eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/705 20190516 16.05.2019 Inngående brev Ønske om å jobbe med eldreomsorg Fyresdal kommune. Samir Zahid
2019/578 20190516 16.05.2019 Utgående brev Støtte til oppkøyring av skiløyper - sesongen 2018-2019 VÅMUR LØYPELAG
2019/66 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilkallingsavtale reinhald Elisabeth Bratsberg
2019/704 20190516 16.05.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr 18/6 Kjetil Johansen
2018/1097 20190516 16.05.2019 Inngående brev Tilsagnsbrev frå Miljødirektoratet Miljødirektoratet
2019/76 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Henrik Valseth Holmegård FYRESDAL SOKN
2019/76 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Camilla Aamlid Aas FYRESDAL MAT AS
2019/76 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Sara Johre Rustand SKRÆI AS
2019/495 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknader om tilskot frå kontingentkassa TELEMARK LYS AS
2019/379 20190516 16.05.2019 Utgående brev Stemmeseddelbestilling kommunene i Vestfold og Telemark Vestfold og Telemark fylkeskommune m.fl.
2019/76 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Kristian Skomedal FYRESDAL NATUR Sigurd Skomedal
2019/379 20190516 16.05.2019 Utgående brev Uttak korrektur 3823 Fyresdal Andvord
2019/506 20190516 16.05.2019 Utgående brev Val til styret i Vest-Telemark kraftlag AS 2019 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
2018/1449 20190516 16.05.2019 Inngående brev Refusjonskrav jordmortenesta 1.kvartal 2019 Vinje kommune
2019/634 20190516 16.05.2019 Inngående brev Møtebok for villreinnemnda 09.05.2019 Villreinnemnda for Setesdalsområdet
2019/656 20190516 16.05.2019 Utgående brev Kommunal uttale vedrørande teneste i Heimevernet Thomas Rekvik
2019/76 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Nora Aas Lund FYRESDAL MAT AS
2019/578 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om støtte til oppkøyring av skiløyper - sesongen 2018-2019 Skvettedammen løypelag
2019/578 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om støtte til oppkøyring av skiløyper - sesongen 2018-2019 Birtedalen sti- og løypelag
2019/687 20190516 16.05.2019 Utgående brev Gangbru over Tovslielva Tore Valter Tinderholt
2019/497 20190516 16.05.2019 Utgående brev Val av styremedlemer - Fyresdal utleigebygg AS - 2019 FYRESDAL UTLEIEBYGG AS
2019/703 20190515 15.05.2019 Inngående brev Krav om matrikkelføring - sak 17-043810RFA-JKVI Hæstad II Øvre-Telemark jordskifterett
2019/694 20190515 15.05.2019 Inngående brev Krav om matrikkelføring - sak 18-055146RFA-JKVI Nordre Lia NR Øvre-Telemark jordskifterett
2019/686 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om støtte til blomar i Folkestadbyen Damune på by´n
2019/685 20190515 15.05.2019 Inngående brev Høyringssvar - NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark
2019/271 20190515 15.05.2019 Inngående brev Møteinnkalling Fyresdal kontrollutval 23.05.2019 Agder og Telemark kontrollutvalssekretariat
2018/1719 20190515 15.05.2019 Inngående brev Regional klimaplan for Telemark 2019-2026 Telemark fylkeskommune
2019/637 20190515 15.05.2019 Utgående brev Spørsmål om web-overføring av kommunestyremøter Åmli kommune
2019/260 20190515 15.05.2019 Inngående brev Spelemidlar Fyresdal Telemark fylkeskommune
2019/691 20190515 15.05.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Torfinn Bråtun
2019/688 20190515 15.05.2019 Inngående brev Autorisert turistkontor 2019 - oblat NHO Reiseliv
2019/461 20190515 15.05.2019 Utgående brev Spørsmål om førehandsutttale vedr. gbnr. 25/17 - Gjerli Simon Johannes Norbom
2016/1388 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svar på søknad ferdigattest Gnr 24 Bnr 9 Tore Magne Skaali
2019/500 20190515 15.05.2019 Utgående brev Sitjevegen 247 38/97 - tilbygg fritidsbustad Reidun Johre
2019/379 20190515 15.05.2019 Utgående brev Bestilling av stemmesetlar - kommunestyrevalet 2019 FYRESDAL SENTERPARTI m.fl.
