eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Alle medlem
Alle medlem lista med namn, representerar, nemning og kontaktinformasjon
Rita Tuften Metveit Administrasjonsutvalet Fagforbundet Fyresdal (FAG) Medlem rita.t.metveit@fyresdal.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Gunlaug Bergstøl Kiland Administrasjonsutvalet Fagforbundet Fyresdal (FAG) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Tone Austjord Administrasjonsutvalet Utdanningsforbundet (UTD) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Martha Schrøder Momrak Administrasjonsutvalet Fyresdal arbeiderparti (AP) Nestleder marta@telemarklys.no Ikke registrert Ikke registrert
Olav Gisle Noraberg Administrasjonsutvalet Fyresdal arbeiderparti (AP) Leiar olavgisl@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Tone Irgens Veum Administrasjonsutvalet Fyresdal senterparti (SP) Medlem toneirgens@live.no Ikke registrert Ikke registrert
Torleiv Hvistendahl Administrasjonsutvalet Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem torhvist@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Kjell Sverre Thoresen Administrasjonsutvalet Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem kjell.thoresen@telefiber.no Ikke registrert Ikke registrert
Ellen Elisabeth Gasmann Administrasjonsutvalet Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem e-elisabeth@telemarklys.no Ikke registrert Ikke registrert
John Kjell Lien Arbeidsmiljøutvalet () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kjersti Bergland Arbeidsmiljøutvalet () Nestleder Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Tone Austjord Arbeidsmiljøutvalet Utdanningsforbundet (UTD) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Une Marit Aarbakk Tangen Arbeidsmiljøutvalet () Leiar Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Rita Tuften Metveit Arbeidsmiljøutvalet Fagforbundet Fyresdal (FAG) Medlem rita.t.metveit@fyresdal.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Gunn Marit Aslestad Arbeidsmiljøutvalet () Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Sarke Veum Arbeidsmiljøutvalet () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Ingunn Valseth Holmegård Arbeidsmiljøutvalet Utdanningsforbundet (UTD) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Olav Gisle Noraberg Formannskap Fyresdal arbeiderparti (AP) Varaordførar olavgisl@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Torleiv Hvistendahl Formannskap Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem torhvist@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Anne Serine Nærum Formannskap Fyresdal arbeiderparti (AP) Medlem anne3870@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Martha Schrøder Momrak Formannskap Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem marta@telemarklys.no Ikke registrert Ikke registrert
Øyvind Kile Formannskap Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem mo-autoa@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Erik Skjervagen Formannskap Fyresdal arbeiderparti (AP) Ordførar erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no 95036172 35067107
Kjell Sverre Thoresen Formannskap Fyresdal senterparti (SP) Medlem kjell.thoresen@telefiber.no Ikke registrert Ikke registrert
Tone Irgens Veum Formannskap Fyresdal senterparti (SP) Medlem toneirgens@live.no Ikke registrert Ikke registrert
Svein Slyngstad Formannskap Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem svein.slyngstad@fyresdal.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Ellen Elisabeth Gasmann Formannskap Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem e-elisabeth@telemarklys.no Ikke registrert Ikke registrert
Guro Blessum Libjå Formannskap Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem gurolib@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Nils Kristian Moe Formannskap Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem nils.kristian.moe@fyresdal.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Ingunn Lauvrak Formannskap Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem ingulau@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Torleiv Hvistendahl Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Fyresdal arbeiderparti (AP) Medlem torhvist@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Nils Kristian Moe Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Fyresdal arbeiderparti (AP) Leiar nils.kristian.moe@fyresdal.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Ingunn Lauvrak Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Fyresdal arbeiderparti (AP) Nestleder ingulau@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Svein Slyngstad Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Fyresdal senterparti (SP) Medlem svein.slyngstad@fyresdal.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Ellen Elisabeth Gasmann Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Fyresdal senterparti (SP) Medlem e-elisabeth@telemarklys.no Ikke registrert Ikke registrert
Elise Lauvrak Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem eliselauvrak@icloud.com Ikke registrert Ikke registrert
Anne Mette Hjort-Jensen Momrak Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem anne.mette.momrak@fyresdal.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Peter Gruszewski Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem pit13@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Gjermund Zakarias Bergsland Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem gjermundzbergsland@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Bjørg Taraldlien Hopland Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem bjorg@taraldlien.no Ikke registrert Ikke registrert
Arne Dag Lassemo Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem arnedala@frisurf.no Ikke registrert Ikke registrert
Peter Gruszewski Hovudutval for plan og miljø Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem pit13@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Nils Vidar Pettersen Hovudutval for plan og miljø Fyresdal arbeiderparti (AP) Leiar nils.vidar.pettersen@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Øyvind Kile Hovudutval for plan og miljø Fyresdal arbeiderparti (AP) Nestleder mo-autoa@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Guro Blessum Libjå Hovudutval for plan og miljø Fyresdal senterparti (SP) Medlem gurolib@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Thor Inge Levang Hovudutval for plan og miljø Fyresdal senterparti (SP) Medlem tilevang@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Karl Rune Hansen Hovudutval for plan og miljø Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem kalle@telemarklys.no Ikke registrert Ikke registrert
