1 Oppretting av kommunekomite TV-aksjonen Opne dokument