Postliste RSS frå innsyn.fyresdal.kommune.no. http://innsyn.fyresdal.kommune.no + ":" + 80 + /innsynFyresdal/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.fyresdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Bestilling eInnsyn Avs/Mot: VTB http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6524/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om tilskudd til Åsbergtunet. Avs/Mot: Anette Forsdal Halvorsen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Forsdal Halvorsen | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6503/2020 | Avdeling: | Tittel: Helsedirektoratet gir tilskudd til kommuner for nyopprettede LIS1-stillinger - perioden høst 2019 - vår 2020 Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6501/2020 | Avdeling: | Tittel: WC-vogn, bord og stolar 4-6.Desember Avs/Mot: Anita Nygård Moen http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Nygård Moen | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6495/2020 | Avdeling: | Tittel: Motorferdsel i utmark - søknad Sigurd Arnt Storemyr Avs/Mot: Sigurd Arnt Storemyr http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigurd Arnt Storemyr | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6494/2020 | Avdeling: | Tittel: Universell utforming i kommunen Avs/Mot: Løvemammaenes barnehage- og skolekomite http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Løvemammaenes barnehage- og skolekomite | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6491/2020 | Avdeling: | Tittel: Åpent brev til Fyresdal kommunestyre Avs/Mot: Astrid Jupskås http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Jupskås | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6490/2020 | Avdeling: | Tittel: Bestilling eInnsyn Avs/Mot: VTB http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VTB | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6525/2020 | Avdeling: | Tittel: Leige av kommunal bustad, Tøddebakkane 16 Avs/Mot: Rabia og Mohamed Saleh Alabed http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rabia og Mohamed Saleh Alabed | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6449/2020 | Avdeling: | Tittel: Utbetaling av tilskot SMIL gbnr. 95/2 Avs/Mot: Aslak Momrak-Haugan http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslak Momrak-Haugan | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6523/2020 | Avdeling: | Tittel: Oversending av avslag på deling av til endeleg klagehandsaming Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6448/2020 | Avdeling: | Tittel: Klagehandsaming gjeldande frådeling av tomt gbnr 73/3 Avs/Mot: ADVOKAT INGE M. EVJA AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT INGE M. EVJA AS | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6446/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om tilleggstomt, Kili øvre 17/1 Avs/Mot: Knut Lauvrak http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Lauvrak | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6440/2020 | Avdeling: | Tittel: Utsending av matrikkelbrev - Garasjetomt ved Aslestad, 77/10 Avs/Mot: Audun Aslestad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audun Aslestad | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6479/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om tilleggstomt til 19/37 Avs/Mot: Are Skindlo http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Are Skindlo | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6443/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad til næringsfondet - ny driftsbygning Avs/Mot: Thomas Rekvik http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Rekvik | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6502/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om konsesjon på erverv av Bondalslidi, gbnr. 62/8 Avs/Mot: Laje Bendik Gaaren http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laje Bendik Gaaren | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6451/2020 | Avdeling: | Tittel: Frådeling av hyttetomt/tilleggstomt , Berge Øvre 19/3 Avs/Mot: Are Skindlo http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Are Skindlo | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6444/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om dispensasjon for fritak/endring av renovasjonsabonnement - gamleveg 26 gbnr. 35/1 Avs/Mot: Olav Torgeir Metveit http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Torgeir Metveit | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6438/2020 | Avdeling: | Tittel: Stadfesting av oppdrag som avlastar og fritidskontakt Avs/Mot: Åse Breiland http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åse Breiland | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6356/2020 | Avdeling: | Tittel: Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 77/3 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6500/2020 | Avdeling: | Tittel: Stadfesting av oppdrag som avlastar og fritidskontakt Avs/Mot: Åse Breiland http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97789 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åse Breiland | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6353/2020 | Avdeling: | Tittel: Birtedalsvegen 1207 gbnr 13/1 - registrering separat avløpsanlegg Avs/Mot: Thor Inge Levang http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor Inge Levang | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6504/2020 | Avdeling: | Tittel: Motorferdsel i utmark Avs/Mot: Ben Ronald Lysø http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ben Ronald Lysø | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6518/2020 | Avdeling: | Tittel: Informasjonsbrev om nytt krav til dokumentasjonsplikt før låneopptak Avs/Mot: Husbanken http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6511/2020 | Avdeling: | Tittel: Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom Avs/Mot: Knut Lauvrak http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Lauvrak | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6515/2020 | Avdeling: | Tittel: Epost frå Utdanningsdirektoratet ang GSI registrering Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6493/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om refusjon av utgifter til veg Avs/Mot: Audun Aslestad http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Aslestad | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6498/2020 | Avdeling: | Tittel: Forprosjekt straumforsyning til Datasenter i Fyresdal Avs/Mot: VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS | Journaldato: 26.10.2020 | Journalnr: 6431/2020 | Avdeling: | Tittel: Motorferdsel i utmark - søknad, Bjørn Olav Kasin Avs/Mot: Bjørn Olav Kasin http://innsyn.fyresdal.kommune.no:80/innsynFyresdal/RegistryEntry/DocumentDetails/97894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Olav Kasin | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 6456/2020 | Avdeling: |