Postliste RSS frå innsyn.fyresdal.kommune.no. http://innsyn.fyresdal.kommune.no + ":" + 80 + /innsynFyresdal/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.fyresdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Bestilling eInnsyn Avs/Mot: VTB http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 4494/2019 | Avdeling: | Tittel: Bestilling eInnsyn Avs/Mot: VTB http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 4493/2019 | Avdeling: | Tittel: Bestilling eInnsyn Avs/Mot: VTB http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 4492/2019 | Avdeling: | Tittel: Bestilling eInnsyn Avs/Mot: VTB http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 4491/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om permisjon som sensor i helsearbeidarfaget 25. og 26. 09.2019 Avs/Mot: Lillian Levang http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lillian Levang | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 4485/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar Brev av 1. august 2019 fra advokat Ivar O. Myhre Avs/Mot: Jørn Myhre http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88387 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 4480/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknader om tilskot frå kontingentkassa Avs/Mot: TELEMARK LYS AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK LYS AS | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 4484/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om kommunal bustad Avs/Mot: Rolf Helge Lassemo http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Helge Lassemo | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 4468/2019 | Avdeling: | Tittel: SFO - Ny plass, endring og utmelding Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 4497/2019 | Avdeling: | Tittel: Egenerklæring Lauvland 58/1 Avs/Mot: Pia Helene Schlenzig m.fl. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pia Helene Schlenzig m.fl. | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 4473/2019 | Avdeling: | Tittel: Skjenkekontroll - Bistro Teisner Avs/Mot: SECURITAS AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 4482/2019 | Avdeling: | Tittel: Permisjonssøknad Avs/Mot: Nora Ramsvatn Angell http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nora Ramsvatn Angell | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 4498/2019 | Avdeling: | Tittel: SFO - Ny plass, endring og utmelding Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 4496/2019 | Avdeling: | Tittel: Nytt kommunenummer fra 1. januar 2020 ved fylkessammenslåing Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 4490/2019 | Avdeling: | Tittel: Egenerklæring 19/54 Avs/Mot: Hildegun Rygh Grønland m.fl. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hildegun Rygh Grønland m.fl. | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 4471/2019 | Avdeling: | Tittel: Skjenkekontroll - Meieriet Avs/Mot: SECURITAS AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 4481/2019 | Avdeling: | Tittel: Øysæ 66/23 - tilbygg fritidsbustad Avs/Mot: Tom Andersen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Andersen | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 4467/2019 | Avdeling: | Tittel: Minner om søknadsfrist for videretildelingsmidler - 1. september 2019 Avs/Mot: Husbanken - Birgit Chatrin Huse http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken - Birgit Chatrin Huse | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 4470/2019 | Avdeling: | Tittel: Viktig melding fra Kommunalbanken - vi trenger informasjon fra deg i forbindelse med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Avs/Mot: Kommunalbanken AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken AS | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 4469/2019 | Avdeling: | Tittel: Brev av 1. august 2019 fra advokat Ivar O. Myhre Avs/Mot: Jørn Myhre http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 4479/2019 | Avdeling: | Tittel: Brev av 1. august 2019 fra advokat Ivar O. Myhre Avs/Mot: Jørn Myhre http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 4464/2019 | Avdeling: | Tittel: Brev av 1. august 2019 fra advokat Ivar O. Myhre Avs/Mot: Jørn Myhre http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Myhre | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 4460/2019 | Avdeling: | Tittel: Utsending av matrikkelbrev - Ånerud, 37/62 Avs/Mot: Jørund Moghus http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørund Moghus | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 4391/2019 | Avdeling: | Tittel: Utsending av matrikkelbrev - Solheim, 37/63 Avs/Mot: Jørund Moghus http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørund Moghus | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 4394/2019 | Avdeling: | Tittel: Klage på avslag om å montere Jets vakuumtoalett på fritidseigedomen Ångåsnuten tomt nr. 5, 25/92 Avs/Mot: Gunnar Monsen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Monsen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 4395/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 28/3 i Fyresdal (0831) Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 4463/2019 | Avdeling: | Tittel: Situasjonskart over 66/23 Avs/Mot: Tom Andersen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Andersen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 4478/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak skogfond frå ØKS Avs/Mot: FYRESDAL KOMMUNE http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYRESDAL KOMMUNE | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 4466/2019 | Avdeling: | Tittel: Miljødirektoratets tilråding om vern av skog august 2019 - Grønhovdåsen naturreservat, Fyresdal og Kviteseid kommunar (kopi) Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 4477/2019 | Avdeling: | Tittel: Situasjonskart over 66/23 Avs/Mot: Tom Andersen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Andersen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 4474/2019 | Avdeling: |