eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2021/4 20210506 06.05.2021 Inngående brev Innsyn i deres kommunes innkjøp av eksterne kommunikasjonstjenester Kom24
2021/334 20210506 06.05.2021 Inngående brev Velkomen som kunde - RadioLink Telemark AS RadioLink Telemark AS
2021/739 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskot frå næringsfondet - Bullseye Dartklubb BULLSEYE DARTKLUBB
Ingen tilgang 20210506 06.05.2021 Inngående brev Førespurnad etter tenestebevis-attest for tilsetjing i Fyresdal kommune *****
2021/643 20210506 06.05.2021 Inngående brev Orientering om utsending av SMS og brev med påminning om valet Kommunal og moderniseringsdepartementet
2021/741 20210506 06.05.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr. 17/52 Roald Haarberg m.fl.
2021/417 20210506 06.05.2021 Inngående brev Kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder Vestfold og Telemark fylkeskommune
2021/570 20210506 06.05.2021 Inngående brev Tilskotsbrev 2021 - Tilskot til innkjøp av digitale læremiddel UTDANNINGSDIREKTORATET
2021/510 20210506 06.05.2021 Utgående brev Aksept av tilskot til psykisk helse barn og unge Helsedirektoratet
2018/130 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar på kartlegging av papirarkiv og foto INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS m.fl.
2021/400 20210506 06.05.2021 Inngående brev Manglende oversendelse? Varsel om igangsetting av detaljregulering for Molandsmoen industri og friluftsområde i Fyresdal Vestfold og Telemark fylkeskommune
2021/737 20210506 06.05.2021 Inngående brev Påminning - Ber om retting - eigenkontrollrapport for Fyresdal reinseanlegg Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
2021/704 20210506 06.05.2021 Inngående brev Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding Birgith Reinskås Lunden
2021/656 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/1689 20210506 06.05.2021 Utgående brev Bestilling av stemmesedler til Stortingsvalet 2021 Vestfold og Telemark fylkeskommune
2019/1082 20210506 06.05.2021 Utgående brev Dokumentasjon løn Line Melby Egrem
2020/1689 20210506 06.05.2021 Inngående brev Bestilling av stemmesetlar Samediggi
2021/709 20210506 06.05.2021 Utgående brev Ny avtale for signering Sweco
2021/727 20210505 05.05.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Vest-Telemark Næringsbygg AS Vest-Telemark Næringsbygg AS
2021/725 20210505 05.05.2021 Inngående brev Skjønnsmidlar 2022 - oppmoding om innspel STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
2021/4 20210505 05.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Marit Syftestad
2021/4 20210505 05.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn TA
2021/4 20210505 05.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn TA
2021/721 20210505 05.05.2021 Inngående brev Påkrevd standard på avløpsanlegg på hytte i Birtedalen Nils Totland
2021/722 20210505 05.05.2021 Inngående brev Innkalling til digital generalforsamling i Norsk Bane AS Norsk Bane AS
Ingen tilgang 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om permisjon 01.08.21-01.08.2022 Kari-Kristina Eidam
2021/545 20210505 05.05.2021 Inngående brev Signert protokoll frå representantskapsmøtet Sør-Øst 110 IKS
2021/135 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Gaute Teksle MHM ENTREPRENØR & SERVICE AS
2021/135 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Lars Mandt Haugen MHM ENTREPRENØR & SERVICE AS
Ingen tilgang 20210505 05.05.2021 Inngående brev Permisjonssøknad Ingunn Valseth Holmegård
2020/733 20210505 05.05.2021 Inngående brev Leigeavtale til signering Fyresdal Utleigebygg AS
Ingen tilgang 20210505 05.05.2021 Utgående brev Kvittering for møtebehov *****
2021/718 20210505 05.05.2021 Utgående brev Nedre Griddalen/Sundodden gbnr. 17/1 og 6 - vegbygging KROSSLI MASKINENTREPRENØR AS
2021/731 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskot til drenering gbnr. 95/2, 981135385 Aslak Momrak-Haugan
2021/730 20210505 05.05.2021 Inngående brev Høyringsbrev - Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028 VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2020/1650 20210505 05.05.2021 Inngående brev Uttale frå leinga VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS
2021/135 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Noah Karlsen Krossli KROSSLI MASKINENTREPRENØR AS
2021/726 20210505 05.05.2021 Utgående brev Sluttvurdering Barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg2 Vest- Telemark vgs.
