Postliste RSS frå innsyn.fyresdal.kommune.no. http://innsyn.fyresdal.kommune.no + ":" + 80 + /innsynFyresdal/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.fyresdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Odelseigedom Avs/Mot: Linda Rui http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Rui | Journaldato: 14.02.2020 | Journalnr: 889/2020 | Avdeling: | Tittel: Eigenfråsegn 93/39, ref.632D17937 Avs/Mot: Advokat Inge Evja http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Inge Evja | Journaldato: 13.02.2020 | Journalnr: 845/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om permisjon i tida 20.04 - 07.05.2020 Avs/Mot: Guro Blessum Libjå http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro Blessum Libjå | Journaldato: 12.02.2020 | Journalnr: 714/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om permisjon i tida 25.02.20-24.02.2021 Avs/Mot: Eva Marie Aasmundsen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Marie Aasmundsen | Journaldato: 12.02.2020 | Journalnr: 843/2020 | Avdeling: | Tittel: Skjema "Melding til tinglysing" i tinglyst stand - 12/14 Avs/Mot: Kartverket Tinglysinga http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysinga | Journaldato: 12.02.2020 | Journalnr: 833/2020 | Avdeling: | Tittel: Politiattest - opplæringslova Avs/Mot: Politiet http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 12.02.2020 | Journalnr: 841/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om konsesjon på erver av fast eigedom gbnr. 93/39 Avs/Mot: ADVOKAT INGE M. EVJA AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT INGE M. EVJA AS | Journaldato: 12.02.2020 | Journalnr: 835/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om redusert arbeidstid og frikjøp i stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.02.2020 | Journalnr: 815/2020 | Avdeling: | Tittel: Førespurnad om fortsatt frikjøp av fosterforeldre Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.02.2020 | Journalnr: 814/2020 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale i vikariat i heimel 2308 Avs/Mot: Hilde Kvålseth Homme http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Kvålseth Homme | Journaldato: 11.02.2020 | Journalnr: 811/2020 | Avdeling: | Tittel: Begrensa politiattest etter opplæringslova Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.02.2020 | Journalnr: 824/2020 | Avdeling: | Tittel: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr 17/149 Avs/Mot: KILE HÅNDLAFT AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KILE HÅNDLAFT AS | Journaldato: 11.02.2020 | Journalnr: 813/2020 | Avdeling: | Tittel: Tenestebevis pr november 2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2020 | Journalnr: 739/2020 | Avdeling: | Tittel: Referat frå dialogmøte 22.10.2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2020 | Journalnr: 797/2020 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale vikariat heimel 2308 - 6% - 01.01.20-31.07.20 Avs/Mot: Ingun Momrak-Haugan http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingun Momrak-Haugan | Journaldato: 07.02.2020 | Journalnr: 767/2020 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale vikariat heimel 2303 - 20% - 01.01.20-31.07.20 Avs/Mot: Kari Anne Noraberg http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Anne Noraberg | Journaldato: 07.02.2020 | Journalnr: 766/2020 | Avdeling: | Tittel: Tomt 38/112 Avs/Mot: MHM Entreprenør & Service AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MHM Entreprenør & Service AS | Journaldato: 06.02.2020 | Journalnr: 759/2020 | Avdeling: | Tittel: Tomt Molandsmoen 38/112 Avs/Mot: Jan Erik Norheim Klausen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Norheim Klausen | Journaldato: 06.02.2020 | Journalnr: 758/2020 | Avdeling: | Tittel: Forenkla situasjonskart med naboliste gbnr. 46/5 Avs/Mot: GARDSBYGG AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GARDSBYGG AS | Journaldato: 06.02.2020 | Journalnr: 752/2020 | Avdeling: | Tittel: Teiepliktskjema Avs/Mot: Ine Lovise Folkestad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ine Lovise Folkestad | Journaldato: 06.02.2020 | Journalnr: 749/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om løyve til tiltak gbnr 38/42/34 Avs/Mot: KILE HÅNDLAFT AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KILE HÅNDLAFT AS | Journaldato: 06.02.2020 | Journalnr: 710/2020 | Avdeling: | Tittel: Forenkla situasjonskart med naboliste gbnr. 46/5 Avs/Mot: GARDSBYGG AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GARDSBYGG AS | Journaldato: 06.02.2020 | Journalnr: 750/2020 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale vikariat 2,5 % hnr 2308 Avs/Mot: Lena Mari Storøygard http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Mari Storøygard | Journaldato: 05.02.2020 | Journalnr: 737/2020 | Avdeling: | Tittel: Politiattest opplæringslova Avs/Mot: Politiet http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 05.02.2020 | Journalnr: 735/2020 | Avdeling: | Tittel: Oppseiing av stilling hnr. 2425 - 30% Avs/Mot: Reidunn Sandvik http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92149 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidunn Sandvik | Journaldato: 05.02.2020 | Journalnr: 720/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om forlenga permisjon i tida 01.05.20-01.05.21 Avs/Mot: Evy Katrin Aamlid http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evy Katrin Aamlid | Journaldato: 04.02.2020 | Journalnr: 670/2020 | Avdeling: | Tittel: Signert arbeidsavtale som rådmann heimel 1000 frå 01.02.2020 Avs/Mot: Une Marit Aarbakk Tangen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Une Marit Aarbakk Tangen | Journaldato: 04.02.2020 | Journalnr: 709/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om forlenga permisjon frå hnr 2727 i tida 01.05.20-01.05.21 Avs/Mot: Bjørg Taraldlien Hopland http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Taraldlien Hopland | Journaldato: 03.02.2020 | Journalnr: 693/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om forlenging av fødselspermisjonen ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.02.2020 | Journalnr: 692/2020 | Avdeling: | Tittel: Melding om fødselspermisjon ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/92120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.02.2020 | Journalnr: 691/2020 | Avdeling: |