eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/1095 20200214 14.02.2020 Inngående brev Odelseigedom Linda Rui
2020/208 20200213 13.02.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 93/39, ref.632D17937 Advokat Inge Evja
2019/1050 20200212 12.02.2020 Inngående brev Politiattest - opplæringslova Politiet
2012/634 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon i tida 20.04 - 07.05.2020 Guro Blessum Libjå
2014/648 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon i tida 25.02.20-24.02.2021 Eva Marie Aasmundsen
2020/208 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erver av fast eigedom gbnr. 93/39 ADVOKAT INGE M. EVJA AS
2019/1311 20200212 12.02.2020 Inngående brev Skjema "Melding til tinglysing" i tinglyst stand - 12/14 Kartverket Tinglysinga
2020/61 20200211 11.02.2020 Inngående brev Begrensa politiattest etter opplæringslova *****
2015/1230 20200211 11.02.2020 Inngående brev Arbeidsavtale i vikariat i heimel 2308 Hilde Kvålseth Homme
Ingen tilgang 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om redusert arbeidstid og frikjøp i stilling *****
Ingen tilgang 20200211 11.02.2020 Inngående brev Førespurnad om fortsatt frikjøp av fosterforeldre *****
2020/200 20200211 11.02.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr 17/149 KILE HÅNDLAFT AS
Ingen tilgang 20200210 10.02.2020 Inngående brev Referat frå dialogmøte 22.10.2019 *****
Ingen tilgang 20200210 10.02.2020 Utgående brev Tenestebevis pr november 2019 *****
2018/1571 20200207 07.02.2020 Inngående brev Arbeidsavtale vikariat heimel 2303 - 20% - 01.01.20-31.07.20 Kari Anne Noraberg
2019/572 20200207 07.02.2020 Inngående brev Arbeidsavtale vikariat heimel 2308 - 6% - 01.01.20-31.07.20 Ingun Momrak-Haugan
2020/178 20200206 06.02.2020 Utgående brev Forenkla situasjonskart med naboliste gbnr. 46/5 GARDSBYGG AS
2020/178 20200206 06.02.2020 Inngående brev Forenkla situasjonskart med naboliste gbnr. 46/5 GARDSBYGG AS
2019/1411 20200206 06.02.2020 Inngående brev Tomt Molandsmoen 38/112 Jan Erik Norheim Klausen
2020/118 20200206 06.02.2020 Utgående brev Søknad om løyve til tiltak gbnr 38/42/34 KILE HÅNDLAFT AS
2020/61 20200206 06.02.2020 Inngående brev Teiepliktskjema Ine Lovise Folkestad
2019/1411 20200206 06.02.2020 Inngående brev Tomt 38/112 MHM Entreprenør & Service AS
2012/1185 20200205 05.02.2020 Inngående brev Arbeidsavtale vikariat 2,5 % hnr 2308 Lena Mari Storøygard
2019/674 20200205 05.02.2020 Inngående brev Politiattest opplæringslova Politiet
2020/116 20200205 05.02.2020 Utgående brev Oppseiing av stilling hnr. 2425 - 30% Reidunn Sandvik
2018/1479 20200204 04.02.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale som rådmann heimel 1000 frå 01.02.2020 Une Marit Aarbakk Tangen
2019/245 20200204 04.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om forlenga permisjon i tida 01.05.20-01.05.21 Evy Katrin Aamlid
2019/479 20200203 03.02.2020 Inngående brev Søknad om forlenga permisjon frå hnr 2727 i tida 01.05.20-01.05.21 Bjørg Taraldlien Hopland
2020/166 20200203 03.02.2020 Inngående brev Søknad om forlenging av fødselspermisjonen ***** ***** ***** *****
2020/166 20200203 03.02.2020 Inngående brev Melding om fødselspermisjon ***** ***** ***** *****
2017/1165 20200131 31.01.2020 Inngående brev Arbeidsavtale vikariat heimel 2303 Margrete Lien
2015/769 20200131 31.01.2020 Inngående brev Arbeidsavtale vikariat heimel 2308 Berthe Tysvær Hegglid
2018/778 20200130 30.01.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 04.02.2020 NAV
2020/136 20200129 29.01.2020 Inngående brev Oppseiing av stilling hnr 2706 Signe Gerd Borgen
2016/1289 20200129 29.01.2020 Inngående brev Tilkallingsavtale POS Aud Lukassen
