1 Søknad frå Olav Kvipt om tilskot til bygging av spesialverkstad for bilrestaurering Opne dokument
2 Søknad om stønad til bygging av spesialverkstad pa° Kvipt Opne dokument