eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 04 06 20160406 06.04.2016 19:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS92016 PS 9/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Referatsaker 6. april 2016
0 PS102016 PS 10/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Vest-Telemark kraftlag AS, eigarskapskontroll: Delrapport for Fyresdal kommune
0 PS112016 PS 11/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Delegering etter alkohollova § 1-6 einskildhøve
0 PS122016 PS 12/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Oppretting av kommunekomite TV-aksjonen
0 PS132016 PS 13/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Årsmelding 2015, Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
0 PS142016 PS 14/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Råd i kommunar og fylkeskommunar for ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsettelse - høyring
0 PS152016 PS 15/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Kommunereforma - avslutning
0 PS162016 PS 16/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Høyring - forskrift om klageordning for berørte kommunar i forbindelse med fastsetting av ny tenestestastadsstruktur i politi- og lensmannsetaten
0 PS172016 PS 17/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Høyring - reiselivsorganiseringa i Telemark - 2016
0 PS182016 PS 18/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Startlån 2016 - opptak av lån
0 PS192016 PS 19/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Reglar for tilskot frå Fyresdal kommune - endring
0 PS202016 PS 20/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om midlar til oppgradering av bru - Birtedalen sti og løypelag
0 PS212016 PS 21/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Foldsæ, gnr/bnr 93/1-20, klage på vedtak om bruksendring
0 PS222016 PS 22/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Aksjeutviding ved Telemarkrøye A/S
Versjon:5.2.01