20160406 06.04.2016 Kommunestyret 19:00 Kommunehuset Kommunestyresalen
20160406 06.04.2016 Valnemnda 00:00 Kommunehuset Kommunestyresalen
20160317 17.03.2016 Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 10:00 Kommunehuset Kommunestyresalen
20160316 16.03.2016 Formannskap 08:30 Kommunehuset Kommunestyresalen
20160302 02.03.2016 Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen
20160217 17.02.2016 Formannskap 19:00 Kommunehuset Kommunestyresalen
20160128 28.01.2016 Kommunestyret 00:00 Kommunhuset Kommunestyresalen
20160106 06.01.2016 Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg 00:00 Kommunehuset Kommunestyresalen
20160101 01.01.2016 Valnemnda 00:00 Kommunehuset Kommunestyresalen
20151126 26.11.2015 Kommunestyret 00:00 Kommunehuset Kommunestyresalen
Linjer per side Oppdater visning
Første Syner side: 22 / 23 Siste