om å få tilsendt tilstandsrapport for grunnskoleopplæring/videregående opplæring http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 6982/2019 | Søkarliste rådmann http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ta | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6970/2019 | Innsyn i søkarliste - rådmann http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varden | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6964/2019 | Søkerliste for rådmannsstilling http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90875 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal Rapport | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6961/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vtb - | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 6823/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 6448/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 6447/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 6446/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 6191/2019 | Svar på refusjon sommarbeid ungdom 2019 - Nora Aas Lund http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 5580/2019 | Svar på innsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89977 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mimes brønn m.fl. | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 6063/2019 | Refusjon sommarbeid ungdom 19 - Nora Aas Lund http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MAT AS | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 5576/2019 | Innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mimesbronn - Nor P. Batch | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 5997/2019 | Lønstilskot for Moland Auto AS - Annbjørg Haug http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOLAND AUTO AS | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 5450/2019 | Begjæring om dokumentinnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Brekke | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 5985/2019 | Lønstilskot for Moland Auto as http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOLAND AUTO AS | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 5272/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 5911/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 5910/2019 | Lønnstilskot sommarjobb 2019 - Tobias Skræi http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: THOMAS REKVIK | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 5115/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 5909/2019 | Lønnstilskot sommarjobb 2019 - Kristian Skomedal http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYRESDAL NATUR Sigurd Skomedal | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 5114/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 5908/2019 | Søknad om lønstilskot - Ella Pettersen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KRISTINE BERTHELSEN | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 5113/2019 | Innsynskrav http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torfinn Wæthing | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 5812/2019 | Søknad om lønstilskot - Ella Pettersen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KRISTINE BERTHELSEN | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 5110/2019 | Spørsmål vedrørende diverse eiendommer http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 5797/2019 | Søknad om lønstilskot - Asbjørn Libjå http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANNE BERIT LIBJÅ | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 5103/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 5770/2019 | Søknad om lønstilskot - Asbjørn Libjå http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANNE BERIT LIBJÅ | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 5102/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 5769/2019 | Lønnstilskudd - Øistein Johannessen og Olav Kvasjord http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELTVEIT PER HELGE | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 5101/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 5768/2019 | Lønstilskot - Thea Wæthing http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MANUFAKTUR & LEIKER Lise Libjå | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 5100/2019 | Kopi av utgått kommuneplan http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 5692/2019 | Lønnstilskudd - Emilie Nordbø og Camilla Aamlid Aas http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPORTEN FYRESDAL AS | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 5099/2019 | Svar på bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Syftestad | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 5674/2019 | Søknad om lønstilskot - Pål Svalestog http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASLAK SNARTELAND | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 5088/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Syftestad | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 5664/2019 | Søknad om lønstilskot - Yngve Teksle http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne og Hans Teksle | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 5048/2019 | Begjæring om Dokumentinsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Brekke | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 5649/2019 | Søknad om lønstilskot - Samira Osman http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Austjord | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 4995/2019 | Begjæring om dokumentinnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Brekke | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 5646/2019 | Lønnstilskudd - Olav Momrak-Haugan http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRUNNVIK LANDHANDEL AS | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 4978/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Fredrik Foss | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 5549/2019 | Lønnstilskudd - Annbjørg Haug http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAUG`S HÅNDLAFT Herbjørn Haug | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 4955/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 5524/2019 | Lønnstilskudd 2019 - Kaia Aamlid http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER INGE AAMLID AS | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 4936/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 5341/2019 | Lønstilskot for Moland Auto as http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOLAND AUTO AS | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 4918/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Syftestad | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 5156/2019 | Lønnstilskudd Skræi AS - Julie Aamlid-Lund http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyresdal rekneskapskontor v/ Siw Berve | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 4886/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 5128/2019 | Søknad om lønnstilskudd - Meieriet Cafè Pub Pizza http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEIERIET CAFE PUB PIZZA AS | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 4883/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 5127/2019 | Anmodning om utbetaling av lønnstilskott - Tuva Hansen Austjord og Per Hansen Austjord http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOR GUNNAR AUSTJORD | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 