Postliste RSS frå innsyn.fyresdal.kommune.no. http://innsyn.fyresdal.kommune.no + ":" + 80 + /innsynFyresdal/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.fyresdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Musikk/kulturskole Avs/Mot: Jalal Ibrahim Ahmed http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jalal Ibrahim Ahmed | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 6320/2019 | Avdeling: | Tittel: Varslingsøvelse 4-2019 - Orientering om øvelsen Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 6322/2019 | Avdeling: | Tittel: Rapport etter prøvetakingstilsyn på Fyresdal og Hauggrend vassverk Avs/Mot: MATTILSYNET http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 6333/2019 | Avdeling: | Tittel: Melding om fødselspermisjon Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 6318/2019 | Avdeling: | Tittel: Analyserapport for oljeutskillar - Moland Auto AS Avs/Mot: NORSK SPESIALOLJE AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK SPESIALOLJE AS | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 6319/2019 | Avdeling: | Tittel: Drenering Avs/Mot: Olav A. Veum http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav A. Veum | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6314/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om tilskot frå kontigentkassa Avs/Mot: Helsesjukepleiar Nina Breivik http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90131 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsesjukepleiar Nina Breivik | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6217/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om tilskot frå kontingentkassa Avs/Mot: Jannie Marit Van Delft http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jannie Marit Van Delft | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6123/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om tilskot frå kontingentkassa Avs/Mot: Jannie Marit Van Delft http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jannie Marit Van Delft | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6122/2019 | Avdeling: | Tittel: Tinglyst skøyte Avs/Mot: MHM EIENDOM AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MHM EIENDOM AS | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 5984/2019 | Avdeling: | Tittel: Uttale til reguleringsforslag - 16/13 Roskoglia hyttefelt - reguleringsplan Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6309/2019 | Avdeling: | Tittel: Val til råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF) 2019 - 2023 Avs/Mot: Ingunn Valseth Holmegård m.fl. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Valseth Holmegård m.fl. | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6297/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om endring av opphaldstid - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 5882/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskriven låneavtale og kommunestyresak Avs/Mot: Husbanken http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6162/2019 | Avdeling: | Tittel: Beredskapsråd 2019 Avs/Mot: Beredskapsråd http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Beredskapsråd | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6215/2019 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til dialogmøte Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6301/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbakemelding ubrukte tilskotsmidlar - 2019 Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6199/2019 | Avdeling: | Tittel: Forespørsel etter uttale om upersonleg buplikt Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6268/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om utbetaling av tilskot til grøfting Avs/Mot: ASLAK MOMRAK-HAUGAN http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASLAK MOMRAK-HAUGAN | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6312/2019 | Avdeling: | Tittel: Utkast til samarbeidsavtale Ungt Entreprenørskap og årshjul 2019-2020 Avs/Mot: Ung Entreprenørskap Telemark http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ung Entreprenørskap Telemark | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6306/2019 | Avdeling: | Tittel: Val til KS (KommuneSektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) 2019 - 2023 Avs/Mot: KS Vestfold og Telemark http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS Vestfold og Telemark | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6278/2019 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til dialogmøte Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6302/2019 | Avdeling: | Tittel: Møtereferat ungdomsrådet 15.10.2019 Avs/Mot: Nora Aas Lund m.fl. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora Aas Lund m.fl. | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6030/2019 | Avdeling: | Tittel: Val til representantskapsmøte i Vestfold og Telemark kommunerevisjon IKS 2019 - 2023 Avs/Mot: TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6265/2019 | Avdeling: | Tittel: Val av representant og vararepresentant til representantskapet i Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalssekretariat 2019 - 2023 Avs/Mot: AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6266/2019 | Avdeling: | Tittel: Omstillingsprogrammet - val til styret 2019 - 2023 Avs/Mot: Linda Aas m.fl. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Aas m.fl. | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6270/2019 | Avdeling: | Tittel: Val av formannskap 2019 - 2023 Avs/Mot: Elise Lauvrak m.fl. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elise Lauvrak m.fl. | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6264/2019 | Avdeling: | Tittel: Ny selskapsavtale for IKA Kongsberg 2020 Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6158/2019 | Avdeling: | Tittel: Oppnemning av medlemer til villreinnemnda for Setesdalsområdet 2019 - 2023 Avs/Mot: Anders Bergsland m.fl. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Bergsland m.fl. | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6159/2019 | Avdeling: | Tittel: Underteikna avtale om bindingstid Avs/Mot: Anette Lien http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/90225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Lien | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 6311/2019 | Avdeling: |