eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2020/953 20200807 07.08.2020 Inngående brev Permisjon Liv Johre-Bakke
2020/41 20200807 07.08.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn John Kristian Lukassen
2020/968 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/1006 20200807 07.08.2020 Inngående brev Krav om auka stillingsprosent tilsvarande arbeidstid FAGFORBUNDET FYRESDAL AVD 556
2020/1007 20200807 07.08.2020 Inngående brev Tettbebyggelseskart - ber om kvalitetssikring - Forurensningsforskriften kapittel 13 og 14 - skjerping av praksis - krav til sekundærrensing - avløpsanlegg FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/967 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/1005 20200807 07.08.2020 Inngående brev Forespørsel om turnusplasser for fysioterapeuter i perioden 15.08.21-15.08.22 Vestfold og Telemark Fylkeskommune
2020/899 20200807 07.08.2020 Inngående brev Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding Pearly Serita Glad
2020/899 20200807 07.08.2020 Inngående brev Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding Pearly Serita Glad
2020/899 20200807 07.08.2020 Inngående brev Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding Pearly Serita Glad
2020/41 20200807 07.08.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn John Kristian Lukassen
2020/41 20200805 05.08.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn Ole Kristian Bergve
2020/906 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om deling av hyttetomt Ångås 25/50 Helge Syftestad
2020/1001 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom gbnr. 62/8 Laje Bendik Gaaren
2020/1000 20200805 05.08.2020 Inngående brev Rapportering 1. halvår Start Opp Vest-Telemark Start Opp Vest-Telemark
2020/899 20200805 05.08.2020 Utgående brev Informasjon oppstart KUHA tysdagsgruppe haust 20 Pearly Serita Glad m.fl.
2020/899 20200805 05.08.2020 Utgående brev Informasjon om oppstart gitar tysdag haust 20 Signe Greivstad m.fl.
2020/997 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om å skilje ut ei festetomt frå Torsdalen, 71/2 John Kjell Lien
2020/899 20200805 05.08.2020 Utgående brev Informasjon om oppstart slagverk haust 20 Marthe Bergve m.fl.
2020/899 20200805 05.08.2020 Utgående brev Informasjon om oppstart haust 20, dans Gruppe 3 Siv Frøydis Hansen m.fl.
2020/899 20200805 05.08.2020 Utgående brev Informasjon om oppstart dans Gruppe 2, hausten 20 Marthe Bergve m.fl.
2020/899 20200805 05.08.2020 Utgående brev Informasjon om oppstart dans gruppe 1 haust 2020 Anne Ingunn Hanserud m.fl.
2019/631 20200805 05.08.2020 Utgående brev Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding gitar Lena Mari Storøygard
2020/906 20200805 05.08.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Hyttetomt ved Ångås, 25/125 Helge Syftestad
2020/41 20200804 04.08.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn Berit Gulbrandsen
2020/998 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om utbetaling av udekka investering Olav Torgeir Metveit
2020/769 20200804 04.08.2020 Utgående brev Tilbod om stilling - kommunalsjef kultur og oppvekst *****
2017/698 20200804 04.08.2020 Inngående brev Arbeidsavtale 14,1% vikariat hnr. 2773 Selma Osman Said
2019/1117 20200804 04.08.2020 Inngående brev Arbeidsavtale 100% vikariat hnr. 2500 Ida Akselsen
2018/1746 20200804 04.08.2020 Inngående brev Høyringssvar - utbygging av Kleivbekken Oddvar Vistad
2020/986 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskot frå lokal krisepakke - Nyli Gardsmat Bringsvær Rekneskapstenester m.fl.
