eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/299 20190916 16.09.2019 Inngående brev Kommunal bolig - leie Sabina Lauvdal
2019/76 20190916 16.09.2019 Inngående brev Lønnstilskot sommarjobb 2019 - Tobias Skræi THOMAS REKVIK
2019/76 20190916 16.09.2019 Inngående brev Lønnstilskot sommarjobb 2019 - Kristian Skomedal FYRESDAL NATUR Sigurd Skomedal
2018/1590 20190916 16.09.2019 Inngående brev Midler til Den kulturelle Spaserstokken i kommuner i Telemark Telemark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2019/1151 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad til Innovasjon Norge om tilskot - Haflingerhoff - mjølkerobot HAFLINGERHOFF FYRESDAL DA
2019/76 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Ella Pettersen KRISTINE BERTHELSEN
2019/76 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Asbjørn Libjå ANNE BERIT LIBJÅ
2019/76 20190916 16.09.2019 Inngående brev Lønnstilskudd - Øistein Johannessen og Olav Kvasjord SELTVEIT PER HELGE
2018/1565 20190916 16.09.2019 Utgående brev Forskjellsbehandling av eiendommer Johan Henrik Frøstrup
2019/76 20190916 16.09.2019 Inngående brev Lønstilskot - Thea Wæthing FYRESDAL MANUFAKTUR & LEIKER Lise Libjå
2019/76 20190916 16.09.2019 Inngående brev Lønnstilskudd - Emilie Nordbø og Camilla Aamlid Aas SPORTEN FYRESDAL AS
2019/1130 20190916 16.09.2019 Utgående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Geitstadvegen 21 43/5 KNUT MARTIN HUSSTØYL
2019/1150 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om fritak frå politisk verv - valet 2019 Kristin Libjå
2019/1140 20190916 16.09.2019 Utgående brev Informasjon kring årets elg- og hjortejakt Ketil Kiland m.fl.
2019/271 20190913 13.09.2019 Inngående brev Møteinnkalling Fyresdal kontrollutval 19.09.2019 AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS
2019/1145 20190913 13.09.2019 Inngående brev Forslag om sammenslåing av forliksrådene i Vest-Telemark Lensmann i Midt og Vest-Telemark
2019/1138 20190913 13.09.2019 Inngående brev Elgbeitetaksering i Telemark og Vestfold - korrigert Telemark fylkeskommune
2019/1147 20190913 13.09.2019 Inngående brev Oppdatering av tettbebyggelseskart etter forurensningsforskriften kapittel 13 og 14. Informasjon om krav til sekundærrensing FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1146 20190913 13.09.2019 Inngående brev Erklæring om teieplikt Sara Johre Rustand
2019/76 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Pål Svalestog ASLAK SNARTELAND
2019/1149 20190913 13.09.2019 Inngående brev Referat frå dialogmøte mellom Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark og kommunane i Vest-Telemark - 14.08.19 Kviteseid kommune
2018/1565 20190912 12.09.2019 Inngående brev Forskjellsbehandling av eiendommer Johan Henrik Frøstrup
2019/715 20190912 12.09.2019 Inngående brev Referat frå representanskapsmøte 24.06.19 Vest-Telemark brannvesen
2019/1124 20190912 12.09.2019 Utgående brev Stuvestøyl 26/73 - fritidsbustad HAUG`S HÅNDLAFT Herbjørn Haug
2019/76 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Yngve Teksle Janne og Hans Teksle
2019/1129 20190912 12.09.2019 Utgående brev Søknad om utsleppsløyve enkeltanlegg - Erlebo 26/73 Petter Johan Ellingsen
2019/505 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskot frå næringsfondet HAFLINGERHOFF FYRESDAL DA
2019/1137 20190912 12.09.2019 Utgående brev Tovslidøytjønn 16/183 - riving av gamal hytte KILE HÅNDLAFT AS
2019/1063 20190912 12.09.2019 Inngående brev Folkevaldopplæring 2019 .
