eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/380 20190322 22.03.2019 Utgående brev Dispensasjon frå føresegner i reguleringsplan, Momrak hyttefelt 28/6 Sverre Siljan m.fl.
2019/421 20190322 22.03.2019 Inngående brev 1. terminutbetaling av integreringstilskot år 2-5 for år 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2019/429 20190322 22.03.2019 Inngående brev Nytt kriteriesett for mat- og drikkeanskaffelser - informasjonsbrev DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT
2019/422 20190322 22.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale fast i heimel 2303 Anders Bergsland
2019/379 20190322 22.03.2019 Inngående brev Bestillingsskjema stemmesedler - 3823 Fyresdal Andvord
2019/424 20190322 22.03.2019 Inngående brev Autorisasjonsbevis for plantevernmidler - 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/418 20190322 22.03.2019 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte i Telemark kommunerevisjon IKS 25. april 2019 TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS
2019/422 20190322 22.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale i vikariat heimel, 2339, 2314, 2334, 2312 Anders Bergsland
2019/423 20190322 22.03.2019 Inngående brev Deltaking av forbunda ved ymse tilsettingar i Fyresdal kommune Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta, Norsk sykepleiarforbund
2019/271 20190322 22.03.2019 Inngående brev Møteinnkalling Fyresdal kontrollutval 02.04.2019 AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS
2018/1546 20190322 22.03.2019 Inngående brev Forvaltningsrevisjonsrapport om renovasjon og feiing TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS
2019/410 20190322 22.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga - Fyresdalsvegen 1039 85/22 Else Berit Mandt Gaaren
2017/1012 20190322 22.03.2019 Inngående brev Innvilga ekstra tilskot OKOS Telemark
2019/416 20190322 22.03.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Fyresdalsvegen 541 92/17 Brigitte Rengstorf/Dierk Rengstorf
2019/19 20190322 22.03.2019 Inngående brev SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2019/415 20190322 22.03.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Bistro Teisner AS BISTRO TEISNER AS
2018/1104 20190322 22.03.2019 Inngående brev Musikk/kulturskole Camilla Emelie Mostervik
2019/226 20190322 22.03.2019 Inngående brev Innmelding skule *****
2019/309 20190322 22.03.2019 Utgående brev Tilgang til Innovasjon Norges kommuneportal for håndtering av landbrukssøknader Innovasjon Norge
2019/381 20190322 22.03.2019 Utgående brev Erklæring om konsesjonsfrihet dykkar ref. 26022 ABT Advokatfirmaet Nidaros DA
2019/406 20190322 22.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga - Birtedalsvegen 619 3/2 Kjell Magne Lie
2019/135 20190321 21.03.2019 Inngående brev Ang brøyting av kommunal veg mellom Sitjevegen 11 og Sitjevegen 17. Kjell Ove Homme
2019/413 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad om serveringsløyve - Bistro Teisner AS BISTRO TEISNER AS
2019/414 20190321 21.03.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Reidar Mosfjeld
2019/411 20190320 20.03.2019 Inngående brev Kopi av innkalling til representantskap i Temark Agder og Telemark kontrollutvalssekretariat
2019/49 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søkjarliste rådmann, VTB VTB
2016/1004 20190320 20.03.2019 Utgående brev Melding om utførd matrikkelføring - Kleivgrend grendehus, 66/5/3 Oddvar Vistad
2019/272 20190320 20.03.2019 Utgående brev Adresse til hytte i Birtedalen Jorunn K. Hansen/ Rolf Steen Hansen
2019/410 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga - Fyresdalsvegen 1039 85/22 Else Berit Mandt Gaaren
2019/49 20190320 20.03.2019 Utgående brev Offentleg søkjarliste for stilling som rådmann Setesdølen m.fl.