2018/905 20200804 04.08.2020 Inngående brev Melding om ført jordskiftesak - Nordre Lia naturreservat Vestfold og Telemark fylkeskommune
2020/998 20200804 04.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr. 35/1 Landbruksdirektoratet
2020/997 20200804 04.08.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning gbnr. 71/2 John Kjell Lien
2020/41 20200804 04.08.2020 Inngående brev Krav om innsyn Industri Energi
2020/994 20200803 03.08.2020 Inngående brev Stortingsvalet og sametingsvalet 2021 - fastsetting av valdag Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2020/41 20200803 03.08.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/41 20200803 03.08.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2018/1746 20200803 03.08.2020 Inngående brev Deltakelse befaring Kleivbekk kraftverk 25.08.2020 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/965 20200803 03.08.2020 Inngående brev Vedlegg til saksnr: 2020/965-2 MIDTBØ BYGG AS
2020/990 20200803 03.08.2020 Inngående brev Ny og stor tilskotsordning - Aktivitetstiltak for å motverke eisemd hos eldre - Søknadsfrist 1.9. Fylkesmannen i Vesfold og Telemark
2020/106 20200803 03.08.2020 Inngående brev Råd til helsepersonell - utenlandsreiser og besøk av nærståande som kan ha SARS-CoV-2 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/106 20200803 03.08.2020 Inngående brev Informasjon om oppfølging av passasjerar, MS Roald Amundsen Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/995 20200803 03.08.2020 Inngående brev Birtedalsvegen 1399 - rehabilitering av pipe gbnr. 14/6 SELJORD VARMESERVICE AS
2020/652 20200803 03.08.2020 Utgående brev Endring av vilkår for 30.000 kroner til nye driverar Teisner Silvaconsult
2020/652 20200803 03.08.2020 Utgående brev Serveringstilbod - endring av vedtak Anne Snarteland m.fl.
2020/551 20200803 03.08.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Tilleggstomt til Levang, 38/114 Tarjei Haugen
2020/371 20200803 03.08.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Levang, 38/26 Ådne Libjå
2020/310 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til veg Halvor Graver
2020/992 20200803 03.08.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom Ketil Kiland
2020/991 20200803 03.08.2020 Inngående brev Siste nytt Visit Telemark Visit Telemark AS
2020/993 20200803 03.08.2020 Inngående brev Årsmøte i Driftsassistansen i Telemark Sweco Norge AS
2020/310 20200803 03.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskot(godkjent), gbnr. 26/8 Landbruksdirektoratet
2020/895 20200803 03.08.2020 Inngående brev Rapport om landingsløyve etter avtale NRK
2020/972 20200803 03.08.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Tilleggstomt til Furumo, 38/115 Tarjei Haugen
2020/763 20200731 31.07.2020 Inngående brev Tannlegesituasjonen i Fyresdal Vestfold og Telemark fylkeskommune
2020/989 20200730 30.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Gro Metveit Wiborg m.fl.
2019/631 20200730 30.07.2020 Inngående brev Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding Lena Mari Storøygard
Ingen tilgang 20200730 30.07.2020 Inngående brev SFO - Ny plass, endring og utmelding *****
2020/928 20200729 29.07.2020 Inngående brev Tilsyn - vedtak om pålegg ARBEIDSTILSYNET
2020/928 20200729 29.07.2020 Inngående brev Kvittering for innsendt dokumentasjon 2020/30801 Arbeidstilsynet
Ingen tilgang 20200729 29.07.2020 Inngående brev Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2018/1746 20200729 29.07.2020 Utgående brev Kleivbekk kraftverk -Innvitasjon til synfaring Anne Tovslid m.fl.
