eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/631 20191108 08.11.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Jalal Ibrahim Ahmed
2019/1470 20191108 08.11.2019 Inngående brev Analyserapport for oljeutskillar - Moland Auto AS NORSK SPESIALOLJE AS
2019/1023 20191108 08.11.2019 Inngående brev Varslingsøvelse 4-2019 - Orientering om øvelsen Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1477 20191108 08.11.2019 Inngående brev Rapport etter prøvetakingstilsyn på Fyresdal og Hauggrend vassverk MATTILSYNET
2019/1471 20191108 08.11.2019 Inngående brev Melding om fødselspermisjon *****
2019/1376 20191107 07.11.2019 Inngående brev Drenering Olav A. Veum
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte *****
2019/1265 20191107 07.11.2019 Utgående brev Val av hovudutval for plan og miljø 2019 - 2023 Øyvind Kile m.fl.
2019/1243 20191107 07.11.2019 Utgående brev Val til representantskapsmøte i Vestfold og Telemark kommunerevisjon IKS 2019 - 2023 TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS
2019/1248 20191107 07.11.2019 Utgående brev Val av representant og vararepresentant til representantskapet i Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalssekretariat 2019 - 2023 AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS
2019/1321 20191107 07.11.2019 Utgående brev Omstillingsprogrammet - val til styret 2019 - 2023 Linda Aas m.fl.
2019/1428 20191107 07.11.2019 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Advokatfirma Hald & co m.fl.
2019/1427 20191107 07.11.2019 Utgående brev Restanse på eigedom ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/5 20191107 07.11.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte *****
2019/495 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskot frå kontingentkassa Jannie Marit Van Delft
2019/1276 20191107 07.11.2019 Utgående brev Ny selskapsavtale for IKA Kongsberg 2020 INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS
2019/1283 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oppnemning av medlemer til villreinnemnda for Setesdalsområdet 2019 - 2023 Anders Bergsland m.fl.
2018/1982 20191107 07.11.2019 Utgående brev Underskriven låneavtale og kommunestyresak Husbanken
2019/200 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding ubrukte tilskotsmidlar - 2019 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/91 20191107 07.11.2019 Utgående brev Beredskapsråd 2019 Beredskapsråd
2019/1176 20191107 07.11.2019 Utgående brev Val av formannskap 2019 - 2023 Elise Lauvrak m.fl.
2019/495 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskot frå kontigentkassa Helsesjukepleiar Nina Breivik
2019/1407 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Veronica C Mykland
2019/1467 20191107 07.11.2019 Inngående brev Avtale om sal av billettar BILLETTSERVICE AS
2019/1397 20191107 07.11.2019 Utgående brev Innkalling til samtale *****
2018/1681 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tinglyst skøyte MHM EIENDOM AS
2019/1320 20191107 07.11.2019 Utgående brev Møtereferat ungdomsrådet 15.10.2019 Nora Aas Lund m.fl.
2019/1285 20191107 07.11.2019 Utgående brev Signert avtale om kjøp av arbeidsgjevarkontrollar i 2020 Midt-Telemark Arbeidsgiverkontroll
2019/1468 20191107 07.11.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Torgeir Jensen
2019/495 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskot frå kontingentkassa Jannie Marit Van Delft
2019/1469 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilskot til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstenester - førebels orientering Helsedirektoratet
2017/1205 20191107 07.11.2019 Inngående brev Uttale til reguleringsforslag - 16/13 Roskoglia hyttefelt - reguleringsplan FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/872 20191107 07.11.2019 Inngående brev Underteikna avtale om bindingstid Anette Lien
2019/1012 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av tilskot til grøfting ASLAK MOMRAK-HAUGAN
2019/1466 20191107 07.11.2019 Utgående brev Molandsmoen 16 gbnr 38/92 - tilbygg verkstadbygning NATHANIEL HANSEN AS
2019/1264 20191107 07.11.2019 Utgående brev Val av hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg 2019 - 2023 Ingunn Lauvrak m.fl.
2019/1249 20191107 07.11.2019 Utgående brev Val til Vest-Telemark Tinget 2019 - 2023 VEST-TELEMARKRÅDET
2019/981 20191107 07.11.2019 Utgående brev Forespørsel etter uttale om upersonleg buplikt FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1193 20191107 07.11.2019 Utgående brev Val til råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF) 2019 - 2023 Ingunn Valseth Holmegård m.fl.
