Postliste RSS frå innsyn.fyresdal.kommune.no. http://innsyn.fyresdal.kommune.no + ":" + 80 + /innsynFyresdal/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.fyresdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Musikk/kulturskole Avs/Mot: Bjørnerud-Claus Marianne http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnerud-Claus Marianne | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 7040/2019 | Avdeling: | Tittel: Deres ref: 2018/1565-62 - Tilbakemelding/ svar til advokat Avs/Mot: Arnt Olaf Stillerud http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Olaf Stillerud | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 7029/2019 | Avdeling: | Tittel: Underteikna tilkallingsavtale vikararbeid i barnehagen Avs/Mot: Ingvild Lund Frantzen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Lund Frantzen | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 7055/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilkallingsavtale skule, november 2019 Avs/Mot: Monica Aas http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Aas | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 6908/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilkallingsavtale skule november 2019 Avs/Mot: Astrid Greivstad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Greivstad | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 6906/2019 | Avdeling: | Tittel: Oppsummering etter møte Forum for utdanning 21.11.2019 Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 7051/2019 | Avdeling: | Tittel: Referat dialogmøte 28.11.2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 7044/2019 | Avdeling: | Tittel: Høyringsuttale til lokal forskrift for utslepp av sanitært avløpsvatn Avs/Mot: Stein Helge Lassemo http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Helge Lassemo | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 7039/2019 | Avdeling: | Tittel: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Avs/Mot: Vestfold og Telemark fylkeskommune http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestfold og Telemark fylkeskommune | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 7041/2019 | Avdeling: | Tittel: Avtale om suppleringskjøp Avs/Mot: VISMA ENTERPRISE AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VISMA ENTERPRISE AS | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 7052/2019 | Avdeling: | Tittel: Eigenerklæring 17/136 Avs/Mot: Solliåsen Nord AS m.fl. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solliåsen Nord AS m.fl. | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 7012/2019 | Avdeling: | Tittel: Vegadresse til gbnr. 25/63 Avs/Mot: Anita Rønning http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Rønning | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 7017/2019 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav for hausten 2019 - Fyresdal kommune - skulegang ved vaksenopplæringa i Tokke Avs/Mot: Tokke kommune http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tokke kommune | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 7036/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilsyn Avs/Mot: INTERKOMMUNALT BRANNVERNSSAMARBEID I VEST-TELEMARK IKS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT BRANNVERNSSAMARBEID I VEST-TELEMARK IKS | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 7020/2019 | Avdeling: | Tittel: Bestilling eInnsyn Avs/Mot: Marit Syftestad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Syftestad | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 7004/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på brev og informasjon Avs/Mot: Jørn Myhre http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 6996/2019 | Avdeling: | Tittel: Brøyting Prærien Avs/Mot: Ingunn Lauvrak http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90916 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Lauvrak | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 7002/2019 | Avdeling: | Tittel: SFO - Ny plass, endring og utmelding Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 7007/2019 | Avdeling: | Tittel: Skjenkekontroll - Roan Kroa Avs/Mot: SECURITAS AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 7027/2019 | Avdeling: | Tittel: Sakliste beredskapsråd 2019 Avs/Mot: Beredskapsråd http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Beredskapsråd | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 6988/2019 | Avdeling: | Tittel: Skjenkekontroll - Meieriet Avs/Mot: SECURITAS AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 7026/2019 | Avdeling: | Tittel: Internkontroll alkohollova - Roan Kroa Avs/Mot: SECURITAS AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 7025/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 7005/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbod 1.600.000 Avs/Mot: Kommunalbanken http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 7018/2019 | Avdeling: | Tittel: Samarbeidsavtale Ungt entreprenerskap - underteikna Avs/Mot: UNGT ENTREPRENØRSKAP VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNGT ENTREPRENØRSKAP VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 7023/2019 | Avdeling: | Tittel: Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Rolf Torgeir Sundgot Avs/Mot: Rolf Torgeir Sundgot http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Torgeir Sundgot | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 6966/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga - Fyresdalsvegen 2258 36/94 Avs/Mot: Marta Elin Kvålen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90924 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marta Elin Kvålen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 7010/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbod 12.500.000 Avs/Mot: Kommunalbanken http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 7013/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om skjenkeløyve - enkelt arrangement - 26.12.2019 Avs/Mot: MEIERIET CAFE PUB PIZZA AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEIERIET CAFE PUB PIZZA AS | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 7008/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga - Fyresdalsvegen 2258 36/94 Avs/Mot: Marta Elin Kvålen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marta Elin Kvålen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 7009/2019 | Avdeling: |