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Vedtak om plass i Fyresdal skulefritidsordning frå 01.september 2019 - SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svar på melding om endring av opphaldstid i SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2019/1099 20190912 12.09.2019 Utgående brev Krav om størrre fast stilling - arbeidsmiljølova §14-4a FAGFORBUNDET FYRESDAL AVD 556
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svar på melding om redusering av plass i SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2019/854 20190912 12.09.2019 Utgående brev Søknad om økonomisk stønad til Dragrace 2019 FYRESDAL MOTORSPORT KLUBB
2019/34 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 17. og 18.09.2019 - tariffkonferanse 2019 Christine Herregården Pedersen
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Stadfesting på opphaldstid i barnehage og SFO - ***** ***** ***** *****
2019/631 20190912 12.09.2019 Utgående brev Utmelding dans Svånaug Dyrland Valseth
2019/69 20190912 12.09.2019 Utgående brev Søknad om permisjon 8.,9.,17.,21.,22.,23.,28.,29. oktober 2019 Lillian Levang
2019/69 20190912 12.09.2019 Utgående brev Søknad om permisjon sensor i helsefag 08,09,17. oktober 19 Lillian Levang
2019/631 20190912 12.09.2019 Utgående brev Inntak gitar kulturskulen Knut Nesland
2018/1556 20190912 12.09.2019 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte 15.10.19 Sør-Øst 110
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2017/1205 20190912 12.09.2019 Inngående brev Føresegn om fri sikt i frisiktsone manglar Statens vegvesen
2018/1818 20190912 12.09.2019 Utgående brev Varsel om betaling av skatt - brev har kome i retur *****
2019/49 20190912 12.09.2019 Utgående brev Begjæring om dokumentinnsyn Alexander Bernhard Brekke
2018/658 20190912 12.09.2019 Inngående brev Valdeltaking SSB
2019/1122 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/1100 20190912 12.09.2019 Utgående brev Søknad om flytting av hytte frå 16/183 til 16/13 Jørund Valebjørg
2019/144 20190912 12.09.2019 Utgående brev Prøvingsattest og melding om vigsel 7.9.2019 SKATTEETATEN
2017/893 20190912 12.09.2019 Utgående brev Årleg rapportering på bruk av tilskot til utleigebustader Husbanken
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Søknad om fri fra undervisning *****
2019/1010 20190911 11.09.2019 Inngående brev Ny utsatt høyringsfrist drosjeløyve H-22 bopel Fyresdal Telemark fylkeskommune
2018/1955 20190911 11.09.2019 Inngående brev Forslag til reguleringsplan og plan for vannforsyning og avløp for Solliåsen Nord, Planid 0831232 Stærk & co
2019/1139 20190911 11.09.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning gbnr 36/86 til gbnr 36/127 Thor Inge Levang
2019/631 20190911 11.09.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Evy Karlsen
2019/504 20190911 11.09.2019 Utgående brev TV-aksjonen 2019 CARE - innkalling til møte Anne Serine Nærum m.fl.
2018/328 20190911 11.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om ferdigattest 16/103 Kjell Hugo Haugen
2019/1105 20190911 11.09.2019 Utgående brev Fyresdal idrettshall 38/1 - supplerande dokument SØNDERGAARD RICKFELT AS ARKITEKTER MNAL
2018/1314 20190911 11.09.2019 Utgående brev Detaljregulering for Nedre Griddalen/Sundodden hyttefelt, del av 17/1 og 6, offentleg ettersyn FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK m.fl.