2019/929 20191107 07.11.2019 Inngående brev Utkast til samarbeidsavtale Ungt Entreprenørskap og årshjul 2019-2020 Ung Entreprenørskap Telemark
2019/850 20191107 07.11.2019 Utgående brev Val til KS (KommuneSektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) 2019 - 2023 KS Vestfold og Telemark
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om endring av opphaldstid - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2018/1314 20191106 06.11.2019 Inngående brev Reguleringsplan for Nedre Griddalen Sundodden Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid
2019/1447 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av udekka investering Olav Kjetil Greivstad
2019/1448 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om dekking av utgifter til opprusting veg FOLDSÆ AS
2019/1449 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kommunereform - konsekvensar for kommunar som søker og/eller rapporterer på tilskot HELSEDIREKTORATET
2019/1448 20191106 06.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 93/1 Landbruksdirektoratet
2019/1431 20191106 06.11.2019 Utgående brev Åbodokki tomt 10 gbnr 16/149 - søknad om planering av tomt POLLEN BYGG & EIENDOM Niels Rasmus Kaastrup Nielsen
2019/543 20191106 06.11.2019 Utgående brev Varsel om kontroll SELTVEIT PER HELGE
2019/1000 20191106 06.11.2019 Utgående brev Momraksvegen 47 gbnr 28/3 - søknad om ferdigattest, rehabilitering peis/pipe SELJORD VARMESERVICE AS
2019/547 20191106 06.11.2019 Utgående brev Varsel om kontroll ARILD JOHRE
2019/1365 20191106 06.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon frå 01.11.19 - 01.11.2020 Lillian Borgen
2019/551 20191106 06.11.2019 Utgående brev Varsel om kontroll KNUT MARTIN HUSSTØYL
2019/549 20191106 06.11.2019 Utgående brev Varsel om kontroll OLE KRISTIAN BERGVE
2019/1438 20191106 06.11.2019 Utgående brev Varsel om kontroll FRODE KÅSA
2019/1339 20191106 06.11.2019 Utgående brev Ny melding til tinglysing Kartverket Tinglysinga
2019/1465 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av udekka investering Atle Erikstad
2019/1447 20191106 06.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr. 40/1 Landbruksdirektoratet
2019/1448 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om dekking av utgifter til nyplanting og suppleringsplanting FOLDSÆ AS
2019/1053 20191106 06.11.2019 Inngående brev Signert tilsagnsbrev MF II pakka HAFLINGERHOFF FYRESDAL DA
2019/1466 20191106 06.11.2019 Inngående brev Molandsmoen 16 gbnr 38/92 - tilbygg verkstadbygning NATHANIEL HANSEN AS
2019/151 20191106 06.11.2019 Utgående brev Tilkallingsavtale i pleie og omsorg frå 14.10.2019 Hanna Kåsastul
2019/1465 20191106 06.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr. 6/1 Landbruksdirektoratet
2019/1448 20191106 06.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 93/1 Landbruksdirektoratet
2019/1386 20191106 06.11.2019 Inngående brev Rettleiar for kommunar: Tilskot til utredning og prosjektering Husbanken
2019/1362 20191106 06.11.2019 Utgående brev Etterbetaling brannmannskap 2016 - 2019 Audun Aslestad m.fl.