2019/49 20190320 20.03.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn i årsregnskap 2018, innkjøp av vikartjenester i helse og omsorg Burson Cohn & Wolfe
Ingen tilgang 20190320 20.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale fast hnr 1153 Eva Greivstad
2019/34 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon 24.03.19 - obligatoriske møter Delta Fyresdal
2019/34 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon 03.04.19 - kurs Delta Fyresdal
2019/406 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga - Birtedalsvegen 619 3/2 Kjell Magne Lie
2019/147 20190320 20.03.2019 Utgående brev Avgift for alkoholomsetning 2018 - Joker Fyresdal GRUNNVIK LANDHANDEL AS
2019/147 20190320 20.03.2019 Utgående brev Avgift for alkoholomsetning 2018 - Nye Heggland Dagligvare AS NYE HEGGLAND DAGLIGVARE AS
2019/147 20190320 20.03.2019 Utgående brev Avgift for alkoholomsetning 2018 - Fyresdal Mat AS FYRESDAL MAT AS
2019/147 20190320 20.03.2019 Utgående brev Avgift for alkoholomsetning 2018 - Meieriet Cafe Pub Pizza AS MEIERIET CAFE PUB PIZZA AS
2019/147 20190320 20.03.2019 Utgående brev Avgift for alkoholomsetning 2018 - Fyresdal Bed & Breakfast FYRESDAL BED AND BREAKFAST LIMITED
2019/390 20190320 20.03.2019 Inngående brev Offentleg søkjarliste rådmann CR-group AS
2019/147 20190320 20.03.2019 Utgående brev Avgift for alkoholomsetning 2018 - Skræi AS SKRÆI AS
2019/147 20190320 20.03.2019 Utgående brev Avgift for alkoholomsetning 2018 - Fossum Dierk Rengstorf FOSSUM Dierk Rengstorf
2019/404 20190319 19.03.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag - søknad Arild Sandsdalen
2019/403 20190319 19.03.2019 Inngående brev Tilskot til breibandsutbygging 2019 Telemark fylkeskommune
2019/49 20190319 19.03.2019 Inngående brev søkeliste rådmann Setesdølen
Ingen tilgang 20190319 19.03.2019 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale heimel 2767 fast 55% Julie Krossli Nystad
2019/400 20190319 19.03.2019 Inngående brev Innkalling til generalforsamling - Rehabiliteringssenteret AiR 25.03.2019 Rehabiliteringssenteret AiR AS
2019/405 20190319 19.03.2019 Inngående brev Informasjon om Helsedirektoratets IS-24/8 kartlegging SINTEF
2019/402 20190319 19.03.2019 Inngående brev Fyresdal reinseanlegg - purring på rapportering via Altinn for driftsåret 2018 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/401 20190319 19.03.2019 Inngående brev Politiattest - fritidsklubb Politiet
Ingen tilgang 20190319 19.03.2019 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale i heimel 2773 fast 14,1% Astrid Moen Skifjeld
2018/1681 20190319 19.03.2019 Inngående brev Underteikna avtale om kostnader ved fjerning av kvist på industritomter Motor og Industriservice AS m.fl.
2019/49 20190319 19.03.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2019/49 20190319 19.03.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2019/395 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte Voksne for Barn
2019/391 20190319 19.03.2019 Utgående brev Uttale til kjøp av konvensjonelt fôr Per Helge Seltveit
2019/399 20190319 19.03.2019 Inngående brev Årsrapport Driftsassistansen i Telemark - avløp 2018 Sweco - Driftassistansen
2019/387 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om tilskot til tiltak i beiteområde FINNDALEN AUSTHEI BEITELAG m.fl.