Ingen tilgang 20200729 29.07.2020 Inngående brev Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2020/652 20200729 29.07.2020 Inngående brev Endring av vilkår for 30.000 kroner til nye driverar Teisner Silvaconsult
Ingen tilgang 20200729 29.07.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte *****
2020/652 20200729 29.07.2020 Inngående brev Svar på endring av vedtak om serveringstilbod i næringshagen Elise Lauvrak
2020/652 20200729 29.07.2020 Inngående brev Svar på endring av vedtak om serveringstilbod i næringshagen Anne Snarteland
2020/652 20200729 29.07.2020 Inngående brev Svar på endring av vedtak om serveringstilbod i næringshagen Nils Kristian Moe
2018/1266 20200729 29.07.2020 Utgående brev Ferdigattest tilbygg 25/63 Leif Arild Rønning
2020/902 20200729 29.07.2020 Utgående brev Søknad om bruksendring av veg til Kaasa gbnr 5/4 Ole Halvor Kolstad
2017/1205 20200729 29.07.2020 Utgående brev Ang. hyttefelt for Roskoglia og konsesjonslova Jørund Valebjørg
2020/846 20200729 29.07.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Tilleggstomt til Momrak nordre tomt nr. 2, 28/32 Halvor T. Momrak
2020/845 20200729 29.07.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - grensejustering av Momrak nordre tomt nr. 1, 28/25 Halvor T. Momrak
2020/882 20200729 29.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskot for tap av leigeinntekter Karl Rune Hansen
Ingen tilgang 20200729 29.07.2020 Inngående brev Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2020/982 20200729 29.07.2020 Utgående brev Tilbygg bustad, gbnr. 34/38 HAUGS HÅNDLAFT AS
2020/41 20200728 28.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn Ole K. Bergve
2020/782 20200728 28.07.2020 Inngående brev Dokumentasjon og søknad om tilskot til musikkinnslag Damene på by'n
2020/363 20200728 28.07.2020 Inngående brev Saker til PM-utvalet Alexander Brekke
2019/749 20200728 28.07.2020 Utgående brev Søknad om AFP KLP
2020/41 20200728 28.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn Ssemarketing
2020/986 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskot frå lokal krisepakke - Nyli Gardsmat OLE KRISTIAN BERGVE m.fl.
2020/988 20200728 28.07.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr. 16/193 Privatmegleren
2020/965 20200728 28.07.2020 Inngående brev Samsvarserklæring Midtbø Bygg AS
2016/574 20200727 27.07.2020 Inngående brev Arbeidsavtale 20,7% vikariat hnr. 2767 Rina Veum
2020/984 20200727 27.07.2020 Utgående brev Fast tilsetting i heimel 2771 20,6% stilling Ida Akselsen
2020/984 20200727 27.07.2020 Utgående brev Fast tilsetting som sjukepleiar i heimel 2786 20,6% stilling Hanna Kåsastul
2020/19 20200727 27.07.2020 Utgående brev Helgestilling i heimetenesta i tidsromet 01.09.2020-31.01.2021 Rina Veum
2020/159 20200727 27.07.2020 Inngående brev Ynskjer større stilling - uønska deltid Dorine Irene Ellen Mulder
2020/968 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/925 20200727 27.07.2020 Utgående brev Søknad om rivingsløyve uthus Øystad, gnr/bnr 37/15 Fyresdal kommune VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2020/19 20200727 27.07.2020 Utgående brev Helgestilling vikariat i heimel 2773 14,1 % stilling Selma Osman Said
2020/985 20200724 24.07.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr. 64/2 Lina Metveit Beisland
2019/1729 20200724 24.07.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - Hyttetomt ved Nordbø, 74/17 Bjørg Skaalid
2020/972 20200724 24.07.2020 Utgående brev Søknad om deling av grunneigedom gbnr. 38/14 Tarjei Haugen
2020/19 20200724 24.07.2020 Utgående brev Vikariat i TTF, heimel 2500, 100% stilling i perioden 01.09.2020-30.06.2021. Ida Akselsen
2020/106 20200724 24.07.2020 Inngående brev Smittevernregler for havner - karanteneregler Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/937 20200723 23.07.2020 Inngående brev Svar på reklamasjon på faktura 1000085 Vest-Telemark brannvesen IKS
2020/982 20200723 23.07.2020 Inngående brev Søknad tilbygg bustad gbnr. 34/38 Haugs Håndlaft
2020/801 20200723 23.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om endring av dagleg leiar for serveringsløyve og styrar for skjenkeløyve SKRÆI AS
2020/430 20200723 23.07.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Linda Rui
2020/901 20200723 23.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskot Fyresdal Bed & Breakfast AS juni FYRESDAL REKNESKAPSKONTOR AS m.fl.
