eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2020/41 20201026 26.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/1372 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til Åsbergtunet. Anette Forsdal Halvorsen
2020/1371 20201026 26.10.2020 Inngående brev Helsedirektoratet gir tilskudd til kommuner for nyopprettede LIS1-stillinger - perioden høst 2019 - vår 2020 Helsedirektoratet
2020/1369 20201026 26.10.2020 Inngående brev WC-vogn, bord og stolar 4-6.Desember Anita Nygård Moen
2020/1368 20201026 26.10.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Sigurd Arnt Storemyr Sigurd Arnt Storemyr
2020/1366 20201026 26.10.2020 Inngående brev Universell utforming i kommunen Løvemammaenes barnehage- og skolekomite
2020/1245 20201026 26.10.2020 Inngående brev Åpent brev til Fyresdal kommunestyre Astrid Jupskås
2020/1344 20201026 26.10.2020 Utgående brev Stadfesting av oppdrag som avlastar og fritidskontakt Åse Breiland
2020/1344 20201026 26.10.2020 Utgående brev Stadfesting av oppdrag som avlastar og fritidskontakt Åse Breiland
2020/41 20201026 26.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/1379 20201026 26.10.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom Knut Lauvrak
2020/1375 20201026 26.10.2020 Inngående brev Informasjonsbrev om nytt krav til dokumentasjonsplikt før låneopptak Husbanken
2016/1535 20201026 26.10.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskot SMIL gbnr. 95/2 Aslak Momrak-Haugan
2020/1381 20201026 26.10.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark Ben Ronald Lysø
2020/1373 20201026 26.10.2020 Inngående brev Birtedalsvegen 1207 gbnr 13/1 - registrering separat avløpsanlegg Thor Inge Levang
2020/1360 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad til næringsfondet - ny driftsbygning Thomas Rekvik
2020/1370 20201026 26.10.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 77/3 Landbruksdirektoratet
2020/1370 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til veg Audun Aslestad
2020/1367 20201026 26.10.2020 Inngående brev Epost frå Utdanningsdirektoratet ang GSI registrering Utdanningsdirektoratet
2020/1068 20201026 26.10.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Garasjetomt ved Aslestad, 77/10 Audun Aslestad
2020/1288 20201026 26.10.2020 Utgående brev Søknad om tilleggstomt til 19/37 Are Skindlo
2020/1147 20201026 26.10.2020 Utgående brev Søknad om tilleggstomt, Kili øvre 17/1 Knut Lauvrak
2020/1001 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon på erverv av Bondalslidi, gbnr. 62/8 Laje Bendik Gaaren
2020/31 20201026 26.10.2020 Utgående brev Leige av kommunal bustad, Tøddebakkane 16 Rabia og Mohamed Saleh Alabed
2020/793 20201026 26.10.2020 Utgående brev Oversending av avslag på deling av til endeleg klagehandsaming FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/793 20201026 26.10.2020 Utgående brev Klagehandsaming gjeldande frådeling av tomt gbnr 73/3 ADVOKAT INGE M. EVJA AS
2020/1287 20201026 26.10.2020 Utgående brev Frådeling av hyttetomt/tilleggstomt , Berge Øvre 19/3 Are Skindlo
2020/1351 20201026 26.10.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon for fritak/endring av renovasjonsabonnement - gamleveg 26 gbnr. 35/1 Olav Torgeir Metveit
2020/1355 20201026 26.10.2020 Utgående brev Forprosjekt straumforsyning til Datasenter i Fyresdal VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
2020/1359 20201023 23.10.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad, Bjørn Olav Kasin Bjørn Olav Kasin