2021/732 20210505 05.05.2021 Inngående brev Renovasjon - Søknad om dispensasjon for fritak/endring av abonnement Knut D Bergve, Signe H Sandvik
2021/734 20210505 05.05.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom Kurt Hagane v/Solliåsen Nord AS
2021/735 20210505 05.05.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom Kurt Hagane v/Solliåsen Nord AS
Ingen tilgang 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om delvis permisjon frå 31.07.2021-31.07.2022 hnr. 2358 Karina Tveit Nordby
Ingen tilgang 20210505 05.05.2021 Inngående brev SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2021/733 20210505 05.05.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom Kurt Hagane v/Solliåsen Nord AS
2021/738 20210505 05.05.2021 Inngående brev Høyring - revidering av kommunale mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Bygland kommune Bygland kommune
2018/1486 20210504 04.05.2021 Inngående brev Melding om fødselspermisjon *****
2021/164 20210504 04.05.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 04/2021 Skatteetaten
2021/716 20210504 04.05.2021 Utgående brev Bruksendring av fjøs til garasje, gnr/bnr 82/1 Anne Karin Jakobsen m.fl.
2021/719 20210504 04.05.2021 Inngående brev Pilot Vest-Telemark - arkivplan IKA Kongsberg IKS
2021/4 20210504 04.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn TA
2019/1082 20210504 04.05.2021 Inngående brev Dokumentasjon løn Line Melby Egrem
2021/580 20210504 04.05.2021 Utgående brev Søknad om løyve til tiltak/dispenasjon - veg til hytte 17/38 og 17/6/2 ÅMDALS VERK MASKIN AS m.fl.
2021/444 20210504 04.05.2021 Utgående brev ID 599 Fast 100 % stilling avdelingsingeniør *****
2020/442 20210503 03.05.2021 Inngående brev Bestilling - rapportering om meirutgifter og mindreinntekter som følgje av Covid 19 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
2021/4 20210503 03.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Marit Syftestad
Ingen tilgang 20210503 03.05.2021 Utgående brev Søknad om utviding av plass i Fyresdal barnehage frå 01.06.2021 *****
2021/599 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar søknad om stønad til Bjørgumspel VL. 1V Sylvartun Folkemusikk
2021/681 20210503 03.05.2021 Utgående brev Oppseiing av stilling Stine Roer
2021/606 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar søknad om tilskot frå kontingentkassa Helsesjukepleiar Nina Breivik
2021/96 20210503 03.05.2021 Utgående brev Tidsavgrensa leigeavtale - Tøddebakkane 16 gbfnr. 38/45/10 Karina Pinheiro
2021/712 20210503 03.05.2021 Utgående brev Søknad om carport, gnr/bnr 17/37 Rune Valdemar Steiro m.fl.
2021/388 20210503 03.05.2021 Utgående brev AMU og ADMU mter 05.05.21 Monica Aas / Fyresdal lokallag
2021/716 20210503 03.05.2021 Inngående brev Bruksendring av fjøs til garasje, gnr/bnr 82/1 Anne Karin Jakobsen
2020/1246 20210503 03.05.2021 Utgående brev Geologibok Hans Jørund Hansen
2021/717 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad Rådgjevingspakke KNUT GUNNARSON VEUM
2021/718 20210503 03.05.2021 Inngående brev Nedre Griddalen/Sundodden gbnr. 17/1 og 6 - vegbygging KROSSLI MASKINENTREPRENØR AS
2021/718 20210503 03.05.2021 Inngående brev Plankart KROSSLI MASKINENTREPRENØR AS
2021/480 20210503 03.05.2021 Inngående brev Protokoll frå Trygg Trafikks landsmøte 2021 Trygg Trafikk
2021/711 20210503 03.05.2021 Utgående brev Flytting av tomt, reguleringsplan Åsen, 17/1 og 17/4 Åsmund Kile
2021/623 20210503 03.05.2021 Utgående brev Søknad om deling av tomt gbnr. 34/35 Georg Kile m.fl.