2019/634 20191105 05.11.2019 Inngående brev Møtebok villreinnemnda 21. - 22.10.2019 Villreinnemnda for Setesdalsområdet
2019/1443 20191105 05.11.2019 Inngående brev Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge Bufdir
2019/1439 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak frå Datatilsynet om bruk av Spekter som verktøy for kartlegging av mobbing i skolen FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1123 20191105 05.11.2019 Inngående brev Internkontroll tobakk - Spar SECURITAS AS
2019/1441 20191105 05.11.2019 Inngående brev Rutine ved oversendelse av klagesaker - saksbehandling - klager etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2018/1333 20191105 05.11.2019 Inngående brev Avvik lukka DATATILSYNET
2019/1440 20191105 05.11.2019 Inngående brev Spekter som verktøy for kartlegging av mobbing i skolen Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/982 20191105 05.11.2019 Inngående brev Salskontroll - tobakk - Bondal Motor SECURITAS AS
2019/982 20191105 05.11.2019 Inngående brev Salskontroll - tobakk - Moland Auto SECURITAS AS
2019/1442 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av udekka investering Gjermund Z Bergsland
2019/1442 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr. 10/2 Landbruksdirektoratet
2019/1000 20191105 05.11.2019 Inngående brev Samsvarserklæring SELJORD VARMESERVICE AS
2019/1416 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskot frå næringsfondet ANNE INGUNN HANSERUD
2018/1565 20191105 05.11.2019 Utgående brev Søknad for eksiterende renseanlegg Jørn Myhre
2019/982 20191105 05.11.2019 Inngående brev Salskontroll - tobakk - Spar SECURITAS AS
2019/1435 20191105 05.11.2019 Inngående brev Molandsmoen 16 38/92 - søknad om dispensasjon avstand nabogrense for tilbygg lagerhall NATHANIEL HANSEN AS
2019/1419 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 99999/9899 Landbruksdirektoratet
2019/1437 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til veg og planter Frode Kåsa
2019/1437 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 46/2 Landbruksdirektoratet
2019/631 20191105 05.11.2019 Utgående brev Musikk/kulturskole inntak kunst- og handverk Rabia M Alabed-Alokla
2019/631 20191105 05.11.2019 Utgående brev Musikk/kulturskole inntak kunst- og handverk Rabia M Alabed-Alokla
2019/858 20191105 05.11.2019 Utgående brev Sitjevegen 109 39/2 - riving og tilbygg våningshus (byggetiltak omfatta av kulturminneloven § 25), kommunen sin vurdering TELEMARK FYLKESKOMMUNE m.fl.
2019/1444 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av udekka investering Halvor Reini
2019/1444 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr. 29/2 Landbruksdirektoratet
2019/1123 20191105 05.11.2019 Inngående brev Internkontroll tobakk - Moland Auto SECURITAS AS
2019/1123 20191105 05.11.2019 Inngående brev Internkontroll tobakk - Bondal Motor SECURITAS AS
2019/1040 20191105 05.11.2019 Utgående brev Tilbod om stilling Klara Rydland
2019/49 20191104 04.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2019/1419 20191104 04.11.2019 Inngående brev Utgifter fagleg arrangement Skogbrukssjefen i Fyresdal
2019/894 20191104 04.11.2019 Inngående brev Kunnskap om villreinens bruk av Våmur Roan - Innkalling til prosjektgruppemøte tirsdag 2. desember, Villreinsenteret på Skinnarbu kl. 12-15 Tor Punsvik
2018/1565 20191104 04.11.2019 Inngående brev Klage på vedtaket for utsettelse av retting/utføring av pålegg, gbnr 25/50-12 Ångås Jørn og Frøydis Myhre m.fl.
2019/1244 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til flaterydding før hogst Halvor Graver
2018/1611 20191104 04.11.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning Elin Skålid
2019/1423 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til skogsbilveg Anita Lund Frantzen
2019/1434 20191104 04.11.2019 Inngående brev Om leige av leilighet Sabina Lauvdal
2019/1425 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til unskogpleie Ådne S Hassum Lofthus
2019/1423 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 81/3 Landbruksdirektoratet
2019/1244 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 26/8 Landbruksdirektoratet
2019/1425 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 11/1 Landbruksdirektoratet
2019/1426 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 82/1 Landbruksdirektoratet
2019/1419 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), GNR 99999/9899 Landbruksdirektoratet
2019/1417 20191104 04.11.2019 Inngående brev Oppseiing av 20% stilling som klubbarbeidar i heimel 2011 Ove Taraldlien
2019/1396 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot (godkjent), gbnr. 80/1 Landbruksdirektoratet
2019/1339 20191104 04.11.2019 Inngående brev Dokumenta har manglar og kan ikkje tinglysast - gbnr 74/1/2 Kartverket