2020/1362 20201023 23.10.2020 Inngående brev Vognkort KW6697 del 1 og 2 Statens vegvesen
2020/1315 20201023 23.10.2020 Inngående brev Tryggleigsutvalet Aud K Syvertsen Lukassen
2020/1033 20201023 23.10.2020 Utgående brev Tilkallingsavtale barnehagen Dani Mangor Sauvik
2020/1033 20201023 23.10.2020 Utgående brev Tilkallingsavtale barnehagen Ingrid Amalie H Mathiesen
2020/1365 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom - Sundsli gbnr 25/6 Tor Ola Vik
2020/1217 20201023 23.10.2020 Inngående brev Tilskotssats til trus-og livssynssamfunn 2020 Fyresdal Kommune
2020/1364 20201023 23.10.2020 Inngående brev Birtedalsvegen 1207 gbnr 13/1 - tilbygg bustadhus Knut Lauvrak
2020/1360 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskot til oppføring av ny driftsbygning Thomas Rekvik
2020/940 20201023 23.10.2020 Utgående brev Søknad om anlegg for gråvatn, Fyresdalsvegen 4701, gbnr. 25/1/2 KONSULENTTJENESTER - Halvor Skåli
2020/1033 20201023 23.10.2020 Utgående brev Tilkallingsavtale ungdomsklubben Sondre Taraldlien Hopland
2020/950 20201022 22.10.2020 Inngående brev Kommunale næringsfond, gjennomgang saksbehandling RF Vestfold og Telemark fylkeskommune
2020/31 20201022 22.10.2020 Inngående brev Kontroll ved utsjekk av bustad i Tøddebakkane 16 38/45/10 Fyresdal Kommune, teknisk drift
2020/1354 20201022 22.10.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Gunnar Rui Gunnar Rui
2020/1247 20201022 22.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Inge og Marit Homme Inge Torjus Homme
2020/1220 20201022 22.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Einar Knutsen Einar Kartveit Knutsen
2020/1216 20201022 22.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Sigurd Skomedal Sigurd Skomedal
2020/1356 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Anne Snarteland
2020/275 20201022 22.10.2020 Utgående brev Søknad om tilskot frå kontingentkassa TELEMARK LYS AS
2019/940 20201022 22.10.2020 Utgående brev Sletting av pant - ***** ***** *****
2020/1358 20201022 22.10.2020 Inngående brev Vegskisse til tomt 47/35 og 47/19, Husstøylosen hyttefelt. Jan Gunnar Vere
2015/862 20201022 22.10.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 981135385 Landbruksdirektoratet
2020/1045 20201022 22.10.2020 Utgående brev Melding til tinglysing - Kvisleåne tomt nr. 27, 19/58 Kartverket Tinglysinga
2020/1357 20201022 22.10.2020 Inngående brev Innsamla midlar ved gravferd Arild Metveit
2020/41 20201021 21.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn Marit Syftestad
2019/205 20201021 21.10.2020 Inngående brev Oppsummering workshop med arkivarene i Vest-Telemark Tokke kommune
2020/1079 20201021 21.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Magne Bjellerås Magne Bjellerås
2020/1343 20201021 21.10.2020 Inngående brev Svar om møtefullmektig i forliksrådet Lise Libjå
2020/1035 20201021 21.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Gjermund Hafredal Gjermund Hafredal
2020/792 20201021 21.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Kenneth Clementz Kenneth Clementz
2020/758 20201021 21.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Inger Angell Inger Olaug Angell
2020/734 20201021 21.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Finn E. H. Kristiansen Finn E Hanæs Kristiansen
2020/728 20201021 21.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Tarjei Aamlid Tarjei Aamlid
2020/577 20201021 21.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Sverre Breivik Sverre Haraldson Breivik