2020/901 20200723 23.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om lokal krisepakke Fyresdal Bed & Breakfast AS for mai FYRESDAL BED & BREAKFAST AS m.fl.
2020/942 20200723 23.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskot frå lokal krisepakke - Moland Mekaniske AS FYRESDAL REKNESKAPSKONTOR AS m.fl.
2020/288 20200723 23.07.2020 Inngående brev Stadfesting av plass i sfo *****
Ingen tilgang 20200723 23.07.2020 Inngående brev Barnehage - Ny plass, endring og overflytting *****
2020/981 20200722 22.07.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr. 66/37 Asbjørn T Taraldlien
2020/981 20200722 22.07.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr. 66/37 Ingunn Hansen
2020/979 20200722 22.07.2020 Inngående brev Arbeidsavtale fast 80% hnr. 1001 Torleiv Hvistendahl
2020/810 20200721 21.07.2020 Utgående brev Svar på datoar for hausten 2020 Din Mobile Optiker
2020/19 20200721 21.07.2020 Utgående brev Tilkallingsvikar i heimetenesta Vilde Aamlid
Ingen tilgang 20200721 21.07.2020 Inngående brev Vedtak kontroll anleggsnummer 1005700600.001 - godkjent Vest-Telemark Kraftlag AS
Ingen tilgang 20200721 21.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert stilling og frikjøp i stilling 01.09.20-31.08.21 *****
2020/978 20200721 21.07.2020 Inngående brev Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjonar Lotteri- og stiftelsestilsynet
2020/977 20200721 21.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om løyve til helikoptertransport, Høydalsstøylen Kjell Rydland
Ingen tilgang 20200721 21.07.2020 Utgående brev Svar på førespurnad om fortsatt permisjon *****
2020/975 20200720 20.07.2020 Inngående brev Tilkallingsavtale Grethe Vik Gaaren
2020/976 20200720 20.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon for fritak/endring av renovasjonsabonnement Inger Berit Nedrebø Lie
2020/977 20200720 20.07.2020 Inngående brev Søknad om løyve til helikoptertransport, Høydalsstøylen Kjell Rydland
2020/955 20200720 20.07.2020 Inngående brev Omsetningsoppgåve Tele-frakt AS FYRESDAL REKNESKAPSKONTOR AS m.fl.
2020/901 20200720 20.07.2020 Inngående brev Omsetningsoppgåve Fyresdal Bed & Breakfast AS FYRESDAL REKNESKAPSKONTOR AS m.fl.
2020/41 20200720 20.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/41 20200720 20.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/41 20200720 20.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/41 20200720 20.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/41 20200720 20.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/965 20200717 17.07.2020 Inngående brev Godkjent nabovarsel - Lassemo Midtbø Bygg AS
2020/973 20200717 17.07.2020 Inngående brev Vognkort del 1 - NV 72719 STATENS VEGVESEN
2020/965 20200717 17.07.2020 Inngående brev Merknad nabovarsel - Bjørn Øivind og Grete Kristiansen Bjørn Øivind Kristiansen
Ingen tilgang 20200717 17.07.2020 Inngående brev Vedtak kontroll anleggsnummer 1005607400 - godkjent Vest-Telemark Kraftlag AS
2019/1729 20200717 17.07.2020 Inngående brev Skjema "Melding til tinglysing" i tinglyst stand - 74/17 Kartverket Tinglysinga
2020/965 20200717 17.07.2020 Inngående brev Godkjent nabovarsel - Brynhildsen Midtbø Bygg AS
2020/186 20200717 17.07.2020 Inngående brev Oppdatering/revisjon av veglister i kommunane i Vestfold og Telemark Statens vegvesen
