Postliste RSS frå innsyn.fyresdal.kommune.no. http://innsyn.fyresdal.kommune.no + ":" + 80 + /innsynFyresdal/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.fyresdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Lønnstilskot sommarjobb 2019 - Tobias Skræi Avs/Mot: THOMAS REKVIK http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: THOMAS REKVIK | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 5115/2019 | Avdeling: | Tittel: Lønnstilskot sommarjobb 2019 - Kristian Skomedal Avs/Mot: FYRESDAL NATUR Sigurd Skomedal http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYRESDAL NATUR Sigurd Skomedal | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 5114/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om lønstilskot - Ella Pettersen Avs/Mot: KRISTINE BERTHELSEN http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KRISTINE BERTHELSEN | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 5110/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om lønstilskot - Asbjørn Libjå Avs/Mot: ANNE BERIT LIBJÅ http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANNE BERIT LIBJÅ | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 5102/2019 | Avdeling: | Tittel: Lønnstilskudd - Øistein Johannessen og Olav Kvasjord Avs/Mot: SELTVEIT PER HELGE http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELTVEIT PER HELGE | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 5101/2019 | Avdeling: | Tittel: Lønstilskot - Thea Wæthing Avs/Mot: FYRESDAL MANUFAKTUR & LEIKER Lise Libjå http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYRESDAL MANUFAKTUR & LEIKER Lise Libjå | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 5100/2019 | Avdeling: | Tittel: Lønnstilskudd - Emilie Nordbø og Camilla Aamlid Aas Avs/Mot: SPORTEN FYRESDAL AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPORTEN FYRESDAL AS | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 5099/2019 | Avdeling: | Tittel: Forskjellsbehandling av eiendommer Avs/Mot: Johan Henrik Frøstrup http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Henrik Frøstrup | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 5071/2019 | Avdeling: | Tittel: Kommunal bolig - leie Avs/Mot: Sabina Lauvdal http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sabina Lauvdal | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 5116/2019 | Avdeling: | Tittel: Barnehage - Ny plass, endring og overflytting Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 5119/2019 | Avdeling: | Tittel: Barnehage - Ny plass, endring og overflytting Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 5118/2019 | Avdeling: | Tittel: Midler til Den kulturelle Spaserstokken i kommuner i Telemark Avs/Mot: Telemark fylkeskommune http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telemark fylkeskommune | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 5109/2019 | Avdeling: | Tittel: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Geitstadvegen 21 43/5 Avs/Mot: KNUT MARTIN HUSSTØYL http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KNUT MARTIN HUSSTØYL | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 5093/2019 | Avdeling: | Tittel: Informasjon kring årets elg- og hjortejakt Avs/Mot: Ketil Kiland m.fl. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ketil Kiland m.fl. | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 5010/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om fritak frå politisk verv - valet 2019 Avs/Mot: Kristin Libjå http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Libjå | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 5107/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad til Innovasjon Norge om tilskot - Haflingerhoff - mjølkerobot Avs/Mot: HAFLINGERHOFF FYRESDAL DA http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAFLINGERHOFF FYRESDAL DA | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 5112/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om lønstilskot - Pål Svalestog Avs/Mot: ASLAK SNARTELAND http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASLAK SNARTELAND | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 5088/2019 | Avdeling: | Tittel: Møteinnkalling Fyresdal kontrollutval 19.09.2019 Avs/Mot: AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 5087/2019 | Avdeling: | Tittel: Elgbeitetaksering i Telemark og Vestfold - korrigert Avs/Mot: Telemark fylkeskommune http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telemark fylkeskommune | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 5084/2019 | Avdeling: | Tittel: Forslag om sammenslåing av forliksrådene i Vest-Telemark Avs/Mot: Lensmann i Midt og Vest-Telemark http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lensmann i Midt og Vest-Telemark | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 5086/2019 | Avdeling: | Tittel: Oppdatering av tettbebyggelseskart etter forurensningsforskriften kapittel 13 og 14. Informasjon om krav til sekundærrensing Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 5091/2019 | Avdeling: | Tittel: Erklæring om teieplikt Avs/Mot: Sara Johre Rustand http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Johre Rustand | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 5089/2019 | Avdeling: | Tittel: Referat frå dialogmøte mellom Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark og kommunane i Vest-Telemark - 14.08.19 Avs/Mot: Kviteseid kommune http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/89006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kviteseid kommune | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 5097/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om lønstilskot - Yngve Teksle Avs/Mot: Janne og Hans Teksle http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne og Hans Teksle | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 5048/2019 | Avdeling: | Tittel: Begjæring om dokumentinnsyn Avs/Mot: Alexander Bernhard Brekke http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Bernhard Brekke | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 4997/2019 | Avdeling: | Tittel: Inntak gitar kulturskulen Avs/Mot: Knut Nesland http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Nesland | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 4852/2019 | Avdeling: | Tittel: Utmelding dans Avs/Mot: Svånaug Dyrland Valseth http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svånaug Dyrland Valseth | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 4851/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om permisjon 8.,9.,17.,21.,22.,23.,28.,29. oktober 2019 Avs/Mot: Lillian Levang http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lillian Levang | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 4839/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om permisjon sensor i helsefag 08,09,17. oktober 19 Avs/Mot: Lillian Levang http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lillian Levang | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 4838/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om permisjon 17. og 18.09.2019 - tariffkonferanse 2019 Avs/Mot: Christine Herregården Pedersen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/88750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christine Herregården Pedersen | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 4841/2019 | Avdeling: |