4858/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 5126/2019 | Søknad om lønstilskot - Bjarne Machiels http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKRÆI AS | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 4840/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 5124/2019 | Søknad om lønstilskot - Thea Wæthing http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyresdal Montasje Geir Wæthing | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 4837/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 5123/2019 | Søknad om lønstilskot - Julie Aamlid-Lund http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telemark Kildevann AS | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 4824/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 5122/2019 | Søknad om lønstilskot - Oliwia Bieniek http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telemark Kildevann AS | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 4823/2019 | Innsyn veteranplan http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunal-Rapport | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 5076/2019 | Søknad om lønstilskot - Ella Pettersen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telemark Kildevann AS | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 4822/2019 | Dokumentinnsyn Massetak http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Bernhard Brekke | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 5002/2019 | Søknad om lønstilskudd - Eili Veum http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLEAS HUS V/ ERNA RYDLAND | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 4819/2019 | Dokumentinnsyn Massetak http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Bernhard Brekke | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 5001/2019 | Tilskudd til sommarjobb http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88727 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Rekvik | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 4818/2019 | Dokumentinnsyn Massetak http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Bernhard Brekke | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 5000/2019 | Tilskudd til sommarjobb http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Rekvik | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 4817/2019 | Begjæring om dokumentinnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Bernhard Brekke | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 4997/2019 | Søknad om lønstilskot - Lars Mandt Haugen og Gaute Teksle http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KILE HÅNDLAFT AS | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 4763/2019 | Innsyn veteranplan http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal-Rapport | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 4926/2019 | Begjæring om dokumentinnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Bernhard Brekke | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 4911/2019 | Svar på bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 4804/2019 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 4797/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnerud-Claus Marianne | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 7040/2019 | Musikk/kulturskole inntak kunst- og handverk http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jalal Ibrahim Ahmed | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 6392/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jalal Ibrahim Ahmed | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 6320/2019 | Musikk/kulturskole inntak kunst- og handverk http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rabia M Alabed-Alokla | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 6121/2019 | Musikk/kulturskole inntak kunst- og handverk http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rabia M Alabed-Alokla | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 6120/2019 | Musikk/kulturskole inntak gitar http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Mari Storøygard | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 6013/2019 | Musikk/kulturskole inntak kunst- og handverk http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Nørstrud | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 6002/2019 | Grunnboka er retta - saka gjeld gbnr 19/47 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 6411/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Mari Storøygard | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 5982/2019 | Grunnboka er retta - saka gjeld gbnr 19/43 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 6186/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Nørstrud | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 5981/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rabia M Alabed-Alokla | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 5980/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rabia M Alabed-Alokla | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 5979/2019 | Musikk/kulturskole inntak kunst- og handverk http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mohamedburhan Nurayne Abdulalem | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 5965/2019 | Musikk/kulturskole, inntak kunst og handverk http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Krossli Nystad | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 5964/2019 | Referat frå TPO-møte 29. oktober 2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90130 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 6216/2019 | Musikk/kulturskole utmelding dans http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronica C Mykland | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 5963/2019 | Kunst og Handverk http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Moe | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 5941/2019 | Referat frå TPO-møte 1. oktober 2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 5500/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronica C Mykland | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 5897/2019 | Referat frå TPO-møte 27. august 2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 4749/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Krossli Nystad | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 5848/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mohamedburhan Nurayne Abdulalem | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 5846/2019 | Musikk/kulturskole inntak kunst- og handverk http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89505 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pearly Serita Glad | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 5594/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pearly Serita Glad | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 5572/2019 | Musikk/kulturskole inntak vokal http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: De Kruif Margreet | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 5536/2019 | Musikk/kulturskole inntak gitar http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evy Karlsen | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 5535/2019 | Musikk/kulturskole inntak kunst- og handverk http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ahmad Hasan Hosain | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 5533/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evy