2020/1367 20210503 03.05.2021 Utgående brev Rapport grunnskule Korona GSI
2021/544 20210503 03.05.2021 Inngående brev Signert tilsagnsbrev A2M - Haflingerhoff HAFLINGERHOFF FYRESDAL DA
2021/602 20210503 03.05.2021 Inngående brev Ekstra tildeling av tilskot - skogsvegar og taugbane - LUF-midlar 2021 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
2021/710 20210503 03.05.2021 Utgående brev Mindre endring av reguleringsføresegner Kjeddingsteinen KJEDDINGSTEINEN SA m.fl.
2021/701 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om utsleppsløyve - Juvland 44/7 Annveig Johre
Ingen tilgang 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på melding om endring av dag frå 01.05.2021 - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2021/551 20210503 03.05.2021 Utgående brev Griddalen gbnr. 17/4-9 - veg til fritidsbustad Åsmund Kile m.fl.
2021/418 20210503 03.05.2021 Inngående brev Signert aksept vilkår tilskott til bedriftsutvikling TELEMARKLAM AS
Ingen tilgang 20210503 03.05.2021 Utgående brev Fjellgardsvegen 133 gbnr. 82/8 - tilbygg bustadhus HAUGS HÅNDLAFT AS
2021/661 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om utsleppsløyve - Håsum tomt nr. 18, 52/21 Johannes Cornelis P Bras
2021/715 20210502 02.05.2021 Inngående brev Brev angående fjernavlesning av vannmålere FELO
2021/4 20210502 02.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Marit Syftesatd
2021/4 20210502 02.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn TA
2021/4 20210502 02.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn TA
2021/712 20210502 02.05.2021 Inngående brev Carport Flottavegen 35 Rune Steiro
2021/713 20210502 02.05.2021 Inngående brev Oppseiing av 32,5% av hnr.2415 Lillian Borgen
2021/552 20210502 02.05.2021 Inngående brev Samla journalpostar Camilla Josefine Hovstad
2021/658 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtte til oppkøyring av skiløyper - sesongen 2020-2021 Hans Johan Haakenstad
2021/627 20210502 02.05.2021 Utgående brev Tilbakeføring av premiereserver KLP
2020/899 20210502 02.05.2021 Utgående brev Musikk-/kulturskole - Opptak gitar vår 21 Ingunn Valseth Holmegård
2021/444 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/899 20210502 02.05.2021 Utgående brev Musikk-/kulturskole - fornying gitar Kari-Kristina Eidam
2020/899 20210502 02.05.2021 Utgående brev Musikk-/kulturskole - utmelding dans Ida Marie Tøtrup Pedersen
2020/899 20210502 02.05.2021 Utgående brev Musikk-/kulturskulen - utmelding vokal Margreet de Kruif
2018/1955 20210502 02.05.2021 Utgående brev Kunngjøring av vedtak, reguleringsplan Solliåsen nord gbnr 17/123 VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE m.fl.
2021/658 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtte til løypekøyring i Birtedalen BIRTEDALEN STI OG LØYPELAG
2021/518 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på jobbsøknad Cecilie Moberg Nilsen
2019/629 20210502 02.05.2021 Utgående brev Krav om tilbakebetaling av tilskot frå næringsfondet ALPAKKA FYRESDAL SKAUTVEDT
2021/444 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad om stilling *****
2021/444 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad om stilling *****
2021/658 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtte til oppkøyring av skiløyper - sesongen 2020-2021 VÅMUR LØYPELAG
2020/1414 20210501 01.05.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-05-01 Skatteetaten
2020/1414 20210501 01.05.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-05-01 Skatteetaten
2020/1414 20210501 01.05.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-05-01 Skatteetaten
2021/711 20210430 30.04.2021 Inngående brev Hyttetomt Åsen Åsmund Kile
2021/711 20210430 30.04.2021 Inngående brev Hyttetomt Åsen Åsmund Kile
2021/693 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/1971 20210430 30.04.2021 Inngående brev Politiattest - barnehagelova Politiet
2021/714 20210430 30.04.2021 Inngående brev Revisjon av vegnormal N500 Vegtunnelar - offentleg høyring Statens vegvesen
2021/660 20210430 30.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om utsleppsløyve - Soltun 82/8 Vegard Taraldlien
2021/548 20210430 30.04.2021 Utgående brev Ber om førehandsuttale, oppsetting av hytte ved gamal støyl gbnr. 88/1 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK m.fl.
