1 Oppretting av styre for omstillingsprogrammet Opne dokument