1 Anke til Høgsterett i sak om eigedomsskatt på nettanlegg – oppmoding om økonomisk støtte Opne dokument