2017/1344 20190319 19.03.2019 Utgående brev Melding om matrikkelføring og sletting av "jordskifte kravd" Øvre Telemark jordskifterett
2019/397 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om lærlingplass - barne og ungdomsarbeidar (3 personar) OKOS Vest-Telemark
2019/396 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om lærlingplass - helsearbeidarfaget OKOS Vest-Telemark
2018/1989 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om lærlingplass som institusjonskokk OKOS - Vest Telemark
2016/1004 20190319 19.03.2019 Utgående brev Melding om fullført matrikkelføring av jordskifterettens sak nr. 16-095559RFA-JKVI Kleivi Øvre Telemark jordskifterett
2019/393 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad IKT-pedagog *****
2019/388 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga -Smedbu gbnr 49/4 Knut Lund Austjore
2019/394 20190318 18.03.2019 Inngående brev Regionalt Næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/392 20190318 18.03.2019 Inngående brev Om tilskotsbrev for utbetaling av tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar IMDI
2019/389 20190318 18.03.2019 Inngående brev Årsmøte i Driftsassistansen i Telemark Driftassistansen
2019/387 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om tilskot til investeringar i beitefelt Voilen beitelag
2019/226 20190318 18.03.2019 Inngående brev Innmelding skule *****
Ingen tilgang 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om 13% permisjon frå hnr 2418 Nora Ramsvatn Angell
2018/1104 20190318 18.03.2019 Utgående brev Inntak akkustisk gitar Alexandra Berg
2018/1104 20190318 18.03.2019 Utgående brev Musikk/kulturskole - utmelding ukulele Cecilie T Lund Berger
2019/209 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tilbod om arbeidsavtale i 100 % frå 01.08.2019 - Id 520 - utlysing - ledige stilling som lærar - pedagog frå 01.08.2019 vikariat/fast Guro Kristine Hegglid
2019/247 20190318 18.03.2019 Utgående brev Førebels svar på søknad om stilling - Id 524- intern utlysing - assistent/fagarbeider frå 01.08.2019 Lena Mari Storøygard m.fl.
2019/247 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tilbod om arbeidsavtale, vikariat i 7,5 % Lillian Borgen
2019/247 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling Lena Mari Storøygard m.fl.
2019/209 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tilbod om arbeidsavtale i 100 % frå 01.08.2019 - Id 520 - utlysing - ledige stilling som lærar - pedagog frå 01.08.2019 vikariat/fast Anders Bergsland
2019/62 20190318 18.03.2019 Utgående brev Innkalling til styremøte 19.03.2019 Omstillingssstyret
2019/210 20190318 18.03.2019 Utgående brev Førebels svar på stilling - Id 521 - utlysing - ledige stilling klubbarbeider frå 01.08.2019 fast Ove Taraldlien
2019/358 20190318 18.03.2019 Utgående brev Plassering av stilling i fast heimel, 90% i heimel 2766 *****
2019/282 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tilbod om stilling Julie Krossli Nystad
2019/282 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling Astrid Moen Skifjeld
2019/209 20190318 18.03.2019 Utgående brev Førebels svar på søknad - Id 520 - utlysing - ledige stilling som lærar - pedagog frå 01.08.2019 vikariat/fast *****
2019/282 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tilbod om fast helgestilling i heimetenesta, 14,1% heimel 2773. *****
2019/390 20190318 18.03.2019 Inngående brev Rekruttering av rådmann - tilbod på prosess CR GROUP AS
2019/370 20190318 18.03.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Per Audun Hansen Per Audun Hansen
2019/390 20190318 18.03.2019 Inngående brev Annonser CR GROUP AS
2018/1825 20190318 18.03.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskot 1108.0048-8 Innovasjon Norge
2019/226 20190318 18.03.2019 Inngående brev Innmelding skule *****
2019/71 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidlar - Fyresdal motorsport klubb FYRESDAL MOTORSPORT KLUBB
2019/326 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/324 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/226 20190318 18.03.2019 Inngående brev Innmelding skule *****
2019/49 20190318 18.03.2019 Inngående brev Ber om søkerliste for stillingen som rådmann Kommunal-Rapport
2019/388 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga -Smedbu gbnr 49/4 Knut Lund Austjore
2019/49 20190318 18.03.2019 Inngående brev Innsyn, søkerliste rådmann Varden
2019/19 20190318 18.03.2019 Inngående brev SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2019/324 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/19 20190318 18.03.2019 Inngående brev SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2019/71 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidlar - Hugljufur islandshestforening HUGLJUFUR ISLANDSHESTFORENING
2019/382 20190318 18.03.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Silje Merete Skjellaug Silje M Østvedt Skjellaug
2018/1424 20190318 18.03.2019 Utgående brev Ny tillatelse Fyresdal kommune Evry
2018/994 20190318 18.03.2019 Utgående brev Endring av eigedomsskattegrunnlag for 2016 og 2017 SKAGERAK KRAFT AS
2019/209 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling - Id 520 - utlysing - ledige stilling som lærar - pedagog frå 01.08.2019 vikariat/fast *****
2019/62 20190318 18.03.2019 Utgående brev Ny innkalling 19.03.19 Omstillingsstyret
2019/209 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling - Id 520 - utlysing - ledige stilling som lærar - pedagog frå 01.08.2019 vikariat/fast Hedda Skyum m.fl.
