1 Opning av vilkårsrevisjon for Finndølareguleringa(kopi av brev til AVB) Opne dokument
2 Åpning av revisjon for Finndølareguleringen, Aust-Agder. NVEs referanse: 201005577-23 Opne dokument