Postliste RSS frå innsyn.fyresdal.kommune.no. http://innsyn.fyresdal.kommune.no + ":" + 80 + /innsynFyresdal/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.fyresdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Barnehage - Ny plass, endring og overflytting Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 3464/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om dispensasjon for bygging av veg - Solliåsen Nord gbnr17/123 Avs/Mot: Kurt Hagane http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Hagane | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 3463/2020 | Avdeling: | Tittel: Sammensetning 2021 - 2025 - Fyresdal forliksråd Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 3469/2020 | Avdeling: | Tittel: Referat etter oppfylgingsmøte 28.04.2020 - underteikna Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 3468/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på innhenting av opplysningar Avs/Mot: Inge Aamlid http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Aamlid | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 3461/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på tilknytting til kommunal vassledning gbnr. 36/6 Avs/Mot: Geir Olav Vinsnes http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Olav Vinsnes | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 3458/2020 | Avdeling: | Tittel: Skjønnsmidlar 2021 - oppmoding om innspel Avs/Mot: Fylkesmannen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 3462/2020 | Avdeling: | Tittel: Handlingsplan - skadelege framande artar - Vestfold og Telemark 2020 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 3475/2020 | Avdeling: | Tittel: Brev til eldrerådene Avs/Mot: Pensjonistforbundet Telemark http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pensjonistforbundet Telemark | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3460/2020 | Avdeling: | Tittel: Musikk/kulturskole Avs/Mot: Tone Austjore Heistad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Austjore Heistad | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3432/2020 | Avdeling: | Tittel: Heimebaserte tenester til feriebesøkande Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3451/2020 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om utviding av barnehageplass - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3419/2020 | Avdeling: | Tittel: Bestilling eInnsyn Avs/Mot: VTB http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3429/2020 | Avdeling: | Tittel: Reguleringsplan Soliåsen Nord Avs/Mot: Alexander Brekke http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Brekke | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3405/2020 | Avdeling: | Tittel: Husleigekontrakt i underskriven stand Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3456/2020 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale vikariat - sommarvikar reinhald i heimel 3299 Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2800/2020 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til samtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94400 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2967/2020 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale vikariat - sommarvikar teknisk drift i heimel 3299 Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2750/2020 | Avdeling: | Tittel: Visma Flyt Barnehage - status arkivering Avs/Mot: Visma http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Visma | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3440/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om permisjon 02.06.2020 - tillitsvaldkurs Avs/Mot: Griet Gertruda Zondag http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Griet Gertruda Zondag | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3436/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på innhenting av informasjon Avs/Mot: Elin Skålid http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Skålid | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3453/2020 | Avdeling: | Tittel: Lensmannsgata 16 37/27 - tilbygg bustadhus Avs/Mot: NATHANIEL HANSEN AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NATHANIEL HANSEN AS | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3402/2020 | Avdeling: | Tittel: Stadfesting Avs/Mot: TRITIUM Technologies BV http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRITIUM Technologies BV | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3326/2020 | Avdeling: | Tittel: Avslutting av sak etter gjeldsordningslova Avs/Mot: Namsfogden i Grenland http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Grenland | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3431/2020 | Avdeling: | Tittel: Gjennomført vandelskontroll Avs/Mot: Politiet http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3430/2020 | Avdeling: | Tittel: 3.årig prosjektstilling - sluttdato 31.08.2020 Avs/Mot: Håkon Holtskog http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Holtskog | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3333/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om tilskot til innkjøp av digitale læremiddel Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3338/2020 | Avdeling: | Tittel: Oppmoding om utbetaling av resterande kommunalt tilskot til skytehall Avs/Mot: FYRESDAL SKYTTARLAG http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYRESDAL SKYTTARLAG | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3443/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom 92/76 Avs/Mot: Tor Bendik Midtgarden http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Bendik Midtgarden | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3406/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/94892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 3459/2020 | Avdeling: |