2020/1188 20201021 21.10.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Ulvsvatn tomt nr. 20, 64/37 Gro Metveit Wiborg
2020/1346 20201021 21.10.2020 Inngående brev Avtale for ReMin Smittesporing REMIN AS
2020/1028 20201021 21.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Helge Momrak Helge Momrak
2020/939 20201021 21.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Tora Gunnarsdotter Veum Tora Gunnarsdotter Veum
2019/1680 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om fritak frå politiske verv for ein periode Kristin Libjå
2020/1351 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon for fritak/endring av renovasjonsabonnement eldhus - Gamleveg 26 gbnr 35/1 Olav Torgeir Metveit
2020/1177 20201021 21.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Thor Bjørn Hartvigsen Thor Bjørn Hartvigsen
2020/1099 20201021 21.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Torfinn Wæthing Olav Torfinn Wæthing
2020/1098 20201021 21.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Monica Sollid Frantzen Monica Sollid Frantzen
2020/1347 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskot til regionalt miljøtiltak 2020 - 997137809 - gbnr. 35/7 ÅSE INGEBJØRG KILAND
2020/199 20201021 21.10.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte 17.11.2020 VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER KONTROLLUTVALGSSEKRETERIAT IKS
2020/1348 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Bergit Lovise Husstøyl
2020/997 20201021 21.10.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Torsdalshei tomt nr. 8, 71/2/5 John Kjell Lien
2019/1339 20201021 21.10.2020 Utgående brev Svar på klage på byggesak - Fyresdal - 74/16 - Håmsbu - oppmåling FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/275 20201021 21.10.2020 Utgående brev Søknad om tilskot frå kontingentkassa TELEMARK LYS AS
2019/1723 20201021 21.10.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om kontaktinformasjon til medlemmar i forliksrådet Politiet
2020/1002 20201021 21.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling som tilkallingsvikar Gro Breivik
2020/1349 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vognkort KW 6695 del 1 og 2 Statens vegvesen
2020/427 20201021 21.10.2020 Inngående brev Protokoll frå representantskapsmøte for Sør-Øst 110 IKS Sør-Øst 110 IKS
2020/1215 20201021 21.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Finn Johansen Finn Johansen
2020/1350 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad dispensasjon Bergesåi kraftverk HYWER AS
2020/1210 20201021 21.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Bjørn Ove Karlsen Bjørn Ove Karlsen
2020/1114 20201021 21.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Rolf Borgen Rolf Borgen
2019/1339 20201020 20.10.2020 Inngående brev Klage på byggesak - Fyresdal - 74/16 - Håmsbu - oppmåling FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/1283 20201020 20.10.2020 Utgående brev Svar på utlevering av personopplysningar *****
2020/1345 20201020 20.10.2020 Inngående brev Delegert fullmakt og vikar - stortingsvalget 2021 Valgdirektoratet
2019/1117 20201020 20.10.2020 Inngående brev Arbeidsavtale fast 20,6 % hnr. 2771 Ida Akselsen
2020/106 20201020 20.10.2020 Inngående brev Undervegsevaluering Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/1340 20201020 20.10.2020 Utgående brev Fartsgrense i Hauggrend i Fyresdal, Vestfold og Telemark fylke STATENS VEGVESEN
2020/1343 20201020 20.10.2020 Utgående brev Utval av faste møtefullmektige til forliksrådet 2021-2025 Edvard Nesland m.fl.