2019/1311 20200129 29.01.2020 Utgående brev Melding til tinglysing - samanslåing av gnr. 12 bnr. 14 og gnr. 12 bnr. 17 Kartverket Tinglysinga
2020/175 20200129 29.01.2020 Inngående brev Gbnr. 74/1 - Feil ved tinglysing Kartverket
2020/98 20200129 29.01.2020 Utgående brev Svar på oppseiing av stilling hnr 2102 Gunlaug Bergstøl Kiland
2012/634 20200128 28.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon i tida 20.04.-07.05.2020 Guro Libjå
2019/1180 20200128 28.01.2020 Inngående brev Arbeidsavtale vikariat hnr 2772 Oliwia Klaudia Bieniek
2019/662 20200127 27.01.2020 Inngående brev Tilkallingsavtale - vikararbeid i skulen Sigurd Munk Brekke
Ingen tilgang 20200127 27.01.2020 Utgående brev Innkalling til samtale *****
2013/653 20200127 27.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon i tida 01.02.-30.06.2020 Åse Breiland
2019/1175 20200127 27.01.2020 Inngående brev Referat frå møte Fyresdal 23.1.2020 *****
2018/1565 20200127 27.01.2020 Inngående brev 25/50/12 - sanering av kloakkanlegg Advokat Arnt Olaf Stillerud
2019/674 20200127 27.01.2020 Inngående brev Signert erklæring om teieplikt Sigurd Munk Brekke
2019/581 20200127 27.01.2020 Inngående brev Arbeidsavtale vikariat hnr 2513 Åsne Taraldlien
2020/118 20200127 27.01.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak gbnr 38/42/34 FYRESDAL SAG OG BYGG AS
2020/116 20200124 24.01.2020 Inngående brev Oppseiing av stilling hnr. 2425 - 30% Reidunn Sandvik
2018/1883 20200124 24.01.2020 Inngående brev Vedtak i klagesak - Klage på byggesak - Fyresdal - 25/50 festenummer 14 - Ångås - avløpsanlegg FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/93 20200124 24.01.2020 Utgående brev Melding om matrikkelføring med endring av heimelshavar på teig. Hans Breivik
2013/653 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon i tida 01.02.-30.06.2020 Åse Breiland
2018/1153 20200122 22.01.2020 Utgående brev Samanslåing av gnr. 19 bnr. 42 og gnr. 19 bnr. 54 Roar og Hildegun Rygh Grønland
2019/674 20200122 22.01.2020 Inngående brev Politiattest - helse og omsorgstenestelova Politiet
2019/245 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om forlenga permisjon i tida 01.05.20-01.05.21 Evy Katrin Aamlid
2018/1270 20200122 22.01.2020 Utgående brev Søknad om ferdigattest -Åbodokki gbnr 16/158 Inger Aaseby Skorstad
2018/1883 20200121 21.01.2020 Utgående brev Ber om opplysningar - Klage på byggesak - 25/50/14 - Ångås - avløpsanlegg FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/63 20200121 21.01.2020 Utgående brev Tenestebevis Elise Johre Rustand
2020/63 20200121 21.01.2020 Utgående brev Tenstebevis pr. 21.01.2020 Elise Johre Rustand
2020/98 20200121 21.01.2020 Inngående brev Oppseiing av hnr 2102 Gunlaug Bergstøl Kiland
2020/96 20200121 21.01.2020 Inngående brev Birtedalsvegen 2515 16/27 - teikningar fritidsbustad og anneks Svein Skotkjerra
2020/93 20200121 21.01.2020 Inngående brev Jernberg 8/3 og Nesheia 8/10 Torfinn Jopperud
2018/1153 20200121 21.01.2020 Inngående brev Dokumenta har fortsatt manglar og kan ikkje tinglysast - 19/50 og 55 Kartverket Tinglysinga
2019/608 20200120 20.01.2020 Utgående brev Innkalling til 1.halvårsvurdering Anne Marion Svalestog
2020/87 20200120 20.01.2020 Inngående brev Karakterutskrift Universitetet i Sørøst-Norge
2018/1270 20200117 17.01.2020 Inngående brev Melding om ferdigstillelse av tiltak Inger Aaseby Skorstad
2018/1270 20200117 17.01.2020 Inngående brev Åbodokki gbnr 16/158 - vedrørende ferdigattest for bod Inger Aaseby Skorstad
2018/816 20200116 16.01.2020 Inngående brev Politiattest opplæringslova Politiet
2020/60 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tilkallingsavtale POS Ine Lovise Folkestad
