Postliste RSS frå innsyn.fyresdal.kommune.no. http://innsyn.fyresdal.kommune.no + ":" + 80 + /innsynFyresdal/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.fyresdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Manglande vedlikehald på Gamleveg i Fyresdal - trafikkfarleg veg for syklistar, journalføring av e-postutveksling Avs/Mot: Edvard Nesland http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvard Nesland | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 5708/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om fritak av hytterenovasjon Avs/Mot: Lena Krossli Nystad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Krossli Nystad | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 5698/2019 | Avdeling: | Tittel: Kopi av utgått kommuneplan Avs/Mot: Jørn Myhre http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 5692/2019 | Avdeling: | Tittel: Samling 22. oktober Avs/Mot: Rita Tuften Metveit http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Tuften Metveit | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 5686/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på brev av 11.10.2019 Avs/Mot: Jørn Myhre http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 5671/2019 | Avdeling: | Tittel: Dokumentinnsyn VA-anlegg gnr/bnr 25/78 Avs/Mot: Jørn Myhre http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 5666/2019 | Avdeling: | Tittel: Protokoll representantskapsmøte Sør-Øst 110 IKS 15.10.2019 Avs/Mot: Sørøst 110 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sørøst 110 | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 5712/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om stilling Avs/Mot: Isabela F A D A Knudsen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Isabela F A D A Knudsen | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 5299/2019 | Avdeling: | Tittel: Forslag på medlem til kommunalt råd for funksjonshemmede fra SAFO Avs/Mot: SAFO TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAFO TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 5703/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om stilling Avs/Mot: Ole Nordbø http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Nordbø | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 5401/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om utbetaling av skogfond og tilskot, korrigert søknad Avs/Mot: Aslak Momrak-Haugan http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslak Momrak-Haugan | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 5689/2019 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale,, auk i stilling etter AML §14-4a Avs/Mot: Else Marie Gaaren http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else Marie Gaaren | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 5560/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på klage på vedtak i formannskapet 08.05.2019 Avs/Mot: Haasum sameige http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haasum sameige | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 5641/2019 | Avdeling: | Tittel: Piper/ildsted - endringsmelding 19/13 Avs/Mot: Kari Sandvik http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Sandvik | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 5662/2019 | Avdeling: | Tittel: Manglande vedlikehald på Gamleveg i Fyresdal - trafikkfarleg veg for syklistar Avs/Mot: Edvard Nesland http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Nesland | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 5680/2019 | Avdeling: | Tittel: Tildeling desentralisera etterutdanning Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 5690/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om AFP frå 01.02.2020 Avs/Mot: KLP http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 5695/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om permisjon med løn 29.10.2019 Avs/Mot: Van Eijndthoven Johanna C http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Van Eijndthoven Johanna C | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 5696/2019 | Avdeling: | Tittel: Kart over grøfta areal Avs/Mot: Festervoll Henning Olav http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Festervoll Henning Olav | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 5676/2019 | Avdeling: | Tittel: Bestilling eInnsyn Avs/Mot: Marit Syftestad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Syftestad | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 5664/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilkallingsavtale i TTF frå 01.10.2019-31.12.2020 Avs/Mot: Martha Sofie G. Botn http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martha Sofie G. Botn | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 5616/2019 | Avdeling: | Tittel: Grov forskjellbehandling og ubesvarte spørsmål Avs/Mot: Jørn Myhre http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 5663/2019 | Avdeling: | Tittel: Pålegg om retting, samt vedtak om tvangsmulkt, gnr 25, bnr 50, festenr 12 i Fyresdal kommune Avs/Mot: Jørn Myhre http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 5631/2019 | Avdeling: | Tittel: Roskoglia - detaljreguleringsplan Avs/Mot: Geir Lenes http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Lenes | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 5667/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om stilling - ID 546 - utlysing - assistent i SFO 30% vikariat , frist 30.09.2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 5609/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om stilling- ID 546 - utlysing - assistent i SFO 30% vikariat , frist 30.09.2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 5608/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbod om stilling i 10 % - assistent i SFO vikariat frå snarast Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 5597/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbod om stilling i 20 % - assistent i SFO vikariat frå snarast Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 5522/2019 | Avdeling: | Tittel: Førebels svar på søknad - ID 546 - utlysing - assistent i SFO 30% vikariat , frist 30.09.2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 5521/2019 | Avdeling: | Tittel: Kåsegrend 62 37/7 - fritak for feie og tilsynsgebyr Avs/Mot: Anne Olstad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89558 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Olstad | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 5647/2019 | Avdeling: |