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969279118 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 897249642 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 997137809 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 992055685 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 992232641 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969471655 Landbruksdirektoratet
2019/382 20190315 15.03.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad Silje M Østvedt Skjellaug
2019/71 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidlar - Heggland grendelag Heggland Grendelag
2019/19 20190315 15.03.2019 Inngående brev SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2019/19 20190315 15.03.2019 Inngående brev SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2019/260 20190315 15.03.2019 Inngående brev Videresendt søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av idrettshall i Fyresdal kommune til Kulturdepartementet (kopi) Telemark fylkeskommune
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 984719043 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 976104447 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 869785202 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar op søknad for RMP og OBB for 2018 fra 988202983 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 979430302 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 985504113 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 970945105 Landbruksdirektoratet
2019/2 20190315 15.03.2019 Inngående brev Innvilger tilskot HELSEDIREKTORATET
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 914483042 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969785099 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 985476233 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 981501373 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969780887 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 985785554 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 921480342 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 981135385 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 979361920 Landbruksdirektoratet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969781077 Landbruksdirektoratet
2018/1169 20190315 15.03.2019 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS med påminnelse om valget Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018/1974 20190315 15.03.2019 Inngående brev Svar på søknad for RMP og OBB for 2018 fra 911734028 Landbruksdirektoratet
2019/383 20190315 15.03.2019 Inngående brev Gjennomføring av praktisk fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2019/18 20190315 15.03.2019 Inngående brev Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2019/71 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidlar - Fyresdal Idrettslag FYRESDAL IDRETTSLAG
2019/226 20190315 15.03.2019 Inngående brev Innmelding skule *****
2019/226 20190315 15.03.2019 Inngående brev Innmelding skule *****
2018/1424 20190314 14.03.2019 Inngående brev Ny tillatelse Fyresdal kommune Evry
2019/135 20190314 14.03.2019 Inngående brev Brøyting skulen. Thor Inge Levang
2019/135 20190314 14.03.2019 Inngående brev Ang Brøyting av kommunal veg mellom Sitjevegen 11 og Sitjevegen 17. Kjell Ove Homme
2019/71 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidlar - Fyresdal skyttarlag FYRESDAL SKYTTARLAG
2018/1792 20190314 14.03.2019 Inngående brev Underteikna avtale på forprosjektet "Gründerhage" Faun Naturforvaltning AS
2019/162 20190314 14.03.2019 Utgående brev Tilbod om 68% fast stilling som assistent Karina Skaalien Bjørnerud
2019/123 20190314 14.03.2019 Utgående brev Tilbod om 100% fast stilling som konsulent for tida ved Fellestenesta Eva Greivstad
2016/428 20190314 14.03.2019 Utgående brev Møteinnkalling folkehelseteamet 25. august Erik Skervagen
2017/820 20190314 14.03.2019 Utgående brev Nape kraft AS - varsel om uttak av konsesjonskraft Skagerak Kraft AS m.fl.
2019/279 20190314 14.03.2019 Utgående brev Søknad om tilskot frå næringsfondet - Tekstgården AS TEKSTGÅRDEN AS
2019/322 20190314 14.03.2019 Utgående brev Radiooverføring av kommunestyremøta RADIO VEST TELEMARK AS
2019/27 20190314 14.03.2019 Utgående brev Oversending av rekneskap 2018 til revisjonen Telemark kommunerevisjon IKS
2019/377 20190314 14.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga - Nusvik 72/22 Godtfred Fosse
2019/284 20190314 14.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve -enkelt arrangement 16.03.19 - Fossum kurs- og feriesenter FOSSUM Dierk Rengstorf m.fl.