2019/1124 20190911 11.09.2019 Utgående brev Stuvestøyl 26/73 - fritidsbustad HAUG`S HÅNDLAFT Herbjørn Haug
2019/49 20190911 11.09.2019 Inngående brev Dokumentinnsyn Massetak Alexander Bernhard Brekke
2019/1045 20190911 11.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale fast tilsetting 85 % stilling som reinhaldar, heimelsnr. 3259 *****
2019/1136 20190911 11.09.2019 Inngående brev Varsel om høyring av kommuneplan Åmli 2019 - 2031 ÅMLI KOMMUNE
2019/1141 20190911 11.09.2019 Inngående brev Tilskot til trafikksikkerhetstiltak, aksjon skuleveg 2020 Statens vegvesen, Region Sør v/FTU i Telemark
2019/1120 20190911 11.09.2019 Utgående brev Ang. føresegner for Kjeddingsteinen Alexander Bernhard Brekke
2019/1126 20190911 11.09.2019 Utgående brev Skåletjønnstråndi 66/13-3 - frittståande uthus inntil 15 m2 Jostein Skrede
2019/1110 20190911 11.09.2019 Utgående brev Oppstilling av campingplass/bobil - flytting av masser Jostein Waskaas
2019/631 20190911 11.09.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Evy Karlsen
2019/631 20190911 11.09.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Sarke Veum
2019/631 20190911 11.09.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Sarke Veum
2019/1137 20190911 11.09.2019 Inngående brev Tovslidøytjønn 16/183 - riving av gamal hytte KILE HÅNDLAFT AS
2019/1138 20190911 11.09.2019 Inngående brev Elgbeitetaksering i Telemark og Vestfold Telemark fylkeskommune
2019/49 20190911 11.09.2019 Inngående brev Dokumentinnsyn Massetak Alexander Bernhard Brekke
2019/49 20190911 11.09.2019 Inngående brev Dokumentinnsyn Massetak Alexander Bernhard Brekke
2018/1534 20190911 11.09.2019 Utgående brev Endring av matrikkelen om Homme 24/2 i Fyresdal kommune Niels Hugo Skramstad
2018/1534 20190911 11.09.2019 Utgående brev Endring av matrikkelen om Homme 24/2 i Fyresdal kommune Niels Hugo Skramstad
2019/1125 20190911 11.09.2019 Utgående brev Tverråberget 16/128 - anneks Øystein Bjerkholt
2019/1022 20190911 11.09.2019 Utgående brev Søknad om tilskot til kjøp av mjølkekvote - Songedalstveiten 79/1 ANNE INGUNN HANSERUD
2017/1205 20190911 11.09.2019 Utgående brev Reguleringsplan Roskoglia hyttefelt gbnr 16/13, offentleg høyring FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK m.fl.
2019/1126 20190910 10.09.2019 Inngående brev Skåletjønnstråndi 66/13-3 - frittståande uthus inntil 15 m2 Jostein Skrede
2019/1125 20190910 10.09.2019 Inngående brev Tverråberget 16/128 - anneks Øystein Bjerkholt
2019/1110 20190910 10.09.2019 Inngående brev Oppstilling av campingplass/bobil - flytting av masser Jostein Waskaas
2019/1124 20190910 10.09.2019 Inngående brev Stuvestøyl 26/73 - fritidsbustad HAUG`S HÅNDLAFT Herbjørn Haug
2018/328 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest 16/103 Kjell Hugo Haugen
2019/1041 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/1040 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/69 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon 10.09.2019 Lillian Levang
2019/76 20190910 10.09.2019 Inngående brev Lønnstilskudd - Olav Momrak-Haugan GRUNNVIK LANDHANDEL AS
2019/76 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Samira Osman Turid Austjord
2019/1130 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Geitstadvegen 21 43/5 KNUT MARTIN HUSSTØYL
2019/982 20190910 10.09.2019 Inngående brev Salskontroll - tobakk - Hegglandsgrend Daglegvare SECURITAS AS
2019/982 20190910 10.09.2019 Inngående brev Salskontroll - tobakk - Moland auto AS SECURITAS AS