2020/1341 20201020 20.10.2020 Inngående brev Godkjenning av bruksvilkår for modernisert folkeregister KS
2020/1343 20201020 20.10.2020 Inngående brev Svar på spørsmål om attval - Utval av faste møtefullmektige til forliksrådet 2021-2025 Edvard Nesland
2018/1478 20201020 20.10.2020 Inngående brev LVK Energirådet | Årsmøte 11.11.2020 LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR
2018/803 20201020 20.10.2020 Utgående brev Furuheim gbnr. 17/41 - svar på søknad om ferdigattest Arild Bjørvik
2020/1339 20201020 20.10.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Jan Henry Vik Jan Henry Vik
2020/1140 20201020 20.10.2020 Utgående brev Kleivgrendsvegen gbnr. 68/1-3 - garasje for snoskuterar Arild Gaaren
2020/1188 20201020 20.10.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Ulvsvatn tomt nr. 17, 64/36 Gro Metveit Wiborg
2020/1311 20201020 20.10.2020 Utgående brev Referat frå skuleutviklingstid 29.09.2020 *****
2020/41 20201019 19.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/41 20201019 19.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/41 20201019 19.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/1329 20201019 19.10.2020 Inngående brev Hamaren Aktivitetspark - endring av lokalitet for spenstige planer Faun
Ingen tilgang 20201019 19.10.2020 Inngående brev Renteregulering Kommunalbanken
2020/1331 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om fødselspermisjon *****
2020/275 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskot frå kontingentkassa TELEMARK LYS AS
2020/1332 20201019 19.10.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr. 26/131 Sverre Eidem
2020/278 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 30.10.2020 *****
2018/1356 20201019 19.10.2020 Inngående brev Skøyte på gbnr. 36/132 tinglyst 09.10.2020 Kartverket Tinglysing
2020/275 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskot frå kontingentkassa TELEMARK LYS AS
2020/1332 20201019 19.10.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr. 26/131 Monika Sæther Eidem
2020/1140 20201019 19.10.2020 Inngående brev Kleivgrendsvegen gbnr. 68/1-3 - garasje for snoskuterar Arild Gaaren
2020/1329 20201019 19.10.2020 Inngående brev Svar på nyskapende aktivitetsarenaer - endring i planar - Hamaren til nye høgder Kulturdepartementet
2018/803 20201019 19.10.2020 Inngående brev Furuheim gbnr. 17/41 - søknad om ferdigattest Arild Bjørvik
2020/275 20201019 19.10.2020 Utgående brev Søknad om tilskot frå kontingentkassa *****
2020/275 20201019 19.10.2020 Utgående brev Søknad om tilskot frå kontingentkassa Tone Nedrebø
2020/275 20201019 19.10.2020 Utgående brev Søknad om tilskot frå kontingentkassa TELEMARK LYS AS
2020/1315 20201019 19.10.2020 Utgående brev Innkalling til møte i Trafikktryggleiksutvalet Annette Gustavson m.fl.
2020/899 20201019 19.10.2020 Utgående brev Musikk-/kulturskole - Opptak, avslag søknad om plass på dans Gry Synøve Åmlid
2020/1206 20201019 19.10.2020 Utgående brev Uravstemming KS
Ingen tilgang 20201019 19.10.2020 Utgående brev Referat frå TPO-møte 29.09.2020 *****
2020/1299 20201019 19.10.2020 Utgående brev Informasjon om innføring av det 4.måltid på POS Øyvind Johansen m.fl.
2020/9 20201016 16.10.2020 Inngående brev Bruksavtale Valebu Jan-Inge Rydland
2020/1322 20201016 16.10.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Kjell Rydland Kjell Rydland
2020/1321 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om dekking av utgifter til planting Åse Breiland
2020/1281 20201016 16.10.2020 Utgående brev Signert avtale om deltaking i omsorgsforskningskommunepanel leda av Senter for omsorgsforskning Senter for omsorgsforskning Sør
2020/1326 20201016 16.10.2020 Inngående brev Informasjon om innsending av IPLOS-melding til KPR for 2020 Helsedirektoratet
2020/1325 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om koronatilskot JE Klausen AS JE KLAUSEN AS
2020/1324 20201016 16.10.2020 Inngående brev Endring i egenerklæringsskjemaene om konsesjonsfrihet, LDIR-360 og LDIR-356, og endringer i konsesjonsmodulen Landbruksdirektoratet
2018/1478 20201016 16.10.2020 Inngående brev Digitalt landsmøte 11.november 2020 LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR
2020/1320 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om koronatilskot Veum Sag AS VEUM SAG AS
2020/1217 20201016 16.10.2020 Inngående brev Tilskotsliste for trus- og livssynssamfunn 2020 Fyresdal kommune Brønnøysundregistrene
2020/1068 20201016 16.10.2020 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom gbnr. 77/3 Audun Aslestad
