eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/805 20190719 19.07.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Molandsmoen Syd tomt nr. 10, 38/111 Fyresdal kommune
2019/76 20190719 19.07.2019 Inngående brev Vedrørande støtte til sommarjobb Telemark Kildevann AS
2019/69 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon sensor i helsefag 11. og 12.09.2019 Lillian Levang
2019/954 20190718 18.07.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr 58/1 Dine Gunnilla Schlenzig
2019/954 20190718 18.07.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr 58/1 Pia Helene Schlenzig
2019/954 20190718 18.07.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr 58/1 Christoph Schonhoff
2019/933 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/49 20190718 18.07.2019 Utgående brev Eigedomsskatt Deloitte
2019/421 20190718 18.07.2019 Utgående brev 2. termin utbetaling av integreringstilskot år 2 - 5 for år 2019 TELEMARK LYS AS
2019/707 20190718 18.07.2019 Utgående brev Svar på melding om endring av styrar og avløysar på salsløyve - Joker Fyresdal GRUNNVIK LANDHANDEL AS
2019/144 20190718 18.07.2019 Inngående brev Dokumentasjon på vigselsrett og signatur Skatte sør
2019/144 20190718 18.07.2019 Utgående brev Prøvingsattest og melding om vigsel SKATT SØR
2019/955 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om tilskot frå næringsfondet Nedrebø Maskintjenester AS
Ingen tilgang 20190718 18.07.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 981135385 Landbruksdirektoratet
2018/1432 20190717 17.07.2019 Inngående brev Revidert husleiekontrakt Aud Le Cesne Byrne
2019/787 20190717 17.07.2019 Inngående brev Endra plassering av bod Roy Yngve Johannessen
2019/49 20190717 17.07.2019 Inngående brev Eigedomsskatt Johansen, Kristine Klavenes
2019/49 20190716 16.07.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Bjørn A. Spockeli
2019/200 20190716 16.07.2019 Utgående brev Aksept av vilkår kommunal - kompetanse- og innovasjonstilskot 2019 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/937 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/200 20190716 16.07.2019 Inngående brev Svar på søknad om tilskot 2019 - kommunal kompetanse og innovasjon FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/931 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/953 20190716 16.07.2019 Inngående brev Vognkort 2 - påhengsvogn FF 3978 Statens vegvesen
2019/950 20190715 15.07.2019 Inngående brev Dispensasjon frå byggegrense - fylkesveg 355 - gnr. 32 bnr. 6 - Fyresdalsvegen 2476 Statens vegvesen
2019/707 20190715 15.07.2019 Inngående brev Uttale - ny styrar og stedfortreder - Joker Fyresdal - Grunnvik Landhandel Politiet
2019/49 20190715 15.07.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Torfinn Wæthing
2019/933 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/629 20190715 15.07.2019 Inngående brev Standardvilkår for løyving frå næringsfondet ALPAKKA FYRESDAL SKAUTVEDT
Ingen tilgang 20190715 15.07.2019 Inngående brev Leigeendring på leasingkontrakt NF 85547 Volgswagen Møller bilfinans
2019/952 20190715 15.07.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr 52/7 Rudolf Hansen
Ingen tilgang 20190715 15.07.2019 Inngående brev Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2019/947 20190715 15.07.2019 Utgående brev Sametingets manntal - 2019 Liv Nærum m.fl.
