Postliste RSS frå innsyn.fyresdal.kommune.no. http://innsyn.fyresdal.kommune.no + ":" + 80 + /innsynFyresdal/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.fyresdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Bestilling eInnsyn Avs/Mot: John Kristian Lukassen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Kristian Lukassen | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 4746/2020 | Avdeling: | Tittel: Bestilling eInnsyn Avs/Mot: John Kristian Lukassen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Kristian Lukassen | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 4742/2020 | Avdeling: | Tittel: Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding Avs/Mot: Pearly Serita Glad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pearly Serita Glad | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 4750/2020 | Avdeling: | Tittel: Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding Avs/Mot: Pearly Serita Glad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pearly Serita Glad | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 4749/2020 | Avdeling: | Tittel: Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding Avs/Mot: Pearly Serita Glad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pearly Serita Glad | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 4748/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 4747/2020 | Avdeling: | Tittel: Permisjon Avs/Mot: Liv Johre-Bakke http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Johre-Bakke | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 4745/2020 | Avdeling: | Tittel: Forespørsel om turnusplasser for fysioterapeuter i perioden 15.08.21-15.08.22 Avs/Mot: Vestfold og Telemark Fylkeskommune http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestfold og Telemark Fylkeskommune | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 4744/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 4754/2020 | Avdeling: | Tittel: Tettbebyggelseskart - ber om kvalitetssikring - Forurensningsforskriften kapittel 13 og 14 - skjerping av praksis - krav til sekundærrensing - avløpsanlegg Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 4755/2020 | Avdeling: | Tittel: Krav om auka stillingsprosent tilsvarande arbeidstid Avs/Mot: FAGFORBUNDET FYRESDAL AVD 556 http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGFORBUNDET FYRESDAL AVD 556 | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 4756/2020 | Avdeling: | Tittel: Bestilling eInnsyn Avs/Mot: Ole Kristian Bergve http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Kristian Bergve | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 4713/2020 | Avdeling: | Tittel: Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding gitar Avs/Mot: Lena Mari Storøygard http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96108 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Mari Storøygard | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 4675/2020 | Avdeling: | Tittel: Informasjon oppstart KUHA tysdagsgruppe haust 20 Avs/Mot: Pearly Serita Glad m.fl. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96145 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pearly Serita Glad m.fl. | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 4712/2020 | Avdeling: | Tittel: Informasjon om oppstart gitar tysdag haust 20 Avs/Mot: Signe Greivstad m.fl. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Signe Greivstad m.fl. | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 4711/2020 | Avdeling: | Tittel: Informasjon om oppstart slagverk haust 20 Avs/Mot: Marthe Bergve m.fl. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Bergve m.fl. | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 4708/2020 | Avdeling: | Tittel: Informasjon om oppstart haust 20, dans Gruppe 3 Avs/Mot: Siv Frøydis Hansen m.fl. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Frøydis Hansen m.fl. | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 4703/2020 | Avdeling: | Tittel: Informasjon om oppstart dans Gruppe 2, hausten 20 Avs/Mot: Marthe Bergve m.fl. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Bergve m.fl. | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 4702/2020 | Avdeling: | Tittel: Informasjon om oppstart dans gruppe 1 haust 2020 Avs/Mot: Anne Ingunn Hanserud m.fl. http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Ingunn Hanserud m.fl. | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 4694/2020 | Avdeling: | Tittel: Utsending av matrikkelbrev - Hyttetomt ved Ångås, 25/125 Avs/Mot: Helge Syftestad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Syftestad | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 4673/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om å skilje ut ei festetomt frå Torsdalen, 71/2 Avs/Mot: John Kjell Lien http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Kjell Lien | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 4710/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om deling av hyttetomt Ångås 25/50 Avs/Mot: Helge Syftestad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Syftestad | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 4628/2020 | Avdeling: | Tittel: Rapportering 1. halvår Start Opp Vest-Telemark Avs/Mot: Start Opp Vest-Telemark http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Start Opp Vest-Telemark | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 4718/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom gbnr. 62/8 Avs/Mot: Laje Bendik Gaaren http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laje Bendik Gaaren | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 4722/2020 | Avdeling: | Tittel: Bestilling eInnsyn Avs/Mot: Berit Gulbrandsen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Gulbrandsen | Journaldato: 04.08.2020 | Journalnr: 4692/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om utbetaling av udekka investering Avs/Mot: Olav Torgeir Metveit http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Torgeir Metveit | Journaldato: 04.08.2020 | Journalnr: 4685/2020 | Avdeling: | Tittel: Krav om innsyn Avs/Mot: Industri Energi http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Industri Energi | Journaldato: 04.08.2020 | Journalnr: 4681/2020 | Avdeling: | Tittel: Høyringssvar - utbygging av Kleivbekken Avs/Mot: Oddvar Vistad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Vistad | Journaldato: 04.08.2020 | Journalnr: 4693/2020 | Avdeling: | Tittel: Tilbod om stilling - kommunalsjef kultur og oppvekst Avs/Mot: ***** http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/95704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | Journalnr: 4271/2020 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale 14,1% vikariat hnr. 2773 Avs/Mot: Selma Osman Said http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/96134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Selma Osman Said | Journaldato: 04.08.2020 | Journalnr: 4701/2020 | Avdeling: |