2019/631 20190515 15.05.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Thomas Chr Lauvaas
2019/440 20190515 15.05.2019 Utgående brev Ang. søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel RENOVEST IKS
2019/702 20190515 15.05.2019 Inngående brev Tilkallingsavtale Ann-Charlott Emriksson
2019/631 20190515 15.05.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Cathrine Austjore
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte *****
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Utgående brev Søknad om endring/redusering av plass i Fyresdal skulefritidsordning - SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2019/627 20190515 15.05.2019 Utgående brev Søknad om alderspensjon frå 01.09.2019 KLP
2019/76 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Gaute Teksle KILE HÅNDLAFT AS
2019/76 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Lars Mandt Haugen KILE HÅNDLAFT AS
2019/76 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Julie Aamlid-Lund TELEMARK KILDEVANN AS
2019/689 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga - Orrebu 62/39 Anne Katrine Straume
2019/690 20190515 15.05.2019 Inngående brev Oppseiing av delar av hnr 3250 Gunhild E Å Bratsberg
2019/687 20190515 15.05.2019 Inngående brev Bru over elv fra Tovsliøytjønn til Nesvatn Aust-Agder Turistforening
2018/720 20190515 15.05.2019 Inngående brev Produksjons- og avløysartilskot 2017, 974457083 Landbruksdirektoratet
2019/76 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Ine Louise Folkestad SKRÆI AS
2019/76 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Julie Aamlid Lund SKRÆI AS
2019/76 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Vilde Aamlid SKRÆI AS
2019/371 20190515 15.05.2019 Inngående brev Innhenting av opplysningar frå heimesjukepleia. *****
2019/76 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Sondre Taraldlien Hopland SKRÆI AS
2019/699 20190515 15.05.2019 Inngående brev Innkalling til generalforsamling 27.05.2019 Fyresdal utleigebygg AS
2016/1388 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad ferdigattest Gnr 24 Bnr 9 Tore Magne Skaali
2019/677 20190514 14.05.2019 Inngående brev Vedtak om kvoter for betinget skadefelling av ulv, jerv og brunbjørn i rovviltregion 2 2019-2020 Sekretariatet v/Fylkesmannen i Oslo og Viken
2019/603 20190514 14.05.2019 Utgående brev Søknad om økonomisk stønad til Sommar Kick off MEIERIET CAFE PUB PIZZA AS
2019/159 20190514 14.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikariat - sommarvikar teknisk drift i heimel 3299 *****
2019/459 20190514 14.05.2019 Utgående brev Klage på vedtak om flytting/fjerning av hytterenovasjonspunkt ved Skåltjønn gbnr 66/13 John Kjell Lien m.fl.
2019/159 20190514 14.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikariat - sommarvikar teknisk drift i heimel 3299 Lars Aavald E Mikkelsen
2017/873 20190514 14.05.2019 Inngående brev Forslag til detaljreguleringsplan for Arendal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH, offentlig ettersyn Arendal kommune
2019/681 20190514 14.05.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget Eric Aleksander Vik
2019/665 20190514 14.05.2019 Inngående brev Ny forskrift - Forskrift om regionale miljøtilskot i jordbruket, Vestfold og Telemark FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/684 20190514 14.05.2019 Inngående brev Egenerklæringsskjema for Timrud gbnr 95/9 Torleiv Olavson Momrak
2019/310 20190514 14.05.2019 Inngående brev Arbeidsavtale 1,4 % fast hnr 3210 deltidsbrannvesen Geir Wæthing
2019/76 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Yngve Teksle HANS TEKSLE
2018/1566 20190514 14.05.2019 Inngående brev Igangsetning søknad Birte 16/188, tomt 41 (Rølegger dokumentasjon ) Hans Høegh-Omdal
2018/5 20190514 14.05.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte *****
2018/1681 20190514 14.05.2019 Inngående brev Skøyte og grunnboksutskrift gbnr 38/110 Statens kartverk
2016/1388 20190514 14.05.2019 Utgående brev Søknad ferdigattest 24/9 Tore Magne Skaali
2019/49 20190514 14.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2019/76 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Tobias Skræi THOMAS REKVIK
2019/680 20190514 14.05.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr 25/15 og 48 Tom Aarstad
2018/1566 20190514 14.05.2019 Utgående brev Birte 16/188, tomt 41 - fritidsbustad Hans Høegh-Omdal
2019/34 20190514 14.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 20. - 22.mai 2019 Tillitsvaldkonferanse NSF v/ Christine H. Pedersen
2019/366 20190514 14.05.2019 Utgående brev Godkjenning av lister til kommunestyrevalet 2019 Fyresdal Høgre m.fl.
2019/679 20190514 14.05.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Ivar Thygesen
2019/496 20190514 14.05.2019 Utgående brev Val av stemmestyre 2019 Karin Bergland m.fl.