Ingen tilgang 20190715 15.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert arbeidstid 01.09.2019 - 31.08.2020 Siv K Skeimo Seltveit
2019/948 20190712 12.07.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskot - smil, 999579728 Landbruksdirektoratet
2019/782 20190712 12.07.2019 Utgående brev Tinglysing av skøyte 17/10 Statens Kartverk ,Tinglysinga
2019/895 20190712 12.07.2019 Inngående brev Svar på søknad om sekundærflytting Kristiansand kommune
2019/949 20190712 12.07.2019 Utgående brev Kviptevegen 312 18/1 - driftsbygning (sylvsmie) Olav Fjellheim Kvipt
2019/782 20190712 12.07.2019 Utgående brev Oversending av tinglyst skjøte HANSEN-EIENDOM AS
2019/906 20190712 12.07.2019 Utgående brev Skåltjønn 66/13 - driftsbygning (lager/garasje) John Kjell Lien
2015/859 20190711 11.07.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskot - smil, 988202983 Landbruksdirektoratet
2019/949 20190711 11.07.2019 Inngående brev Kviptevegen 312 18/1 - driftsbygning (sylvsmie) Olav Fjellheim Kvipt
2015/859 20190711 11.07.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskot - SMIL, 988202983 Landbruksdirektoratet
2019/881 20190711 11.07.2019 Inngående brev Varsel om oppstart av detaljregulering for Solliåsen hyttefelt Hauggrend, del av 90/1 AT Skog AS
2019/947 20190711 11.07.2019 Inngående brev Utlegging av Sametingets manntal Sametinget
2019/809 20190711 11.07.2019 Utgående brev Haasum 52/17 - bustadhus BYGGMESTER LØKKE AS
2019/888 20190711 11.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon for erverv av Spokkeli gbnr 82/2 Hanna Kåsastul m.fl.
2016/1382 20190711 11.07.2019 Utgående brev Stadfesting på innkome brev Roy Helge Vadlid
2017/37 20190711 11.07.2019 Utgående brev Stadfesting på innkome brev Kjetil Kiland Haakenstad
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Utgående brev Tilbod om vikariat i 80% frå 01.08.2019 - 31.07.2020 *****
2019/948 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om støtte til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Olav Kvipt
2019/278 20190710 10.07.2019 Inngående brev Politiattest - opplæringslova og barnehagelova Politiet
2019/353 20190710 10.07.2019 Inngående brev Planprogram for revidering av kommuneplanen er vedteke Bygland kommune
2015/859 20190710 10.07.2019 Inngående brev Rapport for rydding av gamalt kulturlandskap på Nordbø 5-3 Knut Harald Hegglid
2015/863 20190710 10.07.2019 Inngående brev Delutbetaling av tilskot - SMIL, 897249642 Landbruksdirektoratet
2015/863 20190710 10.07.2019 Inngående brev Anmodning om delutbetaling ref 2015/863 104612 Guro Libjå
2019/946 20190710 10.07.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr 75/7 Trygve Strand
2019/716 20190709 09.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding på tilsynsrapport etter branntilsyn på POIS den 15.05.2019 Vest Telemark Brannvesen IKS
2019/565 20190709 09.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling Griet Gertruda Zondag
2019/566 20190709 09.07.2019 Utgående brev Tilbod om stilling *****
2019/939 20190709 09.07.2019 Utgående brev Utsikten, gnr/bnr 74/9- søknad om bu/uthus Morten Foss
2016/4 20190709 09.07.2019 Utgående brev Birte 16/180 - fritidsbustad, ferdigattest Jørn Verpe
2019/938 20190709 09.07.2019 Utgående brev Norheim gnr/bnr 5/11 - riving av uthus Åse Ingebjørg Øygarden
2019/846 20190709 09.07.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Soliåsen Syd tomt nr. 1, 17/149 Fyresdal Sag og Bygg Holding AS
2019/941 20190709 09.07.2019 Utgående brev Svar - Klage på avslag av vegvedlikehaldsutgifter Skomdalsvegen Norvald Vik
2019/923 20190709 09.07.2019 Utgående brev Søknad om utsleppsløyve - 26/39 og 26/91 NORVALD VIK
2019/828 20190709 09.07.2019 Utgående brev Søknad om bygging av veg til hytte gbnr 16/45 Leiv Birger Tovslid
