1 Referatsaker 6. april 2016 Opne dokument
2 Oppmoding om økonomisk støtte ifm. prinsipiell tvist mellom Statnett og tre av LVKs medlemskommunar Opne dokument
3 Fyresdal frivilligsentral - tilskot 2016 Opne dokument
4 Kommunebrevet 2016 til alle landets kommuner fra Arbeids- og velferdsdirektoratet Opne dokument
5 Skatteoppkrevjarfunksjonen for Fyresdal kommune - Kontrollrapport 2015 Opne dokument