Tine Kile Hovudutval for plan og miljø Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem tine.kile@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Lars Egil Libjå Hovudutval for plan og miljø Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem lel@fnat.no Ikke registrert Ikke registrert
Janne Lunden Teksle Hovudutval for plan og miljø Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem jlt197666@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Øystein Libjå Hovudutval for plan og miljø Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem oystein.libjaa@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Elise Lauvrak Hovudutval for plan og miljø Fyresdal arbeiderparti (AP) Medlem eliselauvrak@icloud.com Ikke registrert Ikke registrert
Erik Skjervagen Klagenemnd Fyresdal arbeiderparti (AP) Ordførar erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no 95036172 35067107
Olav Gisle Noraberg Klagenemnd Fyresdal arbeiderparti (AP) Varaordførar olavgisl@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Kjell Sverre Thoresen Klagenemnd Fyresdal senterparti (SP) Medlem kjell.thoresen@telefiber.no Ikke registrert Ikke registrert
Tone Irgens Veum Klagenemnd Fyresdal senterparti (SP) Medlem toneirgens@live.no Ikke registrert Ikke registrert
Torleiv Hvistendahl Klagenemnd Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem torhvist@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Ellen Elisabeth Gasmann Klagenemnd Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem e-elisabeth@telemarklys.no Ikke registrert Ikke registrert
Svein Slyngstad Klagenemnd Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem svein.slyngstad@fyresdal.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Guro Blessum Libjå Klagenemnd Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem gurolib@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Anne Serine Nærum Klagenemnd Fyresdal arbeiderparti (AP) Medlem anne3870@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Martha Schrøder Momrak Klagenemnd Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem marta@telemarklys.no Ikke registrert Ikke registrert
Øyvind Kile Klagenemnd Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem mo-autoa@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Erik Skjervagen Klagenemnd 2008 - 2015 Fyresdal arbeiderparti (AP) Leiar erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no Ikke registrert 35067107
Christin Lindberg Skansen Klagenemnd 2008 - 2015 Fyresdal arbeiderparti (AP) Nestleder christin.lind@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Olav Gisle Noraberg Klagenemnd 2008 - 2015 Fyresdal arbeiderparti (AP) Medlem olavgisl@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Kjell Sverre Thoresen Klagenemnd 2008 - 2015 Fyresdal senterparti (SP) Medlem kjell.thoresen@telefiber.no Ikke registrert Ikke registrert
Tone Irgens Veum Klagenemnd 2008 - 2015 Fyresdal senterparti (SP) Medlem toneirgens@live.no Ikke registrert Ikke registrert
Svein Slyngstad Klagenemnd 2008 - 2015 Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem svein.slyngstad@fyresdal.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Olav Gisle Noraberg Kommunestyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Varaordførar olavgisl@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Nils Kristian Moe Kommunestyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Medlem nils.kristian.moe@fyresdal.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Anne Serine Nærum Kommunestyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Medlem anne3870@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Nils Vidar Pettersen Kommunestyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Medlem nils.vidar.pettersen@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Erik Skjervagen Kommunestyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Ordførar erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no Ikke registrert 35067107
Martha Schrøder Momrak Kommunestyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Medlem marta@telemarklys.no Ikke registrert Ikke registrert
Torleiv Hvistendahl Kommunestyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Medlem torhvist@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Øyvind Kile Kommunestyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Medlem mo-autoa@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Ingunn Lauvrak Kommunestyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Medlem ingulau@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Kjell Sverre Thoresen Kommunestyret Fyresdal senterparti (SP) Medlem kjell.thoresen@telefiber.no Ikke registrert Ikke registrert
Svein Slyngstad Kommunestyret Fyresdal senterparti (SP) Medlem svein.slyngstad@fyresdal.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Per Helge Seltveit Kommunestyret Fyresdal senterparti (SP) Medlem phs@telefiber.no Ikke registrert Ikke registrert
Guro Blessum Libjå Kommunestyret Fyresdal senterparti (SP) Medlem gurolib@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Ellen Elisabeth Gasmann Kommunestyret Fyresdal senterparti (SP) Medlem e-elisabeth@telemarklys.no Ikke registrert Ikke registrert
Tone Irgens Veum Kommunestyret Fyresdal senterparti (SP) Medlem toneirgens@live.no Ikke registrert Ikke registrert
Karl Rune Hansen Kommunestyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem kalle@telemarklys.no Ikke registrert Ikke registrert
Elise Lauvrak Kommunestyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem eliselauvrak@icloud.com Ikke registrert Ikke registrert
Tine Kile Kommunestyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem tine.kile@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
John Kristian Lukassen Kommunestyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem jk-lukas@frisurf.no Ikke registrert Ikke registrert
Peter Gruszewski Kommunestyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem pit13@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Thor Inge Levang Kommunestyret Fyresdal senterparti (SP) Medlem tilevang@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Gjermund Zakarias Bergsland Kommunestyret Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem gjermundzbergsland@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Lars Egil Libjå Kommunestyret Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem lel@fnat.no Ikke registrert Ikke registrert