2019/33 20190709 09.07.2019 Utgående brev Utlysing av ledige stillingar, nattvakt og sjukepleiar VEST-TELEMARK BLAD AS
2019/858 20190709 09.07.2019 Utgående brev Sitjevegen 109 39/2 - riving og tilbygg våningshus (byggetiltak omfatta av kulturminneloven § 25), ber om uttale TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2019/941 20190708 08.07.2019 Inngående brev Klage på avslag av vegvedlikehaldsutgifter Skomdalsvegen Norvald Vik
2019/914 20190708 08.07.2019 Inngående brev Brev om forsendelse av forhåndsstemmer Valgdirektoratet
2019/151 20190708 08.07.2019 Utgående brev Tilkallingsavtale i heimetenesta frå 01.07-31.12.2019 Samir Zahid Rashid
2019/940 20190708 08.07.2019 Inngående brev Tinglyst utleggsforretning Statens kartverk
2019/568 20190708 08.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling Nora A Rinden Hellstrand
2019/944 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom - Sundsli gbnr 25/6 Frank Jakobsen
2019/943 20190708 08.07.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - lærling barne- og ungdomsarbeiderfaget Nicola Dahler
2019/387 20190708 08.07.2019 Inngående brev Klage - tilskot til tiltak i beitefelt Voilen beitelag(kopi) Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/933 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/931 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/932 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/942 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av tilskot - skytehall Hagadalshavet Fyresdal skyttarlag
2018/1138 20190708 08.07.2019 Utgående brev Søknad om tilskot 2 år 3 - duf.nr 2016 23037707 *****
2018/1139 20190708 08.07.2019 Utgående brev Søknad om tilskot 2 år 3 - duf.nr 2016 23037906 *****
2019/937 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
Ingen tilgang 20190708 08.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikariat 13 % frå 01.08.19-31.07.20 Margrete Lien
2019/938 20190706 06.07.2019 Inngående brev Søknad med vedlegg Øystein Øygarden
2019/492 20190705 05.07.2019 Inngående brev Utsett frist - postalt tilsyn - asbesthandtering Direktoratet for Arbeidstilsynet
2019/925 20190705 05.07.2019 Utgående brev Birte gnr/bnr 16/168 - Søknad om garasje Solfrid Fløystad
2019/793 20190705 05.07.2019 Inngående brev Oversending av rapport frå forvaltningskontroll av tilskot til skogkultur NMSK FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/492 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar -Brev om postal inspeksjon - asbesthandtering i kommunen ARBEIDSTILSYNET
2019/869 20190705 05.07.2019 Utgående brev Rekvisisjon av oppmplingsforretning - Birtedalsvegen 2577 17/1 Knut Lauvrak
2019/927 20190705 05.07.2019 Utgående brev Kvipt 18/1 - bygg Olav Fjellheim Kvipt
2018/1565 20190705 05.07.2019 Utgående brev Svar på dykkar mail av 03.07.2019 Jørn Myhre
2019/927 20190704 04.07.2019 Inngående brev Kvipt 18/1 - bygg John Kjell Lien
2019/925 20190704 04.07.2019 Inngående brev Birte 16/168 - Søknad om dispensasjon garasje Solfrid Fløystad
2019/49 20190704 04.07.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn VTB
2019/601 20190704 04.07.2019 Inngående brev Uttale - Berge gnr/bnr 19/24 i Fyresdal, tomter til fritidsbustad Villreinnemnda for Setesdalsområdet
2019/930 20190704 04.07.2019 Inngående brev Avtale legevikar Andreas Stensvold 26.07. - 12.08.19 ANDREAS STENSVOLD
2017/37 20190704 04.07.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon - Momrak g bnr 28/3 Kjetil Kiland Haakenstad
2018/1641 20190704 04.07.2019 Inngående brev Tilskot til særleg ressurskrevjande helse- og omsorgstenester 2018 - utbetalingsoversikt Helsedirektoratet
2019/929 20190704 04.07.2019 Inngående brev Førespurnad om forlengelse av kommuneavtale Ungt Entreprenørskap Telemark / JA Telemark