2019/982 20190910 10.09.2019 Inngående brev Salskontroll - tobakk - Joker Grunnvik SECURITAS AS
2019/712 20190910 10.09.2019 Inngående brev Internkontroll alkohollova - Kvipt Gjestegard SECURITAS AS
2019/711 20190910 10.09.2019 Inngående brev Kontrollrapport salsløyve - Joker Grunnvik SECURITAS AS
2019/710 20190910 10.09.2019 Inngående brev Skjenkekontroll - Meieriet Cafe - Pub - Pizza SECURITAS AS
2019/710 20190910 10.09.2019 Inngående brev Skjenkekontroll - Kvipt gjestegard SECURITAS AS
2019/34 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon med løn 19.september Rita Tuften Metveit
2019/1132 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve frå enkeltanlegg - 26/49 og 26/53 Reidun Furulund
2019/1131 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve frå enkeltanlegg - Soltun 26/50 og 26/52 Tormod Helge Oterholt
2019/1123 20190910 10.09.2019 Inngående brev Internkontroll tobakk - Joker Grunnvik SECURITAS AS
2019/1123 20190910 10.09.2019 Inngående brev Internkontroll tobakk - Hegglandsgrend Daglegvare SECURITAS AS
2019/1129 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve enkeltanlegg - Erlero 26/73 Petter Johan Ellingsen
2018/1883 20190910 10.09.2019 Inngående brev Førebels melding i klagesak - Etablering av avløpsanlegg med innlagt vann - 25/50 - Ångås FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/711 20190910 10.09.2019 Inngående brev Kontrollrapport salsløyve Hegglandsgrend Daglegvare SECURITAS AS
2019/1064 20190910 10.09.2019 Inngående brev Signert avtale mellom Telemark Lys og Fyresdal kommune om leige av arkivlokale TELEMARK LYS AS
2019/1133 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport 1.halvår 2019 og verksemdsplan 2019, 2. halvår OKOS Telemark
2018/1556 20190910 10.09.2019 Inngående brev Representantskapsmøte Sør-Øst 110 IKS 15.10.2019 SØR-ØST 110 IKS
2019/76 20190910 10.09.2019 Inngående brev Lønnstilskudd - Annbjørg Haug HAUG`S HÅNDLAFT Herbjørn Haug
2019/76 20190910 10.09.2019 Inngående brev Lønnstilskudd 2019 - Kaia Aamlid BYGGMESTER INGE AAMLID AS
2019/1120 20190909 09.09.2019 Inngående brev Klargjøring byggebestemmelser Alexander Bernhard Brekke
2019/1128 20190909 09.09.2019 Inngående brev Nye Gjøv kraftverk tillatelse - kopi NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/1105 20190909 09.09.2019 Inngående brev Fyresdal idrettshall 38/1 SØNDERGAARD RICKFELT AS ARKITEKTER MNAL
2019/49 20190909 09.09.2019 Inngående brev Begjæring om dokumentinnsyn Alexander Bernhard Brekke
2019/1051 20190909 09.09.2019 Utgående brev Angåande søknad om tilbygg - Fossum Kurs- og Feriesenter Dierk Rengstorf
2019/941 20190909 09.09.2019 Utgående brev Klage på avslag om dekking av vedlikehaldsutgifter NORVALD VIK
2019/1105 20190909 09.09.2019 Utgående brev Fyresdalsvegen 2235 38/1 - idrettshall SØNDERGAARD RICKFELT AS ARKITEKTER MNAL
2019/76 20190909 09.09.2019 Inngående brev Lønstilskot for Moland Auto as MOLAND AUTO AS
2019/49 20190909 09.09.2019 Inngående brev Innsyn veteranplan Kommunal-Rapport
2019/1119 20190909 09.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), GNR 38/16 Landbruksdirektoratet
2019/1119 20190909 09.09.2019 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til etablering av velteplass Ansgar Johre
2019/1112 20190909 09.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga - Fyresdalsvegen 2145 36/5 Elisabeth Skautvedt
2019/601 20190909 09.09.2019 Utgående brev Berge 19/24 - tomter til fritidsbustad Olav Torfinn Wæthing m.fl.
