eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 02 14 20170214 14.02.2017 13:00 Fyresdal næringshage Hamaren Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 RS22017 RS 2/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Spørsmål til råd og brukerutval
0 RS32017 RS 3/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Svar på brev vedrørende spørsmål til Råd og Brukerutvalg.
0 RS42017 RS 4/2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Orientering om ansvar for organisering av transport og ledsagertjeneste ved pasientreiser fra sykehjem
0 RS52017 RS 5/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Rapport med resultater frå IS-24/8 - rapporteringen i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid
0 RS62017 RS 6/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Orientering om landsomfattande tilsyn 2017 - 2018 - Førehandsvarsel om tilsyn med kommunale tenester til personar med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse
0 PS22017 PS 2/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Rullering av Heilskapleg rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fyresdal kommune
Versjon:5.2.01