2020/965 20200717 17.07.2020 Utgående brev Nabovarsel - Lassemo og Kristiansen Midtbø Bygg AS
2020/965 20200717 17.07.2020 Utgående brev Godkjent nabovarsel - Brynhildsen Midtbø Bygg AS
Ingen tilgang 20200717 17.07.2020 Inngående brev Vedtak kontroll anleggsnummer 1005604800.001- godkjent Vest-Telemark Kraftlag AS
2020/807 20200716 16.07.2020 Utgående brev Næringsfondet - søknad om tilskot Joker Fyresdal
2020/817 20200716 16.07.2020 Inngående brev Teiepliktskjema Christian Kjeldsen
2020/969 20200716 16.07.2020 Utgående brev Trafikk ved Øyne camping Mette Kaspara Klemetvold
2020/252 20200716 16.07.2020 Utgående brev Aksept av vilkår FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/972 20200716 16.07.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning/deling av grunneigedom gbnr. 38/14 Anette Lie
Ingen tilgang 20200716 16.07.2020 Inngående brev Spelemidlar lokal DKS - Telemark - Erstattar brev av 26.06.2020 VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2020/106 20200716 16.07.2020 Inngående brev Rettleiing om kommunens tilsynsansvar overfor restaurant- og serveringsbransjen etter covid-19-forskriften og informasjon om servering av mat som buffet Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/725 20200716 16.07.2020 Utgående brev Sim-card and required information for 50 kW charger TRITIUM Technologies BV
2020/971 20200715 15.07.2020 Inngående brev Forespørsel om samarbeid - Fritidserklæringen ALLEMED
2020/623 20200715 15.07.2020 Utgående brev Søknad om gråvannsanlegg 26/83, Vik skog Nina Haraldsen m.fl.
2020/970 20200715 15.07.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom gbnr. 1/1 TEGNEBY & GRØNNERØD LANDBRUKSMEGLING AS m.fl.
2020/846 20200715 15.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om grensejustering / tilleggstomt - Momrak nordre, 28/6 HALVOR TVEITAN MOMRAK
2020/928 20200715 15.07.2020 Inngående brev Kvittering 2020/30801 ARBEIDSTILSYNET
2020/845 20200715 15.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om grensejustering av tomt nr. 1 i ny plan, 28/25 - Momrak nordre. HALVOR TVEITAN MOMRAK
2020/965 20200715 15.07.2020 Utgående brev Birte gbnr. 16/181 - fritidsbustad MIDTBØ BYGG AS
2020/969 20200714 14.07.2020 Inngående brev Trafikk ved Øyne camping Mette Kaspara Klemetvold
2020/886 20200714 14.07.2020 Utgående brev Avtale om føring av matrikkelen - underteikna STATENS KARTVERK
2020/932 20200714 14.07.2020 Utgående brev Molandsmoen 15 gbnr. 38/33 - tilbygg, lager for reservestraumaggregat vassforsyning FYRESDAL KOMMUNE SEKTOR FOR PLAN OG TEKNIKK
Ingen tilgang 20200714 14.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert stilling og frikjøp i stilling 01.09.20-31.08.21 *****
2020/945 20200714 14.07.2020 Utgående brev Gbnr. 16/17 - vegbygging, fram til fritidsbustad på gbnr. 16/45 Olav Mohr Tovslid
2020/430 20200714 14.07.2020 Utgående brev Nabovarsel Linda Rui
2020/923 20200714 14.07.2020 Utgående brev Søknad om frådeling av tomt gbnr. 77/3 Audun Aslestad
2020/966 20200713 13.07.2020 Inngående brev Høyring av ny forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke Barne- og familiedepartementet
2020/430 20200713 13.07.2020 Inngående brev Nabovarsel Linda Rui
2020/955 20200713 13.07.2020 Utgående brev Søknad om tilskot frå lokal krisepakke - Tele-Frakt AS FYRESDAL REKNESKAPSKONTOR AS m.fl.