2020/67 20200116 16.01.2020 Inngående brev Eigenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 16/153 BIRTEDALEN HYTTEUTVIKLING AS
2020/68 20200116 16.01.2020 Inngående brev Eigenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 16/156 BIRTEDALEN HYTTEUTVIKLING AS
2019/1640 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på oppseiing av stilling frå 01.02.2020 Einar Hovden
2020/60 20200115 15.01.2020 Inngående brev Tilkallingsavtale Gimle Ine Lovise Folkestad
2020/61 20200115 15.01.2020 Inngående brev Teiepliktskjema Ine Lovise Folkestad
2018/1883 20200115 15.01.2020 Inngående brev Ber om opplysningar - Klage på byggesak - 25/50/14 - Ångås - avløpsanlegg FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2018/492 20200115 15.01.2020 Inngående brev Politiattest helse- og omsorgstenestelova Politiet
2019/1696 20200114 14.01.2020 Utgående brev Søknad om permisjon frå hnr. 2743 i tida 24.03.-01.09.20 Eline Metveit
2016/1674 20200114 14.01.2020 Inngående brev Oppseiing av tilkallingsavtale POS Anne Torhild Tveit Sølyst
2019/674 20200114 14.01.2020 Inngående brev Erklæring om teieplikt - TTF Sigurd Munk Brekke
2019/662 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilkallingsavtale TTF Sigurd Munk Brekke
2020/45 20200113 13.01.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 17/139 - nytt gbnr Alexander Bernhard Brekke m.fl.
2017/37 20200113 13.01.2020 Utgående brev Klage på vedtak om konsesjon 28/3 i Fyresdal FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2018/1153 20200109 09.01.2020 Utgående brev Melding til tinglysing om samanslåing av 19/50 og 19/55 Kartverket Tinglysinga
2020/30 20200109 09.01.2020 Inngående brev Eigenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 36/20 Ingebjørg B Larsen
2019/1322 20200109 09.01.2020 Utgående brev Molandsmoen Industriområde 38/110 - søknad om igangsettingstillatelse - verkstadbygg ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS
2019/718 20200109 09.01.2020 Inngående brev Signert avklaring *****
2019/1578 20200109 09.01.2020 Utgående brev Rui kraftverk gbnr 93/44 - garasje/lagerbygg Odd Jørgen Bergland
2019/1728 20200108 08.01.2020 Utgående brev Fossum 37/51- Carport Åni Vik
2020/30 20200108 08.01.2020 Inngående brev Eigenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 36/20 Signe Reidun Bjørnstad
2019/1322 20200108 08.01.2020 Inngående brev Sluttrapport med avfallsplan ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS
2019/215 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon i 20% for 2020 Lena Holskar Sanden
2016/424 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om forlenga permisjon i 20% for 2020 hnr 2702 Bente Momrak
2019/1693 20200106 06.01.2020 Utgående brev Tøddekroken 9 gbnr. 38/42/10 - søknad om bruksendring av sokkel bustadhus Anne Veum
2018/1863 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om forlenga permisjon hnr 2050 Tron Armand Støle
2019/215 20200102 02.01.2020 Inngående brev Søknad om forlenga permisjon i 20% for 2020 hnr 2704 Lena Holskar Sanden
2016/424 20200102 02.01.2020 Inngående brev Søknad om forlenga permisjon i 20% for 2020 hnr 2702 Bente Momrak
2019/1742 20191227 27.12.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon for bygg til bio-do og eige dusjhus - gbnr 65/6 Kristin Brügger-Midtbø
2019/1721 20191223 23.12.2019 Inngående brev Tingforsikring avtale 8798-15.1 PROTECTOR FORSIKRING ASA
2019/1721 20191223 23.12.2019 Inngående brev Tingforsikring avtale 13480-15.1 PROTECTOR FORSIKRING ASA
2019/1721 20191223 23.12.2019 Inngående brev Gruppeliv - kommune - avtale 102245-12.1 PROTECTOR FORSIKRING ASA
2019/1721 20191223 23.12.2019 Inngående brev Ansvarsforsikring avtale 7065-15.1 PROTECTOR FORSIKRING ASA