2019/19 20190514 14.05.2019 Utgående brev Vedtak om endring av plass i SFO frå 19.08.2019 *****
2019/683 20190514 14.05.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Gimle skule Vest-Telemark brannvesen IKS
2019/682 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig veg for å utføre grunnarbeid på tomt gbnr 72/39 Froland Byggeservice AS
2019/12 20190513 13.05.2019 Inngående brev 2. purring Helsedirektoratet
2019/669 20190513 13.05.2019 Inngående brev Krav om matrikkeføring, sak 0820-2015-0035 Kleivskar Øvre Telemark jordskifterett
2016/1388 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad ferdigattest Tore Magne Skaali
2019/665 20190513 13.05.2019 Inngående brev Saksbehandlingsrutiner for søknad om regionale miljøtilskot i jordbruket 2019 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/415 20190513 13.05.2019 Inngående brev Anke inngjerding Bistro Teisner Skræi AS
2018/1565 20190513 13.05.2019 Utgående brev Regulerte områder John Kjell Lien
2019/159 20190513 13.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikariat - sommarvikar teknisk drift i heimel 3299 Emil Wæthing
2019/159 20190513 13.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale vikariat - sommarvikar teknisk drift i heimel 3299 Sigurd Munk Brekke
2019/674 20190513 13.05.2019 Inngående brev Teiepliktskjema Sigurd Munk Brekke
2019/673 20190513 13.05.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - sommarvikar Sindre Momrak
2019/631 20190513 13.05.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Svånaug Dyrland Valseth
2019/34 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon 20. - 22.mai 2019 Tillitsvaldkonferanse NSF v/ Christine H. Pedersen
2019/76 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Thea Wæthing FYRESDAL MONTASJE GEIR WÆTHING
2019/662 20190513 13.05.2019 Inngående brev Arbeidsavtale vikariat sommerjobb 2019 Sigurd Munk Brekke
2019/653 20190513 13.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale, fast tilsetting deltidsbrannvesen, heimelsnr. 3210 Geir Wæthing
2018/1566 20190513 13.05.2019 Utgående brev Birte 16/188, tomt 41 - fritidsbustad KILE HÅNDLAFT AS
2019/500 20190513 13.05.2019 Inngående brev Sitjevegen 247 38/97 - tilbygg fritidsbustad Reidun Johre
2019/631 20190513 13.05.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Svånaug Dyrland Valseth
2018/1905 20190513 13.05.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Fisketjønn tomt nr. 19 Stein Helge Lassemo
2019/667 20190513 13.05.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - sommarvikar Emil Wæthing
2019/664 20190513 13.05.2019 Inngående brev Tilkallingsavtale Anne Marion Svalestog
2019/657 20190510 10.05.2019 Inngående brev Vedskjul/uthus Klinkenberg Gnr 11 -1 Ådne Lofthus
2019/661 20190510 10.05.2019 Inngående brev Årsmøte Vest-Telemark blad Vest-Telemark blad
2019/656 20190510 10.05.2019 Inngående brev Fritak frå Forsvaret (kopi) Thomas Rekvik
2019/19 20190510 10.05.2019 Inngående brev Svar SFO plass *****
2019/660 20190510 10.05.2019 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i E134 Haukelivegen AS E134 HAUKELIVEGEN AS
2019/659 20190510 10.05.2019 Inngående brev Melding om endring i revisjonsteamet TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS
2019/658 20190510 10.05.2019 Inngående brev Godkjenning av tapping frå Modalskilden (kopi) Mattilsynet
2019/655 20190510 10.05.2019 Inngående brev Rapport skadedyr - Gimle skule, kantine - 03.05.2019 Anticimex A/S
2019/654 20190510 10.05.2019 Inngående brev Vestfold og Telemark - barnevern - resultater fra kartlegging av akuttberedskapen i kommunens barnevernstjenester Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/495 20190510 10.05.2019 Inngående brev Søknad om tilskot frå kontingentkassa Fyresdal helsestasjon
2019/578 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad om stønad til oppkøyring av skiløyper i Birtedalen BIRTEDALEN STI OG LØYPELAG
2019/652 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå hnr 2764 i tida 06.06.19 - 06.06.20 Lena Krossli Nystad
2018/1490 20190509 09.05.2019 Utgående brev Klage på avslag om dekking av påførte ekstrakostnader ved flytting av arrangement grunna VA-arbeid i Meieribakken MEIERIET CAFE PUB PIZZA AS
2018/1565 20190509 09.05.2019 Inngående brev Regulerte områder Jørn Myhre
2019/631 20190509 09.05.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Elise Lauvrak
2019/631 20190509 09.05.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Janine Braemer
2019/631 20190509 09.05.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Lena Krossli Nystad
2019/631 20190509 09.05.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Janine Braemer
2019/646 20190509 09.05.2019 Utgående brev Dykkar ref: 48-17-0044 EIENDOMSMEGLEREN DIN TELEMARK AS m.fl.