2021/4 20210430 30.04.2021 Inngående brev Oppmoding om innsyn Tommy Jopperud
2021/704 20210430 30.04.2021 Inngående brev Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding Petra Dahler
2020/797 20210430 30.04.2021 Inngående brev Permisjonssøknad 01.08.2021-31.07.2022 *****
2020/1050 20210430 30.04.2021 Inngående brev Uttalelse til reguleringsforslag - Fyresdal - 26/10 Vikskog - Våmur hyttefelt - reguleringsplan - planid 0831223 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
2021/27 20210430 30.04.2021 Inngående brev Hytte i Nedre Griddalen / Sundodden - 17/37 Marie Louise Struve
2020/829 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om permisjon frå 01.08.2021-31.07.2022 *****
2021/610 20210430 30.04.2021 Utgående brev Søknad om basestasjon for GPS-bjøller Guro Blessum Libjå
2021/710 20210430 30.04.2021 Inngående brev Mindre endring av reguleringsplan Kjeddingsteinen. Åsmund Kile
2021/704 20210430 30.04.2021 Inngående brev Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding Lene Johnsen Seland
2021/704 20210430 30.04.2021 Inngående brev Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding Petra Dahler
2021/388 20210430 30.04.2021 Inngående brev Drøfting som gjeld PPR revidering til AMU og ADMU møter 05.05.21 UTDANNINGSFORBUNDET FYRESDAL
2021/444 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling *****
2017/620 20210430 30.04.2021 Inngående brev Arbeidsavtale 100% i heimel 2319 Marthe Bergve
2021/158 20210430 30.04.2021 Utgående brev Gjeld protokoll AMU 10.02.21 UTDANNINGSFORBUNDET FYRESDAL
2021/702 20210430 30.04.2021 Utgående brev Salting av veg frå krysset ved Fylkesveg 3388 (Kleivgrendsvegen) og inn til Skårmoen avfallsanlegg Elsa Ann Hauglid
Ingen tilgang 20210430 30.04.2021 Utgående brev Mindre tiltak ved bur, gnr/bnr. 17/2 Nigard Kile Alexander Bernhard Brekke
2021/12 20210430 30.04.2021 Utgående brev Solliåsen Nord gbnr. 17/123 - infrastruktur (veg, vatn og avløp) KROSSLI MASKINENTREPRENØR AS
2020/159 20210430 30.04.2021 Utgående brev Tilbod om 33,6% fast stilling frå heimel 2765, frå 07.06.21, i høve ønske om auke etter kartlegging av uønska deltid. Lena Krossli Nystad
2021/706 20210429 29.04.2021 Inngående brev Endring i rundskriv T-2/16 om nasjonale og vesentlege regionale interesse på miljøområdet - handsaming av nye torvuttak Det kongelige klima- og miljødepartement
2021/644 20210429 29.04.2021 Inngående brev Annonse i Austheiene Friluftsforlaget Arendal
2021/708 20210429 29.04.2021 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hjå elg, hjort, rådyr og villrein i 2021 - Informasjonsskriv til kommunar og villreinnemnder Norsk institutt for naturforskning - NINA
Ingen tilgang 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om SFO-plass - ***** ***** ***** *****
2021/367 20210429 29.04.2021 Inngående brev Svar SFO-plass *****
2021/700 20210429 29.04.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr. 68/13 og 68/26 Kjell Ove Tveiten
2020/951 20210429 29.04.2021 Inngående brev Uttale til reguleringsforslag - 25/50 Ångås STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
Ingen tilgang 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om SFO-plass - ***** ***** ***** *****
2020/1383 20210429 29.04.2021 Inngående brev Kvittering frå Altinn på innsendt skjema Altinn
2021/682 20210429 29.04.2021 Utgående brev Svar på byggesøknad Våmur 26/30 tomt 2 - tilbygg fritidsbustad Erik Eugen Eriksen