2019/1113 20190909 09.09.2019 Utgående brev Tovslidøytjønn 16/183 - fritidsbustad KILE HÅNDLAFT AS
2019/1101 20190909 09.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon frå renovasjonsordninga - Birtedalsvegen 1189 13/10 Knut Torgeir Høyland
2019/1040 20190909 09.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/1040 20190909 09.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/1002 20190909 09.09.2019 Utgående brev Kjøp av areal på Haasum HAFLINGERHOFF FYRESDAL DA
2019/1040 20190909 09.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/977 20190906 06.09.2019 Inngående brev Svar på brev frå Tor Punsvik 05.08.2019 Tor Punsvik
2019/1118 20190906 06.09.2019 Inngående brev Høring - Lov om Eldreombudet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2019/1112 20190906 06.09.2019 Inngående brev Avtale mellom Elisabeth Skautvedt og Fyresdal kommune om heimekompost Elisabeth Skautvedt
2019/1105 20190906 06.09.2019 Inngående brev Skjema "Sluttrapport med avfallsplan for nybygg" Skorve - Åge Seltveit
2019/977 20190906 06.09.2019 Inngående brev Svar på brev frå Tor Punsvik 05.08.2019 Valle Kommune
2019/76 20190906 06.09.2019 Inngående brev Søknad om lønnstilskudd - Meieriet Cafè Pub Pizza MEIERIET CAFE PUB PIZZA AS
2016/1382 20190906 06.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon - 36/4 Roy Helge Vadlid
2019/1110 20190906 06.09.2019 Utgående brev Fyresdal kurs og leirsted 34/32 - oppstilling av campingvogn/bobil FYRESDAL KURS OG LEIRSTED AS
2019/1115 20190906 06.09.2019 Inngående brev Forlenging av Ecopasskontrakt 2020 AIR LIQUIDE NORWAY AS
2019/76 20190906 06.09.2019 Inngående brev Lønnstilskudd Skræi AS - Julie Aamlid-Lund Fyresdal rekneskapskontor v/ Siw Berve
2019/299 20190906 06.09.2019 Utgående brev Svar på oppseiing av leigekontrakt - Landstadvegen 20 36/1-56 Bjørnerud-Claus Marianne
2017/37 20190906 06.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon - Momrak 28/3 Kjetil Kiland Haakenstad
2019/905 20190906 06.09.2019 Utgående brev Søknad om å nytte ATV for transport av materialar, samt persontransport til Sandvasshytta på g.br.nr. 26/8 Rolv Arne Vik
2019/1117 20190906 06.09.2019 Inngående brev Tilkallingsavtale POS frå 01.09.19 Ida Akselsen
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Tilkallingsavtale i hspl/POS/helse frå 01.09.2019 Liv Momrak
2019/299 20190906 06.09.2019 Inngående brev Underteikna tidsavgrensa leigeavtale - Prærien 8, 36/46 Wafa Hajijasim
2019/1114 20190906 06.09.2019 Inngående brev Årsrapport Kjeddingsteinen renseanlegg 2018 Kjeddingsteinen renseanlegg
2019/1113 20190906 06.09.2019 Inngående brev Tovslidøytjønn 16/183 - fritidsbustad KILE HÅNDLAFT AS
2019/943 20190906 06.09.2019 Inngående brev Erklæring om teieplikt Nicola Sophie Dahler
2019/1111 20190905 05.09.2019 Inngående brev Lokale aktivitetsmidler Idrettsforbundet
2019/1110 20190905 05.09.2019 Inngående brev Opparbeiding camingplass Fyresdal Kurs og leirsted Geir Wæthing
2019/76 20190905 05.09.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Thea Wæthing Fyresdal Montasje Geir Wæthing
2019/316 20190905 05.09.2019 Inngående brev Nasjonale kvalitetsindikator med oppdaterte resultat 12. september Helsedirektoratet
2019/379 20190905 05.09.2019 Inngående brev Henting av forhåndsstemmer fredag 6 September Posten Norge AS
2019/1112 20190905 05.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga - Fyresdalsvegen 2145 36/5 Elisabeth Skautvedt
2019/1040 20190905 05.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2017/893 20190905 05.09.2019 Inngående brev Årleg rapportering på bruk av tilskot til utleiebustader Husbanken
2019/76 20190905 05.09.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av lønnstilskott - Tuva Hansen Austjord og Per Hansen Austjord TOR GUNNAR AUSTJORD
2019/387 20190905 05.09.2019 Inngående brev Omgjørelse av vedtak - Tilskudd til tiltak i beiteområde - Fyresdal - Voilen beitelag - inngjerding av gårdstun FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1105 20190905 05.09.2019 Inngående brev Fyresdalsvegen 2235 38/1 - idrettshall SØNDERGAARD RICKFELT AS ARKITEKTER MNAL