Karlsen | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 5526/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ahmad Hasan Hosain | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 5471/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: De Kruif Margreet | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 5448/2019 | Musikk/kulturskole inntak dans http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Støland Kleven | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 5216/2019 | Musikk/kulturskole inntak dans http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karina Pinheiro | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 5215/2019 | Deres ref: 2018/1565-62 - Tilbakemelding/ svar til advokat http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Olaf Stillerud | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 7029/2019 | Musikk/kulturskole utmelding gitar http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89123 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evy Karlsen | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 5214/2019 | Svar på brev og informasjon http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 6996/2019 | Musikk/kulturskole inntak dans http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89122 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sarke Veum | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 5213/2019 | Demontering av vatn og avløp http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 6984/2019 | Musikk/kulturskole inntak gitar http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89121 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sarke Veum | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 5212/2019 | Ny kommuneplan fra 2014 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 6776/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Støland Kleven | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 5131/2019 | Pålagt demontering av innlagt vatn og avløp http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 6775/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karina Pinheiro | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 5129/2019 | Klage til Fylkesmannen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 6666/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evy Karlsen | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 5018/2019 | Om søknad om dispensasjon om regulering av VVS på to hytter gbnr 25/50-12 og 14 Ångås http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn og Frøydisk Myhre | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 6630/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evy Karlsen | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 5017/2019 | Svar på brev frå kommunen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn og Frøydisk Myhre | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 6466/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sarke Veum | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 5016/2019 | Ångåsnuten http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 6432/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sarke Veum | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 5015/2019 | Svar på dykkar brev av 11. november, 2019. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 6404/2019 | Inntak gitar kulturskulen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Nesland | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 4852/2019 | Svar på avslag http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 6389/2019 | Utmelding dans http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svånaug Dyrland Valseth | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 4851/2019 | Mellombels tilsetting i helgestilling på POS, heimel 2771 20,6%, i tidsromet 01.12.2019-30.11.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90411 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Sjaavaag Aarbø | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 6497/2019 | Svar på klage om vedtak for utsetting av frist for retting, jmf pålegg. 25/50/12 - Ångås http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 6352/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svånaug Dyrland Valseth | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 4708/2019 | Tilkallingsavtale i heimetenesta og på POS frå 23.10.2019-31.12.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Veum Sveinsson | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 6303/2019 | Søknad for eksisterende renseanlegg http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 6167/2019 | Musikk/kulturskole http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Nesland | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 4697/2019 | Tilkallingsavtale i TTF frå 01.11.2019-31.12.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petra Dahler | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 6127/2019 | Klage på vedtaket for utsettelse av retting/utføring av pålegg, gbnr 25/50-12 Ångås http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn og Frøydis Myhre m.fl. | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 6156/2019 | Svar på søknad om utsettelse av tidsfrist, pålegg om retting, 25/50/12 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 6129/2019 | Tilkallingsavtale i TTF frå 01.10.2019-31.12.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martha Sofie G. Botn | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 5616/2019 | Refusjonskrav - sensor prøvenemd - helsefagarbeidar http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Telemark fylkeskommune | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6856/2019 | Søknad permisjon etter HA § 3-5 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Metveit m.fl. | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 6469/2019 | Tilkallingsavtale i TTF frå 01.10.2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cornelia Horn | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 5472/2019 | Søknad for eksisterende renseanlegg http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 6128/2019 | Søknad permisjon etter HA § 3-5 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Metveit | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 6387/2019 | Ubesvart epost av 16. oktober 2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 5966/2019 | Søknad om permisjon som sensor 6.,7.,18. og 19. november 2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lillian Levang m.fl. | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 5538/2019 | Ubesvart epost av 16. oktober 2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 5962/2019 | Søknad om permisjon - Samling 22. oktober http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Tuften Metveit m.fl. | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 5691/2019 | Vikariat i pleie og omsorg i tidsromet 01.12.2019-31.08.