Ingen tilgang 20190509 09.05.2019 Utgående brev Førebels svar på søknad om stilling - ID 530 - Utlysing av stilling 100% logoped frå 01.08.2019, fast *****
2019/76 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Olav Aslakson Momrak-Haugan MEIERIET CAFE PUB PIZZA AS
2019/76 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Oliwia Bieniek MEIERIET CAFE PUB PIZZA AS
2019/76 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Karl M. Lukassen MEIERIET CAFE PUB PIZZA AS
2019/76 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Sebastian Brekke MEIERIET CAFE PUB PIZZA AS
2019/495 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknadar om tilskot frå kontingentkassa TELEMARK LYS AS
2019/76 20190509 09.05.2019 Inngående brev Søknad om lønstilskot - Mirja Veum MEIERIET CAFE PUB PIZZA AS
2019/367 20190509 09.05.2019 Inngående brev Representantskapsmøte 2019 - Renovest IKS - 29.04.2019 - signert protokoll Renovest IKS
2019/648 20190509 09.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga - Fyresdalsvegen 5038 25/6/9 Randi Lovise Åsheim
2019/415 20190509 09.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve - Bistro Teisner AS BISTRO TEISNER AS
2019/417 20190509 09.05.2019 Utgående brev Førespurnad om å få deltake i NAV Vest Telemark Tokke kommune
2018/720 20190509 09.05.2019 Utgående brev Klagehandsaming produksjonstilskot dykkar ref. 2019/7424 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Ingen tilgang 20190509 09.05.2019 Utgående brev Søknad logopedstilling *****
2019/73 20190509 09.05.2019 Utgående brev Forslag til mottakar av idrettsstipend 2019 *****
2018/720 20190508 08.05.2019 Inngående brev Etterlyser behandling av klagesak - produksjonstilskot i jordbruket etter søknadsomgang 2017 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/617 20190508 08.05.2019 Utgående brev Øyusvatn 62/37 - tilbygg fritidsbustad Tor Geir Bondal
2019/631 20190508 08.05.2019 Utgående brev Om tilbodet i kulturskulen skuleåret 2019/2020 Alle føresette til alle elevar på Gimle skule m.fl.
2018/1104 20190508 08.05.2019 Utgående brev Musikk/kulturskole utmelding piano Karl Roar Olsen
2018/1104 20190508 08.05.2019 Utgående brev Musikk/kulturskole fornying kunst- og handverk Elise Lauvrak
2019/620 20190508 08.05.2019 Utgående brev Hytterenovasjon og kompostering Turid E Kindt Pedersen
2019/371 20190508 08.05.2019 Utgående brev Bekymringsmelding *****
2019/371 20190508 08.05.2019 Utgående brev Bekymringsmelding frå ***** *****
2019/69 20190508 08.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 13. og 24. - 26. juni sensor i helsefag Lillian Levang
2019/462 20190508 08.05.2019 Utgående brev Søknad om tilskot til Skeidet 2019 FOREININGA SKEIDET I FYRESDAL
2018/1566 20190508 08.05.2019 Inngående brev Birte 16/188, tomt 41 - fritidsbustad KILE HÅNDLAFT AS
2019/648 20190508 08.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga - Fyresdalsvegen 5038 25/6/9 Randi Lovise Åsheim
2018/1905 20190508 08.05.2019 Inngående brev Skjema "Melding til tinglysing" i tinglyst stand Kartverket Tinglysinga
2019/646 20190508 08.05.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr 50/16 EIENDOMSMEGLEREN DIN TELEMARK AS
2019/645 20190508 08.05.2019 Inngående brev Unntak frå dialogmøte 2 *****
2019/644 20190508 08.05.2019 Inngående brev Søknad om landingsløyve med helikopter 2019 - Brårvatn Bjørn Skarning m.fl.
2019/643 20190508 08.05.2019 Inngående brev Leve heile livet-reforma - informasjon og oppstart Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/630 20190508 08.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om løyve til landing med helikopter - Aust-Agder Turistforening Aust-Agder Turistforening
2019/590 20190508 08.05.2019 Utgående brev Tilskot til politiske parti 2019 FYRESDAL ARBEIDERPARTI m.fl.