2020/1328 20201016 16.10.2020 Inngående brev Høyring - Utgreiing av fylkeskommunal rolle i museumsstrukturen VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2020/1323 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om koronatilskudd MOTOR OG INDUSTRISERVICE v/Jan Erik N. Klausen
2020/1321 20201016 16.10.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 57/2 Landbruksdirektoratet
2020/1319 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om nedsetting eller ettergjeving av skatt *****
2020/1045 20201016 16.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om deling av hyttetomt - Øvre Berge, 19/3 Are Skindlo
2018/843 20201016 16.10.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskot FYRESDAL NÆRINGSHAGE AS
2020/202 20201016 16.10.2020 Inngående brev Til ordfører, turisme Arne Hansen
2019/1723 20201015 15.10.2020 Inngående brev Forliksråd Politiet
2020/1214 20201015 15.10.2020 Inngående brev Intensjonsavtaler TELEMARK KILDEVANN AS
2019/1399 20201015 15.10.2020 Inngående brev Akson - Helhetlig samhandling og felles kommunal journal - informasjon om status Helse- og omsorgsdepartementet
2020/1145 20201015 15.10.2020 Inngående brev Tøddebakkane 5-7: Kopi av tilstandsrapport og overtagelsesprotokoll ved kjøpet Torleiv Skomdal
2020/1129 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om ettergivelse/betalingsavtale Skatteetaten
2020/106 20201015 15.10.2020 Inngående brev Stengning av barnehagar og skular ved smitteutbrot Utdanningsdirektoratet
2020/1314 20201015 15.10.2020 Inngående brev Tannklinikken frå 01.november 2020 Vestfold og Telemark fylkeskommune
2020/854 20201015 15.10.2020 Inngående brev Nytt gbnr. Vinsnes Jorunn M Vinsnes Jessen
2015/862 20201014 14.10.2020 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling av STIL-tilskot Aslak Momrak-Haugan
2019/265 20201014 14.10.2020 Utgående brev Søknad dispensasjon byggesak Aaslandsjordet 60/3 Arild Johre
2020/634 20201014 14.10.2020 Utgående brev Prøvingsattest og melding om vigsel 10.10.2020 Skatteetaten
2020/1275 20201014 14.10.2020 Utgående brev Førebels svar på ditt spørsmål om kopi av klientmappe i barnevernstjenesten *****
Ingen tilgang 20201014 14.10.2020 Utgående brev Svar på melding om utmelding i SFO - SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
Ingen tilgang 20201014 14.10.2020 Utgående brev Vedtak om utviding av plass i Fyresdal skulefritidsordning frå 01.11.2020 - SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2020/1254 20201014 14.10.2020 Inngående brev Bekreftelse om utplassering av elev - ved Gunn Marit Aslestad Vestfold og Telemark fylkeskommune
2020/1129 20201014 14.10.2020 Inngående brev Svar på søknad om lempning etter sktbl. § 15-1 Skatteetaten
2020/1263 20201014 14.10.2020 Inngående brev Bekreftelse om utplassering av elev i barnehagen Vestfold og Telemark fylkeskommune
2020/106 20201014 14.10.2020 Inngående brev Reviderte anbefalingar om besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar Helsedirektoratet
2020/1254 20201014 14.10.2020 Inngående brev Bekrefta utplassering av elev ved Fyresdal pleie- og omsorgssenter Vestfold og Telemark fylkeskommune
2020/1309 20201014 14.10.2020 Inngående brev Innspel til revidering av plan for trafikktryggleik Foreldrerepresentantane i Fyresdal barnehage
2020/1310 20201014 14.10.2020 Inngående brev Arbeidsavtale 20,7% vikariat hnr. 2770 og 2772 Dina Marie Sauvik
2020/1307 20201013 13.10.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad om fornying, Jostein Høgseth Jostein Høgseth
2020/1289 20201013 13.10.2020 Inngående brev Virksomhetsplan 2.halvår 2020 Okos Telemark
2020/41 20201013 13.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn Vtb
2020/41 20201013 13.10.2020 Inngående brev Innsyn NRK NRK
2020/1300 20201013 13.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen ber om forslag til områder for naturtypekartlegging 2021 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/1294 20201013 13.10.2020 Inngående brev Stadfesting på økonomisk stønad frå kommunen i samband med klassetur for 2006-kullet ved Gimle skule haust 2021 Espen Storebø Valseth
2020/481 20201013 13.10.2020 Inngående brev Klage på kommunestyresak - konsesjon Nordbø gbnr. 74/1 m.fl ADVOKATFIRMA HALD & CO DA
2019/796 20201013 13.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om ferdigattest Solliåsen syd gbnr. 17/143, tomt 35 - fritidsbustad EIKEN HYTTER AS
2019/1053 20201013 13.10.2020 Utgående brev Haflingerhoff - utbetaling av tilskott HAFLINGERHOFF FYRESDAL DA
2020/459 20201013 13.10.2020 Inngående brev Underretning til klager Politiet
2020/1109 20201013 13.10.2020 Utgående brev Invitasjon til middag Sølvi Maria Norheim m.fl.