2019/926 20190704 04.07.2019 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve - Haasum 52/17, tomt 15 Jan Djurre Djurrema
2019/629 20190704 04.07.2019 Utgående brev Standardvilkår for løyving frå næringsfondet ALPAKKA FYRESDAL SKAUTVEDT
2018/1565 20190703 03.07.2019 Inngående brev Vedtak fylkesmannen, 1974. 25/50 John kjell Lien
2019/793 20190703 03.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding frå forvaltningskontroll av kommune - skogkultur FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2018/1852 20190703 03.07.2019 Inngående brev Tilkallingsavtale - heimehjelp Gro Breivik
2018/1565 20190703 03.07.2019 Utgående brev Svar på brev av 26.6.2019. 25/78 Jørn Myhre
2019/19 20190703 03.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om endring av plass i SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Utgående brev Svar på oppseiing av plass i Fyresdal Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
Ingen tilgang 20190703 03.07.2019 Utgående brev Svar å oppseiing av plass i Fyresdal Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2014/820 20190703 03.07.2019 Utgående brev Nytt svar på søknad om permisjon Anne Berit Libjå
2019/919 20190703 03.07.2019 Inngående brev Teiepliktskjema Samir Zahid Rashid
2019/844 20190703 03.07.2019 Utgående brev Tilsagnsbrev om marknadsføringspakke Meieriet cafe
2019/844 20190703 03.07.2019 Utgående brev Tilsagnsbrev - tilbakekalling Meieriet cafe pub pizz AS
2018/1853 20190703 03.07.2019 Inngående brev CV Gro Breivik
2019/918 20190703 03.07.2019 Inngående brev Tilkallingsavtale - heimetenesta Samir Zahid Rashid
2018/1565 20190703 03.07.2019 Inngående brev Deres brev av 1. juli 2019 Jørn Myhre
2019/924 20190703 03.07.2019 Inngående brev Avtale om breibandstenester i Vest-Telemarkskommunane Vinje kommune
2019/923 20190703 03.07.2019 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve - 26/39 og 26/91 NORVALD VIK
2019/922 20190703 03.07.2019 Inngående brev Vitnemål og attester Kevin Kyle C. Villon
2019/920 20190703 03.07.2019 Inngående brev Politiattest - helse- og omsorgstenestelova Politiet
2019/921 20190703 03.07.2019 Inngående brev Politiattest - helse- og omsorgstenestelova Politiet
2019/846 20190703 03.07.2019 Utgående brev Løyve til deling - Soliåsen syd 17/118 FYRESDAL SAG OG BYGG HOLDING AS
2019/922 20190703 03.07.2019 Inngående brev Teiepliktskjema Kevin Kyle C. Villon
2017/791 20190703 03.07.2019 Inngående brev Utskrift frå studentweb Elise Johre Rustand
2018/1853 20190703 03.07.2019 Inngående brev Teiepliktskjema Gro Breivik
2019/916 20190703 03.07.2019 Utgående brev Soliåsen syd 17/149, tomt 1 - fritidsbustad KILE HÅNDLAFT AS
2019/811 20190703 03.07.2019 Utgående brev Konsert på Roan Kroa Bjørn Veum Seljevold
2019/917 20190702 02.07.2019 Inngående brev Konsulentbistandsavtale - oppgradering til M7 Nissedal kommune
2019/144 20190702 02.07.2019 Utgående brev Melding om prøvingsattest og vigsel Skatt Sør
2019/683 20190702 02.07.2019 Utgående brev Tilsynsrapport Gimle skule - Tilbakemelding med framdriftsplan Vest-Telemark brannvesen IKS
2019/265 20190702 02.07.2019 Utgående brev Rapport, tilsyn byggesak Aaslandsjordet 60/3 Arild Johre
2019/849 20190702 02.07.2019 Utgående brev Søknad om grunnskuleopplæring for vaksne - Einskildvedtak etter OPL §4 A-1 *****
2019/895 20190702 02.07.2019 Utgående brev Søknad om sekundærflytting frå Fyresdal KRISTIANSAND KOMMUNE
2019/895 20190702 02.07.2019 Utgående brev Søknad om sekundærflytting frå Fyresdal BIRKENES KOMMUNE
2019/895 20190702 02.07.2019 Utgående brev Søknad om sekundærflytting frå Fyresdal LILLESAND KOMMUNE
2019/725 20190702 02.07.2019 Utgående brev Søknad om grunnskuleopplæring for vaksne *****