2019/371 20190314 14.03.2019 Utgående brev Bekymringsmelding *****
2019/366 20190314 14.03.2019 Utgående brev Formelle krav til listeforslag FYRESDAL ARBEIDERPARTI m.fl.
2019/355 20190314 14.03.2019 Utgående brev Underteikna avtale - Fyresdal kommune Gumpens Auto Grenland
2019/71 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidlar - Fyresdal musikkorps FYRESDAL MUSIKKORPS
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale 90% fast hnr 2766 Charlotte Skifjeld
2019/71 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidlar - Veum grendelag VEUM GRENDELAG
2019/71 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om kuturmidlar - Fyresdal bygdekvinnelag FYRESDAL BYGDEKVINNELAG
2018/1994 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad til Innovasjon Norge - Knut Martin Husstøyl Innovasjon Norge
2019/91 20190314 14.03.2019 Inngående brev Norsjøseminaret - presentasjonar og faktureringsinformasjon FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/381 20190314 14.03.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr. 5/1 ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA
2019/71 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidlar til drift av grendehus - Fyresdal skiskyttarlag FYRESDAL SKISKYTTARLAG
2018/1309 20190314 14.03.2019 Inngående brev Heving av opplæringskontrakt(kopi) Telemark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Tomt 15 v/ Drang 25/78 Tor Erling Andersen AS
2019/380 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Momrak hyttefelt Sverre Siljan
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Inngående brev epj - arkivuttrekk frå Infodoc - dokumentasjon Infodoc
2018/1883 20190313 13.03.2019 Inngående brev Reguleringsplan Byggmester Jørn Myhre
2018/701 20190313 13.03.2019 Inngående brev Representantskapsmøte 10.april 2019 Vest-Telemark museum
2019/324 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/49 20190313 13.03.2019 Inngående brev NRK ber om innsyn NRK
2019/247 20190313 13.03.2019 Utgående brev Tilbod om arbeidsavtale 12,5 % , 20 % vikariat *****
2017/428 20190313 13.03.2019 Utgående brev Telemarkrøye AS - fullmakt 2019 Olav Gisle Noraberg
2019/33 20190313 13.03.2019 Utgående brev Utlysing av stillingar i Fyresdal kommune Vest Telemark blad
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale 7,5% vikariat hnr 2416 Lillian Borgen
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale 68% fast tilsetting Karina Skaalien Bjørnerud
2019/379 20190313 13.03.2019 Inngående brev Avrop/førespurnad om trykking av stemmesetlar Val
2019/49 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar på Bestilling eInnsyn Olav Haug
2019/34 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 19.3., 26.3. og 2. 4. Fagforbundet
2019/34 20190313 13.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 19. mars og 26. mars Fagforbundet
2018/1169 20190313 13.03.2019 Inngående brev Valgannonsering 2019 Frantz as
2018/663 20190313 13.03.2019 Inngående brev Innkalling til møte 22.03.19 Kviteseid kommune
2019/326 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
Ingen tilgang 20190313 13.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale vikariat hnr 2416 og 2363 Lene Seland
2019/377 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga - Nusvik 72/22 Godtfred Fosse
2019/241 20190313 13.03.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskot - bygg i tre Telemark Miljødirektoratet
2018/1883 20190313 13.03.2019 Utgående brev Reguleringsplan Jørn Myhre
2019/267 20190313 13.03.2019 Utgående brev Uttale frå kommunen Innovasjon Norge
2019/283 20190313 13.03.2019 Utgående brev Uttale frå kommunen - Via Ferrata Skredfjell Innovasjon Norge
2019/71 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidlar - Fyresdal familiekor FYRESDAL FAMILIEKOR
2019/71 20190313 13.03.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidlar - Fyresdal skiskyttarlag FYRESDAL SKISKYTTARLAG
2019/19 20190313 13.03.2019 Inngående brev SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2019/226 20190313 13.03.2019 Inngående brev Innskriving skule *****
2019/368 20190313 13.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale fast hnr 2011 Ove Taraldlien
Versjon:5.2.01