Bjørg Taraldlien Hopland Kommunestyret Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem bjorg@taraldlien.no Ikke registrert Ikke registrert
Gunnar Kvasjord Kommunestyret Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem gkvasjo@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Arne Dag Lassemo Kommunestyret Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem arnedala@frisurf.no Ikke registrert Ikke registrert
Jan Erik Blessum Johannessen Kommunestyret Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem jejohannessen@epost.no Ikke registrert Ikke registrert
Øystein Libjå Kommunestyret Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem oystein.libjaa@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Kim Akre Hopland Kommunestyret Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem kim@taraldlien.com Ikke registrert Ikke registrert
Janne Lunden Teksle Kommunestyret Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem jlt197666@gmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Jan Ståle Knudsen Kommunestyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem jsknuds@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Aud K Syvertsen Lukassen Kommunestyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem audsyl@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Lena Krossli Nystad Kommunestyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem lena _vraadal@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Thorstein Wøllestad Kommunestyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem tonew@live.no Ikke registrert Ikke registrert
Aud K Syvertsen Lukassen Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne () Nestleder audsyl@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Torleiv O. Veum Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne () Medlem toveum@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Karin Bergland Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne () Leiar karinbergland@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Berit Gulbrandsen Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne () Medlem berit.gulbrandsen@nenett.no Ikke registrert Ikke registrert
Torleiv Hvistendahl Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Fyresdal arbeiderparti (AP) Medlem torhvist@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Anne Mette Hjort-Jensen Momrak Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne () Medlem anne.mette.momrak@fyresdal.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Olav Torgeir Metveit Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne () Medlem ometveit@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Øyvind Johansen Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne () Varamedlem oe-joha2@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Bjørg Tordis Breivik Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Gunhild Bjaaland Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Ingunn Lauvrak Valnemnda Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem ingulau@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Erik Skjervagen Valnemnda Fyresdal arbeiderparti (AP) Leiar erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no Ikke registrert 35067107
Olav Gisle Noraberg Valnemnda Fyresdal arbeiderparti (AP) Nestleder olavgisl@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Kjell Sverre Thoresen Valnemnda Fyresdal senterparti (SP) Medlem kjell.thoresen@telefiber.no Ikke registrert Ikke registrert
Tone Irgens Veum Valnemnda Fyresdal senterparti (SP) Medlem toneirgens@live.no Ikke registrert Ikke registrert
Anne Serine Nærum Valnemnda Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem anne3870@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Ellen Elisabeth Gasmann Valnemnda Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem e-elisabeth@telemarklys.no Ikke registrert Ikke registrert
Svein Slyngstad Valnemnda Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem svein.slyngstad@fyresdal.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Guro Blessum Libjå Valnemnda Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem gurolib@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Martha Schrøder Momrak Valnemnda Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem marta@telemarklys.no Ikke registrert Ikke registrert
Øyvind Kile Valnemnda Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem mo-autoa@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Anne Serine Nærum Valstyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Medlem anne3870@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Erik Skjervagen Valstyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Leiar erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no Ikke registrert 35067107
Olav Gisle Noraberg Valstyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Nestleder olavgisl@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Kjell Sverre Thoresen Valstyret Fyresdal senterparti (SP) Medlem kjell.thoresen@telefiber.no Ikke registrert Ikke registrert
Tone Irgens Veum Valstyret Fyresdal senterparti (SP) Medlem toneirgens@live.no Ikke registrert Ikke registrert
Nils Kristian Moe Valstyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem nils.kristian.moe@fyresdal.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Torleiv Hvistendahl Valstyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem torhvist@hotmail.com Ikke registrert Ikke registrert
Ellen Elisabeth Gasmann Valstyret Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem e-elisabeth@telemarklys.no Ikke registrert Ikke registrert
Svein Slyngstad Valstyret Fyresdal senterparti (SP) Varamedlem svein.slyngstad@fyresdal.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Ingunn Lauvrak Valstyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem ingulau@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Martha Schrøder Momrak Valstyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem marta@telemarklys.no Ikke registrert Ikke registrert
Øyvind Kile Valstyret Fyresdal arbeiderparti (AP) Varamedlem mo-autoa@online.no Ikke registrert Ikke registrert
Versjon:5.2.01