2019/895 20190702 02.07.2019 Utgående brev Søknad om sekundærflytting frå Fyresdal NOME KOMMUNE
2019/495 20190702 02.07.2019 Utgående brev Søknad om tilskot frå kontingentkassa *****
2019/895 20190702 02.07.2019 Utgående brev Søknad om sekundærflytting frå Fyresdal PORSGRUNN KOMMUNE
2019/895 20190702 02.07.2019 Utgående brev Søknad om sekundærflytting frå Fyresdal SILJAN KOMMUNE
2019/895 20190702 02.07.2019 Utgående brev Søknad om sekundærflytting frå Fyresdal SØGNE KOMMUNE
2019/895 20190702 02.07.2019 Utgående brev Søknad om sekundærflytting frå Fyresdal VESTRE TOTEN KOMMUNE
2019/567 20190702 02.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling Stine Tuften Metveit
2018/1803 20190702 02.07.2019 Utgående brev Bompengeutgreiing for E134 Seljord-Vinjesvingen og RV 41 Vrådal-Brunkeberg Vest Telemarkrådet
2019/567 20190702 02.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling Gry Synøve Åmlid
2019/567 20190702 02.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling Linda Moe
2019/567 20190702 02.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
2019/567 20190702 02.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling Christine H Pedersen
2019/705 20190702 02.07.2019 Utgående brev Ønske om å jobbe med eldreomsorg Fyresdal kommune. Samir Zahid Rashid
2019/631 20190702 02.07.2019 Utgående brev Kulturskulen dans 2-4 trinn, informasjon om tilbod 2019/2020 Sigrun Rørdal Rekvik m.fl.
2019/631 20190702 02.07.2019 Utgående brev Informasjon oppstart kulturskulen haust 2019, slagverk Marthe L Johannessen m.fl.
Ingen tilgang 20190702 02.07.2019 Utgående brev Svar på oppseiing av plass i SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2019/772 20190702 02.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskot - Moland Mekaniske AS MOLAND MEKANISKE AS
Ingen tilgang 20190702 02.07.2019 Utgående brev Svar på oppseiing av plass i SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2019/629 20190702 02.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskot-Alpakka Fyresdal ALPAKKA FYRESDAL SKAUTVEDT
Ingen tilgang 20190702 02.07.2019 Utgående brev Svar på oppseiing i SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
Ingen tilgang 20190702 02.07.2019 Utgående brev Svar på oppseiing av plass i SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
Ingen tilgang 20190702 02.07.2019 Utgående brev Refusjonskrav vår 2019 - Monica Aas 20 % refusjon UTDANNINGSFORBUNDET
2019/827 20190702 02.07.2019 Utgående brev Søknad om støtte - Telemark kildevann TELEMARK KILDEVANN AS
2019/397 20190702 02.07.2019 Utgående brev Nytt tilbod om lærlingkontrakt i barne- og ungdomsarbeiderfaget Eric Aleksander Vik
2019/804 20190702 02.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve - MC-treff Oljeberget Touringklubb 09.08 - 10.08.19 - enkelt arrangement OLJEBERGET TOURINGKLUBB
2019/415 20190702 02.07.2019 Utgående brev Svar på klage på vedtak om inngjerding av uteområdet ved Bistro Teisner BISTRO TEISNER AS
2019/397 20190702 02.07.2019 Utgående brev Nytt tilbod om lærlingkontarkt i barne- og ungdomsarbeiderfaget Nicola Sophie Dahler
2019/847 20190702 02.07.2019 Utgående brev Innspel i sak areal skytebane/skytehall Hagedalshavet Åse Breiland
2019/495 20190702 02.07.2019 Utgående brev Søknad om tilskot frå kontingentkassa *****
2019/631 20190702 02.07.2019 Utgående brev Musikk/kulturskole søknad om plass på slagverk Knut Nesland
2019/631 20190702 02.07.2019 Utgående brev Kulturskulen, gitar, bass og band, informasjon om tilbod 2019/2020 Thomas Chr Lauvaas m.fl.
2019/631 20190702 02.07.2019 Utgående brev Kulturskulen piano og vokal, informasjon om tilbod 2019/2020 Veronica C Mykland m.fl.
2019/631 20190702 02.07.2019 Utgående brev Kulturskulen piano og vokal, måndagar informasjon om tilbod 2019/2020 Cathrine Austjore m.fl.
