1 Foldsæ, gnr/bnr 93/1-20, klage på vedtak om bruksendring Opne dokument