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Akselsen | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 5148/2019 | Søknad om utsettelse http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 5958/2019 | Samling 22. oktober http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Tuften Metveit | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 5686/2019 | Søknad om permisjon som sensor 6.,7.,18. og 19. november 2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lillian Levang | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 5461/2019 | Mellombels tilsetjing i TTF, frå 01.09.2019-31.08.2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Malene Kiland | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 5146/2019 | Tilkallingsavtale i pleie og omsorg frå 14.10.2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanna Kåsastul | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 5120/2019 | Spørsmål vedrørende diverse eiendommer, frakopling av vann http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 5790/2019 | Søknad om permisjon 18. - 20. november 2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christine H. Pedersen m.fl. | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 5537/2019 | Spørsmål vedrørende diverse eiendommer http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 5728/2019 | Søknad om permisjon 18. - 20. november 2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christine H Pedersen | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 5463/2019 | Tilkallingsavtale i pleie og omsorg; POS og heimetenesta 01.09.2019- http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora Rinden Hellstrand | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 5117/2019 | Søknad om permisjon 10.09.2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lillian Levang | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 4961/2019 | Spørsmål om fråkopling av vatn på gbnr 25/50/12 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 5725/2019 | Tilkallingsavtale på POS i tidsromet 09.09.2019-31.12.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Sjaavaag Aarbø | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 5095/2019 | Søknad om permisjon 10.09.2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lillian Levang | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 4958/2019 | Svar på brev av 11.10.2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 5671/2019 | Søknad om permisjon, tillitsvald http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Tuften Metveit m.fl. | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 5408/2019 | Tilkallingsavtale i hspl/POS/helse frå 01.09.2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Momrak | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 4857/2019 | Søknad om permisjon 8.,9.,17.,21.,22.,23.,28.,29. oktober 2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lillian Levang | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 4839/2019 | Dokumentinnsyn VA-anlegg gnr/bnr 25/78 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 5666/2019 | Søknad om permisjon, tillitsvald http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Tuften Metveit | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 5404/2019 | Tilkallingsavtale på POS frå 01.09.2019-31.12.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Akselsen | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 4821/2019 | Søknad om permisjon sensor i helsefag 08,09,17. oktober 19 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lillian Levang | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 4838/2019 | Grov forskjellbehandling og ubesvarte spørsmål http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 5663/2019 | Permisjonssøknad 14.-15.10.2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Tuften Metveit m.fl. | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 5248/2019 | Vikariat 3.kvar helg, POS i tidsromet 01.10.2019-31.12.2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oliwia Klaudia Bieniek | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 4652/2019 | Pålegg om retting, samt vedtak om tvangsmulkt, gnr 25, bnr 50, festenr 12 i Fyresdal kommune http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 5631/2019 | Permisjonssøknad 14.-15.10.2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Tuften Metveit | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 5247/2019 | Tilkallingsavtale i pleie og omsorg 01.09.2019-31.08.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oliwia Klaudia Bieniek | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 4649/2019 | Oversending av div.dok - sluttutbetaling Åsland Beitelag http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 5838/2019 | Ang. spørsmål regulering/avløp Ångås http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 5612/2019 | Svar på søknad om permisjon med løn 19.september http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Tuften Metveit m.fl. | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 4968/2019 | Tilkallingsavtale i pleie og omsorg frå 31.08.2019-31.08.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åsne Taraldlien | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 4647/2019 | Søknad om permisjon 8.,9.,17.,21.,22.,23.,28.,29. oktober 2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lillian Levang | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 4751/2019 | Anmodning om utbetaling av sluttoppgjer, skiljeanlegg Åsland Beitelag http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ÅSLAND BEITELAG BA | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 5563/2019 | Regulering http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 5477/2019 | Søknad om permisjon med løn 19.september http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Tuften Metveit | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 4960/2019 | Tilkallingsavtale i TTF frå 26.08.2019-31.12.2020 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Lauvrak Larsen | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 4609/2019 | Søknad om tilskot frå kontingentkassa http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TELEMARK LYS AS | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 6835/2019 | Husleige Libakkane 4 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 4127/2019 | Saldokort – delutbetaling bekreftet utført – organisert beitebruk – Vik – 17/1823 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 5205/2019 | Avløp frå hytte tomt 19, 25/50, Ångås http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET FRØSTRUP LØITEGAARD DA | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 5149/2019 | Svar på søknad om permisjon 17. og 18.09.2019 - tariffkonferanse 2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christine Herregården Pedersen | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 4841/2019 | Søknad om tilskot frå kontingentkassa http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK LYS AS | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 6424/2019 | Saldokort – sluttutbetaling bekreftet utført – organisert beitebruk – Vik – 17/1823 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/89113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 5204/2019 | Forskjellsbehandling av eiendommer http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Henrik Frøstrup | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 5071/2019 | Søknad om permisjon 17. og 18.09.2019 - tariffkonferanse 2019 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/88709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christine H Pedersen | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 4800/2019 | Søknad om tilskot frå kontigentkassa http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/Details/90131 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsesjukepleiar Nina Breivik | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 6217/2019 |