2021/550 20210429 29.04.2021 Inngående brev Protokoll frå representantskapsmøtet Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS
2021/254 20210429 29.04.2021 Inngående brev Takk for hjelp Ingunn Valseth Holmegård
2021/658 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om støtte til løypekøyring i Birtedalen BIRTEDALEN STI OG LØYPELAG
2021/704 20210429 29.04.2021 Inngående brev Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding Evelyn Johnsen
2021/701 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve - Fyresdalsvegen 1580 gbnr. 44/7 Annveig Johre
2021/700 20210429 29.04.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr. 68/13 og 68/26 Jorunn Sørlie Tveiten
2021/705 20210429 29.04.2021 Inngående brev Medlemskontingent til KS 2022 KS
2020/544 20210429 29.04.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Hyttetomt ved Klavetjønn, 13/23 Gunnar Høyland
2021/682 20210428 28.04.2021 Inngående brev Byggesøknad Våmur 26/30 tomt 2 - tilbygg fritidsbustad Erik E Eriksen
2021/697 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad om dekking av skogforsikring Anne Berit Libjå
2021/695 20210428 28.04.2021 Inngående brev Planlegging av hyttetomter - Øysæ Steinar Libjå
2021/694 20210428 28.04.2021 Inngående brev Fyresdal kommune - FDV-avtale Kartverket
2020/438 20210428 28.04.2021 Inngående brev Innkalling til DIGITAL generalforsamling E134 Haukelivegen AS, E134 Haukelivegen AS
2021/690 20210428 28.04.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Kommunekraft AS 20. mai 2021 Kommunekraft AS
2020/381 20210428 28.04.2021 Inngående brev Signert protokoll representantskapsmøte Vestfold og Telemark revisjon IKS 20. april 2021 Vestfold og Telemark revisjon IKS
2021/689 20210428 28.04.2021 Inngående brev Møtebok - Villreinnemnda for Setesdalsområdet 230421 Villreinnemnda for Setesdalsområdet
2020/1383 20210428 28.04.2021 Inngående brev Revisors uttale - ressurskrevende tenester Vestfold og Telemark revisjon IKS
2020/1640 20210428 28.04.2021 Inngående brev Rapport - forvaltningsrevisjon om anskaffingar Vestfold og Telemark revisjon IKS
2021/696 20210428 28.04.2021 Inngående brev Årsmelding Krisesenteret i Telemark 2020 Krisesentret i Telemark
2021/697 20210428 28.04.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 14/4 Landbruksdirektoratet
2021/698 20210428 28.04.2021 Inngående brev Signert databehandlaravtale AspIT AS AspIT AS
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Inngående brev Arbeidsavtale vikariat hnr. 2120 Nina Breivik
2018/1712 20210428 28.04.2021 Utgående brev Tenestebevis *****
2021/644 20210428 28.04.2021 Utgående brev Telemarkskatalogen 2021 - nytt konsept og muligheter for kommunene Visit Telemark AS
2021/684 20210428 28.04.2021 Utgående brev Kvislehytta gbnr. 19/19 - tilbygg fritidsbustad Kirsten Dale
Ingen tilgang 20210428 28.04.2021 Inngående brev Arbeidsavtale 40% vikariat hnr. 2101 Stine Tuften Metveit
2020/1640 20210428 28.04.2021 Utgående brev Forvaltningsrevisjonsrapport om anskaffingar – til uttale Vestfold og Telemark revisjon IKS
2020/929 20210428 28.04.2021 Inngående brev Prosjektrapport og utkast til sak til politisk handsaming Samhandlingskoordinator
2021/158 20210428 28.04.2021 Inngående brev Gjeld protokoll AMU 10.02.21 Utdanningsforbundet - Fyresdal lokallag
2021/658 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad om støtte til oppkøyring av skiløyper - sesongen 2020-2021 VÅMUR LØYPELAG
2021/682 20210428 28.04.2021 Utgående brev Våmur gbnr. 26/30, tomt 2 - tilbygg fritidsbustad Erik Eugen Eriksen
