1 Aksjekapitalutviding (retta emisjon) ved Telemarkrøye A/S Opne dokument