2020/901 20200713 13.07.2020 Utgående brev Søknad om tilskot Fyresdal Bed & Breakfast AS juni FYRESDAL BED & BREAKFAST AS m.fl.
2020/965 20200713 13.07.2020 Inngående brev Birte gbnr. 16/181 - fritidsbustad MIDTBØ BYGG AS
2020/789 20200713 13.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale fast tilsetting 80 % stilling HR-rådgjevar, heimel 1001 Torleiv Hvistendahl
2020/789 20200713 13.07.2020 Inngående brev Svar på tilbod om stilling Torleiv Hvistendahl
2020/945 20200713 13.07.2020 Inngående brev Gbnr. 16/17 - vegbygging Olav Mohr Tovslid
2020/963 20200713 13.07.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr. 16/192 Gunnar Jan Nyli
2020/789 20200713 13.07.2020 Utgående brev Id 575 - Tilbod om stilling - HR rådgjevar 80% *****
2020/84 20200713 13.07.2020 Utgående brev Søknad på tilskot for svømming i barnehagen 2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/797 20200713 13.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om ferdigattest - 17/148 Soliåsen syd tomt 5 PH PAPIRARBEID, PETER HOLSKAR
2020/964 20200713 13.07.2020 Inngående brev Spørsmål om gråvatn til hytte Petter Jørgensen
2020/962 20200713 13.07.2020 Inngående brev Oversendelse av bekymringsmelding om gjødselavrenning Kjell Harald Hansen m.fl.
2020/793 20200713 13.07.2020 Inngående brev Klage på sak nr 110/20 Frådeling av tun Øysæ Håvard Hansen
2020/923 20200713 13.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om frådeling av tomt gbnr. 77/3 Audun Aslestad
2020/960 20200713 13.07.2020 Utgående brev Fyresdalsvegen 2237 gbnr. 36/9 - riving av gymsal på Gimle skule AF DECOM AS
2020/789 20200713 13.07.2020 Utgående brev Id 575 - utlysing - HR rådgjevar 80% stilling *****
2020/945 20200713 13.07.2020 Utgående brev Søknad om løyve i eitt trinn gbnr. 16/17 Olav Mohr Tovslid
2020/963 20200713 13.07.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gbnr. 16/192 Hjørdis Sofie Svanes Nyli
2020/789 20200713 13.07.2020 Inngående brev Svar på tilbod om stilling Talleiv Metveit
2020/807 20200713 13.07.2020 Utgående brev Næringsfondet - søknad om tilskot Grunnvik landhandel
2020/957 20200710 10.07.2020 Inngående brev Spørsmål i samband med Troll-Rally 2020 Tormod Wood
2020/789 20200710 10.07.2020 Inngående brev HR Rådgjevar- trekker søknad *****
2020/973 20200710 10.07.2020 Inngående brev Vedtak om eigarskifte NV 72719 STATENS VEGVESEN
2020/960 20200710 10.07.2020 Inngående brev Fyresdalsvegen 2237 gbnr. 36/9 - riving av gymsal på Gimle skule AF DECOM AS
2019/265 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om utsetting av tiltak , 60/3 Arild Johre
2020/884 20200710 10.07.2020 Utgående brev Spørsmål i samband med Troll-Rally 2020 Tormod Wood
2020/807 20200710 10.07.2020 Inngående brev Vedrørande søknad om tilskot frå næringsfondet GRUNNVIK LANDHANDEL AS
2020/793 20200710 10.07.2020 Utgående brev Frådeling av tun, Øysæ gbnr 73/3 Håvard Hansen
2020/957 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om skytebanen i Stykkevika Geir Olav Vinsnes
2020/41 20200709 09.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/41 20200709 09.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/41 20200709 09.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/41 20200709 09.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/41 20200709 09.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/41 20200709 09.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/41 20200709 09.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/41 20200709 09.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/41 20200709 09.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
2020/41 20200709 09.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn VTB
Versjon:5.2.01