2019/631 20190702 02.07.2019 Utgående brev Kulturskulen dans 5-7 trinn, informasjon om oppstart hausten 2019 Marthe L Johannessen m.fl.
2019/631 20190702 02.07.2019 Utgående brev Kulturskulen, Kunst- og handverk og band torsdagar, informasjon om tilbod 2019/2020 De Kruif Margreet m.fl.
2019/914 20190702 02.07.2019 Inngående brev Behandling av stemmegivingar frå velgjarar med adressesperre kode 6 eller kode 7 i Folkeregisteret Valgdirektoratet
2019/916 20190702 02.07.2019 Inngående brev Soliåsen syd 17/149, tomt 1 - fritidsbustad KILE HÅNDLAFT AS
2018/1987 20190702 02.07.2019 Utgående brev Rekneskapsrapportering tilskudd 2 år 2 *****
Ingen tilgang 20190702 02.07.2019 Inngående brev Arbeidsavtale ferievikariat Lena Krossli Nystad
Ingen tilgang 20190702 02.07.2019 Inngående brev Referat frå dialogmøte 18.06.19 *****
2019/915 20190702 02.07.2019 Inngående brev Annulering/tilbake trekking av tilsagnsbrev Telemark Kildevann AS
2019/49 20190702 02.07.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2018/1138 20190702 02.07.2019 Utgående brev Rekneskapsrapport for tilskudd 2 år 2 *****
2018/1139 20190702 02.07.2019 Utgående brev Rekneskapsrapportering tilskudd 2 år 2 *****
2019/908 20190702 02.07.2019 Utgående brev Åbodokki 16/139, tomt 13 - flytting av bod/utedo Ole Bjarne Stabell
2019/848 20190701 01.07.2019 Inngående brev Valg av kontrollutvalg for perioden 2019–2023 Forum for Kontroll og Tilsyn
2019/265 20190701 01.07.2019 Inngående brev Teikningar målt ,60/3 John Kjell Lien
2019/904 20190701 01.07.2019 Inngående brev Informasjon om den nye kommunelova Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/782 20190701 01.07.2019 Inngående brev Tinglyst skøyte gbnr 38/105 Kartverket
2017/1318 20190701 01.07.2019 Inngående brev Open søknad på stilling som sjukepleiar Ida Akselsen
2019/856 20190701 01.07.2019 Inngående brev Kvittering for nabovarsel - levert personleg Mona Gundersen
2019/905 20190701 01.07.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Rolv Arne Vik
Ingen tilgang 20190701 01.07.2019 Inngående brev Oppseiing av hnr 2735 Veronica Christine Mykland
2019/910 20190701 01.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga - Fyresdalsvegen 2215 36/12 Heidi Ramsvatn
2019/906 20190701 01.07.2019 Inngående brev Skåltjønn 66/13 - driftsbygning (lager/garasje) John Kjell Lien
2018/1803 20190701 01.07.2019 Inngående brev Vedtak - bompengeutgreiing for E134 Seljord kommune
2019/775 20190701 01.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om utsleppsløyve frå enkeltanlegg - Ångåsnuten 25/92, tomt 5 Gunnar Norodd Monsen
2019/899 20190701 01.07.2019 Utgående brev Parkering på Breiviks heia Knut Lauvrak
2019/285 20190701 01.07.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskot Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/911 20190701 01.07.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Prestegardsjordet 36/107 (dyrka mark vest for FV 355) FYRESDAL KOMMUNE
2019/910 20190701 01.07.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga - Fyresdalsvegen 2215 36/12 Heidi Ramsvatn
2019/895 20190701 01.07.2019 Inngående brev Svar på søknad om sekundærflytting til Vestre Toten kommune NAV Vestre Toten
2019/856 20190701 01.07.2019 Utgående brev Libjåvegen 168 10/3 - tilbygg våningshus Mona Gundersen
2019/849 20190701 01.07.2019 Inngående brev Kombinasjonsklasse - opptak til grunnskuleopplæring på eit år Tokke kommune
Versjon:5.2.01