2019/1721 20191223 23.12.2019 Inngående brev Motorforsikring - nr. 8371-15.1 PROTECTOR FORSIKRING ASA
2019/1721 20191223 23.12.2019 Inngående brev Reiseforsikring avtale 1001049562 PROTECTOR FORSIKRING ASA
2019/1401 20191223 23.12.2019 Inngående brev Forvaltningsplan for Klokkarhamaren - Prestestranda - Kjeøyni i Fyresdal FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1721 20191223 23.12.2019 Inngående brev Personalforsikringar - avtale 58073-12.1 PROTECTOR FORSIKRING ASA
2019/1721 20191223 23.12.2019 Inngående brev Rett til å tegne individuell livsforsikring PROTECTOR FORSIKRING ASA
2019/1739 20191220 20.12.2019 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2020 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 NVE
2019/1203 20191220 20.12.2019 Inngående brev Ingen vesentlige merknader - Søknad til uttalelse - gbnr 17/139 - dispensasjon fra reguleringsplan - deling FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1735 20191220 20.12.2019 Inngående brev Forvaltning av forskrift om tilskot til tiltak i beiteområder Landbruksdirektoratet
2019/1733 20191220 20.12.2019 Inngående brev Oppseiing av avtale frå 31.12.20 TELEMARK LYS AS
2019/1729 20191220 20.12.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Nordbø 74/1 Bjørg Katherine Skaalid
2019/1727 20191219 19.12.2019 Inngående brev Avslutta sak - krav om matrikkelføring - 18-025313RFA-JKVI Fjellgardsvegen Øvre Telemark jordskifterett
2019/1419 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av overforbruk rentemidlar Fyresdal Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1725 20191219 19.12.2019 Inngående brev Overføring av oppgåver på landbruksområdet frå fylkesmannen til kommunane - Informasjonsbrev Landbruksdirektoratet
2019/1724 20191219 19.12.2019 Inngående brev Byggemelding utebod - tomt 16/187 Gudmund Frode Berg
2019/1723 20191219 19.12.2019 Inngående brev Val av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025 Justis- og beredskapsdepartementet
2019/1720 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til plantekjøp Kjell Harald Hansen
2016/853 20191219 19.12.2019 Utgående brev Ønskjer samfunnshuset laurdag 13. august Fyresdal Kommune
2019/1724 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på byggemelding utebod - tomt 16/187 Gudmund Frode Berg
2019/1624 20191219 19.12.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Kjell Audun og Brita Aalandsli Kjell Audun Aalandsli
2019/1398 20191219 19.12.2019 Utgående brev Representantar til representantskapet i Renovest IKS Renovest IKS
2019/1677 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav - tur 7048 Gunhild Austjord
2019/1250 20191219 19.12.2019 Utgående brev Disponering av Friluftsmidlar for Arendalsvassdraget til prosjektering og bygging av bru til Kjeøyni Prosjektgruppa for utbygging av Hamaren Aktivitetspark
2019/1720 20191219 19.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 75/3 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191219 19.12.2019 Utgående brev Møtereferat medlemer av opptaksutvalet
Ingen tilgang 20191219 19.12.2019 Utgående brev Møteinnkalling med vedlegg opptaksutvalet medlemmer
Ingen tilgang 20191219 19.12.2019 Inngående brev Arbeidsavtale fast 50% hnr. 3250 *****
2019/1419 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskot til studietur for ungdomssteget, Gimle Skule Bjørg Taraldlien Hopland
2019/1342 20191219 19.12.2019 Utgående brev Sør-Øst 110 IKS - endring av selskapsavtale SØR-ØST 110 IKS
2019/1300 20191219 19.12.2019 Utgående brev Oppnemning av representant til samarbeidsutval(SU) og skulemiljøutvalet(SMU) 2019-2023 Torleiv Hvistendahl m.fl.