Ingen tilgang 20201013 13.10.2020 Inngående brev Avtale om sal av aksjar TELEMARK BILRUTER AS
2019/1400 20201013 13.10.2020 Inngående brev Kommuneabonnement for informasjonstavler og nappekart RÅDHUSET INFORMASJONSYSTEMER AS
2020/775 20201013 13.10.2020 Inngående brev Tilskot til tiltak mot framande artar i kommunane - 2021 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/1288 20201012 12.10.2020 Inngående brev Søknad om utvidelse av tomt, gnr 19, brnr 37 Are Skindlo
2020/1287 20201012 12.10.2020 Inngående brev Søknad om fradeling (og oppmåling) Are Skindlo
2020/41 20201012 12.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunlaug Kiland
2020/41 20201012 12.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunlaug Kiland
2020/41 20201012 12.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunlaug Kiland
2020/1286 20201012 12.10.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad om fornying av skuterløyve, Torleif Skaaland Torleif Arne Skaaland
2020/237 20201012 12.10.2020 Inngående brev Kvalitetskontroll forhåndsutbetaling LAM 2020 Norges idrettsforbund, Vestfold og Telemark idrettskrets (VTIK)
2020/1290 20201012 12.10.2020 Inngående brev Høyring - Ny § 7 a i vegtrafikklova, arbeidsvarsling STATENS VEGVESEN
2019/796 20201012 12.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Solliåsen syd gbnr. 17/143, tomt 35 - fritidsbustad EIKEN HYTTER AS
2020/275 20201012 12.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskot frå kontingentkassa Telemark Lys AS
2020/106 20201012 12.10.2020 Inngående brev Anbefaling til kommunar rundt Oslo om å vurdere kommunale tiltak mot Covid-19 i forbindelse med lettelsar i nasjonale tiltak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/41 20201012 12.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunlaug Kiland
2020/1284 20201009 09.10.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad om fornying av skuterløyve, Thomas Østvedt Skjellaug Thomas Østvedt Skjellaug
2020/106 20201009 09.10.2020 Inngående brev Kompensasjon for meirutgifter til smitteverntiltak Helsedirektoratet
2020/275 20201009 09.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskot frå kontingentkassa Tone Nedrebø
2020/106 20201009 09.10.2020 Inngående brev Brev fra Helsedirektoratet om å legge til rette for besøk Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/275 20201009 09.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskot frå kontingentkassa Tone Nedrebø
2020/275 20201009 09.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskot frå kontingentkassa Tone Nedrebø
2020/275 20201009 09.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskot frå kontingentkassa Tone Nedrebø
2020/199 20201009 09.10.2020 Inngående brev Behandling av selskapsavtale VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER KONTROLLUTVALGSSEKRETERIAT IKS
2020/964 20201009 09.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om utsleppsløyve - Ringebu, 17/37 Petter Jørgensen
2020/774 20201009 09.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om ferdigattest - Solliåsen gbnr. 17/88, tomt 7 Helge Werner Thorsberg
2020/718 20201009 09.10.2020 Inngående brev Hytteparkering Angåsnuten hyttefelt Gunnar Norodd Monsen
Versjon:5.2.01