2021/676 20210428 28.04.2021 Utgående brev Åbodokki 12, gbnr. 16/149 - fritidsbustad POLLEN BYGG & EIENDOM Niels Rasmus Kaastrup Nielsen
2020/990 20210427 27.04.2021 Inngående brev Svar på søknad om tilskot – Aktivitetstilbod og besøksvert i sjukeheim og omsorgsbustad 2021 - Fyresdal kommune STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
2021/676 20210427 27.04.2021 Inngående brev Åbodokki 12, gbnr. 16/149 - fritidsbustad POLLEN BYGG & EIENDOM Niels Rasmus Kaastrup Nielsen
2018/1788 20210427 27.04.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 921480342 Landbruksdirektoratet
2021/276 20210427 27.04.2021 Inngående brev Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter- veileder for bruk av den nasjonalt notifiserte rammeordningen Det kongelige kommunal- og moderiniseringsdepartementet
2021/126 20210427 27.04.2021 Inngående brev Busshaldeplass på Øyane Signe Veum
2021/345 20210427 27.04.2021 Utgående brev Gamleveg 172 gbnr. 33/6 - førespurnad om oppsetting ny garasje Geir Teksle m.fl.
2021/684 20210427 27.04.2021 Inngående brev Kvislehytta gbnr. 19/19 - tilbygg fritidsbustad Kirsten Dale
Ingen tilgang 20210427 27.04.2021 Utgående brev Leirskuleopphald 2021, refusjonsgaranti Haraldvigen
2021/685 20210427 27.04.2021 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til eget arbeid Gunn Kari Kvaal Hygen
2021/96 20210427 27.04.2021 Utgående brev Leige av kommunal bustad Karina Pinheiro
2021/90 20210427 27.04.2021 Inngående brev Kulturpris *****
2020/1462 20210427 27.04.2021 Utgående brev Oppføring av hytte på Sveigstøyl gbnr. 50/7 - ber om uttale aktsomhetssone NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2021/685 20210427 27.04.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 25/74 Landbruksdirektoratet
2021/681 20210427 27.04.2021 Inngående brev Oppseiing av stilling Stine Roer
2021/682 20210427 27.04.2021 Inngående brev Våmur gbnr. 26/30, tomt 2 - tilbygg fritidsbustad Erik Eugen Eriksen
Ingen tilgang 20210427 27.04.2021 Inngående brev Oppseiing av stilling i 60% i heimel 2325 *****
2021/692 20210427 27.04.2021 Inngående brev Vedtak av fellingskvote 2021, Våmur-Roan villreinområde SULDAL KOMMUNE
2021/691 20210427 27.04.2021 Inngående brev Vedtak av fellingskvote 2021, Setesdal Austhei villreinområde SULDAL KOMMUNE
2021/90 20210427 27.04.2021 Utgående brev Forslag til kulturprisen 2021 *****
2021/90 20210427 27.04.2021 Utgående brev Kandidatforslag til kulturprisen 2021 *****
2018/1788 20210426 26.04.2021 Inngående brev Søknad om utsett frist for prosjekt 18/1788 restaurering av gamle løa Elin Skålid
2021/340 20210426 26.04.2021 Inngående brev Bygdedagen Klara Rydland
2021/665 20210426 26.04.2021 Inngående brev Prevalensundersøking i sjukeheim våren 2021 FHI
2021/254 20210426 26.04.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 19 i koronavaksinasjonsprogrammet FHI
2021/4 20210426 26.04.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn Yandex
2020/1020 20210426 26.04.2021 Inngående brev VTK Holding AS referat frå eigarmøte 24.03.2021 VTK
2021/669 20210426 26.04.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv for Soks Kraftverk SMÅKRAFT AS
2020/899 20210426 26.04.2021 Inngående brev Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding Margreet de Kruif
2020/929 20210426 26.04.2021 Inngående brev Samarbeid mellom kommunar i Vest-Telemark om tenestekontor? TOKKE KOMMUNE
Versjon:5.2.01