2019/1708 20191219 19.12.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Ingrid Cathrine Næss Ingrid Cathrine Næss
2019/1633 20191219 19.12.2019 Utgående brev Val til representantskapet i Sør-Øst 110 IKS 2019-2023 Nils Kristian Moe m.fl.
2019/930 20191219 19.12.2019 Inngående brev Avtale legevikar vekene 48-51/19 VikTeam AS
2019/1398 20191219 19.12.2019 Utgående brev Val til representantskapet i Renovest IKS 2019-2023 Renovest IKS m.fl.
2019/1713 20191219 19.12.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - søknad, Henning Krossli Henning Krossli
2019/1645 20191219 19.12.2019 Utgående brev Oversendelse av kommunestyrets vedtak om opptak av lån 2019 KOMMUNALBANKEN AS
2019/1709 20191219 19.12.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Hans Haakenstad Hans Haakenstad
2019/1514 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på leige av samfunnshuset Din Mobile Optiker AS
2018/1615 20191219 19.12.2019 Utgående brev Referat frå FAU-møte 17.10.2018 Medlem i FAU
2019/1419 20191218 18.12.2019 Inngående brev Faktura ASSA ABLOY Fyresdal Kommune
2019/1269 20191218 18.12.2019 Inngående brev Informasjon om Stortingets beslutning om overføring av skatteoppkreving frå kommunane til Skatteetaten Finansdepartementet
2019/1476 20191218 18.12.2019 Utgående brev Skuterløyve Fyresdal Godtfred Fosse
2019/1419 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskot til Studietur, Fyresdal Skogeigarlag Bjørg Taraldlien Hopland
2019/1707 20191218 18.12.2019 Inngående brev Dialog om skuterløyve Fyresdal Elisabeth Lund Taraldlien
2019/1710 20191218 18.12.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Yngve Westheim Yngve Westheim
2019/1705 20191218 18.12.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Eirik B. Andresen Eirik B Andresen
2019/1323 20191218 18.12.2019 Inngående brev Informasjon om forlengelse av avtale og rapport 2019 Visit Telemark
2019/1713 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad om fornya skuterløyve Simen Krossli
2019/1322 20191218 18.12.2019 Utgående brev Molandsmoen 38/110 - verkstadbygg ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS
2019/1719 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad om løyve til motorferdsel i utmark for oppkøyring av skilåm Gunhild Austjord
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Inngående brev Vedtak om forlenget byggefrist for Kilåi kraftverk(kopi) NVE
2019/1718 20191218 18.12.2019 Inngående brev Orientering om ny organisering og oppgavedeling på integreringsfeltet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2018/1565 20191218 18.12.2019 Inngående brev 25/50/12 - demontering av anlegg Advokat Arnt Olaf Stillerud
2018/285 20191218 18.12.2019 Inngående brev Agder vannregion inviterer til temadag - vatn og avløp Agder vannregion
2019/505 20191218 18.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskot frå næringsfondet - Haflingerhoff Fyresdal DA HAFLINGERHOFF FYRESDAL DA
2019/1323 20191218 18.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev Visit Telemark AS
2019/1700 20191218 18.12.2019 Utgående brev Svar - søknad om radonreduserande tiltak 52/19 Dagfinn Sannesmoen
2019/932 20191218 18.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling som sjukepleiar Samir Zahid Rashid
2019/1709 20191217 17.12.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Hans Haakenstad
2019/1708 20191217 17.12.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag - søknad Ingrid Cathrine Næss
2018/1326 20191217 17.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om ferdigattest -driftsbygning i landbruket (fjøs/lager) Gjermund Z Bergsland
2019/1687 20191217 17.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om utsett frist for å nytte udekka investering Per Wraa
2019/1495 20191217 17.12.2019 Utgående brev Arbeidsavtale fast tilsetting Janne Aasmundsen Stavåsen
2019/299 20191217 17.12.2019 Utgående brev Husleige i kommunale bustader frå 01.01.20 Arne Martin Teksle m.fl.