2019/1109 20190905 05.09.2019 Inngående brev Regionalt planforum - rutine for innmelding av saker Vestfold og Telemark fylkeskommune
2019/1107 20190905 05.09.2019 Inngående brev Forskuva vakt - tolking av regelverket Fagforbundet avd Fyresdal
2019/1010 20190905 05.09.2019 Inngående brev Utsett høyringsfrist drosjeløyve H-22 Fyresdal TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2019/76 20190905 05.09.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Bjarne Machiels SKRÆI AS
2019/76 20190905 05.09.2019 Utgående brev Tilskudd til sommarjobb Thomas Rekvik
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Barnehage - oppseiing *****
2019/76 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Julie Aamlid-Lund Telemark Kildevann AS
2019/76 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Oliwia Bieniek Telemark Kildevann AS
2019/76 20190904 04.09.2019 Inngående brev Tilskudd til sommarjobb Thomas Rekvik
2019/49 20190904 04.09.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2019/1102 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve frå enkeltanlegg - 16/183 Stig Brobakken
2016/1073 20190904 04.09.2019 Inngående brev Unntak arbeidsgivaransvar ***** ***** ***** ***** *****
2019/1101 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå renovasjonsordninga - Birtedalsvegen 1189 13/10 Knut Torgeir Høyland
2019/76 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Ella Pettersen Telemark Kildevann AS
2019/1104 20190904 04.09.2019 Inngående brev Nytt kommunenummer som følge av regionreformen Kartverket Skien
2019/1100 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad om flytting av hytte frå 16/183 til 16/13 Jørund Valebjørg
2019/76 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskudd - Eili Veum OLEAS HUS V/ ERNA RYDLAND
2019/34 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon 17. og 18.09.2019 - tariffkonferanse 2019 Christine H Pedersen
2019/299 20190904 04.09.2019 Inngående brev Oppseiing av leigekontrakt Bjørnerud-Claus Marianne
2019/379 20190904 04.09.2019 Inngående brev Innlevering av valmateriell til fylkesvalgstyret 2019 Vestfold og Telemark fylkeskommune
2019/996 20190904 04.09.2019 Utgående brev Påbygging/bruksendring av nålehytte, Tortveit 80/1 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1088 20190904 04.09.2019 Utgående brev Svar på egenerklæring 19/55 Elsebeth Johnsen
2019/999 20190904 04.09.2019 Inngående brev Tilbod på Suzuki Swift Seljord Bil
2019/1094 20190904 04.09.2019 Utgående brev Svar på eigenfråsegn 28/23 Ingvild Sundgot
2019/914 20190904 04.09.2019 Utgående brev Turnus på valgdagane 8. og 9. september Dag Kjetil Lund m.fl.
2019/999 20190904 04.09.2019 Inngående brev Tilbud Toyota Rav4 Funnemark Toyota
2019/914 20190904 04.09.2019 Utgående brev Informasjon til stemmestyret Einar Mikkelsen m.fl.
2019/1099 20190903 03.09.2019 Inngående brev Krav om størrre fast stilling - arbeidsmiljølova §14-4a FAGFORBUNDET FYRESDAL AVD 556
2019/918 20190903 03.09.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - vikararbeid skule/kultur/barnehage Samir Zahid Rashid
2019/1097 20190903 03.09.2019 Inngående brev Regelverk for avløpsanlegg i Fyresdal Norsk Hyttelag
2019/1005 20190903 03.09.2019 Utgående brev Svar på oppseiing av stilling - hnr 2401 *****
2019/151 20190903 03.09.2019 Utgående brev Tilkallingsavtale i pleie og omsorg 01.09.2019-31.08.2020 Oliwia Klaudia Bieniek
2019/151 20190903 03.09.2019 Utgående brev Tilkallingsavtale i pleie og omsorg frå 31.08.2019-31.08.2020 Åsne Taraldlien
2019/151 20190903 03.09.2019 Utgående brev Vikariat 3.kvar helg, POS i tidsromet 01.10.2019-31.12.2019 Oliwia Klaudia Bieniek
2019/151 20190903 03.09.2019 Utgående brev Tilkallingsavtale i TTF frå 26.08.2019-31.12.2020 Elisabeth Lauvrak Larsen
2019/495 20190902 02.09.2019 Inngående brev Søknader om tilskot frå kontingentkassa *****
2019/1090 20190902 02.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr 28/6 Landbruksdirektoratet
2019/1091 20190902 02.09.2019 Inngående brev Tilsyn ved vassverk Mattilsynet i Telemark
2019/1092 20190902 02.09.2019 Inngående brev Rammeavtalen om fastlegeordninga (ASA 4310) KS
Versjon:5.2.01