2019/598 20190508 08.05.2019 Utgående brev Renovest Iks - fullmakt 2019 Karl Rune Hansen
Ingen tilgang 20190508 08.05.2019 Utgående brev Referat frå TPO-møte 9. april 2019 *****
2019/392 20190508 08.05.2019 Utgående brev Utbetaling av tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrerar TELEMARK LYS AS
2019/151 20190507 07.05.2019 Utgående brev Tilkallingsavtale kjøkken POS i tidsromet 01.06-31.08.2019 Anne Marion Svalestog
2018/1104 20190507 07.05.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Sarke Veum
2019/639 20190507 07.05.2019 Inngående brev Nyhetsbrev om solarier til kommunene mai 2019 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
2019/638 20190507 07.05.2019 Inngående brev Nasjonale planar for vindmølleparkar Tove B S Valebjørg
2019/49 20190507 07.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2019/568 20190507 07.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/397 20190507 07.05.2019 Utgående brev Tilbod om lærekontrakt i barne- og ungdomsarbeiderfaget Eric Vik
2019/397 20190507 07.05.2019 Utgående brev Tilbod om lærekontrakt i barne- og ungdomsarbeiderfaget Nicola Dahler
2019/600 20190507 07.05.2019 Utgående brev Søknad om alderspensjon frå 01.06.2019 *****
2019/49 20190507 07.05.2019 Inngående brev Fosterbarn med helseutfordringer Bergens Tidende
2019/504 20190507 07.05.2019 Utgående brev TV-aksjonen 2019 CARE TV-aksjonen CARE 2019
2019/630 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad om løyve til landing med helikopter - Aust-Agder Turistforening Aust-Agder Turistforening
2019/567 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/565 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/567 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/567 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/567 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/1184 20190506 06.05.2019 Inngående brev Kopi av søknad på stimuleringsmidlar i læringsnettverk 2019 barnevern Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark
2019/592 20190506 06.05.2019 Utgående brev Uttale frå kommunen - markedsundersøkelse A2 melk Innovasjon Norge
2019/203 20190506 06.05.2019 Utgående brev Standardvilkår og utbetaling av tilskot THOMAS REKVIK
2019/637 20190506 06.05.2019 Inngående brev Spørsmål om web-overføring av kommunestyremøter Åmli kommune
2019/636 20190506 06.05.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Fyresdalsvegen 4317 gbnr 26/10 Jørund Valebjørg
2019/635 20190506 06.05.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Fyresdalsvegen 4317 gbnr 26/10 Jørund Valebjørg
2019/571 20190506 06.05.2019 Inngående brev Arbeidsavtale som lærling frå 01.09.2019 - 31.08.2021 Hayat M Nurayne
2019/167 20190506 06.05.2019 Inngående brev Tildeling av tilskot til symjing i barnehagar 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/49 20190506 06.05.2019 Inngående brev VG - spørsmål til barnevernstjenesten VG
2018/1994 20190506 06.05.2019 Inngående brev Kopi av tilbod om investeringstilskot INNOVASJON NORGE
2019/634 20190506 06.05.2019 Inngående brev Møtebok villreinnemnda 04.04.2019 Suldal Kommune
2019/626 20190506 06.05.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte *****
2019/624 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad om konsesjonsfrihet - Kleivane gbnr 46/8 Olav André Skræi
2019/567 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/615 20190506 06.05.2019 Utgående brev Reklamasjon på faktura nr 22952 VRÅDAL ELEKTRO AS
2018/1897 20190506 06.05.2019 Inngående brev Tilsyn - utsetjing av frist pålegg ref. 18/24552 Direktoratet for Arbeidstilsynet
2019/629 20190506 06.05.2019 Inngående brev Søknad om tilskot til investering - Alpakka Fyresdal ALPAKKA FYRESDAL SKAUTVEDT
2019/625 20190506 06.05.2019 Inngående brev Orientering om landsomfattande tilsyn med folkehelsearbeidet i kommunane 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/518 20190506 06.05.2019 Inngående brev Arbeidsavtale i heimel 2700 som avdelingsleiar helse og omsorg Grete I Stømner Lid
2019/159 20190506 06.05.2019 Utgående brev Sommarjobb Abreham Greivstad
2018/1104 20190503 03.05.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Karl Roar Olsen
2019/620 20190503 03.05.2019 Inngående brev Hytterenovasjon og kompostering Turid E Kindt Pedersen
2019/268 20190503 03.05.2019 Inngående brev Svarbrev om utbetaling av omstillingsmidler for 2019 Telemark fylkeskommune
2018/1104 20190503 03.05.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Elise Lauvrak
2018/1565 20190503 03.05.2019 Inngående brev Gbnr. 25/78 godkjent tiltak i LNF grønn sone uten tillatelse fra Fylkesmannen. Jørn Myhre
Versjon:5.2.01