2019/1710 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om skuterløyve til Sundbekk Gnr10/Bnr23 Yngve Westheim
2019/1711 20191217 17.12.2019 Inngående brev Rapportering av tredjepartsopplysningar Skatteetaten
2019/944 20191217 17.12.2019 Inngående brev Klage vedrørende konsesjon for eigedomen Sundsli gbnr. 25/6 ADVOKAT HELGE AARNES
2019/1715 20191217 17.12.2019 Inngående brev Det er på tide å rapportere vassverkdata for året 2019 MATTILSYNET
2017/585 20191217 17.12.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskot til prosjekt Vest-Tele Skog FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/299 20191217 17.12.2019 Utgående brev Husleige i kommunale bustader frå 01.01.20 Anna Gerd Svalestog m.fl.
2019/299 20191217 17.12.2019 Utgående brev Husleige i kommunale bustader frå 01.01.20 Suvetha Selvachandrapose
2019/299 20191217 17.12.2019 Utgående brev Husleige i kommunale bustader frå 01.01.20 Rolf Helge Lassemo
2019/299 20191217 17.12.2019 Utgående brev Husleige i kommunale bustader frå 01.01.20 Olav Ramsvatn m.fl.
2019/299 20191217 17.12.2019 Utgående brev Husleige i kommunal bustad frå 01.01.20 Håvar Hillestad
2019/299 20191217 17.12.2019 Utgående brev Husleige i kommunal bustad frå 01.01.20 Mosleh M Alabed-Alokla
2019/299 20191217 17.12.2019 Utgående brev Husleige i kommunale bustader frå 01.01.20 Jalal Ibrahim Ahmed m.fl.
2018/1153 20191216 16.12.2019 Inngående brev Skjema "Melding til tinglysing" i tinglyst stand - 19/42 og 54 Kartverket Tinglysinga
2019/1311 20191216 16.12.2019 Inngående brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast - 12/14 og 17 Kartverket Tinglysinga
2018/1153 20191216 16.12.2019 Inngående brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast - 19/50 og 55 Kartverket Tinglysinga
2019/1624 20191216 16.12.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - søknad Kjell Audun Aalandsli
2019/1707 20191216 16.12.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag - søknad Elisabeth Lund Taraldlien
2019/1704 20191216 16.12.2019 Inngående brev Innspel frå innbyggjar *****
2019/1398 20191216 16.12.2019 Inngående brev Representantar til representantskapet i Renovest IKS Renovest IKS
2019/1699 20191216 16.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte til 10-timers rådgivingspakke (kopi) FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/657 20191216 16.12.2019 Inngående brev Vedskjul/uthus Klinkenberg Gnr 11 -1 Ådne S Hassum Lofthus
2019/1434 20191216 16.12.2019 Utgående brev Svar- om leige av leilighet Sabina Lauvdal
2018/1565 20191216 16.12.2019 Utgående brev Høringsuttalelse for vann og avløp Jørn Myhre
2018/1326 20191216 16.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest -driftsbygning i landbruket (fjøs/lager) Gjermund Z Bergsland
2019/1694 20191216 16.12.2019 Utgående brev Feil ved tinglysing STATENS KARTVERK
2019/1700 20191216 16.12.2019 Inngående brev Faktura 23360 fra Vrådal Elektro AS Dagfinn Sannesmoen
2019/1700 20191216 16.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskot, radonreduserande tiltak Dagfinn Sannesmoen
2019/1359 20191216 16.12.2019 Utgående brev Svar- førespurnad om eiga tid for damer i bassenget Fyresdal bygdekvinnelag v/ Eva Greivstad
2019/1705 20191216 16.12.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag - søknad Eirik B Andresen
2019/1703 20191216 16.12.2019 Inngående brev Tilskot til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbod i kommunen 2020 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/981 20191216 16.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding - Fyresdal - upersonlig buplikt - regelverk FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/799 20191216 16.12.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Morten Christensen Morten Christensen
2019/1671 20191216 16.12.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - søknad på søknad, Olav A. Veum Olav Veum
2019/1322 20191213 13.12.2019 Inngående brev Molandsmoen Industriområde 38/110 - søknad om igangsetting av VVS-arbeid, stål og tak for verkstadbygg ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS
2019/799 20191213 13.12.2019 Inngående brev Dialog om løyve Morten Christensen
2019/1698 20191213 13.12.2019 Inngående brev Avviksrapport på slam 2019 RENOVEST IKS
Versjon:5.2.01