2019/1426 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om refusjon av ymse utgifter Anne Karin Jakobsen
2019/710 20191104 04.11.2019 Inngående brev Skjenkekontroll - Meieriet Cafe - Pub - Pizza SECURITAS AS
2019/712 20191104 04.11.2019 Inngående brev Internkontroll alkohollova - Meieriet Cafe - Pub - Pizza SECURITAS AS
2019/1421 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskot til oppføring av joletre på Øynuten i Kilegrend Kilegrend grendelag
2019/495 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskot frå kontigentkassa Helsesjukepleiar Nina Breivik
2019/1428 20191104 04.11.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfritak gbnr 25/6/4 Advokatfirma Hald & co
2018/1153 20191104 04.11.2019 Inngående brev Grunnboka er retta - saka gjeld gbnr 19/43 Kartverket
2019/1431 20191104 04.11.2019 Inngående brev Åbodokki tomt 10 gbnr 16/149 - søknad om planering av tomt POLLEN BYGG & EIENDOM Niels Rasmus Kaastrup Nielsen
2019/1433 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av udekka investering Stein Helge Lassemo
2019/1433 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr. 16/1 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Utgående brev Innkalling til samtale *****
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Utgående brev Sluttutbetaling - ombygging av sauefjos på Svalestog INNOVASJON NORGE
2018/1565 20191104 04.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om utsettelse av tidsfrist, pålegg om retting, 25/50/12 Jørn Myhre
2019/710 20191104 04.11.2019 Inngående brev Skjenkekontroll - Bistro Teisner SECURITAS AS
2019/711 20191104 04.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport salsløyve - Spar SECURITAS AS
2019/151 20191104 04.11.2019 Utgående brev Tilkallingsavtale i TTF frå 01.10.2019 Cornelia Horn
2019/297 20191101 01.11.2019 Inngående brev Endring av finansiering av veterinærvakt Vinje Kommune
2019/1420 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskot - SMIL, 969102250 BERGIT O MIKKELSEN
2019/1416 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskot frå næringsfondet ANNE INGUNN HANSERUD
2017/1012 20191101 01.11.2019 Inngående brev Melding om bestått prøve - kopi Telemark fylkeskommune
2018/285 20191101 01.11.2019 Inngående brev Regional vannforvaltningsplan for vannregion Agder 2021-2027 Vest-Agder fylkeskommune
2018/1565 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad for eksisterende renseanlegg Jørn Myhre
2019/1320 20191101 01.11.2019 Inngående brev Samtykke til val Sigrid Veum
2019/1320 20191101 01.11.2019 Inngående brev Samtykke til val Rena Marie Gustavson
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Referat frå dialogmøte *****
2019/1320 20191101 01.11.2019 Inngående brev Samtykke til val Tora Sølyst Skomedal
2019/1320 20191101 01.11.2019 Inngående brev Samtykke til val Lina Johre Rustand
2017/1012 20191101 01.11.2019 Inngående brev Lærebedriftens sluttrapport OKOS Telemark
2019/1320 20191101 01.11.2019 Inngående brev Samtykke til val Knut Austjore Heistad
2018/1203 20191101 01.11.2019 Inngående brev Svar på søknad om opplæringstilskot - kopi Telemark fylkeskommune
2019/1369 20191101 01.11.2019 Inngående brev Endring av tidlegare innsendt søknad om grøfting 2019 VEUM GUNNAR K
2019/64 20191101 01.11.2019 Inngående brev KOSTRA-rapportering 2019 SSB
2019/403 20191101 01.11.2019 Inngående brev Tildelingsbrev Fyresdal kommune - breibandsutbygging 2019 Telemark fylkeskommune
2019/153 20191101 01.11.2019 Inngående brev Innkalling til Arkivforum i Seljord 05.11.2019 SELJORD KOMMUNE
2019/1320 20191101 01.11.2019 Inngående brev Samtykke til val Ask Dyrland Valseth
2019/1320 20191101 01.11.2019 Inngående brev Samtykke til val Nora Aas Lund
2019/631 20191031 31.10.2019 Utgående brev Musikk/kulturskole inntak gitar Lena Mari Storøygard
2019/631 20191031 31.10.2019 Utgående brev Musikk/kulturskole, inntak kunst og handverk Lena Krossli Nystad
2019/631 20191031 31.10.2019 Utgående brev Musikk/kulturskole inntak kunst- og handverk Mohamedburhan Nurayne Abdulalem
2019/1368 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/1400 20191031 31.10.2019 Inngående brev Fornying av avtale nappekart RÅDHUSET INFORMASJONSYSTEMER AS
2019/1405 20191031 31.10.2019 Inngående brev Sletting av tomt - 16/29 Sverre Haraldson Breivik
2019/631 20191031 31.10.2019 Utgående brev Musikk/kulturskole utmelding dans Veronica C Mykland
2019/1307 20191031 31.10.2019 Utgående brev Sponsordag Klosterskogen Fyresdal Tråvlag
2019/1079 20191031 31.10.2019 Utgående brev Søknad om praksisplass i fysioterapi Dania Rehman
2019/1193 20191031 31.10.2019 Inngående brev Samtykke til val Karin M. Bergland
2019/1193 20191031 31.10.2019 Inngående brev Samtykke til val Bjørg Tordis Breivik
2019/1193 20191031 31.10.2019 Inngående brev Samtykke til val Aud S. Lukassen
2019/1407 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Veronica C Mykland
2019/1406 20191031 31.10.2019 Inngående brev kopi genrealfullmakt Moghus byggefelt 34/2 / Jørund Moghus Jørund Moghus
2019/1409 20191031 31.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Gamleveg 40 34/2 Fyresdal kommune v/ ordførar Erik Skjervagen
2019/1389 20191031 31.10.2019 Utgående brev Telemarkrøye AS anlegg ved Gunnøyni S Fyresvatn TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2019/1403 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskot - SMIL - 970940952 JØRUND VALEBJØRG
2019/1404 20191031 31.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Fjellgardsvegen 6 83/11 Siv Frøydis Hansen
2019/1411 20191031 31.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Molandsmoen 38/75 Fyresdal kommune v/ ordførar Erik Skjervagen
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Eigeninnsats Gunhild A. Svalestog
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Leigeendring leasingkontrakt NF 85547 Volgswagen Møller Bilfinans AS
2019/1410 20191031 31.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Gamleveg 40 34/2 Fyresdal kommune v/ ordførar Erik Skjervagen
2019/1368 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/848 20191031 31.10.2019 Inngående brev Samtykke til å stille til val Olav Gisle Noraberg
2019/631 20191031 31.10.2019 Utgående brev Musikk/kulturskole inntak kunst- og handverk Lena Nørstrud
2019/299 20191031 31.10.2019 Utgående brev Kommunal bolig - leie Sabina Lauvdal
2019/1378 20191030 30.10.2019 Utgående brev Bygging i 100 meter belte i strandsona Jørn Myhre
2019/1340 20191030 30.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om utsleppsløyve enkeltanlegg - Ångås 25/50/12, tomt 5 Jørn Myhre
2019/1399 20191030 30.10.2019 Inngående brev Løypemelding og informasjon til alle kommunar om ‘Akson’ - forprosjektet for Nasjonal helhetlig samhandling og felles kommunal journal KS
2019/1396 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om dekking av skogforsikring Inger Valen
2019/1293 20191030 30.10.2019 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA fra 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/1378 20191030 30.10.2019 Utgående brev Svar på bygging i 100 meter belte i strandsona Jørn Myhre
2019/1391 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve for enkeltanlegg Norvald Vik
2019/1203 20191030 30.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon 2 av oppmålingsforretning gbnr 17/139 Elsebeth Munk Brekke og Alexander Brekke
2019/49 20191030 30.10.2019 Utgående brev Svar på innsyn Mimes brønn m.fl.
2019/1395 20191030 30.10.2019 Inngående brev Ny forskrift om rapportering til KOSTRA i 2021 for 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/1340 20191030 30.10.2019 Inngående brev Klage på avslag Jørn Myhre
2019/1326 20191030 30.10.2019 Utgående brev Kloakkanlegg Mørktjønn Jostein Høgseth
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Utgående brev Tilkallingsavtale barnehagen, 2019-2020 Ingvild Lund Frantzen
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Utgående brev Tilkallingsavtale barnehagen, 2019-2020 Klara Rydland
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om ferdigattest - 16/159 KILE HÅNDLAFT AS
2019/1368 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/1565 20191029 29.10.2019 Utgående brev Ubesvart epost av 16. oktober 2019 Jørn Myhre
2018/1326 20191029 29.10.2019 Utgående brev Borggrendsvegen 363 10/2 - driftsbygning i landbruket (fjøs/lager) GJERMUND ZAKARIAS BERGSLAND
2019/421 20191029 29.10.2019 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskot *****
2019/1252 20191029 29.10.2019 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysinga
2019/1388 20191029 29.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Birtedalsvegen 2577 17/1 KNUT LAUVRAK
2017/1205 20191029 29.10.2019 Inngående brev Høyringsuttale til offentleg ettersyn av reguleringsplan for Roskoglia gnr 16/13 TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2019/1252 20191029 29.10.2019 Inngående brev Samanslåing av matrikkeleiningar - oppretta skjema Roar Grønland
2019/1339 20191029 29.10.2019 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysinga
2019/1390 20191029 29.10.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Knut Arne Lysebo
2019/299 20191029 29.10.2019 Inngående brev Kommunal bolig - leie Sabina Lauvdal
2019/1331 20191028 28.10.2019 Inngående brev Tilleggsoppslysningar skuterløyve Rolf Torgeir Sundgot
Ingen tilgang 20191028 28.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 16/159 KILE HÅNDLAFT AS
Versjon:5.2.01